INFOBREV 2/2016

1. AKTUELLT

Mathilda Wrede-seminariet hålls 14.03.2016

Plats: SFV-huset G18, Georgsgatan 18 A, 00120 Helsingfors, i festsalen på andra våningen

Medborgarperspektiv tar i beaktande mänskliga rättigheter och allas rätt till jämlikhet oberoende av olikheter. I forskning kan delaktighet och inflytande på service och socialt arbete förverkligas genom brukarmedverkan och brukarperspektiv. I detta seminarium diskuterar vi brukarmedverkan från olika perspektiv och i olika sammanhang. Vi sätter fokus på metoder, angrepp och tankar och tar utgångspunkt i våra erfarenheter från praktik och forskning.
Läs mera via länken:

http://fskc.fi/blogg/article-79897-48584-rets-mathilda-wrede-semi-14032016


FORUM FSKC & DelSam professionellt forum 07.04.2016

På Delsam seminariet 5.2.2016 gjorde deltagarna ett grupparbete som baserad sig på en berättelse om en ung. Berättelsen hade ungdomarna varit med och skapat utgående från deras erfarenheter. De professionella hade som uppgift att fortsätta berättelsen. De professionellas berättelser diskuterades sedan med ungdomarna och nu har professionella, studerande och andra intresserade en möjlighet att ta del av ungdomarnas kommentarer och fundera vidare på sitt arbete.

Läs mera om programmet och anmäl dig till evenemanget via webbplatsen:

http://www.fskc.fi/Site/Data/2067/Files/Delsam%204/prof%20forum.pdf

 

OCH ännu som påminnelse:
Utbildningstillfälle om verkställigheten av lagen om klienthandlingar inom socialvården

Tid: torsdag 10.03.2016 kl. 8:30-14:45

Plats: Tammerfors universitet, Huvudbyggnaden D-delen, Föreläsningssal D10b, Kalevantie 4, Tammerfors

Projektet Kansa-koulu ordnar i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området-FSKC en utbildning om lagen om klienthandlingar inom socialvården och hur lagen skall verkställas.

Anmälning senast 03.03.2016 via länken: https://www.webropolsurveys.com/S/44644EF96D63F263.par   

Läs hela programmet via webbplatsen:
http://fskc.fi/blogg/article-79897-47346-utbildningstillfalle-om-verkstalligheten-av-lagen-om-klienthandlingar-inom-socialvarden

 

DelSam projektet ordnande sitt traditionella Runebrgsdagens seminarium 

Läs referaten och få tillgång till materialitet här: http://www.fskc.fi/vart_jobb/projekt/projektet_delsam_4/

 

Ny bok om praktikforskning utkommer i vår

Läs mera via webbplatsen:

http://www.fskc.fi/blogg/article-79897-48333-ny-bok-om-praktikforskning-utkommer-i-var

 

Susanna Alakoski på seminarium
Läs FSKC:s utvecklingschef Mia Montonens reflektioner via webbplatsen

http://www.fskc.fi/blogg/article-79897-48243-jag-motte-forfattaren-socialarbetaren-susanna-alakoski

 

Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet Informerar om Vård- och regionförvaltningsreformen

Läs mera via webbplatsen:

http://alueuudistus.fi/sv/framsida

 

2. SEMINARIER, KONFERENSER OCH KONGRESSER 


Välkommen till Öppet hus på Vates 29.02.2016 kl. 13-16

Vates inbjuder alla sina samarbetspartners till en vilsam skottårsdag. Kom och nätverka, diskutera aktuella frågor inom branschen och njut av musik. Vi använder denna "extra dag" till att förstärka vårt nätverkssamarbete.

Läs mera och anmäl dig via webbplatsen:
http://vates.mail-pv.fi/a/s/48073264-ce2b0e8edc78a27fe6e8d0eadd869135/1103347

 

Finlandssvenska socialförbund och Vasa förvaltningsdomstol ordnar tisdag 8.3.2016 en seminariedag kring barnskyddsfrågor i Vasa

Huvudföreläsare är Eva Gottberg. På programmet bl.a. föreläsningar om utmaningar i det praktiska arbetet och vad ändringarna i barnskyddslagen och nya socialvårdslagen innebär i praktiken.
Se http://fssf.fi/evenemangskalender/view-61194-51238

Temakväll onsdag 2.3.2016: Finland förändras – vart är vi på väg?

Inom social- och hälsovården i Finland sker som bäst stora förändringar; social- och hälsovårdsreformen går raskt framåt, FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska ratificeras detta år och arbetet med självbestämmandelagen och sammanslagningen av funktionshinderlagarna fortsätter. Vad händer med de svenska tjänsterna? Hur kan man påverka i tider av förändring?

FDUV inbjuder till temakväll om lagstiftning och aktuella reformer.

Läs mera och anmäl ditt deltagande via webbplatsen:

http://fduv.fi/sv/aktuellt/kalender/view-22718-48378

 

Nordic Conference on disability policies and UNCRPD, 9-10 March 2016 Helsinki

Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet 2016. Institutet för hälsa och välfärd THL arrangerar i samarbete med social och hälsovårdsministeriet, Riksomfattande handikapprådet VANE, Handikappforum och Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, en konferens om funktionshinderspolitik.

Läs mera om konferensen via webbplatsen:

http://fskc.fi/start/view-101724-50462

 

FSSF:s förbundskongress 2016 

Äger rum 5-6.4.2016 i Tammerfors. Tema: delaktighet, självbestämmanderätt och brukarperspektiv. Notera datum redan nu! Programmet finns nu publicerat på webbplatsen: http://www.fssf.fi/start/  

 

Tule mukaan vuoden 2016 Perhetutkimuksen päiville!
Perhetutkimuksen päivät järjestetään 11.-12.4.2016 Helsingissä

Ovatko moninaiset perheet haaste vai voimavara? Mitkä asiat vaikuttavat perheiden tilanteeseen tänä päivänä? Millaisia ovat perheenjäsenten vaihtuvat suhteet ja isyyden roolit? Miten palveluilla vastataan perheiden tarpeisiin? Tule saamaan tietoa, kuulemaan uusimmasta tutkimuksesta ja pohtimaan ratkaisuja kiperiin kysymyksiin.

Lue lisää päivistä ja Ilmoittaudu päiville 15.3.2016 mennessä

https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/ajankohtaista/koulutukset/moninaiset-perheet-perhetutkimuksen-paivat-2016

 

Päihdepäivät Helsingin Kulttuuritalolla 10.–11.5.2016

Päihdealalla toimiville suunnattu vuosittainen koulutustapahtuma Päihdepäivät järjestetään jo 22:ta kertaa. Keväisillä koulutuspäivillä ammattilaiset, opiskelijat sekä vapaaehtoiset saavat innostusta ja inspiraatiota arjen työhön sekä tapaavat muita alalla toimivia. Kymmenet asiantuntijapuheenvuorot ja tarkkaan valitut ajankohtaiset teemat tukevat laadukasta yhdessä tehtävää työtä sekä valottavat päihdekentän muutoksia.

Lue lisää päivistä:

http://ehyt.mail-pv.fi/a/s/34302818-4ebcccad127d698798366d99e66f266e/1060743?fb=1

 

Välkommen på SAMS årliga organisationsseminarium för det sociala området

Årets seminarium ordnas 6-7.6.2016 i Tammerfors på hotell Scandic Tampere City

(Hämeenkatu 1). Seminariet riktar sig till aktörer inom den sociala sektorn och i allmänhet till personer som är intresserade av sociala frågor. I seminariet ingår seminarieprogrammet, kost samt logi i dubbelrum.

Mer information via www.samsnet.fi och info@samnet.fi

 

3. UTBILDNING


Välkommen att delta i en påverkansutbildning!

Svenska hörselförbundet rf och SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder ordnar en kvällsutbildning runtom i Svenskfinland som ger dig information, idéer och konkreta verktyg för hur du och din förening kan påverka i stora och små frågor.

Utbildningen riktar sig till finlandssvenska funktionshinderföreningar och andra intresserade i huvudstadsregionen och mellersta Nyland.

Genom utbildningen får du även information om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Utbildningen är avgiftsfri och det ingår servering.

Mer info om anmälan via www.samsnet.fi/aktuellt eller info@samsnet.fi samt via telefon: 050 562 9164.

 

Folkhälsan startar en processutbildning i mentaliseringsbaserat föräldrastöd för familjer i riskzonen

Föräldraskapet främst materialet ligger till grund för utbildningen.

Målgruppen är du som jobbar med småbarnsföräldrar inom kommunens basservice t.ex. i anslutning till barn-, mödra-, familjerådgivning, barnskydd, familjearbete eller på annat sätt stöder småbarnsfamiljer, t.ex. i tredje sektorn

Utbildningen ordnas både i Vasa och Helsingfors.

Läs mera om utbildningen i Vasa:http://www.folkhalsan.fi/PageFiles/30289/Flyer%20processutbildning%202016.pdf

Läs mera om utbildningen i Helsingfors:http://www.folkhalsan.fi/PageFiles/30289/Flyer%20processutbildning%202016%20Helsingfors.pdf

 

Investera i din framtid!
– Ansökan till Arcadas masterutbildningar på svenska 16 mars – 6 april 2016!

Är du redo att ta dig an nya uppgifter och ett större ansvar på din arbetsplats? Ser du efter några år i arbetslivet fram emot nya spännande möjligheter och ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden? Då är en masterexamen från Arcada precis den språngbräda du letar efter. Nu är det snart dags att söka till utbildningarna inom Avancerad klinisk vård, Det sociala området, Hälsofrämjande ellerRehabilitering! Studierna inleds hösten 2016.

Läs mer om utbildningarna och ansökan på vår temasajt staycurious.arcada.fi och på vår webbplats www.arcada.fi/hyh

***

Infobrevets utgivningsdatum och deadlines

03                  23.03.2016                         21.03.2016

04                  27.04.2016                         25.04.2016

05                  25.05.2016                         23.05.2016

06-07            16.06.2016                         13.06.2016

 

Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi

FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.

FSKC på facebook och webben
På facebook:

https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-kompetenscentret-inom-det-sociala-omr%C3%A5det-FSKC-168402143203726/timeline/

På webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.

Meddela gärna om du har något du vill att skall publiceras i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi