Anmäl dig senast
29.10.2018 till
SKAPA FÖRTROENDE - SKYDDA BARNET!
webbutbildningen

Mera info här
 

Anmäl dig till öppenvårdens samutvecklingsdagar i Helsingfors senast den 7.11!.2018

Mera info här

LAPE Öppenvårdens skuggevent på svenska

22 November 2018, 08:00 - 14:30

Vi följer samutvecklingsdagen i Kuopio tillsammans via livestream i Helsingfors.

Under öppenvårdens nationella samutvecklingsdagar hör vi om det utvecklingsarbete som ägt rum i landskapen i och med regeringens spetsprojekt LAPE. Dagarna riktar sig till professionella, experter, forskare och studeranden. THL och Östra Finlands kompetenscenter ISO ordnar öppenvårdens samutvecklingsdagar i Kuopio i samband med de övriga kompetenscentren och Lape-nätverken.

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) ordnar ett skuggevent i samband med samutvecklingsdagarna. Under dagen följer vi med samutvecklingsdagen i Kuopio via livestream samt diskuterar och lyssnar till ytterligare forskare och experter kring intressanta teman. 

Utvecklingsarbetet grundar sig på THL:s modellbeskrivningarför barnskyddet. Tillställningen är öppen för alla och avgiftsfri. 

På plats intressanta inlägg kring barnskyddets utvecklingsarbete och workshoppar. Tillfället är kostnadsfritt för alla deltagare. 

Anmäl dig senast 7.11.2018

Program och anmälan


Kontakt: veronica.salovaara@fskc.fiPlats
Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
Tidpunkter