Aktuellt

HANDLEDD Praktik i socialt arbete

Sociala arbetets praktikperiod för studeranden på Svenska social- och kommunalhögskolan ordnas som vanligt januari-mars 2018. Universitetslektor Harry Lunabba ansvarar för kurshelheten.

Är du eller din arbetsgemenskap intresserad av att erbjuda praktikplats och kunnande till studeranden?

Via denna blankett kan ni anmäla ert intresse:

http://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/79425/lomake.html

 

**********************************************************

PraKtikforskning
 

Praktikforskningsdagen ordnas 12.9.2017 kl.8.30-12 på Svenska social- och kommunalhögskolan, Snellmansgatan 12, Festsalen .

Välkommen!

 

**************

 

Årets Mathilda Wrede-seminariet ordnades den 15.6.2017.

Seminariet ordnades med följande tema:
KULTUR OCH DESS MÖJLIGHETER INOM DET SOCIALA OMRÅDET

Lär mer här!

 

**************

 

PM Pia K Eriksson disputerade för doktorsgraden i soialt arbete 12.11.2016

Opponent, professor Tommy Lundström; kustos, professor Ilse Julkunen och disputerande magister Pia K Eriksson

Pias doktorsavhandling kan köpas som tryckexemplar hos FSKC till självkostnadspriset 26 euro/bok + porto. Tag kontakt med gerd.strandberg@fskc.fi

 

**************

PM Pia K Eriksson disputerar för doktorsgraden i soialt arbete

Pia K Erikssons doktorsavhandling i socialt arbete: ”Prospective adoptive parents within pre-adoption services: An interplay of emotions and power in social interaction”, framläggs till offentlig granskning vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet, lördagen den 12.11.2016, kl. 10:00. Adress: Helsingfors universitet, Auditorium XII, vid Unionsgatan 34, 3. vån. i Helsingfors.
 

Ladda ner Pias avhandling från Helsingfors universitets sidor här:
”Prospective adoptive parents within pre-adoption services: An interplay of emotions and power in social interaction”

 

**************

Pia Eriksson, forskarsocialarbetare vid Mathilda Wrede-instituet har publicerat följande artikel:

Fear of loss of a wanted child: emotional accounts of Finnish prospective adoptive parents in pre-adoption services (2016) i Adoption & Fostering 40(3) 209-218.
http://aaf.sagepub.com/content/40/3/209.full.pdf?ijkey=igPwqWT4lGMkUD8&keytype=finie

Losing control in pre-adoption services: Finnish prospective adoptive parents´ emotional experiences of vulnerability (2016) i Social Work & Society 14(1).
http://www.socwork.net/sws/article/view/460

 

**************

FORUM FSKC - Mathilda Wrede-institutets strategi

Välkommen till MW-institutets strategieftermiddag!
Tid: fredag 16.09.2016 kl. 13.00-15.30
Plats: SFV-huset G18, mötesrum 301 våning 3, FSKC, Georgsgatgan 18 A 8, Helsingfors
Anmälning: senast 15.09.2016 här:
https://www.webropolsurveys.com/S/62A6ADFFB71BEA68.par

13.00 Inledning, kaffe och välkommen - ordförande Säde Pitkänen

13.15 Visioner för MW-institutet

13.40 Strategiarbete i grupper

• För vem finns vi?

• Vad vill vi göra?

• Hur förverkligar vi det?

15.00 Förslag och beslut om hur strategiprocessen går vidare

15.30 Dagens avslutas och hemfärd


***********

Praktikforskningsdagen 12.9.2016 och info till arbetsgivare om praktikforskning i socialt arbete.

Ladda ner mer och viktig info om dagen och studierna här.

Och programmet här.

 

***********

PM Camilla Granholm disputerade 15.4.2016

vid Statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet med avhandlingen "Social work in digital transfer – blending services for the next generation". Disputationen ägde rum i Helsingfors universitets huvudbyggnad, Lilla festsalen, Fabiansgatan 33.

Opponent var Universitetslektor, docent Stefan Sjöström, Umeå universitet, och kustos var professor Ilse Julkunen.

Camillas avhandling hittar du här:
http://www.fskc.fi/Site/Data/2067/Files/C_Granholm_DR_avhd_2016_PDF_version.pdf

Camillas doktorsavhandling kan köpas som tryckexemplar hos FSKC till självkostnadspriset 26 euro/bok + porto. Tag kontakt med gerd.strandberg@fskc.fi

Mathilda Wrede-seminariet 2016

Program och föreläsarnas presentaioner från årets Mathilda Wrede semi hittar du här:

http://fskc.fi/mwsemi2016/

Mathilda Wrede -institutet är ett undervisnings- och utvecklingsinstitut inom det sociala området för möten mellan undervisning, forskning och praktik. Institutet är beläget i Helsingfors men betjänar i mån av möjlighet hela Svenskfiinland.

Institutet vill erbjuda möjligheter för studerande, praktiker, servicebrukare, forskare och lärare inom det sociala området att mötas i dialog och på så sätt stödja kunskapsutveckling. Idén är att integrera praktisk och teoretisk kunskap för att skapa nya genomtänkta redskap för arbetet som beaktar sammanhanget och de lokala behoven.

Medverkande: Borgå stad, Esbo stad, Helsingfors stad, Kyrkslätts kommun, Raseborgs stad, Stiftelsen Arcada (Arcada), Helsingfors universitet (HU), Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU (SSKH) samt Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC).

 

Ann-Marie Lindqvists doktorsavhandling i socialt arbete:

”Personer med utvecklingsstörning skapar och utövar sitt sociala medborgarskap – spänningsfält kring delaktighet”, framlades till offentlig granskning vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Institutionen för socialvetenskaper, Helsingfors universitet, huvudbyggnaden (Fabiansgatan 33), sal 12, lördagen den 13.9.2014.

Avhandlingen som PDF-fil.

Avhandlingen kan köpas som tryckexemplar hos FSKC till självkostnadspriset 26 euro/bok + porto. Tag kontakt med gerd.strandberg@fskc.fi