Anmäl dig senast
29.10.2018 till
SKAPA FÖRTROENDE - SKYDDA BARNET!
webbutbildningen

Mera info här
 

Anmäl dig till öppenvårdens samutvecklingsdagar i Helsingfors senast den 7.11!.2018

Mera info här

Välkommen till vår webbsida!
Händelsekalendern med aktuella evenemang hittar du här: 
Obs! Kolla upp klockslagen med arrangören när evenemangen börjar och slutar!

 

Okt 2018
TiOnToFr
1
2
3
4
5
6
7
8910
11
12
13
14
1516
17
1819
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Oktober

26.10
Bemöta våld som medmänniska och professionell - ”Våga se och bemöta våld som medmänniska och professionellt”
26.10
Etikseminaret: Rätt till (ett gott) liv Välkommen på vårt etikseminarium där vi fördjupar oss i frågor kring fosterdiagnostik, människovärde och människosyn.
29.10
Luo luottamusta - suojele lasta! webbutbildning på finska
29.10
Föra barnen på tal-metoden i Österbotten

November

02.11
Skapa förtroende - skydda barnet! Förman, och andra som arbetar med barn, ungdomar och familjer: Välkommen på webbutbildning på svenska om samarbete, att skapa förtroende, respektfullt bemötande, lagstiftning och utbyte av information. Plats: Helsingfors eller distans
07.11
Perhehoidon VIII valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät.
07.11
LAPE Österbotten blickar framåt
07.11
Utbildningsdag om unga och missbruk
08.11
Perhehoidon VIII valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät.
08.11
Tehokas ja vaikuttava sote - seminaari Tapahtumassa käsitellään, miten sosiaali- ja terveydenhuollon tuottavuus ja vaikuttavuus kehittyivät vuonna 2017.
08.11
SAMS juridiska ombuds temadag I Vasa
09.11
Lasten terveyskäräjät 2018 Terveellinen elinympäristö – lapsen oikeus
19.11
Barnkonventionens dag 19.11.2018. Seminarium.
21.11
Valtakunnalliset LAPE-yhteiskehittämispäivät Kuopiossa
21.11
Nor­dic So­cial Work Con­fer­ence 2018 in Helsinki
22.11
Valtakunnalliset LAPE-yhteiskehittämispäivät Kuopiossa
22.11
Nor­dic So­cial Work Con­fer­ence 2018 in Helsinki
22.11
LAPE Öppenvårdens skuggevent på svenska Arcada, Helsingfors
23.11
Nor­dic So­cial Work Con­fer­ence 2018 in Helsinki

December

04.12
Nordiskt välfärdsforum 2018 i Stockholm
11.12
Aktuell lagstiftning inom social och hälsovården Uppdatera dig om den senaste inom social- och hälsovården!
12.12
Palveluohjauksen IV valtakunnallinen kehittämispäi
13.12
Palveluohjaus 2018 -päivät Mitä palveluohjauksen saralla tapahtuu juuri nyt ja mitä sinun tulee työssäsi tietää?
14.12
Palveluohjaus 2018 -päivät Mitä palveluohjauksen saralla tapahtuu juuri nyt ja mitä sinun tulee työssäsi tietää?

Januari

23.01
Aikuissosiaalityönpäivät 2019 Muuttuva aikuissosiaalityö perusasioiden äärellä
24.01
Aikuissosiaalityönpäivät 2019 Muuttuva aikuissosiaalityö perusasioiden äärellä

Februari

13.02
Konferens för social- och hälsovårdsledningen Finlands Kommunförbund och Social- och hälsovårdsministeriet ordnar en konferens för ledande tjänste-innehavare inom den kommunala social- och hälsovården
14.02
Konferens för social- och hälsovårdsledningen Finlands Kommunförbund och Social- och hälsovårdsministeriet ordnar en konferens för ledande tjänste-innehavare inom den kommunala social- och hälsovården

Mars

05.03
Sosiaalialan asiantuntijapäivät 5-6.3.2019 Tampere
06.03
Sosiaalialan asiantuntijapäivät 5-6.3.2019 Tampere