INFOBREV 3/2016

1. AKTUELLT

FORUM FSKC & DelSam professionellt forum 07.04.2016 kl. 13:00–15:30

På DelSam seminariet 5.2.2016 gjorde deltagarna ett grupparbete som baserad sig på en berättelse om en ung. Berättelsen hade ungdomarna varit med och skapat utgående från deras erfarenheter. De professionella hade som uppgift att fortsätta berättelsen. De professionellas berättelser diskuterades sedan med ungdomarna och nu har professionella, studerande och andra intresserade en möjlighet att ta del av ungdomarnas kommentarer och fundera vidare på sitt arbete.

Läs mera om programmet och anmäl dig till evenemanget senast 4.4.2016 via webbplatsen: http://fskc.fi/start/front-page?m101723ts=2016-04
Och i Österbotten, Smedsby den 21.04.2016
 

Semi om relationer mellan unga och professionella – Helsingfors, Raseborg och Vasa. September 2016.

FSKC ordnar i samarbete med sitt nätverk en högst aktuell och mångsidig seminariedag om relationer mellan unga och professionella för dig som jobbar inom det sociala området eller bildningsarbete med barn, unga och unga vuxna enligt följande:

• Helsingfors, SFV-huset G18, 06.09.2016, kl. 09.15 – 15.30
• Raseborg, Lärkkulla, 07.09.2016, kl. 09.15 – 15.30
• Vasa, plats konfirmeras, 08.09.2016, kl. 09.15 – 15.30

Boka dagen redan nu. Mera info hittar du här och på samma sida uppdaterar vi program och anmälningsrutiner inom april månad: http://fskc.fi/vart_jobb/semin/

 

Camilla Granholm disputerar för doktorsgraden fredag 15.4.2016

Camilla Granholms doktorsavhandling i socialt arbete: ”Social work in digital transfer – blending services for the next generation”, framläggs till offentlig granskning vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet, fredagen den 15.4.2016, kl. 12:00. Adress: Helsingfors universitet, Lilla festsalen, Fabiansgatan 33, Helsingfors.

 

Mathilda Wrede-seminariet hölls 14.03.2016

Hanne Krogstrups, Pia Erikssons och Katarina Fagerströms presentationer från seminariet finns nu att ladda ner via webbplatsen: http://fskc.fi/mwsemi2016/

 

Kort om Riihi – tillsammans mot välbefinnande och hälsa

Finlands största runda bords diskussion ordnades 16.3.2016 i Mässcentrum i Helsingfors. Tankesmedjan samlade ca 700 personer för att tillsammans utveckla servicen inom social- och hälsovård.

Läs mera via webbplatsen:
http://fskc.fi/blogg/article-79897-49536-kort-om-riihi-tillsammans-mot-valbefinnande-och-halsa

 

Statistisk årsbok om social- och hälsovården 2015

Statistisk årsbok för social- och hälsovården är en handbok avsedd i synnerhet för experter och beslutsfattare som är intresserade av befolkningens välfärd samt utvecklingen av servicen. Publikationen används också vid undervisning inom social- och hälsovården. Uppgifterna i årsboken har huvudsakligen sammanställts på basis av den statistik och de register som förs och befolkningsenkäter som gjorts av Institutet för välfärd och hälsa THL. Kvaliteten på och tillförlitligheten av uppgifterna följs upp som en del av uppföljningen av kvaliteten på statistikproduktionen.
I årsboken presenteras statistik som tidsserier och områdesvis. Översikten i början av årsboken beskriver hur socialvården och hälso- och sjukvården har utvecklats under de senaste åren. Översikten är strukturerad enligt teman relaterade till livsfaser och servicesektorn. I slutet av boken finns en sammanfattning av uppföljningsindikatorerna.

Läs mera via webbplatsen:
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129792/Sosiaali-%20ja%20terveysalan%20tilastollinen%20vuosikirja%202015%20web.pdf?sequence=5


2. SEMINARIER, KONFERENSER OCH KONGRESSER

Svenskspråkiga drogförebyggande dagarna ordnas 5 – 6 april 2016 på Folkhälsanhuset i Vasa
Första dagen föreläser Thomas Berggren, som utsetts till Sveriges bästa drogförebyggare. Representanter från polisen och tullen medverkar och det finns möjlighet att bekanta sig med ånni-projektet, Bella-grupper eller Rusfri fritid.

Andra dagen talar Pierre Andersson från IOGT-NTO:s internationella avdelning i Sverige. Andersson delar med sig av erfarenheterna av cannabislegaliseringen i Colorado och han bemöter vanliga myter i debatten. Nina Karlsson, Nordens Välfärdscenter, talar om alkoholens verkningar på andra. Liisa Laaksonen, psykoterapeut, föreläser om hur du kan använda motiverande samtal.

Läs mera via webbsidan: http://fskc.fi/start/ eller www.nykter.fi

Kontaktperson: lory.strengell@nykter.fi

 

FSSF:s förbundskongress 2016

Äger rum 5-6.4.2016 i Tammerfors. Tema: delaktighet, självbestämmanderätt och brukarperspektiv. Notera datum redan nu! Programmet finns nu publicerat på webbplatsen: http://www.fssf.fi/evenemangskalender/

 

Alumnikväll i socialt arbete 28.4.2016 kl. 17 – 20

Tema: Praktikundervisning och praktiksamarbete

Plats: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Snellmansgatan 12, Helsingfors

Vi har glädjen att bjuda in dig, bästa alumn i socialt arbete, till en gemensam diskussionskväll vid Soc & Kom. Vi bjuder på lätt servering (något salt och sött och lite vin förstås). Temat för denna första alumnkväll är praktikundervisning och praktiksamarbete. Med detta sagt hoppas vi att alumnkvällar utvecklas till en återkommande tradition där vi socialarbetare träffas årligen kring något aktuellt tema.

Läs hela programmet:
http://fskc.fi/blogg/article-79897-48809-alumnikvall-i-socialt-arbete-2842016-kl-17-20

                

Seminarium: Att bemöta och rehabilitera traumatiserade flyktingar

Målgrupp: Alla intresserade inom flyktingfrågor och personal som kommer i kontakt med flyktingar.

Plats: Yrkeshögskolan Novia, Seriegatan 2 i Vasa

Datum: 28.4.2016 kl. 12-16 ( kaffe kl. 13.30-14)

Innehåll:                                                                                           
- Vad är trauma och tortyr?
- Stressbelastning och symptom.
- Vad kan en flykting ha upplevt?
- Hur kan vi som kommer i kontakt med flyktingar bemöta dem på ett bra sätt?
- Rehabilitering och integrering i samhället ur ett helhetsperspektiv
- Case ur verkligheten under föreläsningens gång
- Hur bygger jag upp en bra vårdrelation?

Som avslutning en kort frågestund samt sammanfattning tillsammans med föreläsarna

Föreläsare: Systrarna Tuire Toivanen, leg. läkare och spec. i psykiatri samt Susanna Toivanen filosofie doktor, arbetslivsforskare och docent i sociologi vid Stockholms universitet. De är födda i Österbotten men numera bosatta i Stockholm.

Tillsammans har de skrivit boken Utsatt för tortyr som utkom år 2014

Detta seminarium är en öppning inför de föreläsningar som är planerade till hösten 2016 i Vasa. Vi fördjupar oss då i liknande tema och med föreläsare runtom i regionen.

Sista anmälningsdag: 14.4.2016. Eftermiddagen förverkligas när tillräckligt många anmälningar inkommit. Mera info och elektronisk anmälan via www.cll.fi, tryck på hälso- sjukvårds och sociala området.

 

Päihdepäivät Helsingin Kulttuuritalolla 10.–11.5.2016

Päihdealalla toimiville suunnattu vuosittainen koulutustapahtuma Päihdepäivät järjestetään jo 22:ta kertaa. Keväisillä koulutuspäivillä ammattilaiset, opiskelijat sekä vapaaehtoiset saavat innostusta ja inspiraatiota arjen työhön sekä tapaavat muita alalla toimivia. Kymmenet asiantuntijapuheenvuorot ja tarkkaan valitut ajankohtaiset teemat tukevat laadukasta yhdessä tehtävää työtä sekä valottavat päihdekentän muutoksia.

Lue lisää päivistä:
http://ehyt.mail-pv.fi/a/s/34302818-4ebcccad127d698798366d99e66f266e/1060743?fb=1

 

Välkommen på SAMS årliga organisationsseminarium för det sociala området
Årets seminarium ordnas 6-7.6.2016 i Tammerfors på hotell Scandic Tampere City

(Hämeenkatu 1). Seminariet riktar sig till aktörer inom den sociala sektorn och i allmänhet till personer som är intresserade av sociala frågor. I seminariet ingår seminarieprogrammet, kost samt logi i dubbelrum.

Mer information via www.samsnet.fi och info@samnet.fi

 

FORUM FSKC 15.06.2016, kl. 13–15:30

Preliminärt program: Med och om Camilla Granholms doktorsavhandling. Mera info följer.
Följ med webbplatsen: http://fskc.fi/start/view-101724-52135

 

3. UTBILDNING


Välkommen att delta i en påverkansutbildning!

Svenska hörselförbundet rf och SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder ordnar en kvällsutbildning runtom i Svenskfinland som ger dig information, idéer och konkreta verktyg för hur du och din förening kan påverka i stora och små frågor.

Utbildningen riktar sig till finlandssvenska funktionshinderföreningar och andra intresserade i huvudstadsregionen och mellersta Nyland.

Genom utbildningen får du även information om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Utbildningen är avgiftsfri och det ingår servering.

Mer info om anmälan via www.samsnet.fi/aktuellt eller info@samsnet.fi samt via telefon: 050 562 9164.

Till dessa utbildningar kan man ännu anmäla sig:
13.04.2016 i Pargas, kl. 16:30-19:00, Axxell Pargas, Vapparvägen 4
09.05.2016 i Borgå, Gammelbacka VÄlfärdscenter, Tornstigen 10.

 

Investera i din framtid!
– Ansökan till Arcadas masterutbildningar på svenska 16 mars – 6 april 2016!

Är du redo att ta dig an nya uppgifter och ett större ansvar på din arbetsplats? Ser du efter några år i arbetslivet fram emot nya spännande möjligheter och ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden? Då är en masterexamen från Arcada precis den språngbräda du letar efter. Nu är det snart dags att söka till utbildningarna inom Avancerad klinisk vård, Det sociala området, Hälsofrämjande eller Rehabilitering! Studierna inleds hösten 2016.

Läs mer om utbildningarna och ansökan på vår temasajt staycurious.arcada.fi och på vår webbplats www.arcada.fi/hyh

 

***

Infobrevets utgivningsdatum och deadlines

04                  27.04.2016                         25.04.2016
05                  25.05.2016                         23.05.2016
06-07            16.06.2016                         13.06.2016

 

Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.

FSKC på facebook och webben
På facebook:

https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-kompetenscentret-inom-det-sociala-omr%C3%A5det-FSKC-168402143203726/timeline/

På webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.

Meddela gärna om du har något du vill att skall publiceras i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi