Svenskspråkiga drogförebyggande dagarna 3–4.4.2019

04 April 2019 kl. 08.30–15.30

Välkommen till de svenskspråkiga drogförebyggande dagarna 3–4 april 2019 på Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 25 i Vasa. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom fritids- och undervisningssektorn, social- och hälsovårdssektorn, organisationer eller församlingar. Politiker och andra intresserade är även välkomna! Sprid gärna informationen vidare!

Föreläsningar
Första dagen föreläser verksamhetsledare Mikaela Hermans och projektledare Sanna Tuomela om drogförebyggande arbete – vad, hur och varför? Staffan Hübinette, utbildare och författare från Sverige, fortsätter med att beskriva vägen till en narkotikafri skola.

Nytt i år är att det finns tid för några korta presentationer av projekt. Anmäl till arrangören på förhand! Det finns dessutom möjlighet att presentera sin organisation i Glaskabinettet.

Ingvar Helsing, rattfyllerioffer, inleder den andra dagen med att berätta sin historia och Heli Lintamo, kontaktchef på Trafikskyddet, kommenterar. Juha Kemppinen, som är ansvarsområdesdirektör för psykiatrin på Vasa Centralsjukhus, talar om droganvändning ur ett psykiatriskt perspektiv. Forskare Johanna Nordmyr har fördjupat sig i spelforskning i Norden och har fokus på förebyggande insatser och stödtjänster. Johanna Sundén och Monica Bäck delar med sig av hur behandlingen av spelberoende genomförs i praktiken. Alkoholforskare Thomas Karlsson tar upp det senaste inom alkoholforskningen.

Läs mera på webbplatsen: http://nykter.fi/?view=article&id=201:svensksprakiga-drogfoerebyggande-dagar-2019&catid=20

 

Mera information
Nykterhetsförbundet hälsa och trafik ger gärna mer information, telefon 06 - 318 0900
eller 050 547 3753. Kolla eventuella uppdateringar på www.nykter.fi


Plats
Folkhälsanhuset Wasa
Rådhusgatan 25
65100 Vasa