Anmäl dig senast
29.10.2018 till
SKAPA FÖRTROENDE - SKYDDA BARNET!
webbutbildningen

Mera info här
 

Anmäl dig till öppenvårdens samutvecklingsdagar i Helsingfors senast den 7.11!.2018

Mera info här

Smidiga vägar till samarbete

03 Oktober 2018, 15:00 - 18:00

Österbottens LAPE-projekt ordnar en samarbetsdag, vars syftet är att få information
om det mångprofessionella samarbetets möjligheter och ramar. Tillfället riktar sig till
alla som arbetar med barn och unga inom bildningen, social- och hälsovården.

Mera information fås av projektarbetare Ann Backman, ann.backman@fskc.fi


Kontaktperson

Plats
Yttermalax skola
Kyrktået 5
66100 Malax