INFOBREV 10/2016

1.  Aktuellt 
 

Pia K Eriksson disputerar för doktorsgraden i soialt arbete
Pia K Erikssons doktorsavhandling i socialt arbete: ”Prospective adoptive parents within pre-adoption services: An interplay of emotions and power in social interaction”, framläggs till offentlig granskning vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet, lördagen den 12.11.2016, kl. 10:00. Adress: Helsingfors universitet, Auditorium XII, vid Unionsgatan 34, 3. vån. i Helsingfors.


Spetsprojektet för utveckling av barn- och familjetjänster

har haft i planerna att ordna tillsammans med FSKC ett lärande forum om Utvecklingserfarenheter från barnskyddet. Målsättningen med forumet är att lyfta fram god praxis och erfarenheter samt frågor gällande utvecklandet av barnskydd och de mest krävande tjänsterna. Motsvarande tillställningar har ordnats regionalt på finska i samarbete med kompetenscentren och THL. Vi har nu beslutat att vi kommer, i samarbete med spetsprojektet för utveckling av barn- och familjetjänster, THL och det övriga kompetenscentren att koncentrera denna verksamhet och våra tillställningar att utföras systematiskt och organiserat inom det samarbetsnätverk som det är meningen att vi skall bygga upp när spetsprojektet går in i sin verkställighets- och piloteringsfas under åren 2017 och 2018. Vi är övertygade om att vi med hjälp av den nationella agendan och resurseringen kan göra bättre, mångsidigare och flera tillfällen och inte bara en punktinsats. I takt med att det fattas beslut om spetsprojektets piloter och förändringsagenter blir också vår plan på den här punkten klar. Dessa beslut fattas vid årsskiftet. M.a.o. sätter vi upp agendan, innehåll, datum och platser får tillställningarna som ordnas på svenska i februari 2017. Material från de tillställningar som hittills har ordnats hittar du här under adressen nedan:
http://www.socca.fi/kehittaminen/lasten_ja_perheiden_palvelujen_muutosohjelma_lape/valtakunnallisen_lape-oppimisverkostokiertueen_materiaalit

 

JulkiSuosikki-registret är i bruk
och de första yrkesutbildade personerna inom socialvården är nu registrerade.

Läs mera om centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården Suosikki och centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Terhikki här:

https://www.valvira.fi/web/sv/valvira/register/yrkesutbildade_personer_inom_halsovarden/julkiterhikki

https://julkiterhikki.valvira.fi/?lang=sv

 

2.  Seminarier, konferenser och kongresser


Maktsalongen

Mentorskap 2.11.2016 kl. 13-15 i Vasa
Maktsalongen (Sverige) driver ett nätverk och ett mentorskapsprogram för kvinnor på ledande positioner i det unga civilsamhället. Mentorskapsprogrammet grundades för knappt fem år sedan, men är redan en etablerad del av det svenska civilsamhället och består idag av ett nätverk på närmare 200 kvinnor i ledande positioner.

Hur startat och bygger man upp ett framgångsrikt mentorskapsprogram? Hur kommer man igång, hittar adepter och mentorer, matchar dem on ser till att deras relation blir givande? Hur kan vi bli bättre på att stöda och hjälpa kvinnor som vill fungera som ledare inom tredje sektorn? Under denna föreläsning delar Maktsalongen med sig av sina framgångsfaktorer och bästa tips.
Evenemanget är avgiftsfritt.
Plats: Folkhälsanhuset Wasa, Vasa, Rådhusgatan 25, 65100 Vasa
Anmälningar http://sfv.fi/sv/evenemang/anmalan/?id=171 Sista anmälningsdag 1.11.2016

Stress och motståndskraft 2.11.2016 kl. 15:30-17.30 i Vasa
Stress är ett stort problem i det unga civilsamhället. Den ideella organisationen Maktsalongen har samlat experter på frågor om stress och de ungas engagemang och det har resulterat i en bok och en föreläsning "Stress och motståndskraft". Föreläsningen innehåller konkreta lösningar på hur både organisationer och personer i organisationerna kan arbeta för att minska stress och förebygga utbrändhet.

Vi vill nu bjuda in aktiva inom organisationer, civilsamhället och tredje sektorn för att diskutera framtida lösningar för både organisationer och privatpersoner som tangerar ämnet stress.
Evenemanget är avgiftsfritt.
Plats: Folkhälsanhuset Wasa, Vasa, Rådhusgatan 25, 65100 Vasa
Anmälningar  http://sfv.fi/sv/evenemang/anmalan/?id=172 Sista anmälningsdag 1.11.2016

Kontaktperson: Maria Helsing-Johansson, specialsakkunnig, SOSTE, tel 040 631 1651

Arrangörer:
Folkhälsan, Svenska folkskolan vänner, SOSTE, Finlands svenska 4H, SÖU, Ung Martha, Vaasan seudun yhdistykset

 

Skrämmer sote? Selviämmekö sotesta? På omdaningens tröskel

Hur ska man spara? Kom och hör förslag till hur inbesparingarna i tjänsterna till personer med funktionsnedsättning förverkligas. Kalle Könkkölä tillsattes som utredningsperson av social- och hälsovårdsministeriets för att utreda frågan. Han talar på Vates-stiftelsens seminarium Skrämmer sote? Selviämmekö sotesta?

Läs om hela evenemanget via länken:
http://www.vates.fi/sv/handelser/skrammer-sote-selviammeko-sotesta-pa-omdaningens-troskel.html

Fördjupa din kunskap om de förändringar social- och hälsovårdens integrerade tjänster medför för personer med funktionsnedsättning. Hämta idéer och fånga upp nya möjligheter för aktörer inom den sociala sektorn samt beträffande sysselsättning för partiellt arbetsföra personer.

Tid:              Torsdag 10.11.2016 kl. 9.30 - 15.00
Plats:            Universitetsgatan 5 (vån. 6), Mötesutrymme Jungman, SOSTE, Helsingfors.
                     SOSTEs utrymme är tillgängligt.
Pris:              120 euro (normalpris)
                      90 euroa för medlemmar i Vates nätverk Kyvyt käyttöön (Aktivera resurser)
                      Medlemskap i nätverket är gratis, du kan ansluta dig via länken:
                      http://www.vates.fi/vates/verkostot/liittymislomake.html

Till deltagaravgiften hör två kaffeserveringar samt lunch.
Tillfället är svensk- och finskspråkigt. 

Anmälning fram till 3.11.2016, anmäl dig via länken:
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1164573&SID=b0a2fe7a-fb43-4189-b9ac-7034cd6d43f0&dy=1761436421

Mer information: Walter Fortelius, +358 44 546 4987, walter.fortelius@vates.fi

 


Palveluohjauksen toinen kansallinen kehittämispäivä

toteutetaan torstaina 8.12.16 Helsingissä Lapinlahden sairaalassa. Päivän teemana on "Palveluohjaus kulttuurien tulkkina".
Toteutuksesta vastaa Suomen palveluohjausyhdistys (SPO) ry. ja osallistumismaksu on 60 euroa. Osallistujamäärä on rajoitettu ja osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoa saat Sauli Suomiselta: sauli.suominen@welho.com.
Linkki alustavaan ohjelmaan: www.goo.gl/dGdMbv

 

Valtakunnalliset Aikuissosiaalityönpäivät 25-26.1.2017 Lahti
Paikka: Sibeliustalo, Ankkjurikatu 7. 15140 Lahti
Vuonna 2017 päivien pääteemana on Aikuissosiaalityön uudet kumppanuudet ja vaikuttavuus.  Keskitymme ajankohtaiseen aiheeseen sosiaalityön asemasta muuttuvissa rakenteissa, jotka tuovat mahdollisuuksia ja vaateen uudenlaisten kumppanuuksien rakentamiseen sekä työn vaikuttavuuden osoittamiseen.
Aikuissosiaalityölle avautuu lähitulevaisuudessa merkittävät mahdollisuudet uudistua ja terävöittää toimintaansa ainakin kolmen tosiasian kautta.

Ohjelma löytyy osoitteesta
https://www.facebook.com/events/165004283926976/

Ilmoittautuminen on avattu!
https://www.webropolsurveys.com/S/8A60844C46C1A6F1.par

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa Kirsi Kuusinen-James,
kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi , +358 44 729 7981
Lisätietoja myös:
http://www.phsotey.fi/assets/files/2016/02/Ohjelma.pdf

Järjestävät tahot:
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso – liikelaitos, Socca, Sosiaalitaito, Talentia, LAMK, Verson alueen kunnat sekä yhteistoiminta-alueet


Dagarna för forskning inom socialt arbete (Sosiaalityön tutkimuksen päivät)

ordnas 16.02.-17.02.2017 i Helsingfors och Helsingfors universitet.
Dagarnas tema är: Sosiaalityö ja digitalisoituva yhteiskunta.
Läs mera via webbsidan: http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Ajankohtaista?id=88

 

********

Infobrevets utgivningsdatum och deadlines

11                  16.11.2016                         14.11.2016
12                  14.12.2016                         12.12.2016

Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.

FSKC på facebook och webben
På facebook:
https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-kompetenscentret-inom-det-sociala-omr%C3%A5det-FSKC-168402143203726/timeline/

På webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.

Meddela gärna om du har något du vill att skall publiceras i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi