Vad behövs för att organisationerna ska överleva

22 November 2018, 09:00 - 12:00

Vilka verksamhetsmöjligheter och verksamhetsförutsättningar kommer organisationer och andra aktörer inom tredje sektorn att ha i den nya social- och hälsovårds- och landskapsmodellen? Utredningskvinna och generalsekreterare Tuija Brax presenterar den 22.11 vad hon kommit fram till i sin rapport. Forskare och sakkunniga Siv Sandberg från Åbo Akademi ger sina kommentarer till rapporten och hur hon ser på organisationernas förutsättningar och vilka förändringar som kan behövas för att organisationerna fortsättningsvis ska vara livskraftiga. Tillfället erbjuder också diskussion kring hur de svensk- och tvåspråkiga organisationernas ska klara sig i framtiden och vilka utmaningar och möjligheter som organisationerna står inför. 

Evenemanget ordnas av SOSTE och Svenska Studieförbundet.

Läs om programmet och anmälningsförfarandet här!

Sista anmälningsdag 14.11.2018

 


Kontaktperson

Plats
SFV-huset G18
Georgsgatan 18 A
00120 Helsingfors
Tidpunkter

LAPE Öppenvårdens skuggevent på svenska

22 November 2018, 08:00 - 14:30

Vi följer samutvecklingsdagen i Kuopio tillsammans via livestream i Helsingfors.

Under öppenvårdens nationella samutvecklingsdagar hör vi om det utvecklingsarbete som ägt rum i landskapen i och med regeringens spetsprojekt LAPE. Dagarna riktar sig till professionella, experter, forskare och studeranden. THL och Östra Finlands kompetenscenter ISO ordnar öppenvårdens samutvecklingsdagar i Kuopio i samband med de övriga kompetenscentren och Lape-nätverken.

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) ordnar ett skuggevent i samband med samutvecklingsdagarna. Under dagen följer vi med samutvecklingsdagen i Kuopio via livestream samt diskuterar och lyssnar till ytterligare forskare och experter kring intressanta teman. 

Utvecklingsarbetet grundar sig på THL:s modellbeskrivningarför barnskyddet. Tillställningen är öppen för alla och avgiftsfri. 

På plats intressanta inlägg kring barnskyddets utvecklingsarbete och workshoppar. Tillfället är kostnadsfritt för alla deltagare. 

Anmäl dig senast 7.11.2018

Program och anmälan


Kontakt: veronica.salovaara@fskc.fiPlats
Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
Tidpunkter

Nor­dic So­cial Work Con­fer­ence 2018 in Helsinki

22 November 2018, 00:00 - 00:01

Nor­dic So­cial Work Con­fer­ence

FORSA/​NOUSA 2018, 21-23 Novem­ber 2018, Uni­versity of Hel­sinki, Fin­land


FORSA/NOUSA 2018 is hosted by the Swedish School of Social Science, , University of Helsinki.

Read more about the Conferense here or https://tinyurl.com/y9nynbgg

 

IMPORTED DAYS

  • Deadline for workshop proposals: April 6th, 2018.
  • Call for abstracts open: April 20th, 2018.
  • Deadline to submit abstracts: May 21st, 2018.
  • Registration open: May 2018.
  • Notification of acceptance/rejection of abstracts: June 2018.
  • Deadline to Ph.D. Workshop: TBA.
  • Registration deadline: September 2018.


Plats
Swedish School of Social Science
Fabianinkatu 33
00330 Helsingfors

Valtakunnalliset LAPE-yhteiskehittämispäivät

22 November 2018, 00:00 - 00:01

Lastensuojelun avohuollon valtakunnallisilla yhteiskehittämispäivillä kuullaan Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman aikana maakunnissa mallinnusten pohjalta (lisätietoa) tehdystä kehittämistyöstä ja kokeiluista sekä suunnataan katse kohti tulevaa. Päivät on tarkoitettu ammattilaisille, yhteistyökumppaneille, kokemusasiantuntijoille, tutkijoille ja opiskelijoille. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Ohjelma ja ilmoittautuminen!!


Kontaktperson

Plats
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Tapahtumatila Puikkari
Canthin katu 16
70100 Kuopio