Anmäl dig senast
29.10.2018 till
SKAPA FÖRTROENDE - SKYDDA BARNET!
webbutbildningen

Mera info här
 

Anmäl dig till öppenvårdens samutvecklingsdagar i Helsingfors senast den 7.11!.2018

Mera info här

Aikuissosiaalityönpäivät 2019

24 Januari 2019, 09:00 - 15:00

Muuttuva aikuissosiaalityö perusasioiden äärellä

Valtakunnalliset aikuissosiaalityöpäivät 23.1.- 24.1.2019 Holiday Club Saimaalla Rauhassa.
Löydät päivien ajankohtaisen tiedon ja alustavan ohjelman Socomin sivuilta

www.socom.fi/aikuissosiaalityonpaivat2019

.


Plats
Holiday Club Saimaa
Rauhanrinne 1
55320 Rauha