INFOBREV 12/2016

1.  Aktuellt
 

Vd Torbjörn Stoors årsöversikt

Bästa läsare,

Vi sänder dig årets sista infobrev, så här en dryg vecka före jul. Nästan varje gång, den här tiden på terminen, under de senaste åren, har vi sagt att året som gått varit intressant, lärorikt och kryddat med arbete för och med allehanda reformer. Så även nu!

Året 2016 var för FSKC ett år där vi fick se en avrundning av vårt långa och omfattande DelSam – Delaktig i samhället -projekt. Vi har påbörjat rapporteringen av projektet, spridningen och implementeringen av resultaten. Jag rekommenderar varmt att ni bekantar er med våra virtuella presentationer – kolla infon nedan. Vi avslutade under året också vårt engagemang inom KASTE-utvecklingsprogrammet med implementeringsarbetet för SABIR-modellen i Hangö. Såväl DelSam som KASTE-arbetena (och det blev många det!) har betytt mycket för oss och våra samarbetsparter. Vi kan sålunda spåra en visst, varmt vemod i luften.

Under året har vi fått se hyfsat många personer disputera i socialt arbete och i ämnen som ligger vårt område nära. Det är glädjande, engagerande och mycket välkommet med tanke på kunskapsproduktionen och också synligheten för vårt område. Vi och våra nätverk har i år minsann dragit stråt till stacken och det, om vi får säga, på en riktigt god nivå. Nedan ser ni några axplock av det senaste på den här fronten. Höstens arbete inledde vi dessutom med att presentera våra tidigare rön med tema relationer i arbete med unga på vår roadshow i Helsingfors och Vasa.

Hösten har därtill sysselsatt oss med planering och förberedelser inför framtiden. FSKC:s styrelse och personal påbörjade  genast efter semestern designarbetet för att förnya bolagets strategi. Den kommer vi att presentera och implementera genast i början på nästa år. Vi har också varit mycket aktiva i planeringen av verksamhet inom ramen för regeringens spetsprojekt. Vi väntar med spänning på utfallet och hoppas att vi får en roll i samtliga våra landskap för att jobba med LAPE dvs programmet för utveckling av barn- och familjetjänster. På agendan kommer vi vidare att ha andra förändrings- och utvecklingsprojekt som vi får återkomma till.

Dessa rader, bästa läsare, skall fungera som en kort introduktion inför nästa år. Vi vill med vår nya strategi öka på vår synlighet och vårt engagemang och ge bättre täckning för vår verksamhet i hela Svenskfinland. Vi vill stärka det sociala området och det sociala arbetet i alla de reformprocesser där vi har en roll och inflytande. Och vi vill erbjuda vårt kunnande och vårt stöd till er vars arbete omfattas, påverkas och utvecklas genom de stora förändringar som vår sektor står inför.

Men först får vi förbereda oss inför och fira helgerna. Vi hoppas högtiderna sänker er en välförtjänt paus och en tid att så lite jäkt och stress som bara det möjligt är. Tack för året 2016 – vi skall gå mot ljusare och mer positivt engagerade uppdrag, kontakter, växelverkan och tider trots allt!

 

Ilse Julkunen uppvaktades med anledning av sin födelsedag
Den 1 december 2016 uppvaktade vi professorn i praktikforskning vid Helsingfors universitet Ilse Julkunen med anledning av hennes födelsedag. Ilse uppvaktades bl.a. med boken: Uppror i elfenbenstornet, en bok om praktikforskning i socialt arbete. Bokens författare är en samling nordiska forskare och lärare i socialt arbete som haft glädjen och förmånen att samarbeta med Ilse.

Titeln Uppror i elfenbenstornet bygger på antagandet att det pågår något vi kan kalla för en praktikvändning inom den akademiska världen och som också präglar kunskapsutvecklingen inom läroämnet socialt arbete. Frågan om forskningens samhällsrelevans och hur forskning anknyter till praktiska frågeställningar i arbetslivet har blivit ett grundläggande fråga inte minst med tanke på tillgängligheten av forskningsfinansiering. Men, upproret eller praktikvändningen är inte enbart påtvingad utifrån, utan bokens centrala budskap är att praktikforskning utgör ett än mer viktigt förhållningssätt som gynnar utvecklingen av det sociala arbetets kunskapsbas.

Forskningsrapporten Uppror i elfenbenstornet kan laddas ner här:
http://fskc.fi/publikationer/forskningsrapporter/  

Harry Lunabba och Ilse Julkunen jämte uppvaktare

 

DelSam nytt

Under den tiden som vi har arbetat inom DelSam-helheten med start 2012, så har vi hunnit samla på oss en hel del material och kunskap. Denna kunskap finns dokumenterad i olika dokument och har presenterats i många olika sammanhang.

Vi kände dock att det fanns ett behov av att kortfattat summera helheten. Vi har lärt oss mycket om begreppet delaktighet, vi har testat och utvecklat delaktighetsmetoder och vi har framför de ungas och de professionellas röst.

Gå och besök våra virtuella presentationer!

Det känns som att vi gjorde en upptäcktsresa på delaktighetsplaneten. Vi gjorde nya insikter och lärde oss mycket under färden.
Kom med och lyssna på vår delaktighets-världsresa här!

Vad betyder delaktighet? Här djupdyker vi i delaktigheten!

Är du intresserad av olika delaktighetsmetoder? Titta på presentationen här och låt dig inspireras!

Inom kort kommen även DelSam IV slutrapport. I väntan på julen!
 

Kansa-koulu meddelande nr 03 december 2016
Kansa-koulu-projektet är ett projekt för att verkställa lagen om klienthandlingar inom socialvården. Det främjar beredskapen hos organisationerna inom det sociala området att ansluta sig till det riksomfattande klientdataarkivet för socialvården. Med hjälp av projektet främjar vi också ibruktagande av strukturerad dokumentering och verkställighet av de nationella klassificeringarna av strukturerna för klienthandlingarna i klientdatasystemen, så att de är förenliga med kraven i lagen om klienthandlingar inom socialvården. I detta projekt, som finansieras av THL, deltar alla kompetenscenter inom det  sociala  området  och  projekttiden  är 1.8.2015–30.6.2018. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom (Sydöstra Finlands kompetenscenter inom det sociala området) fungerar som administratör.

Projektets  webbplats  på  adressen www.socom.fi/kansa-koulu har förnyats. På webbplatsen hittar du aktuell in-formation  om  projektet  och  om  den  riksomfattande  utvecklingen  av  informationshantering  inom  socialvården.

Följ  projektets  utvecklingsarbete  på  webbplatsens blogg Liitutaulu.

Du hittar oss också på Twitter: @kansa_koulu.

Läs hela meddelandet via adressen:
http://fskc.fi/Site/Data/2067/Files/Kansa-koulu_meddelande_03_2016.pdf

 

Disputationer

HVL och mångåriga medlemmen i FSKC:s styrelse Camilla Wikström-Grotell disputerade vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi fredagen den 9 december 2016. Opponent var professor Kaisa Mannerkorpi, Göteborgs universitet. Som handledare har Katie Eriksson, professor emerita vid Åbo Akademi och Raija Lenné, docent vid Karolinska Institutet fungerat.

HVL Camilla Wikström-Grotell, Yrkeshögskolan Arcadas prorektor och prefekt för institutionen hälsa och välfärd, granskar förståelsen för betydelsen av sambandet mellan rörelse och hälsa inom fysioterapin i avhandlingen ”Rörelse som värde, mening och känsla – mot en humanvetenskaplig idealmodell för fysioterapi”. Hon lägger fram avhandlingen för disputation den 9 december 2016 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Fysioterapin har i Norden sitt ursprung i läror om medikal- och sjukgymnastik som utvecklades på 1800-talet. Redan då var man intresserad av betydelsen av rörelse för att lindra lidande och ta tillvara patientens inre resurser och styrkor. Camilla Wikström-Grotells intresse för rörelsen som begrepp väcktes som nyutexaminerad fysioterapeut på 1980-talet samtidigt som fysioterapin gick in i den akademiska fasen.

Källa: Arcadas webbsida. Läs mera via webbsidan: https://www.arcada.fi/sv/news/5122
Avhandlingen finns till påseende på Åbo Akademis webbplats:
http://www.doria.fi/handle/10024/127308?locale=lsv

 

Vi gratulerar också vår kollega i kompetenscentret Verso pol.lic. Kirsi Kuusinen-James
till doktorstiteln. Hon disputerade 9.12.2016 inom statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet under rubriken: "SETELIPELIÄ - Tutkimus palveluseteliä säännöllisessä kotihoidossa käyttävien iäkkäiden henkilöiden valinnanvapaudesta".

Man kan ta del av avhandlingen via länken:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/169030/SETELIPE.pdf?sequence=1

 

2.  Seminarier, konferenser och kongresser
 

Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete och utbildning 20.01.2017 i Oslo, Norge
Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga?
Datum: 20 januari 2017
Tid: 9.30-16.00
Plats: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo, Norge

Språk: Skandinaviska (vilket innebär att presentationerna kan vara på svenska, norska eller danska)
Seminariet är avgiftsfritt och vi bjuder på lunch.

Vi har aldrig haft så utbildade och kompetenta unga i Norden som vi har i dag. Samtidigt har vi alltfler unga som uppger att de lider av psykisk ohälsa, samt unga som på grund av olika faktorer riskerar att hamna i sårbara situationer. Den växande psykiska ohälsan bland unga utgör en av de största folkhälsoutmaningarna våra nordiska samhällen står inför.

Ur programmet:

 • Cecilie Høj Anvik och Ragnhild Holmen Waldahl, Nordlandsforskning, Norge, presenterar sin forskning om situationen för utsatta unga i Norge, Island och Färöarna. Forskningen är tillämpbar på samtliga nordiska länder.
 • Vad behöver beslutsfattare i Norden investera i? Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare Nordens välfärdscenter, berättar om projektet Unga in i Norden och presenterar policyrekommendationer.
 • Verksamheter som skapar förutsättningar för unga att ta ett steg in i samhället genom att stärka deras självkänsla. Presentation av Headspace i Danmark samt Ungdomsverkstäder och Ohjaamo i Finland.
 • Reidun Follesø, Nord universitet, Norge, berättar om ”Unge, udenforskab og social forandring – nordiske perspektiver”, en antologi med aktuell nordisk ungdomsforskning och policyrekommendationer.
 • Paneldiskussion med unga från NordenVälkommen!Anmäl dig redan nu för att vara säker på att få en plats.

Anmäl dig via webbsidan:
http://nordicwelfare.org/Events/slutkonferens-unga/
Läs mer om projektet Unga in i Norden via länken:
http://nordicwelfare.org/unga-in-i-norden
Sista anmälningsdag: 10 januari 2017

Valtakunnalliset Aikuissosiaalityönpäivät 25-26.1.2017 Lahti
Paikka: Sibeliustalo, Ankkjurikatu 7. 15140 Lahti
Vuonna 2017 päivien pääteemana on Aikuissosiaalityön uudet kumppanuudet ja vaikuttavuus.  Keskitymme ajankohtaiseen aiheeseen sosiaalityön asemasta muuttuvissa rakenteissa, jotka tuovat mahdollisuuksia ja vaateen uudenlaisten kumppanuuksien rakentamiseen sekä työn vaikuttavuuden osoittamiseen.
Aikuissosiaalityölle avautuu lähitulevaisuudessa merkittävät mahdollisuudet uudistua ja terävöittää toimintaansa ainakin kolmen tosiasian kautta.

Ohjelma löytyy osoitteesta
https://www.facebook.com/events/165004283926976/

Ilmoittautuminen on avattu!
https://www.webropolsurveys.com/S/8A60844C46C1A6F1.par

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa Kirsi Kuusinen-James,
kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi  +358 44 729 7981
Lisätietoja myös:
http://www.phsotey.fi/assets/files/2016/02/Ohjelma.pdf

Järjestävät tahot:
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso – liikelaitos, Socca, Sosiaalitaito, Talentia, LAMK, Verson alueen kunnat sekä yhteistoiminta-alueet


Dagarna för forskning inom socialt arbete (Sosiaalityön tutkimuksen päivät)

ordnas 16.02.-17.02.2017 i Helsingfors och Helsingfors universitet.
Dagarnas tema är: Sosiaalityö digitalisoituvassa maailmassa
Millaisia uusia yhteisöllisyyden muotoja verkoissa ja niiden ulkopuolella syntyy? Pysyykö sosiaalityö mukana muutoksessa? Ketkä putoavat digiajan kelkasta? Millaisia hallinnan ja vallan kysymyksiä järjestelmät luovat? Löydämmekö uusia luovia tapoja vastata ajan ja arjen haasteisiin?

Ehdotuksia työryhmiksi voi esittää marraskuun aikana osoitteeseen sttp-2017@helsinki.fi

Ilmoittautuminen sosiaalityön tutkimuksen päiville on avoinna 31.1.2017 saakka.
Ilmoittautumislinkki:
http://digiumenterprise.com/answer/survey.asp?sid=1464491&answerer=8&chk=Z2CKXSRR&dt=42717.5387157407&THIS_IS_YOUR_PERSONAL_ANSWERING_LINK=DO_NOT_SHARE

Yhteystiedot
Helsingin yliopisto, Sosiaalityön oppiaine
Snellmaninkatu 10, 0014 Helsingin yliopisto
S-posti: sttp-2017@helsinki.fi

Läs mera via webbsidan: http://blogs.helsinki.fi/tutkimuksenpaivat2017/


Sosiaalialan asiantuntijapäivät 14-15.3.2017 Helsingissä, Wanha Satama
Sosiaaliala pursuaa erinomaisia työkäytäntöjä, joilla on saatu aikaan hyvää asiakkaiden elämässä. Millaisia ratkaisuja alan ammattilaiset ovat kehittäneet, jotta me kaikki saisimme tulevaisuudessa laadukkaita palveluita?
Sosiaalialan asiantuntijapäivillä tutustut lukuisiin tämän hetken kiinnostavimpiin uusiin käytäntöihin ja menetelmiin. Toivomme sinun saat niistä inspiraatiota ja apua työhösi.
Pureudumme koulutuksessa myös alan muihin tärkeisiin aiheisiin, kuten työssä jaksamiseen, ammattietiikkaan ja vaikuttamiseen. Runsaaseen ohjelmaan kuuluu lisäksi laaja näyttely.

Tule hakemaan työhösi uusia ideoita, keskustelemaan oppimaan ja tapaamaan kollegoitasi ympäri maan!

Ohjelmaan voi tutustua: http://www.asiantuntijapaivat.fi/asiantuntijapaivat/ohjelma


TERVE SOS 2017 hålls i Helsingfors mässcentrum, kongressflygeln 4-5.5.2017
Tapahtuma järjestetään 28. kerran. Tapahtuma toimii sosiaalisena innovaationa yhdistäessään sosiaali- ja terveysalan päättäjät ja työntekijät koulutustapahtuman äärelle oppimaan ja jakamaan osaamaansa uutta sekä verkostoitumaan. Ohjelma julkaistaan joulukuussa 2016.

 • Seminaariohjelmaan on tulossa seuraavia aiheita:
 • Sote-asiakkaan valinnanvapaus
 • Kokemustietoa asiakkailta
 • Maakuntien ja kuntien uudet roolit
 • Uudistuksen johtaminen
 • Digitalisaation vaikutus työhön

Kontaktperson: Eeva Teija,  teija.eeva@thl.fi  
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/terve-sos-2017

 

3.  Utbildning
 

Kursutbud 2017 inom CLL-Noviaenheten
Grundkurs i Lean-inriktning social- och hälsovård. ÅBO. Start 18.1.17
Livräddande första hjälpen, fyra timmar. Jakobstad.19.1.17
Grundkurs i Lean – inriktning social- och hälsovård. VASA. Start 23.1.17
Lean 5S-koncept. Vasa 25.1.17. Jakobstad 31.1.17

Seminarium:
Den digitala drogen - När vi släpper kontrollen. Patrik Wincent. Vasa och Jakobstad den 1.2.17.

Mera information och elektronisk anmälan via http://www.cll.fi/ Hälso-, sjukvård- och sociala området

 

Sök till Arcadas masterutbildningar i vår! Ny utbildning inom Mental Health!
Har du tillbringat några år i arbetslivet och känner att det är dags att fundera på nästa steg i din karriär? Har du letat efter en möjlighet att kombinera fulltidsarbete med studier? Då är det dags att bli närmare bekant med de flexibla studiemöjligheter som en masterutbildning (högre yrkeshögskoleutbildning) på Arcada erbjuder.

Ansökningsperioden för utbildningarna (som inleds hösten 2017) är 15.3 - 5.4.2017 för såväl våra svenska som engelskspråkiga utbildningar.

Inom social- och hälsovården erbjuder vi studier inom sex olika masterutbildningar:

 

Mental Health (på engelska) är en ny utbildning på Arcada som riktar sig till dig som vill vidga dina horisonter och göra skillnad inom nationella och internationella initiativ inom mental hälsa.

Global Health Care (på engelska) förbereder dig för ledarskapsuppgifter inom krishantering och -förberedelse.

Inom Avancerad klinisk vård fokuserar du på patientsäkerhet och hur risker kan förebyggas i vården.

Det sociala området inriktar sig på socialt förändringsarbete och ger dig expertis att utveckla verksamhet, tjänster och handlingsmodeller inom välfärdssektorn.

Inom Hälsofrämjande lär du dig om faktorer som påverkar hälsan och om metoder för att främja hälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Rehabilitering fördjupar din kunskap om processer för att främja fysisk, psykisk och social funktionsförmåga och om främjandet av delaktighet och livsvillkor i samhället.

Studierna omfattar 90 sp och tar ca 2-3 år att avklara. De riktar sig i första hand till dig som vill arbeta med ledarskaps-, förändrings- och utvecklingsuppgifter eller inrikta dig på forskning och innovation inom just din bransch. För behörighet till en utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen (master) krävs lämplig högskoleexamen och därefter minst tre år av intjänad arbetserfarenhet inom branschen i fråga.

Läs mer om utbildningarna och ansökan på vår på vår webbplats arcada.fi/hyh

Visste du att Arcada också erbjuder fortbildningskurser inom hälso- och socialvården och även möjligheten att läsa enskilda kurser från examensutbildningarna via Öppna Yrkeshögskolan?

Läs mer på Arcada Fortbildnings webbplats https://fortbildning.arcada.fi/sv-fi
Läs mer om Öppna Yrkeshögskolan på https://fortbildning.arcada.fi/sv-fi/Home/OpenCourses

 

********

Infobrevets  deadlines och utgivningsdatum

2017
01                  16.01.2017                         18.01.2017
02                  13.02.2017                         15.02.2017
03                  20.03.2017                         22.03.2017
04                  24.04.2017                         26.04.2017
05                  15.05.2017                         17.05.2017
06-07             12.06.2017                         14.06.2017

 

Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.

FSKC på facebook och webben
På facebook:
https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-kompetenscentret-inom-det-sociala-omr%C3%A5det-FSKC-168402143203726/timeline/

På webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.

Meddela gärna om du har något du vill att skall publiceras i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi