Barnkonventionens dag 19.11.2018.

19 November 2018 kl. 09.00–16.30

Stiftelsen Bensow vill uppmärksamma Barnkonventionens dag 2018 med ett seminarium som inleder barnrättsveckan 19.11.2018 på SFV-huset G18 i Helsingfors,
Georgsgatan 18 A.

Föreläsarna professor Kirsten Sanderberg (medlem i FN:s barnrättskommittén), professor Mirjam Kalland, Organisationen Maskrosbarn och Rädda Barnen Åland r.f. talar om tolkning och tillämpning av principerna om barnets bästa och barnets delaktighet ur olika perspektiv.

I samband med seminariet vill Stiftelsen Bensow premiera årets professionella insats och engagemang för främjande av utsatta barns trygga uppväxtvillkor.

Läs mera om hur du kan nominera din barnrättshjälte här:   https://www.bensow.com/nominera-arets-insats-for-tryggande-av-barns-uppvaxtvillkor/

Läs mera om programmet och anmälning här: https://www.bensow.com/valkommen-pa-finlandssvenska-barnkonventionens-dag-2018/