Föra barnen på tal-metoden i Österbotten

29 Oktober 2018, 10:00 - 10:30

Föra barnen på tal –metodens spridning i Österbotten 29.10.2018
Nu ordnas en inspirationsdag, där man kartlägger intresset bland de metodutbildade att utbilda sig vidare till utbildare. Mera information fås av förändringsagent Riku Niemistö, riku.niemisto@vaasa.fi