infobrev 02/2017 

1.  Aktuellt
 

FSKC:s nya strategi

FSKC:s styrelse godkände på sitt möte 19.01.2017 bolagets nya strategi att träda ikraft genast och vi tillämpar den tillsvidare. Styrelsen och personalen jobbade väl och systematiskt under hösten ifjol med att ta fram en ram för FSKC:s verksamhet. Vi ville få ett klart fokus och en klar tyngdpunkt för vårt arbete samt en agenda som är aktuell och på bästa sätt jobbar mot de behov som vår målgrupp har. Strategiarbete i dessa tider är utmanande eftersom verksamhetsmiljön, som vi vet, är i en ständig förändring.

Läs hela texten på FSKC:s blogg:

http://fskc.fi/blogg/article-79897-56601-fskcs-nya-strategi

 

Meddelande nr 1/2017 från Kansa-koulu-projektet har publicerats

Kansa-koulu-projektet är ett projekt för att verkställa lagen om klienthandlingar inom socialvården. Det främjar beredskapen hos organisationerna inom det sociala området att ansluta sig till det riksomfattande klientdataarkivet för socialvården. Med hjälp av projektet främjar vi också ibruktagande av strukturerad dokumentering och verkställighet av de nationella klassificeringarna av strukturerna för klienthandlingarna i klientdatasystemen, så att de är förenliga med kraven i lagen om klienthandlingar inom socialvården. I detta projekt, som finansieras av THL, deltar alla kompetenscenter inom det  sociala  området  och  projekttiden  är 1.8.2015–30.6.2018. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom (Sydöstra Finlands kompetenscenter inom det sociala området) fungerar som administratör.

Projektets  webbplats  på  adressen www.socom.fi/kansa-koulu har förnyats. På webbplatsen hittar du aktuell in-formation  om  projektet  och  om  den  riksomfattande  utvecklingen  av  informationshantering  inom  socialvården.

Följ  projektets  utvecklingsarbete  på  webbplatsens blogg Liitutaulu.
Du hittar oss också på Twitter: @kansa_koulu.

Du kan läsa hela meddelandet via adressen:
http://fskc.fi/Site/Data/2067/Files/Kansa-koulu_meddelande_1_2017.pdf
 

2.  Seminarier, konferenser och kongresser


Sosiaalialan asiantuntijapäivät

pidetään14-15.3.2017 Helsingissä, Wanha Satama

Sosiaaliala pursuaa erinomaisia työkäytäntöjä, joilla on saatu aikaan hyvää asiakkaiden elämässä. Millaisia ratkaisuja alan ammattilaiset ovat kehittäneet, jotta me kaikki saisimme tulevaisuudessa laadukkaita palveluita?
Sosiaalialan asiantuntijapäivillä tutustut lukuisiin tämän hetken kiinnostavimpiin uusiin käytäntöihin ja menetelmiin. Toivomme sinun saat niistä inspiraatiota ja apua työhösi.
Pureudumme koulutuksessa myös alan muihin tärkeisiin aiheisiin, kuten työssä jaksamiseen, ammattietiikkaan ja vaikuttamiseen. Runsaaseen ohjelmaan kuuluu lisäksi laaja näyttely.

Tule hakemaan työhösi uusia ideoita, keskustelemaan oppimaan ja tapaamaan kollegoitasi ympäri maan!

Ohjelmaan voi tutustua: http://www.asiantuntijapaivat.fi/asiantuntijapaivat/ohjelma

 

Jubileumskonferens: Fullvärdigt medborgarskap på 100 år
29 – 30.3.2017

Plats: Royal at Crowne Plaza, Mannerheimvägen 50, Helsingfors.

Finland firar 100 år av självständighet! Hurdant är livet för en person med utvecklingsstörning i dagens Finland? Hur förverkligas medborgarskapet och vem är det som fattar de avgörande besluten?
Under seminariedagarna följer vi personer med utvecklingsstörnings väg till medborgarskap i det hundraåriga Finland. Vi firar den nyligen ratificerade funktionshinderkonventionen och reflekterar samtidigt över vilket ansvar framtiden för med sig.

Under dagarna får vi höra framstående finländska och utländska experter. Konferencier är Päivi Storgårds.

För mer information och anmälning:
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV):
http://fduv.fi/omfduv/kalender/view-120412-60210

Förbundet Utvecklingsstörning (Kehitysvammaliitto): http://www.kehitysvammaliitto.fi/suomeksi/koulutus/koulutus-ja-tapahtumakalenteri/?a=view&id=400

Konferensen ordnas av Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning

 

Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 28.-29.3.2017 Helsingissä

Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 1 A, Helsinki

Tapahtumasta saat ajankohtaisimman tiedon sosiaali- ja terveyspolitiikan keskeisistä kysymyksistä. Tällä verkostoitumispaikalla kohtaat sosiaali- ja terveysalan toimijoita, päättäjiä ja muita alan keskeisiä toimijoita.

Tapahtuman osallistumismaksu sisältää herkullisen lounaan ja virkistävät kahvitarjoilut. Tapahtuma on suunnattu valtakunnallisille sosiaali- ja terveysjärjestöille, päättäjille ja muilla alan toimijoille.

Lisätietoja: Laura Ylitalo, koulutussuunnittelija, laura.ylitalo@soste.fi puh. +35845 165 5011

Katso myös nettisivu: http://www.soste.fi/tapahtumat/sosiaali-ja-terveyspolitiikan-paivat/sosiaali-ja-terveyspolitiikan-paivat-2017.html?utm_source=Kev%C3%A4%C3%A4n+koulutustarjontamme+esitt%C3%A4yy+-+tarjolla+paljon+mielenkiintoista+Sinulle%21&utm_medium=SOSTE+kouluttaa+-uutiskijre&utm_campaign=

 

Välkomna till heldagsseminariet Sex, kommunikation och ömsesidighet – hur pratar vi om sex?

När: tisdag 4.4.2017 kl. 9-15.30

Var: SFV Huset G18, festsalen, Georgsgatan 18 A, 00120 Helsingfors

Sex är ett ämne som många vuxna tycker att det är svårt att närma sig, samtidigt som det bland unga finns efterfrågan på mer diskussioner och kunskap. Hur kan vi som vuxna stödja unga att ha sexuella relationer på sina egna villkor och med omtanke om andra? Och hur kan vi arbeta för att unga oavsett sexualitet, könsidentitet eller erfarenhet ska känna sig inkluderade? Många unga har erfarenhet av sexuella trakasserier och sexualiserat våld, vilket bland annat THL:s undersökning Hälsa i skolan har visat. Arbetet för ungas välmående behöver därför inkludera sexuell hälsa.

Välkomna till ett heldagsseminarium med Sandra Dahlén, sexualupplysare och författare, samt Teater Naken, vars föreställning Vargen kommer! behandlar frågor om lust, gränser och attityder vid sexuella övertramp. Ungdomsakademin berättar även om erfarenheter från att hålla workshopar om sex och ömsesidighet i andra stadiet och Suss Åhman, sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan, inleder seminariet och leder oss genom dagens diskussioner.
Anmäl dig på länken nedan, senast den 24.3.2017.
https://www.webropolsurveys.com/S/0CC640C90E8212D5.par  

För ytterligare frågor kontakta liselott.linden@luckan.fi eller stina.forsberg@folkhalsan.fi.

 

Föräldraskapet främst
Gruppledarutbildning, 20-21.4, dag 1 och 2 av 5 dagar

Vill ni utveckla ert hälsofrämjande och förebyggande arbete genom Folkhälsans koncept Föräldraskapet främst?

I ca 80 kommuner runt om på fastlandet finns Föräldraskapet främst gruppledare, utbildade av Folkhälsan och Mannerheims barnskyddsförbund. Nu erbjuds en möjlighet till gruppledarutbildning på Åland. Är det dags för er kommun att komma med? Anmäl ditt intresse och gör dig redo för att öka din kompetens fr.o.m. April 2017.

Plats              Mariehamn
Pris                520 exkl. moms för hela utbildningen
Arrangör        Finlands Kommunförbund i samarbete med Folkhälsan
Anmälan        31.03.2017 – Anmäl dig via länken:

http://kommuntorget.fi/kurstorget/foraldraskapet-framst-gruppledarutbildning-2/

Målet med Föräldraskapet främst familjegrupperna är att främja goda, trygga och bestående relationer genom att öka förståelsen för varandra och stärka samspelet mellan föräldrar och barn. Programmet bygger på forskning kring människans reflektiva förmåga.

Utbildningens syfte är att ge nycklarna till ett nytt arbetssätt, där man istället för att veta och ge råd är tillgänglig för den andra genom att fråga, undra och tillsammans reflektera kring upplevelser. Syftet är också att deltagarna efter avslutad utbildning självständigt (tillsammans med en annan gruppledare) skall kunna leda föräldragrupper och utveckla ett reflektivt förhållningssätt i möten med familjer. Utbildningen riktar sig till personer som arbetar med småbarnsfamiljer och ger deltagaren färdigheter att fungera som gruppledare för Föräldraskapet främst familjegrupper.

Läs mera via länken: http://kommuntorget.fi/kurstorget/foraldraskapet-framst-gruppledarutbildning-2/


TERVE SOS 2017
hålls i Helsingfors mässcentrum, kongressflygeln 4-5.5.2017

Tapahtuma järjestetään 28. kerran. Tapahtuma toimii sosiaalisena innovaationa yhdistäessään sosiaali- ja terveysalan päättäjät ja työntekijät koulutustapahtuman äärelle oppimaan ja jakamaan osaamaansa uutta sekä verkostoitumaan. Ohjelma julkaistaan joulukuussa 2016.

Seminaariohjelmaan on tulossa seuraavia aiheita:

  • Sote-asiakkaan valinnanvapaus
  • Kokemustietoa asiakkailta
  • Maakuntien ja kuntien uudet roolit
  • Uudistuksen johtaminen
  • Digitalisaation vaikutus työhön

Kontaktperson: Eeva Teija,  teija.eeva@thl.fi  
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/terve-sos-2017
 

3.  Utbildning
 

Ny lagstiftning inom socialvården

Kommunförbundet och FCG ordnar tillsammans en kursdag som behandlar förnyelser som är på gång inom den sociala sektorn.
Kursen hålls i Åbo 7.3.2017 och i Vasa 22.3.2017

Under dagen behandlas bl.a. den nya lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården, som trädde i kraft 1.3.2016. Lagen påverkar både på arbetsfördelningen mellan arbetstagarna samt på arbetsuppgifterna.

Vi går även igenom jourreformens påverkan på socialjouren och den nya handikapplag-stiftningen, som håller på att reformeras som bäst.

Anmäl dig på vår webbplats

http://kommuntorget.fi/kurstorget/socialvardens-nya-lagstifning/  senast 21.2.2017 till kursen i Åbo
och
http://kommuntorget.fi/kurstorget/socialvardens-nya-lagstiftning/   8.3.2017 till kursen i Vasa.


Deltagaravgiften är 200 €/person exklusive moms. I avgiften ingår utbildning, kursmaterial, lunch och kaffe.

Vid förhinder kan en ersättare utses, vars namn bör meddelas till kursarrangören. Om ingen annullering görs minst en vecka före kursen och ingen ersättare utses, uppbärs de direkta kostnaderna.

Närmare upplysningar
Kia Leidenius, (09) 771 2434, kia.leidenius@kommunforbundet.fi
Jaana Viemärö, 044-704 6266, jaana.vemäro@fcg.fi

 

Bekanta dig med kommunförbundets övriga kurser och utbildningar på svenska via webbsidan:
http://kommunforbundet-nyhetsbrev.mailpv.net/a/s/29531810-5f8d1559f55f473b5703419cecced89c/1575334

 

Nyheter våren 2017 inom CLL-Noviaenheten

Kurs: Handledarutbildning. Vasa Start 16.3.2017

Seminarium: Den digitala drogen - När vi släpper kontrollen.
Patrik Wincent. Jakobstad. 5.4.2017

Arbetshandledning och organisationskonsultation. Start hösten 2017

Mera information och elektronisk anmälan via http://www.cll.fi/ Hälso-, sjukvård- och sociala området. Välkommen med!

 

Sök till Arcadas masterutbildningar i vår!

Ny utbildning inom Mental Health!

Har du tillbringat några år i arbetslivet och känner att det är dags att fundera på nästa steg i din karriär? Har du letat efter en möjlighet att kombinera fulltidsarbete med studier? Då är det dags att bli närmare bekant med de flexibla studiemöjligheter som en masterutbildning (högre yrkeshögskoleutbildning) på Arcada erbjuder.

Ansökningsperioden för utbildningarna (som inleds hösten 2017) är 15.3 - 5.4.2017 för såväl våra svenska som engelskspråkiga utbildningar.

Inom social- och hälsovården erbjuder vi studier inom sex olika masterutbildningar:

Mental Health (på engelska) är en ny utbildning på Arcada som riktar sig till dig som vill vidga dina horisonter och göra skillnad inom nationella och internationella initiativ inom mental hälsa.

Global Health Care (på engelska) förbereder dig för ledarskapsuppgifter inom krishantering och -förberedelse.

Inom Avancerad klinisk vård fokuserar du på patientsäkerhet och hur risker kan förebyggas i vården.

Det sociala området inriktar sig på socialt förändringsarbete och ger dig expertis att utveckla verksamhet, tjänster och handlingsmodeller inom välfärdssektorn.

Inom Hälsofrämjande lär du dig om faktorer som påverkar hälsan och om metoder för att främja hälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Rehabilitering fördjupar din kunskap om processer för att främja fysisk, psykisk och social funktionsförmåga och om främjandet av delaktighet och livsvillkor i samhället.

Studierna omfattar 90 sp och tar ca 2-3 år att avklara. De riktar sig i första hand till dig som vill arbeta med ledarskaps-, förändrings- och utvecklingsuppgifter eller inrikta dig på forskning och innovation inom just din bransch. För behörighet till en utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen (master) krävs lämplig högskoleexamen och därefter minst tre år av intjänad arbetserfarenhet inom branschen i fråga.

Läs mer om utbildningarna och ansökan på vår på vår webbplats arcada.fi/hyh

Visste du att Arcada också erbjuder fortbildningskurser inom hälso- och socialvården och även möjligheten att läsa enskilda kurser från examensutbildningarna via Öppna Yrkeshögskolan?

Läs mer på Arcada Fortbildnings webbplats https://fortbildning.arcada.fi/sv-fi
Läs mer om Öppna Yrkeshögskolan på https://fortbildning.arcada.fi/sv-fi/Home/OpenCourses

 

4. Övrigt
 

Vi vill höra din berättelse!

Har du upplevt psykisk ohälsa, till exempel depression, ångest, kriser eller bara känt dig väldigt nere, och nu börjat må bättre? Vill du dela med dig av dina erfarenheter? Psykosociala förbundet ger ut tidningen Respons och kommer att skriva om återhämtning i numret som har deadline den 15.5.2017
 

Vi vill gärna höra din historia! Och framför allt hur du började må bättre, återhämtade dig. Att läsa om andras erfarenheter kan vara till stor hjälp för den som lider av psykisk ohälsa. Just din berättelse kan hjälpa någon annan i en liknande situation. Din berättelse behöver inte vara lång, och det är helt okej om du vill vara anonym. Berätta om ditt mående och din återhämtning och skicka texten till oss. Om du har en speciell bild som du tycker passar fint till din berättelse får du gärna sätta med den också.


De texter som inte ryms med i tidningen kommer vi att publicera på vår blogg som du hittar via Psykosociala förbundets hemsida www.fspc.fi  eller direkt på http://fspcblogg.blogspot.fi/ .

Mejla din berättelse till pernilla.nylund@fspc.fi  eller skriv till Psykosociala förbundet rf, Tidningen Respons, Kanalesplanaden 19B 13, 68600 Jakobstad.
Tack för att du delar med dig!
 

********

Infobrevets  deadlines och utgivningsdatum

OBS! Vissa datum har ändrat!
2017
03                  13.03.2017                         16.03.2017
04                  24.04.2017                         26.04.2017
05                  15.05.2017                         17.05.2017
06-07             12.06.2017                         14.06.2017

 

Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.

FSKC på facebook och webben
På facebook:
https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-kompetenscentret-inom-det-sociala-omr%C3%A5det-FSKC-168402143203726/timeline/

På webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.

Meddela gärna om du har något du vill att skall publiceras i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi