infobrev 03/2017

1.  Aktuellt

Forskarsocialarbetare Ilona Fagerström

Mathilda Wrede-institutet vid FSKC hälsar vår nya forskarsocialarbetare varmt välkommen. Helsingfors stad har fattat beslut att forskarsocialarbetartjänsten besätts av magistern i socialt arbete Ilona Fagerström. Hon jobbar 100 % och började 08.03.2017.

Till hennes ansvarsområde hör att med praktikforskningens metoder och i samarbete med Helsingfors universitet utveckla de svenska social- och hälsovårdstjänsterna.
 

FSKC är med och utvecklar barn och familjetjänsterna (LAPE)

FSKC:s arbete inom spetsprojektet för utveckling av barn- och familjetjänsterna är en del av det nationella utvecklingsarbetet. Inom spetsprojektet utvecklar man all service som berör barn och familjer. Målet med hela programmet är bland annat att tjänsterna i allt högre grad skall utgå från barnens, unga och familjerna behov.

FSKCs LAPE-arbete sker på två plan; nationell och lokal nivå

FSKC:s LAPE arbete på nationell nivå innebär:

  • deltagande i den nationella LAPE-styrgruppen och dess undergrupper
  • deltagande i det nationella arbetet gällande utvecklingsstrukturen för barnskydd
  • ordnandet av svenskspråkiga samutvecklingsdagar i samarbete med THL och de lokala projekten.

På lokalnivå är FSKC som medaktör i de lokala projekten i huvudstadsregionen, i Nyland, i Österbotten och i Egentliga Finland

Observera också den första tvåspråkiga samutvecklingsdagen som ordnas i huvudstadsregionen 28.4. Mera info kommer inom kort till
http://www.fskc.fi/vart_jobb/projekt/lape/barnets_basta_mera_tillsammans_/    

Vill du jobba inom LAPE (Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster)?

I Vasa söker man en förändringsagent. Till arbetsuppgiften hör förnyandet av barn- och familjetjänsterna i landskapet Österbotten i samarbete med områdets kommuner och övriga aktörer. Sök via länken https://www.kuntarekry.fi/sv/node/37419

I södra Finland, så kan du söka tjänsten som projektchef för huvudstadsregionens Barnets bästa – mera tillsammans projekt. Ansökan och anvisningar för att söka finns på https://hus.taleo.net/careersection/hus1_external/jobsearch.ftl?lang=fi&portal=8170432029, använd arbetsnummer 170000H9 och/eller
http://www.socca.fi/uutiset/uutisia/haemme_projektipaallikkoa_lape-hankkeeseen.7608.news
 

För mera information om FSKC:s LAPE se  http://www.fskc.fi/vart_jobb/projekt/lape/
 

Lapsen paras, yhdessä enemmän hankkeen aloitusseminaari

12.05.2017, koko päivä
Tapahtumapaikka: Heureka tiedekeskus, Kuninkaalantie 7, 01300 Vantaa

Aloitusseminaarissa käynnistetään pääkaupunkiseudun Lapsen parhaaksi, yhdessä enemmän lape-hanke. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti hankkeeseen mukaan tuleville sosiaalialan, varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten sekä lastenpsykiatrian työntekijöille.

Yhteyshenklö: Tiina Turkia, Socca, tiina.turkia@hus.fi

Päivän ohjelma ja ilmoittautuminen päivitetään pikapuoliin sivulle:


Kansa-koulu - projektets utbildningstillfälle om verkställigheten av lagen om klienthandlingar inom socialvården

Projektet Kansa-koulu ordnar i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området – FSKC och projektets sju piloter ett utbildningstillfälle där vi får en möjlihget att lära oss om hur vi förbereder oss för socialvårdens Kanta-tjänster.

Utbildningens målgrupp är personer i ledande ställing inom det sociala området, privata serviceproducenter inom det sociala området som arbetar med informationssystem och –hantering och  dokumenteringsutbildare. Utbildningen är kostnadsfri.

Tid: Onsdag 17.5.2017 kl. 9:00-15:00

Plats: Auditoriet Nissi, Vetenskapsbiblioteket Tritonia, Universitetsstranden 7, Vasa

Läs hela programmet via webbsidan:
http://fskc.fi/vart_jobb/projekt/kansa_koulu_projektet/

Anmälningslänken är: https://link.webropolsurveys.com/EP/563B2B28FE8BDDE2


Årets Mathilda Wrede-seminarium och alumnkväll för Soc & koms alumner i socialt arbete 15.6.2017

Årets Mathilda Wrede-seminarium kommer att handla om kultur och dess möjligheter inom det sociala området. Medverkande bland annat Harriet Abrahamsson från Ung Dramatik och pol. dr universitetslektor Harry Lunabba. Reservera eftermiddagen 15.6.2017. Platsen är oklar, men det blir i Helsingfors.
Eftermiddagen fortsätter efter seminariet med alumnkväll för soc & koms alumner i socialt arbete. Mera information om båda kommer senare.

 

DelSam – avslutning och fest

Förra veckan samlades vi för att avsluta och fira det gemensamma arbetet inom DelSam-helheten. Vi blickade tillbaka på arbetet som gjorts sedan 2012, vi fick en förhandstitt på slutrapporten ”Att arbeta med delaktighet” och fick njuta av kaffe och tårta. På bloggen finns mer information om tillställning och om det arbetet som har gjorts.

Läs Ann Backmans blogg inlägg om festen
http://www.fskc.fi/blogg/article-79897-57091-delsam-avslutning-och-fest

 

Ung 2017 i Tammerfors 27-29.3.2017

Kom och delta i Ung2017, evenemanget bjuder på ett varierat program bland annat gällande arbete, välmående och samarbete samt om Finland i förändring. Andra teman som berörs är familjer, barn- och ungdomsarbetets samt verkstädernas verksamhetsmiljö, deltagande och livskontroll.

UNG2017 ett evenemang för flera jubileer. Finland fyller 100 år. Det är 500 år sedan reformationen. Verkstadsföreningen fyller 20 år, Allians fyller 25 år och Ungdomsforskningssällskapet fyller 30 år.

FSKC och Mathilda Wrede-institutet tillsammans med Ung Dramatik ordnar en workshop under rubriken ”Hur bemöts ungdomar inom välfärdstjänster?”. Vi lyfter fram kulturarbetets resurser och kunnande, som stöd för inlärning och i arbete med unga. Ungdomar har varit med och utarbetat innehållet till workshopen och deltar under evenemanget. Workshopen ordnas i samarbete med kulturcentralen vid Helsingfors stad.

Läs mer här: http://www.nuori2017.fi/


Kompetenscentercheferna har uttalat sig om valfrihetsfrågan

Läs mera via webbsidan:
http://fskc.fi/blogg/article-79897-57160-kompetenscentercheferna-om-valfriheten
 

 

2.  Seminarier, konferenser och kongresser

Internationella dagen för socialt arbete firas 21.3.2017

Mera uppgifter om firandet fås bl.a. via webbsidan
http://www.talentia.fi/talentia/kansainvalinen_toiminta/sosiaalityon_paiva_2017

 

Jubileumskonferens: Fullvärdigt medborgarskap på 100 år
29 – 30.3.2017

Plats: Royal at Crowne Plaza, Mannerheimvägen 50, Helsingfors.

Finland firar 100 år av självständighet! Hurdant är livet för en person med utvecklingsstörning i dagens Finland? Hur förverkligas medborgarskapet och vem är det som fattar de avgörande besluten?
Under seminariedagarna följer vi personer med utvecklingsstörnings väg till medborgarskap i det hundraåriga Finland. Vi firar den nyligen ratificerade funktionshinderkonventionen och reflekterar samtidigt över vilket ansvar framtiden för med sig.

Under dagarna får vi höra framstående finländska och utländska experter. Konferencier är Päivi Storgårds.

För mer information och anmälning:
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV):
http://fduv.fi/omfduv/kalender/view-120412-60210

Förbundet Utvecklingsstörning (Kehitysvammaliitto): http://www.kehitysvammaliitto.fi/suomeksi/koulutus/koulutus-ja-tapahtumakalenteri/?a=view&id=400

Konferensen ordnas av Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning

 

Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 28.-29.3.2017 Helsingissä

Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 1 A, Helsinki

Tapahtumasta saat ajankohtaisimman tiedon sosiaali- ja terveyspolitiikan keskeisistä kysymyksistä. Tällä verkostoitumispaikalla kohtaat sosiaali- ja terveysalan toimijoita, päättäjiä ja muita alan keskeisiä toimijoita.

Tapahtuman osallistumismaksu sisältää herkullisen lounaan ja virkistävät kahvitarjoilut. Tapahtuma on suunnattu valtakunnallisille sosiaali- ja terveysjärjestöille, päättäjille ja muilla alan toimijoille.

Lisätietoja: Laura Ylitalo, koulutussuunnittelija, laura.ylitalo@soste.fi puh. +35845 165 5011

Katso myös nettisivu: http://www.soste.fi/tapahtumat/sosiaali-ja-terveyspolitiikan-paivat/sosiaali-ja-terveyspolitiikan-paivat-2017.html?utm_source=Kev%C3%A4%C3%A4n+koulutustarjontamme+esitt%C3%A4yy+-+tarjolla+paljon+mielenkiintoista+Sinulle%21&utm_medium=SOSTE+kouluttaa+-uutiskijre&utm_campaign=

 

Välkommen till de svenskspråkiga drogförebyggande dagarna

4 – 5 april 2017 i Tammerfors!

De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna närmar sig. Plats: Hotel Cumulus City Koskikatu Tammerfors. Anmäl dig nu!

Den röda tråden är de ungas psykiska hälsa/psykiska ohälsa.  Denna viktiga utbildning riktar sig till  alla som jobbar bland unga professionellt och alla som kommer i kontakt med ungdomar överhuvudtaget. Vi lovar att ingen kommer att gå oberörd från utbildningen, som ger nya infallsvinklar och  användbara verktyg.

Första dagen föreläser Bodil Grön om När klientens kris blir de professionellas kris och Anne Salovaara-Kero talar om Det mellanmänskliga mötets betydelse vid tillfrisknandet från beroendesjukdomar. Gruppdiskussioner och middag.

Andra dagen föreläser Alexandra Sippus under rubriken Önskan att dö – viljan att leva och Ancha Kjerulf talar om Bemötande av unga med mental ohälsa. Alfred Skogberg från Suicide Zero i Sverige föreläser under rubriken Så här kan Finland minska självmorden radikalt. Eva Asplund berättar om USM rf. Diskussion och avslutning kl. 14.45.

http://www.nykter.fi/index.php/20-dfd

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar inom fritids- och undervisningssektorn, social- och hälsovårdssektorn, organisationer, församlingar, politiker och andra intresserade. Mera om programmet, föreläsarna, anmälan, deltagaravgift med mera hittas på

Vi tar emot anmälningar så länge det finns plats. Varmt välkommen!

Arbetsgruppen för De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna:
Joonas Turtonen, Yvonne Nyberg, Anne Salovaara-Kero och Lory Strengell

 

Välkommen till heldagsseminariet Sex, kommunikation och ömsesidighet – hur pratar vi om sex?

När: tisdag 4.4.2017 kl. 9-15.30
Var: SFV Huset G18, festsalen, Georgsgatan 18 A, 00120 Helsingfors

Välkomna till ett heldagsseminarium med Sandra Dahlén, sexualupplysare och författare, samt Teater Naken, vars föreställning Vargen kommer! behandlar frågor om lust, gränser och attityder vid sexuella övertramp. Ungdomsakademin berättar även om erfarenheter från att hålla workshopar om sex och ömsesidighet i andra stadiet och Suss Åhman, sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan, inleder seminariet och leder oss genom dagens diskussioner.
Anmäl dig på länken nedan, senast den 24.3.2017.
https://www.webropolsurveys.com/S/0CC640C90E8212D5.par  

För ytterligare frågor kontakta liselott.linden@luckan.fi eller stina.forsberg@folkhalsan.fi.

 

Hur bemöta ilska och elakhet — om relationer och samarbete på arbetsplatsen

Tid:               06.04.2017 kl.  09:00-13:00
Plats:            Ostrobotnia, festsalen, Museigatan 10, 00100 Helsingfors

UTMANINGAR
Arga klienter, krävande patienter, missnöjda elever...
Likgiltighet, opålitlighet, överlägsenhet
Baktaleri, förnedrande beteende, dålig stämning
Avundsjuka, mobbning, hot, aggressivitet
Egen frustration och stress

BEKRÄFTANDE SAMTAL FÖR SJÄLVINSIKT
Människan är en psykisk, fysisk och social helhet
Mänskliga rikedomar och hämningar – hälsa och ohälsa
Hur bemöta ilska, rädsla, oro, skam, skuld, sorg, missnöje...
Bekräftande samtalsmetod

ARBETSRO OCH SAMARBETE GENOM GEMENSAMT ANSVAR
Hur organisera arbetsgruppen för gemensamt ansvar
Hur förebygga och förhindra störande beteende och mobbning

FRÅN MAKTLÖSHET TILL ARBETSGLÄDJE
Stressymptom är nyttiga varningssignaler – kontroll eller kontakt?
Hur bemöta egen och andras stress

Kursledare: Pertti Simula, filosofie magister, psykoanalytiker, arbetshandledare
Kurssekreterare: Marja Kokkinen, Hiekantie 8, 43300 Kannonkoski, tfn. 040 531 0664

Läs mera om kursen, kostnader och anmälningsförfarande via länken:
http://fskc.fi/start/front-page?m101723ts=2017-04
eller http://conscientia.se/pdf/ilska_Helsingfors_v_2017.pdf

 

Sosiaalipedagogiikan päivät 2017 – elämää suhteissa


Aika: 6.–7.4.2017
Paikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkeli

Päivillä tarkastellaan erilaisia suhteita sosiaalipedagogiikan keskeisenä ilmiönä: pedagogisia suhteita, asiakassuhteita, vertaissuhteita, yhteisösuhteita, ihmisen ja yhteiskunnan suhdetta, ammattilaisten välisiä suhteita. Miksi suhteet ovat sosiaalipedagogisesti kiinnostavia? Mikä on suhteissa elämisen merkitys ihmisen kasvuprosesseissa? Millainen suhde on sosiaalipedagogisesti toivottava?

Päivien pääpuhujaksi on lupautunut sosiaalipedagogiikan professori Claire Cameron Isosta-Britanniasta.

Lisää tietoa päivistä:
http://www.sosiaalipedagogiikka.fi/sosiaalipedagogiikan-paivat-2017/

 

Föräldraskapet främst
Gruppledarutbildning, 20-21.4, dag 1 och 2 av 5 dagar

Vill ni utveckla ert hälsofrämjande och förebyggande arbete genom Folkhälsans koncept Föräldraskapet främst?

I ca 80 kommuner runt om på fastlandet finns Föräldraskapet främst gruppledare, utbildade av Folkhälsan och Mannerheims barnskyddsförbund. Nu erbjuds en möjlighet till gruppledarutbildning på Åland. Är det dags för er kommun att komma med? Anmäl ditt intresse och gör dig redo för att öka din kompetens fr.o.m. April 2017.

Plats               Mariehamn
Pris                520 exkl. moms för hela utbildningen
Arrangör        Finlands Kommunförbund i samarbete med Folkhälsan
Anmälan        31.03.2017 – Anmäl dig via länken:

http://kommuntorget.fi/kurstorget/foraldraskapet-framst-gruppledarutbildning-2/

Målet med Föräldraskapet främst familjegrupperna är att främja goda, trygga och bestående relationer genom att öka förståelsen för varandra och stärka samspelet mellan föräldrar och barn. Programmet bygger på forskning kring människans reflektiva förmåga.

Utbildningens syfte är att ge nycklarna till ett nytt arbetssätt, där man istället för att veta och ge råd är tillgänglig för den andra genom att fråga, undra och tillsammans reflektera kring upplevelser. Syftet är också att deltagarna efter avslutad utbildning självständigt (tillsammans med en annan gruppledare) skall kunna leda föräldragrupper och utveckla ett reflektivt förhållningssätt i möten med familjer. Utbildningen riktar sig till personer som arbetar med småbarnsfamiljer och ger deltagaren färdigheter att fungera som gruppledare för Föräldraskapet främst familjegrupper.

Läs mera via länken: http://kommuntorget.fi/kurstorget/foraldraskapet-framst-gruppledarutbildning-2/


TERVE SOS 2017

hålls i Helsingfors mässcentrum, kongressflygeln 4-5.5.2017

Tapahtuma järjestetään 28. kerran. Tapahtuma toimii sosiaalisena innovaationa yhdistäessään sosiaali- ja terveysalan päättäjät ja työntekijät koulutustapahtuman äärelle oppimaan ja jakamaan osaamaansa uutta sekä verkostoitumaan. Ohjelma julkaistaan joulukuussa 2016.

Seminaariohjelmaan on tulossa seuraavia aiheita:

  • Sote-asiakkaan valinnanvapaus
  • Kokemustietoa asiakkailta
  • Maakuntien ja kuntien uudet roolit
  • Uudistuksen johtaminen
  • Digitalisaation vaikutus työhön

Kontaktperson: Eeva Teija,  teija.eeva@thl.fi  
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/terve-sos-2017

 

Hantering av problemskapande beteende – föreläsning
med Bo Hejlkov Elvén 11.05.2017 i Vasa

Plats: Vasa Universitet, Levón-auditoriet, Wolffskavägen 34, 65200 Vasa

Konflikter, våld och självskadande beteende är vanliga i vård och omsorg. Man har haft olika metoder för att lösa de problem det innebär. De flesta metoderna har dock fokuserat på behandling av personen med beteendet.

FDUV ordnar tillsammans med Kårkulla samkommun ett seminarium om hantering av problemskapande beteende. Föreläsare är den internationellt erkända psykologen och författaren Bo Hejlskov Elvén, som har lång erfarenhet av rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån lågaffektiva metoder. Temadagens fokus är hantering av beteendet och mötet med personen. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi, och har visat sig ha god effekt i förhållande till att förebygga våld, konflikt och självskadande beteende. Målet är att dels erbjuda effektiva metoder, dels ge deltagarna en ram att utveckla egna metoder utifrån.

Tid: torsdagen den 11 maj 2017 kl. 08:00-15:30

Avgift: 70 euro (lunch på egen bekostnad)

Målgruppen är vårdpersonal och pedagogisk personal som jobbar med barn, ungdomar och vuxna med autism, ADHD, utvecklingsstörning, missbruk eller psykiatriska tillstånd. Även för studerande, personal inom äldreomsorgen och andra intresserade. Föreläsningens språk är svenska.

För mer information och anmälan: www.fduv.fi/kalender  

 

Seminarium – Mentalisering

Datum:          17 maj 2017, 08:15 – 16:00
Plats:              Hotell Presidentti, Norra järnvägsgatan 4, Helsingfors
Organisatör:   Mannerheims barnskyddsförbund, Folkhälsans förbund

Mannerheims barnskyddsförbund och Folkhälsan ordnar i samarbete ett seminarium med temat mentalisering. Föreläsarna bidrar med kunskap inom den nyaste forskningen på området, och dessutom presenteras nytt användbart material. Föreläsare är bl.a. Helena Rutherford Yale Child Study Center (USA), Marjukka Pajulo Åbo universitet och Mirjam Kalland Helsingfors universitet

Seminariet riktar sig till personal inom social- och hälsovård, småbarnsfostran och organisationer som i sitt arbete möter barn och familjer. Programmet hålls på engelska och finska.

Mera information och anmälan hittar du här:
http://www.folkhalsan.fi/startsida/Aktuellt/Kalender/events/37858/
och
https://mannerheimin-lastensuojeluliitto.creamailer.fi/email/589af2ebd76df

 

Möjligheter med det Europeiska funktionshinderkortet – seminarium 17.5.2017, Helsingfors

Tid: onsdag 17.5.2017 kl. 12-16
Plats: THL, Mannerheimvägen 166, Helsingfors

Vilka möjligheter erbjuder EU:s Funktionshinderkort?

Kom med och hör personer med funktionsnedsättning och olika serviceproducenter diskutera om varför ett gemensamt europeiskt Funktionshinderkort behövs i Finland! På vilket sätt kan Funktionshinderkortet öka jämlikhet, aktivitet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning? Vilken nytta kunde funktionshinderkortet ha då det gäller att utveckla tjänster och stöd?

Tillställningen är avgiftsfri och riktar sig till alla intresserade: personer med funktionsnedsättning, professionella, funktionshinderorganisationer och olika serviceproducenter. Under tillställningen får vi höra om de olika möjligheterna Funktionshinderkortet erbjuder.

Seminariet ordnas i samarbete med THL, FDUV och SAMS. För mer information, vänligen se: http://www.kvps.fi/tapahtumat/mojligheter-av-det-europeiska-funktionshinderkortet

För mer information om Funktionshinderkort-projektet:
Petra Tiihonen & Katri Malte-Colliard, vammaiskortti@kvps.fi   

 

3.  Utbildning
 

Bekanta dig med kommunförbundets övriga kurser och utbildningar på svenska via webbsidan:

http://kommunforbundet-nyhetsbrev.mailpv.net/a/s/29531810-5f8d1559f55f473b5703419cecced89c/1575334

Nyheter våren 2017 inom CLL-Noviaenheten

MCT-seminarie den 12.5.17 kl. 9-15:30 i Vasa med föreläsare Peter Myhr från Stockholm.

Mera information och elektronisk anmälan via http://www.cll.fi/ Hälso-, sjukvård- och sociala området. Välkommen med!

 

Sök till Arcadas masterutbildningar i vår!
Ny utbildning inom Mental Health!

Har du tillbringat några år i arbetslivet och känner att det är dags att fundera på nästa steg i din karriär? Har du letat efter en möjlighet att kombinera fulltidsarbete med studier? Då är det dags att bli närmare bekant med de flexibla studiemöjligheter som en masterutbildning (högre yrkeshögskoleutbildning) på Arcada erbjuder.

Ansökningsperioden för utbildningarna (som inleds hösten 2017) är 15.3 - 5.4.2017 för såväl våra svenska som engelskspråkiga utbildningar.

Inom social- och hälsovården erbjuder vi studier inom sex olika masterutbildningar:

Mental Health (på engelska) är en ny utbildning på Arcada som riktar sig till dig som vill vidga dina horisonter och göra skillnad inom nationella och internationella initiativ inom mental hälsa.

Global Health Care (på engelska) förbereder dig för ledarskapsuppgifter inom krishantering och -förberedelse.

Inom Avancerad klinisk vård fokuserar du på patientsäkerhet och hur risker kan förebyggas i vården.

Det sociala området inriktar sig på socialt förändringsarbete och ger dig expertis att utveckla verksamhet, tjänster och handlingsmodeller inom välfärdssektorn.

Inom Hälsofrämjande lär du dig om faktorer som påverkar hälsan och om metoder för att främja hälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Rehabilitering fördjupar din kunskap om processer för att främja fysisk, psykisk och social funktionsförmåga och om främjandet av delaktighet och livsvillkor i samhället.

Studierna omfattar 90 sp och tar ca 2-3 år att avklara. De riktar sig i första hand till dig som vill arbeta med ledarskaps-, förändrings- och utvecklingsuppgifter eller inrikta dig på forskning och innovation inom just din bransch. För behörighet till en utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen (master) krävs lämplig högskoleexamen och därefter minst tre år av intjänad arbetserfarenhet inom branschen i fråga.

Läs mer om utbildningarna och ansökan på vår på vår webbplats arcada.fi/hyh

Visste du att Arcada också erbjuder fortbildningskurser inom hälso- och socialvården och även möjligheten att läsa enskilda kurser från examensutbildningarna via Öppna Yrkeshögskolan?

Läs mer på Arcada Fortbildnings webbplats https://fortbildning.arcada.fi/sv-fi
Läs mer om Öppna Yrkeshögskolan på https://fortbildning.arcada.fi/sv-fi/Home/OpenCourses

 

4. Övrigt

 

Tutustu Salapoliisi Mäyrän käsikirjaan sijoitetuille lapsille

Joko olet tutustunut Salapoliisi Mäyrän käsikirjaan? Se on työkirja n. 6-10 vuotiaille sijoitetuille lapsille.

Kirjan sisältö on tuotettu yhdessä lasten kanssa. Työkirja on hyvä väline lasten kanssa työskentelyyn. Jokaiselle sijoitetulla lapsella tulisi olla mahdollisuus käsitellä sijoitukseen liittyviä asioita ja tunteita yhdessä aikuisen kanssa.

Katso llinkit ja tee tilaus!
http://verkkokauppa.pesapuu.fi  tai
http://verkkokauppa.pesapuu.fi/search/?q=Salapoliisi+m%C3%A4yr%C3%A4  


Vi vill höra din berättelse!

Har du upplevt psykisk ohälsa, till exempel depression, ångest, kriser eller bara känt dig väldigt nere, och nu börjat må bättre? Vill du dela med dig av dina erfarenheter? Psykosociala förbundet ger ut tidningen Respons och kommer att skriva om återhämtning i numret som har deadline den 15.5.2017

Vi vill gärna höra din historia! Och framför allt hur du började må bättre, återhämtade dig. Att läsa om andras erfarenheter kan vara till stor hjälp för den som lider av psykisk ohälsa. Just din berättelse kan hjälpa någon annan i en liknande situation. Din berättelse behöver inte vara lång, och det är helt okej om du vill vara anonym. Berätta om ditt mående och din återhämtning och skicka texten till oss. Om du har en speciell bild som du tycker passar fint till din berättelse får du gärna sätta med den också.

De texter som inte ryms med i tidningen kommer vi att publicera på vår blogg som du hittar via Psykosociala förbundets hemsida www.fspc.fi  eller direkt på http://fspcblogg.blogspot.fi/ .

Mejla din berättelse till pernilla.nylund@fspc.fi  eller skriv till Psykosociala förbundet rf, Tidningen Respons, Kanalesplanaden 19B 13, 68600 Jakobstad.
Tack för att du delar med dig!
 

********

Infobrevets  deadlines och utgivningsdatum

2017
04                  24.04.2017                         26.04.2017
05                  15.05.2017                         17.05.2017
06-07             12.06.2017                         14.06.2017

 

Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.

FSKC på facebook och webben
På facebook:
https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-kompetenscentret-inom-det-sociala-omr%C3%A5det-FSKC-168402143203726/timeline/

På webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.

Meddela gärna om du har något du vill att skall publiceras i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi