FSKC:s Infobrev

FSKC informerar om aktuella frågor, seminarier, kongresser, konferenser och utbildningar en gång per månad genom Infobrevet som skickas per e-post till beställaren. Det går att beställa Infobrevet genom att skicka mejl till gerd.strandberg@fskc.fi så skrivs man in på e-postlistan.

Deadline för material som önskas publicerat i Infobrevet är tre dagar före publiceringsdagen.

 

I spalten till vänster hittar du alla Infobreven!

 

Infobrevets  deadlines och utgivningsdatum


10                  16.10.2017                         18.10.2017
11                  20.11.2017                         22.11.2017
12                  18.12.2017                         20.12.2017

01                  15.01.2018                         17.01.2018
02                  12.02.2018                         14.02.2018
03                  19.03.2018                         21.03.2018
04                  16.04.2018                         18.04.2018
05                  14.05.2018                         16.05.2018
06-07            18.06.2018                         20.06.2018
 

Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.

FSKC på facebook och webben

På facebook:
https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-kompetenscentret-inom-det-sociala-omr%C3%A5det-FSKC-168402143203726/timeline/

På webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.

Meddela gärna om du har något du vill att skall publiceras i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi