Lasten terveyskäräjät 2018

09 November 2018 kl. 10.00–10.30
9.11.2018 klo 9.00-12.30, SOSTE, 6. krs, Yliopistonkatu 5, Helsinki

Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä (YK:n Lapsen oikeuksien sopimus 24. artikla).
Tilastot osoittavat huolestuttavia piirteitä elinympäristön vaikutuksista lasten terveyteen ja hyvinvointiin.

Pääviesti seminaarissa on, että asioille voidaan tehdä jotain ja vastuu on aikuisen. Kodeissa ja lapsen muissa arkiympäristöissä luodaan puitteet lasten terveen elämän kehittymiselle. Seminaarissa keskitytään terveellisen ravinnon, liikunnan ja unen merkitykseen, korostaen erityisesti perheen yhdessä toimimista.

Alustusten lisäksi seminaarissa esitellään onnistumisia, joilla on saavutettu myönteisiä tuloksia lasten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lasten ja nuorten ääni on seminaarissa vahvasti esillä.

Seminaari on tarkoitettu päättäjille, alan asiantuntijoille, kehittäjille ja järjestötoimijoille.

Ohjelmaan ja ilmoittautumiseen tästä!!