infobrev 11/ 2017
 

1.  Aktuellt
 

Aktuellt från LAPE-projektet
 

Nationellt


De nationella LAPE-dagarna hålls i Paasitorni, Helsingfors 22-23.11.2017

LAPE dagarna är nätverkstillfällen vilka samlar LAPE-aktörer från runt om Finland. Dagarna erbjuder deltagarna både föreläsningar och arbete i workshops. Program och anmälan på THL:s hemsida via länken:
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3041023

 

SAVE THE DATE! Svenskspråkig samutvecklingsdag 24.1.2018
Mera information om dagen utlovas i nästa infobrev!

 

SAMUTVECKLINGSDAG 24.1.2018
EN SYSTEMISK VERKSAMHETSMODELL FÖR BARNSKYDDET

Tid:      24.1.2018 kl. 09:30-15:30 (Anmälan och kaffeservering fr.o.m. 09:00)                       Plats:   SFV-huset G18, festsalen (2.vån) Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors  

Skuggevent:       
Webbsändning & workshop, SFV:s möteslokal, Handelsesplanaden 23 B, 65100 Vasa (OBS! Preliminär adress!)

Det är möjligt att följa samutvecklingsdagen även via webben, länk till webbsändningen publiceras i samband med programmet. Observera att eftermiddagens grupparbete inte är möjligt att följa via nätet. Evenemanget är kostnadsfritt, lunch bekostas av deltagarna själva.
_______________________________________________________________________________________


Samutvecklingsdagen är en viktig del av utvecklingen av barnskyddet inom ramarna för LAPE. Under dagen får vi ta del av aktuell information om THL:s modellbeskrivning Mot en finländsk systemisk verksamhetsmodell inom barnskyddet. Centrala principer och ramvillkor. Du kan bekanta dig med rapporten här.

I arbetsgrupperna diskuterar vi hur man kan dra nytta av den nya modellbeskrivningen i barnskyddets utvecklingsarbete. Samutvecklingsdagens syfte är att fungera som ett gemensamt arbetsseminarium som konkretiserar och för det nationella utvecklingsarbetet vidare. Som deltagare har du möjlighet att prägla utvecklingsarbetet och påverka framtidens arbetssätt och arbetsmodeller. Samutveckling innebär att genom dialog komplementera, testa och utvärdera modellbeskrivningarna.

Tillfället riktar sig i synnerhet till professionella, förmän, utvecklare, utbildare, forskare, erfarenhetsexperter samt forskare och studeranden verksamma inom det sociala området, hälsovården, specialsjukvården och psykiatrin, fostervården, småbarnsfostran och skolväsendet, eller på läroanstalt.

Samutvecklingsdagen förverkligas av det finlandssvenska kompetenscentret på sociala området (FSKC) och Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SOnet Botnia i samarbete med LAPE Nyland-Tillsammans är vi mera, LAPE Huvudstadsregionen – Barnets bästa, mera tillsammans samt LAPE Österbotten – Barnet och familjen i centrum

Kontakt
Nina Östman, LAPE-projektarbetare FSKC, nina.ostman@fskc.fi , +35850 441 443
Torbjörn Stoor, VD FSKC, torbjorn.stoor@fskc.fi, +358 40 717 7367

 

Beställ LAPE:s nyhetsbrev!

Via länken nedan kan du beställa spetsprojektets nyhetsbrev (via Social och hälsovårdsministeriet). Brevet finns tillgängligt både på svenska och finska.
http://stm.fi/uutiskirjeet

 

Huvudstadsregionen
 

Elevvårdens nätverkstillfälle 8.12.2017
Mera information och anmälningslänk genom att klicka in dig på adressen nedan.

Lapsen paras - yhdessä enemmän: Opiskeluhuollon oppimisverkostotilaisuus 8.12.2017
http://www.socca.fi/tapahtumat/tapahtumahaku/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_opiskeluhuollon_oppimisverkostotilaisuus.184.html

 

Material från tidigare utvecklingstillfällen

Det samlade materialet från Förenings- och företagstorget som ordnades den 31.10.2017 i Helsingfors finns nu tillgängligt på adressen: https://tinyurl.com/ydctwsqr

Evenemangets syfte var att främja samarbetet mellan LAPE- Barnets bästa, mera tillsammans och föreningar, företag, församligar och högskolor.

 

Material från samutvecklingsdagen 13.11.2017 med temat fleraktörsbedömning (Monitoimijainen arviointi) finns nu tillgängligt på adressen: https://tinyurl.com/ybrr9mlz

                                                  

Nyland

 

Workshop: Utvecklandet av familjecentermodelleni Nyland 28.11.2017
Under dagen får deltagarna ta del av nuläget i de Nyländska kommunerna och tillsammans vara med och skapa nya gemensamma strukturer på landskapsnivå som stöd för förverkligandet av familjecentermodellen i framtiden.                            
Plats: Laurentius-sali, Kyrkogatan 6, Lojo. Detaljerat program och anmälningslänk finns nu tillgängliga på adressen: https://www.lapeuusimaa.fi/tapahtumat/perhekeskustoimintamalli-tyopaja-osa3/

 

Samarbetsträff för spetsprojekt och utbildningen i Nyland 12.12.2017
LAPE Nyland – Tillsammans är vi mera, ordnar en träff för representanter från utbildningen och spetsprojektet. Fullständigt program och anmälningsblankett finns tillgängliga på adressen nedan.

Uudenmaan kärkihankkeiden ja oppilaitosten yhteistyö – Osaamisen kehittäminen tulevaisuuden tarpeisiin – yhteistapaaminen 12.12.2017 

 

 

Utvecklingsdag, 13.12.2017
Det multiprofessionellt samarbetets utveckling manar LAPE-aktörer från de olika utvecklingshelheterna i projektet att tillsammans fundera kring servicens smidighet och integrering i vardagen.

Tillfällets teman är ett samordnat ledarskap, fleraktörsbedömning och multiprofessionellt samarbete.

Dagen förverkligas som ett samarbete mellan kompetenscentren och LAPE Nyland- Tillsammans är vi mera.

Fullständigt program och anmälningslänk på adressen nedan:
https://www.lapeuusimaa.fi/tapahtumat/monialinen-yhteistyo/

 

Material från tidigare utvecklingstillfällen

Den 8.11.2017 hölls samutvecklingsdagen Mot ett multiprofessionellt familjearbete i Borgå. Dagen förverkligades som ett samarbete mellan LAPE Nyland – Tillsammans är vi mera, kompetenscentrumet inom det sociala området Verso och FSKC.

Hjärtligt tack till alla deltagare!

Allt material från dagen kommer att finnas tillgängligt på adressen:


Fedan nu är det möjligt att de del av webbcast-sändningen! (Se länken ovan!).

 


Österbotten


Nätverksträffar om barns delaktighet för socialarbetare i Österbotten!

Socialarbetare inom barnskydd och handikappomsorg i Österbotten är välkomna att anmäla sig till fem nätverksträffar om barns delaktighet i socialt arbete. Syftet med nätverksträffarna är att öka socialarbetares kunskap om delaktighetens principer i teori och praktik samt att tillsammans utveckla hållbara arbetssätt och strukturer kring delaktighet. 

Den första träffen ordnas den 4.12.2017 kl. 9-15.30 i Vasa. De fyra följande träffarna ordnas en gång per månad.

Läs mera via länken: http://fskc.fi/start/view-101724-66966

Anmälning senast 22.11.2017 via följande länk:
https://www.webropolsurveys.com/S/3D8D4A3B7E4CEB35.par


Kunskapsbaserade workshopar med temat familje- och anstaltsvård

En serie av kunskapsbaserade workshopar med temat familje- och anstaltsvård ordnas i samarbete med Karleby universitetscenter Chydenius. Datum för träffarna är preliminärt: 6.2.2018, 20.3.2018 och 24.4.2018 kl. 9.30-15.30. (OBS den 23.11 är inhiberad.)

Teman för dagarna är

  • Omhändertagandet enligt ett forskningsperspektiv, delaktighet, fleraktörskap, relationsbaserat arbete
  • Barn och unga i fostervården
  • Föräldrarnas stöd under fostervårdstiden

Ledare för workshoparna är PD universitetslektor Sirkka Alho ja pol.mag universitetslärare Anu- Riina Svenlin. Materialet under workshoparna är på finska men diskussion på både språken. Workshoparna ordnas i Vasa.
Anmälningar tas emot av Terhi Korpi terhi.korpi@vaasa.fi   

Första utbildningstillfället för Palaset kohdalleen ordnas 24-25.01.2018. Utbildning är nu full men en ny utbildning startar på hösten 2018.

 

Övrigt

Den 8.2.2018 ordnas ett seminarium i Österbotten om förändring av verksamhetskulturen med temat barnens rättigheter och barnkonsekvensanalys. Mer information om det kommer senare.

 

Den 15.3.2018 ordnas ett seminarium med temat Hur kan vi stödja barnens och familjernas välmående? Som är riktade till förmän inom bildningssektorn, t.ex. rektorer och dagvårdschefer. Mer information om det kommer senare.

 

OBS!
LAPE Österbotten Barnet och familjen i centrum har en ny adress för hemsidan. https://2020.osterbotten.fi/beredning/spetsprojekt/barnet-och-familjen-i-centrum/

Följ oss även gärna på hemsidan: https://www.facebook.com/Barnet-och-familjen-i-centrum-Lapsi-ja-perhe-keski%C3%B6ss%C3%A4-LAPE-1928281277198376/

 

Projektet Kansa-koulu


En historisk dag för oss här i Vasa på Academill – den allra första svenskspråkiga utbildningen för dokumenteringsutbildare har inletts inom ramen för Kansa-koulu-projektet! Vi behandlar i dag bl.a. socialvårdens Kanta-tjänster, de grundläggande principerna för dokumentering inom socialvården, dokumenteringens etik och strukturerad dokumentering.

Dokumenteringsutbildare utbildas inom socialbyråer, uppfostrings- och familjerådgivningen, familjerättsliga instanser, socialjouren, kommunala och regionala barnskyddsenheter, familjearbete och barnfamiljernas hemservice samt inom hemvård, dagverksamhetsenheter, boendeserviceenheter, specialomsorgsdistrikt, missbrukarvård samt privata organisationer som tillhandahåller socialservice.

Kansa-koulu-projektet är projektet för att verkställa lagen om klienthandlingar inom socialvården. Det främjar beredskapen hos organisationerna inom det sociala området att ansluta sig till det riksomfattande klientdataarkivet för socialvården.

Projektets följande infobrev 3/2017 utkommer i slutet av nästa vecka, vecka 48.

Hanna Lohijoki och Monica Blomqvist-Åkermarck fungerar som utbildare för den
första svenskspråkiga gruppen dokumenteringsutbildare.

 

 

Den 31 oktober 2017 publicerades "Uutta auringon alla? Ohjaamot 2014-2017”

I artikelsamlingen skriver ett trettiotal sakkunniga om Ohjaamo/Navigator-modellen ur olika perspektiv. Utgivare är Kohtaamo-hanke (ESR), Keski-Suomen ELY-keskus. Via länken: https://tinyurl.com/yajh2oy6 kan boken laddas ner som pdf-version.

 

       

Mathilda Wrede-institutets forskarsocialarbetare
Frida Westerback har bidragit med ett kapitel om
ungas syn på verksamheten: Nuorten hyvinvointi ja                     toimintamahdollisuudet Ohjaamo Helsingissä

  
Se också länken: http://kohtaamo.info/-/uutuusteos-valottaa-ohjaamojen-matkaa-tavoitteista-toimintaan-ja-tuloksiin

 

 

2. Seminarier, konferenser och kongresser

 

DuvTeatern presenterar MIN HISTORIA  

Tidpunkt: 28 november 2017 kl. 12-18 och 29 November 2017 kl. 9 - 21

Plats: SFV-HUSET G18, Georgsgatan 18 A, 00120 Helsingfors

Vi välkomnar dig till två dagar fyllda av föreställningar, föreläsningar, verkstäder, diskussioner och fest! Seminariet riktar sig till alla intresserade, med eller utan funktionsnedsättning.

Anmälningstiden gick ut 20.1.2017 men du kan ta kontakt med DuvTeatern genom att skriva till info@duvteatern.fi.

Läs om programmet och seminariets tillgänglighet  via DuvTeaterns webbplats:
http://duvteatern.fi/Site/Data/380/Files/DuvTeatern_MIN%20HISTORIA_Program.pdf

 

Stärkande av självbestämmanderätten

Tid: 28.11. 2017, 12:00 - 16:00
Plats: Ragionförvaltningsverket, Vasa, Wolffskavägen 35, 65200 Vasa

Välkommen att delta i Regionförvaltningsverkets och Valviras utbildningsdag kring uppföljning av verkställandet av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Centrala frågor är stärkandet av självbestämmanderätten och användningen av begränsningsåtgärder inom specialomsorger. Utbildningsdagen riktar sig till intresseorganisationer för personer med utvecklingsstörning, närstående, personer som arbetar med tjänsterna, förmän och ansvarspersoner samt övriga intresserade.

För närmare information, vänligen se FDUV:s kalender: http://fduv.fi/sv/start/view-112645-67053

Kontaktperson:  susanne.tuure@fduv.fi

 

Lastensuojelun monitieteiset tutkimuspäivät 2017

Mitä mieltä!? Lastensuojelun, mielenterveyden ja hyvinvoinnin yhteiset rajapinnat

III monitieteiset lastensuojelun tutkimus-ja kehittämispäivät 30.11.–1.12.2017

Paikka: THL, Mannerheimintie 166, Helsinki (paikkoja max.120).
Tilaisuus on maksuton ja sitä voi myös seurata suorana verkkolähetyksenä tai myöhemmin tallenteena.


Järjestäjät: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto(SOSNET), Lapsuudentutkimuksen seura, Nuorisotutkimusseura, Suomen Lastenpsykiatriyhdistys sekä hallituksen kärkihanke Lapsi-ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE).

Kohderyhmä: Eri alojen tutkijat, kehittäjät, työntekijät ja päätöksentekijät sekä palvelujen tuottajat, ostajat ja asiakkaat.

Tavoite: Koota yhteen tutkimustuloksia ja tutkijoita eri tieteenaloilta. Avata eri näkökulmista lastensuojelun ja mielenterveyden kysymyksiä yhdistäviä havaintoja. Vahvistaa tutkimukseen perustuvaa vuoropuhelua tieteen, käytäntöjen kehittämisen, kokemusasiantuntijuuden, politiikan ja hallinnon välillä. Luoda perustaa toimintakulttuurin muutokselle ja koota ymmärrystä palvelujen uudistamisen perustaksi. Tutkimuspäivillä keskitytään siihen, miten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja mielenterveyttä voidaan ylläpitää ja parantaa, ja miten tämän alan osaamista voidaan yhdessä vahvistaa

Lue lisää: https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3174655

 

Palveluohjaus - Perhe ja verkosto

Vielä ehdit PO seminaariin perjantaina 1.12.2017!
Paikka: Helsingin Kalliolassa, Sturenkatu 8

Seminaariin on ilmoittautunut ilahduttava määrä osallistujia ja olemme voineet varmistaa, että se toteutuu. Koulutuspäivä antaa sinulle mahdolllisuuden tutustua palveluohjauksen perustoihin ja ajankohtaisiin kysymyksiin ja sen tärkeimpää tehtävään - asiakkaan oman verkoston merkitykseen. Koulutus toteutetaan omakustannushintaan, eli perimme päivästä vain 60 euro osallistumismaksun.

Toivomme, että voisit markkinoida päivää kaikille aiheesta kiinnostuneille. Lähempiä tietoja saat seuraavan linkin kautta. Voit myös olla yhteydessä allekirjoittaneeseen.
Ohjelma ja iloittautuminen; https://www.palveluohjaus.fi/?x171135=173679

Terveisin ja tervetuloa
Sauli Suominen
Suomen palveluohjausyhdistys, SPO ry.
sauli.suominen@palveluohjaus.fi 

 

Temaveckan för personer med utvecklingsstörning

firas 1–7.12.2017 med olika evenemang och på sociala medier. Årets vecka lyfter fram rätten till ett eget hem under temat Ett eget liv, ett eget hem.

Enligt artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har personer med utvecklingsstörning rätt att leva självständigt och delta i samhället. De har rätt att besluta om sitt boende på samma villkor som andra och de ska få tillräckligt med stöd för detta. Konventionen ratificerades av Finland i juni 2016 och är bindande.

Under veckan ordnas bl.a. en ”lättläst” föreläsning om social- och hälsovårdsreformen i Helsingfors, självständighetsfester i Helsingfors och Korsholm, diskussionskvällar om boende tillsammans med Kårkulla samkommun i Borgå och Vasa samt självständighetsdisco på Tian i Helsingfors. För mer information, vänligen se FDUV:s kalender http://fduv.fi/sv/omfduv/paverkan/temaveckan/

Se också Facebooksidan: https://www.facebook.com/events/1904781733106037/  Bandet Pertti Kurikan Nimipäivät uppträder en sista gång 5.12.2017 för att fira att medborgarinitiativet Ingen marknadsvara samlat över 50 000 namn.

Temaveckan för personer med utvecklingsstörning ordnas årligen av Kehitysvammaisten Tukiliitto, Me Itse ry, FDUV och Steg för Steg rf.

 

Seminariet om funktionshinderservice/Vammaispalvelujen neuvottelupäivät

Nu är det dags att anmäla sig till Seminariet om funktionshinderservice/Vammaispalvelujen neuvottelupäivät

Tid: 8.-9.2.2018.
Plats: Scandic Park, Helsingfors. Mannerheimvägen 46, 00260 Helsingfors.

Arrangör: Institutet för hälsa och välfärd – THL i samarbete med Kommunförbundet och Assistentti.info.

Målgrupp: socialarbetare, socialhandledare, beslutsfattare, studerande och övriga som är intresserade av funktionshinderservice.

Programmet innehåller bl.a.:

  • Aktuellt gällande reformen av funktionshinderlagstiftningen
  • Funktionshinderområdets nertystade historia
  • Främjandet av jämlikhet genom socialt arbete
  • Digitalisering i funktionshindersocialarbetet
  • LAPE - Det riksomfattande utvecklingsprogrammet för barn- och familjetjänster
  • Funktionshinder och arbetsliv – Vad händer inom lagstiftningen? (TEOS)
  • Klientavgifter

På seminariet kan ni lyssna till bla. Tapio Räty, Jaana Huhta, Eveliina Pöyhönen, Sami Uotinen, Panu Artemjeff, Jenni Kuuliala, Amu Urhonen, Anna Caldén, Mari Kivistö och Minna Sinkkonen.

OBS! Seminariespråket är i huvudsak finska med inslag på svenska; bl.a. kommer Anna Caldén att tala på svenska.

Välkommen med för att delta i diskussioner och uppdatera dig om det senaste inom funktionshinderområdet!

Senaste anmälningsdag: 19.1.2018, men genom anmälan före 3.12.2017 får man Early bird-pris.!

Anmälningsblankett: https://ilmo.contio.fi/readytogo/main.aspx?id=166

Övrig info: www.thl.fi/vpnpaivat

 

Sosiaalityön tutkimuksen päivät Tampereella 15.-16.2.2018

Tutkimuksen päivien 20. juhlavuoden teema on: Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä

Koti on sekä konkreettinen paikka että metaforinen käsite. Se koskettaa sosiaalityötä monella tavalla. Sosiaalityöntekijät ovat perinteisesti jalkautuneet ihmisten koteihin ja digitalisaation myötä sosiaalityö tulee lisääntyvästi koteihin sähköisinä palveluina ja internet-välitteisinä kohtaamisina. Koteja myös arvioidaan esimerkiksi lasten kasvuympäristöinä ja vanhojen ihmisten elämisen paikkoina sekä rakennetaan julkisia koteja turvattomien ja rikkoutuneiden yksityisten kotien tilalle. Toisaalta sosiaalityössä pyritään ihmisten kotouttamiseen, oman paikan ja kuulumisen tunteen vahvistamiseen esimerkiksi asunnottomuus-, mielenterveys-, päihde- ja maahanmuuttajatyössä. Kaiken kaikkiaan se, mitä koti kullekin ihmisille merkitsee ja voiko merkityksellisiä koteja olla useita, ovat sosiaalityössä olennaisia kysymyksiä. Vielä metaforisemmin tarkastellen päivien teemaa voi lähestyä sosiaalityön omien kotien kautta. Millaisia ovat sosiaalityön omat teoreettiset, metodologiset ja yhteiskunnallis-historialliset juuret, mistä sosiaalityö on itse kotoisin ja millaisiin paikkoihin se tulevaisuudessa haluaa kotoutua tai tulee kotoutetuksi?

Sosiaalityön tutkimuksen seuran jäsenet pääsevät osallistumaan Sosiaalityön tutkimuksen päiville ilmaiseksi. Jäseneksi voit liittyä ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin johanna.ranta@uta.fi.

Tarkemmat yksityiskohdat seuraavista Sosiaalityön tutkimuksen päivistä (kuten ohjelma ja ilmoittautuminen) julkaistaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa. Toivotamme jo tässä vaiheessa kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi kuuntelemaan esityksiä ja keskustelemaan sosiaalityöstä ja sosiaalityön tutkimuksen ajankohtaisista teemoista!

Lisää tietoa saa seuraamalla sivuja:
https://www.facebook.com/Sosiaality%C3%B6n-tutkimuksen-seura-399871276725193/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
ja/tai
http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Ajankohtaista?id=102

Tutustu ohjelmaan: http://www.uta.fi/yky/sttp2018/ohjelma.html

 

Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Turussa 31.1.-1.2.2018

Tervetuloa Turkuun Valtakunnallisille Aikuissosiaalityön päiville!
Paikka: Logomo, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku

Päivien teemana on "Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa" valtakunnallisen Pro Sos -hankkeen sisältöjä mukaillen. Puhujina ovat mm. professori Heikki Hiilamo, tutkija Jari Ehrnrooth ja muutosjohtaja Antti Parpo. Lisäksi ohjelmassa on runsaasti ajankohtaisiin aikuissosiaalityön kysymyksiin pureutuvia työpajoja. Tapahtumaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki aikuissosiaalityöstä kiinnostuneet.

Ohjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen tapahtumaan on alkanut.

Ohjelman voi lukea sivusta: facebook event:  https://tinyurl.com/ybb5b3hl
tai sivusta:
http://fskc.fi/start/view-101724-65209

Päivien järjestäjä on Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:
https://my.surveypal.com/Tapahtumailmoittautuminen-aikuissosiaalityön-päivät-2018

 

Perhehoidon VIII valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät
pidetään
7–8.11.2018

Paikka: Kylpylä Peurunka, Laukaa

Päivien teemana on Hyvinvointia Perhehoidossa. Päivät pidetään vasta saneeratussa Peurungan kylpylässä Keski-Suomessa. Peurungan kylpylä ja kongressihotelli mahdollistaa tiiviin yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen koko päivien ajan, niin sisällön, majoittumisen, virkistäytymisen kuin iltatilaisuuden vietonkin osalta.

Lisätietoja toimisto@pesapuu.fi ja http://www.pesapuu.fi/uutiset/2017/09/15/phpaivat


3. Utbildning

 

Arbetshandledning och organisationskonsultation, 60 sp.

Start hösten 2018. Flerformsstudier med sammanlagt 28 närstudiedagar under läsåren 2018-2019 och 2019-2020.

Utbildningen riktar sig till personer som är motiverade att fungera som organisationskonsulter och arbetshandledare eller utveckla sitt eget organisationskunnande och ledarskap.

Utbildare: 
Ulla Heilä, lärare, organisationskonsult och arbetshandledare                       
Mats Hildén, HVM, organisationskonsult, arbetshandledare och psykoterapeut
Närstudiernas ort varierar mellan Vasa och Åbo. Några platser kvar!

                                                                                                                                                                                                                                                      
www.cll.fi hittar du anmälningsblankett och mera information.     

 

Kommunförbundet utbildar

Kommunförbundets kurser och utbildningar hittar du på webbplatsen: http://kommuntorget.fi/kurstorget/