infobrev 01/2017

1.  Aktuellt

Intressant jobb lediganslaget!

Helsingfors social- och hälsovårdsverk lediganslår jobbet som planerare vid Helsingfors social- och hälsovårdsverk med samarbete med Mathilda Wrede -institutet. Planeraren sköter bl.a. sakkunnig- och utvecklingsuppgifter samt nätverksarbete i anknytning till svenskspråkig praktikforskning och praxisverksamhet på det sociala området. Du kan bekanta dig noggrannare med Mathilda Wrede-institutet på adressen www.fskc.fi.

Planeraren sköter också sakkunnig - och utvecklingsuppgifter i samband med förnyandet av social- och hälsovårdsverkets tjänster. En del av uppgifterna är här kopplade till utvecklandet av svenskspråkig service.

Planeraren kan arbeta både i Finlandssvenska kompetenscentrets utrymmen (Georgsgatan 18) och i social- och hälsovårdsverkets utrymmen i Berghälls ämbetshus.

Ansökningstiden går ut 31.01.2017 kl. 16:00.

För mer information
specialplanerare Säde Pitkänen, +35840 556 3563, sade.pitkanen@hel.fi

Se hela annonsen:
http://www.hel.fi/www/rekry/sv/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus?id=45-43-17

 

Meddelande från Kansa-koulu-projektet

Projektets januari 2017 info skickas ut vecka 4.

 

Kulturtips!

Den prisbelönta pjäsen HAMLET SADE DET VACKRARE spelas nu på Unga Teatern. Föreställningen är skriven tillsammans med omhändertagna ungdomar på Lagmansgårdens ungdomshem samt Paul Olin och Harriet Abrahamsson.Teaterföreställning öppnar upp möjligheter att reflektera kring ungdomars svårigheter och det egna förhållningssättet samt att använda teater som en form av diskussionsunderlag bland professionella. Kanske ta tillfället i akt och se den tillsammans med arbetsgruppen?

Hamlet sade det vackrare spelas den 14.1-28.2.2017 på nycirkuscentret Cirko i Södervik, Helsingfors.

Mer info på:
http://www.ungateatern.fi/sv/pjas_info/Hamletsadedetvackrare.php

 

2.  Seminarier, konferenser och kongresser

 

Valtakunnalliset Aikuissosiaalityönpäivät 25-26.1.2017 Lahti

Paikka: Sibeliustalo, Ankkjurikatu 7. 15140 Lahti
Vuonna 2017 päivien pääteemana on Aikuissosiaalityön uudet kumppanuudet ja vaikuttavuus.  Keskitymme ajankohtaiseen aiheeseen sosiaalityön asemasta muuttuvissa rakenteissa, jotka tuovat mahdollisuuksia ja vaateen uudenlaisten kumppanuuksien rakentamiseen sekä työn vaikuttavuuden osoittamiseen.
Aikuissosiaalityölle avautuu lähitulevaisuudessa merkittävät mahdollisuudet uudistua ja terävöittää toimintaansa ainakin kolmen tosiasian kautta.

Ohjelma löytyy osoitteesta
https://www.facebook.com/events/165004283926976/

Ilmoittautuminen on avattu!
https://www.webropolsurveys.com/S/8A60844C46C1A6F1.par

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa Kirsi Kuusinen-James,
kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi  +358 44 729 7981
Lisätietoja myös:
http://www.phsotey.fi/assets/files/2016/02/Ohjelma.pdf

Järjestävät tahot:
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso – liikelaitos, Socca, Sosiaalitaito, Talentia, LAMK, Verson alueen kunnat sekä yhteistoiminta-alueet

 

Psykisk ohälsa i familjen – min roll som närstående

Seminariet är för dig som har en vän eller familjemedlem som lider av psykisk ohälsa och ordnas lördag 28.01.2017 kl. 9:30 – 15:00 i Lappvikens auditorium.

Du får veta hur du som närstående bäst bistår personen vid återhämtningsfasen. Utöver Finfami Nylands Leif Bergs anförande hör vi erfarenhetsexperten Ewa Tarvasaho och ser pjäsen HABILITET. Seminariet arrangeras av Psykosociala förbundet i samarbete med FinFami Nyland.

Seminariet är kostnadsfritt. Kaffe och lunch ingår. Adressen är Lappviksvägen 1, 00180 Helsingfors. Info och anmälning, senast den 24 januari: nonni.makikarki@fspc.fi  tel. +358505 9034 36
Läs mera via webblinken: http://www.fspc.fi/sites/default/files/anhorigflyer1.pdf


Dagarna för forskning inom socialt arbete (Sosiaalityön tutkimuksen päivät)

ordnas 16.02.-17.02.2017 i Helsingfors och Helsingfors universitet.
Dagarnas tema är: Sosiaalityö digitalisoituvassa maailmassa
Millaisia uusia yhteisöllisyyden muotoja verkoissa ja niiden ulkopuolella syntyy? Pysyykö sosiaalityö mukana muutoksessa? Ketkä putoavat digiajan kelkasta? Millaisia hallinnan ja vallan kysymyksiä järjestelmät luovat? Löydämmekö uusia luovia tapoja vastata ajan ja arjen haasteisiin?

Ehdotuksia työryhmiksi voi esittää marraskuun aikana osoitteeseen sttp-2017@helsinki.fi

Ilmoittautuminen sosiaalityön tutkimuksen päiville on avoinna 31.1.2017 saakka.

Yhteystiedot
Helsingin yliopisto, Sosiaalityön oppiaine
Snellmaninkatu 10, 0014 Helsingin yliopisto
S-posti: sttp-2017@helsinki.fi

Läs mera via webbsidan: http://blogs.helsinki.fi/tutkimuksenpaivat2017/


Sosiaalialan asiantuntijapäivät 14-15.3.2017 Helsingissä, Wanha Satama

Sosiaaliala pursuaa erinomaisia työkäytäntöjä, joilla on saatu aikaan hyvää asiakkaiden elämässä. Millaisia ratkaisuja alan ammattilaiset ovat kehittäneet, jotta me kaikki saisimme tulevaisuudessa laadukkaita palveluita?
Sosiaalialan asiantuntijapäivillä tutustut lukuisiin tämän hetken kiinnostavimpiin uusiin käytäntöihin ja menetelmiin. Toivomme sinun saat niistä inspiraatiota ja apua työhösi.
Pureudumme koulutuksessa myös alan muihin tärkeisiin aiheisiin, kuten työssä jaksamiseen, ammattietiikkaan ja vaikuttamiseen. Runsaaseen ohjelmaan kuuluu lisäksi laaja näyttely.

Tule hakemaan työhösi uusia ideoita, keskustelemaan oppimaan ja tapaamaan kollegoitasi ympäri maan!

Ohjelmaan voi tutustua: http://www.asiantuntijapaivat.fi/asiantuntijapaivat/ohjelma

 

Jubileumskonferens: Fullvärdigt medborgarskap på 100 år 29 – 30.3.2017

Plats: Royal at Crowne Plaza, Mannerheimvägen 50, Helsingfors.

Finland firar 100 år av självständighet! Hurdant är livet för en person med utvecklingsstörning i dagens Finland? Hur förverkligas medborgarskapet och vem är det som fattar de avgörande besluten?
Under seminariedagarna följer vi personer med utvecklingsstörnings väg till medborgarskap i det hundraåriga Finland. Vi firar den nyligen ratificerade funktionshinderkonventionen och reflekterar samtidigt över vilket ansvar framtiden för med sig.

Under dagarna får vi höra framstående finländska och utländska experter. Konferencier är Päivi Storgårds.

För mer information och anmälning:
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV):
http://fduv.fi/sv/aktuellt/kalender/view-22718-60210

Förbundet Utvecklingsstörning (Kehitysvammaliitto): http://www.kehitysvammaliitto.fi/suomeksi/koulutus/koulutus-ja-tapahtumakalenteri/?a=view&id=400

Konferensen ordnas av Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning

 

Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 28.-29.3.2017 Helsingissä

Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 1 A, Helsinki

Tapahtumasta saat ajankohtaisimman tiedon sosiaali- ja terveyspolitiikan keskeisistä kysymyksistä. Tällä verkostoitumispaikalla kohtaat sosiaali- ja terveysalan toimijoita, päättäjiä ja muita alan keskeisiä toimijoita.

Tapahtuman osallistumismaksu sisältää herkullisen lounaan ja virkistävät kahvitarjoilut. Tapahtuma on suunnattu valtakunnallisille sosiaali- ja terveysjärjestöille, päättäjille ja muilla alan toimijoille.

Lisätietoja: Laura Ylitalo, koulutussuunnittelija, laura.ylitalo@soste.fi puh. +35845 165 5011

Katso myös nettisivu: http://www.soste.fi/tapahtumat/sosiaali-ja-terveyspolitiikan-paivat/sosiaali-ja-terveyspolitiikan-paivat-2017.html?utm_source=Kev%C3%A4%C3%A4n+koulutustarjontamme+esitt%C3%A4yy+-+tarjolla+paljon+mielenkiintoista+Sinulle%21&utm_medium=SOSTE+kouluttaa+-uutiskijre&utm_campaign=


TERVE SOS 2017

hålls i Helsingfors mässcentrum, kongressflygeln 4-5.5.2017
Tapahtuma järjestetään 28. kerran. Tapahtuma toimii sosiaalisena innovaationa yhdistäessään sosiaali- ja terveysalan päättäjät ja työntekijät koulutustapahtuman äärelle oppimaan ja jakamaan osaamaansa uutta sekä verkostoitumaan. Ohjelma julkaistaan joulukuussa 2016.

Seminaariohjelmaan on tulossa seuraavia aiheita:

  • Sote-asiakkaan valinnanvapaus
  • Kokemustietoa asiakkailta
  • Maakuntien ja kuntien uudet roolit
  • Uudistuksen johtaminen
  • Digitalisaation vaikutus työhön

Kontaktperson: Eeva Teija,  teija.eeva@thl.fi  
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/terve-sos-2017

 

3.  Utbildning/Koulutusta
 

Ammatillinen täydennyskoulutus: Turvaa, hoivaa, hyvinvointia – mistä kiintymyssuhdeteoriassa okein on kyse?

Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestää tiistaina 7.2. ja tiistaina 14.2.2017 klo 17.30–20.00

lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnatun kahden koulutusillan kokonaisuuden: Turvaa, hoivaa ja hyvinvointia – mistä kiintymyssuhdeteoriassa oikein on kyse?

Koulutuksessa perehdytään kiintymyssuhdeteoriaan käytännönläheisesti ja kytketään teorian antia kunkin osallistujan arkeen. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden sekä kurkistaa lapsen kasvun ja kehityksen keskeisiin osa-alueisiin, että oman työn laadun ja työhyvinvoinnin lisääntymiselle.

Paikka: Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti

Kohderyhmä: Koulutus sopii mm. perhepäivähoitajille, päiväkodin, esikoulun, ensi-, turva- ja perhekotien, lasten- ja perheneuvoloiden työntekijöille, koulunkäyntiavustajille, sosiaalityöntekijöille, opettajille ja nuorisotyöntekijöille.

Koulutuksen tavoitteena on

antaa perustiedot ja ymmärrys kiintymyssuhdeteoriasta ja erilaisista kiintymys-suhdemalleista

auttaa tunnistamaan ihmissuhteissaan ja tunnetaidoissaan apua tarvitsevia lapsia, nuoria ja perheitä

tarjota vinkkejä toimintatavoista ja arjen keinoista, jotka lisäävät arvostusta, luottamusta ja psyykkistä turvallisuutta

linkittää tietoa ja osaamista omaan työhön ja sen käytäntöihin yhdessä muiden osallistujien kanssa

Kouluttaja: TtM, kouluttaja, työnohjaaja (STOry) Sanna Mäkipää (lisätietoa kouluttajasta: www.sannamakipaa.fi)

Lisätietoja: Tiina Laurikainen, puh. 050 3754 977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi  

Katso myös: https://asp.asio.fi/kurssiilmo/phkesa/?yksikko=PHK&asio=ZzM7cjtma3Vyc3NpbnRpZWRvdDtjNTI0

 

Bekanta dig med kommunförbundets kurser och utbildningar på svenska

via webbsidan:

http://kommunforbundet-nyhetsbrev.mailpv.net/a/s/29531810-5f8d1559f55f473b5703419cecced89c/1575334

 

Kursutbud 2017 inom CLL-Noviaenheten

Mera information och elektronisk anmälan via http://www.cll.fi/ Hälso-, sjukvård- och sociala området

 

Sök till Arcadas masterutbildningar i vår! Ny utbildning inom Mental Health!

Har du tillbringat några år i arbetslivet och känner att det är dags att fundera på nästa steg i din karriär? Har du letat efter en möjlighet att kombinera fulltidsarbete med studier? Då är det dags att bli närmare bekant med de flexibla studiemöjligheter som en masterutbildning (högre yrkeshögskoleutbildning) på Arcada erbjuder.

Ansökningsperioden för utbildningarna (som inleds hösten 2017) är 15.3 - 5.4.2017 för såväl våra svenska som engelskspråkiga utbildningar.

Inom social- och hälsovården erbjuder vi studier inom sex olika masterutbildningar:

Mental Health (på engelska) är en ny utbildning på Arcada som riktar sig till dig som vill vidga dina horisonter och göra skillnad inom nationella och internationella initiativ inom mental hälsa.

Global Health Care (på engelska) förbereder dig för ledarskapsuppgifter inom krishantering och -förberedelse.

Inom Avancerad klinisk vård fokuserar du på patientsäkerhet och hur risker kan förebyggas i vården.

Det sociala området inriktar sig på socialt förändringsarbete och ger dig expertis att utveckla verksamhet, tjänster och handlingsmodeller inom välfärdssektorn.

Inom Hälsofrämjande lär du dig om faktorer som påverkar hälsan och om metoder för att främja hälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Rehabilitering fördjupar din kunskap om processer för att främja fysisk, psykisk och social funktionsförmåga och om främjandet av delaktighet och livsvillkor i samhället.

Studierna omfattar 90 sp och tar ca 2-3 år att avklara. De riktar sig i första hand till dig som vill arbeta med ledarskaps-, förändrings- och utvecklingsuppgifter eller inrikta dig på forskning och innovation inom just din bransch. För behörighet till en utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen (master) krävs lämplig högskoleexamen och därefter minst tre år av intjänad arbetserfarenhet inom branschen i fråga.

Läs mer om utbildningarna och ansökan på vår på vår webbplats arcada.fi/hyh

Visste du att Arcada också erbjuder fortbildningskurser inom hälso- och socialvården och även möjligheten att läsa enskilda kurser från examensutbildningarna via Öppna Yrkeshögskolan?

Läs mer på Arcada Fortbildnings webbplats https://fortbildning.arcada.fi/sv-fi
Läs mer om Öppna Yrkeshögskolan på https://fortbildning.arcada.fi/sv-fi/Home/OpenCourses

 

********

Infobrevets  deadlines och utgivningsdatum

OBS! Vissa datum har ändrat!
2017
02                  13.02.2017                         16.02.2017
03                  13.03.2017                         16.03.2017
04                  24.04.2017                         26.04.2017
05                  15.05.2017                         17.05.2017
06-07             12.06.2017                         14.06.2017

 

Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.

FSKC på facebook och webben
På facebook:
https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-kompetenscentret-inom-det-sociala-omr%C3%A5det-FSKC-168402143203726/timeline/

På webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.

Meddela gärna om du har något du vill att skall publiceras i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi