INFOBREV 4/2016

1. Aktuellt

Seminarium om relationer mellan unga och professionella
FSKC ordnar i samarbete med sitt nätverk en högst aktuell och mångsidig seminariedag om relationer mellan unga och professionella i september:
kl. 09.15 – 15.30 på följande orter:
• Helsingfors, SFV-huset G18                      06.09.2016
• Raseborg, Lärkkulla                                   07.09.2016
• Vasa, Academill (Auditorium Bruhn)      08.09.2016
för dig som jobbar inom det sociala området eller bildningsarbete med barn, unga och unga vuxna.
Läs mera via webbplatsen: http://fskc.fi/vart_jobb/semin/

FORUM FSKC 15.06.2016, kl. 13–15:30

Preliminärt program: Med och om Camilla Granholms doktorsavhandling. Mera info följer.
Följ med webbplatsen: http://fskc.fi/start/view-101724-52135


FORUM FSKC och DelSam professionellt forum i Helsingfors och Österbotten
De professionellas berättelser diskuterades sedan med ungdomarna och eftersom ungdomarna hade så mycket kommentarer och tankar kring de professionellas åsikter, upplevde vi DelSam projektet att det skulle vara viktigt att föra de ungas tankar tillbaka till professionella. Detta gjordes i Helsingfors i samband med FORUM FSKC 7.4.2016 och i Korsholm som ett DelSam professionellt forum 22.04.2016. Läs mera på webbplatsen:
http://fskc.fi/blogg/article-79897-50253-forum-fskc-och-delsam-professionellt-forum-helsingfors-och-sterbotten


Regeringens spetsprogram för utveckling av barn och familjetjänster går vidare
Måndagen den 18 april 2016 publicerade SHM den slutliga projektplanen, för spetsprojektet för utveckling av barn och familjetjänster.
Man kan bekanta sig med projektplanen (på finska) och planen som är gjord för barn och unga via webbplatsen http://www.emaileri.fi/g/l/173452/16123670/923602/1343/611/3
Uppgifter på svenska finns på webbplatsen:
http://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/lasten-ja-nuorten-aani-paasee-kuuluviin-karkihankkeessa

PM Camilla Granholm disputerade för doktorsgraden 15.4.2016
Bilder från disputationen och avhandlingen: "Social work in digital transfer – blending services for the next generation", Mathilda Wrede-institutets forskningsserie 1/2016, kan man ladda ner via webbplatsen:
http://fskc.fi/mathilda_wrede_institutet/

Publiceringen av boken Praktikforskningens konst
Välkommen till publiceringstillfället den 13 maj 2015. 14–15.30 i auditoriet på Myrbacka social- och hälsovårdsstation, Jönsasvägen 4, Vanda
Under tillfället berättar författarna om bokens uppkomst och utbildare Kai Alhanen håller ett föredrag om ämnet Praxis, medborgarskap och demokrati i det sociala arbetet. Publiceringstillfället är en del av en tillställning som ordnas inom ramen för Praxisnätverket.
Läs mera via länken: http://fskc.fi/blogg/article-79897-50199-publiceringen-av-bokenpraktikforskningens-konst
 

2. Seminarier, konferenser och kongresser

Päihdepäivät Helsingin Kulttuuritalolla 10.–11.5.2016
Päihdealalla toimiville suunnattu vuosittainen koulutustapahtuma Päihdepäivät järjestetään jo 22:ta kertaa. Keväisillä koulutuspäivillä ammattilaiset, opiskelijat sekä vapaaehtoiset saavat innostusta ja inspiraatiota arjen työhön sekä tapaavat muita alalla toimivia. Kymmenet asiantuntijapuheenvuorot ja tarkkaan valitut ajankohtaiset teemat tukevat laadukasta yhdessä tehtävää työtä sekä valottavat päihdekentän muutoksia.
Lue lisää päivistä:
http://ehyt.mail-pv.fi/a/s/34302818-4ebcccad127d698798366d99e66f266e/1060743?fb=1


Vates-päivät 2016: Esteettömästi työelämään 11-12.5.2016
Paikka: Original Sokos Hotel Vantaa (Tikkurila)
Vates-päivät on suosittu valtakunnallinen seminaari, jossa pureudutaan vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymisen kysymyksiin. Tule kuulemaan asiantuntijoiden tuoreita näkemyksiä hyvistä käytännöistä sekä ajankohtaistietoa toimintaympäristön, lainsäädännön ja työmarkkinoiden kehittymisestä.

Päivien aikana tarkastellaan työelämän kehittämishankkeen ja yritysten sosiaalisen vastuun kasvun myötä avautuvia mahdollisuuksia lisätä siirtymiä vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työllistämispalveluista.

Hinta ja ilmoittautuminen.  Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on 29.4.2016.
Kts. nettisivu:  http://www.vates.fi/vates/vates-paivat-2016/hinta-ja-ilmoittautuminen.html


Kansainvälinen sosiaalipolitiikan iltapäivä 2016
Turvapaikka? – Pakolaiskysymys Suomessa ja EU:ssa
Aika ja paikka: 12.5.2016 klo 13:15 – 15:00, Helsinki
Tilaisuudessa tarkastellaan kriisin taustoja ja pohditaan, miten sitä on käytännössä hoidettu yhteiskunnan ja järjestöjen toimesta sekä mikä merkitys pakolaiskysymyksellä on suomalaiselle yhteiskunnalle.
Lue lisää ja ilmoittaudu: http://www.soste.fi/tapahtumat/teemaseminaarit/kansainvalisen-sosiaalipolitiikan-iltapaivat/kansainvalisen-sosiaalipolitiikan-iltapaiva-2016.html
 

Temakväll om förmyndarskap och intressebevakning
torsdag 19 maj 2016 i Borgå
Vad innebär förmyndarskap och intressebevakning och vilka olika typer av intressebevakning finns det? När borde man som anhörig börja fundera på dessa frågor? Vad är skillnaden mellan allmänna intressebevakare och "vanliga" intressebevakare? Vad förutsätts av en person som blir intressebevakare för någon annan?

Kom med på temakvällen kring förmyndarverksamhet och intressebevakning torsdag 19.5.2016 kl. 17-19. Föreläsare är häradsskrivare Eva Fagerholm från Magistraten i Västra Nyland. Kvällen ordnas som ett samarbete mellan Kårkulla samkommun och FDUV.

Tid:      to 19 maj 2016 kl. 17.00‒19.00. Kaffeservering från kl. 16.30.
Plats:   Omsorgsbyrån i Borgå, Mannerheimgatan 20 K, tredje våningen.

Med tanke på kaffeserveringen önskar vi att du anmäler dig senast 16.5 till Annette Tallberg, per telefon 040 674 7247 eller e-post annette.tallberg@fduv.fi . Uppge gärna eventuella allergier i samband med anmälan.
http://fduv.fi/sv/aktuellt/kalender/view-22718-52970
 

Välkommen på SAMS årliga organisationsseminarium för det sociala området
Årets seminarium ordnas 6-7.6.2016 i Tammerfors på hotell Scandic Tampere City
(Hämeenkatu 1). Seminariet riktar sig till aktörer inom den sociala sektorn och i allmänhet till personer som är intresserade av sociala frågor. I seminariet ingår seminarieprogrammet, kost samt logi i dubbelrum.
Mer information via www.samsnet.fi och info@samsnet.fi

M/S SOSTE – Tulevaisuus kiikarissa 4-5.10.2016
Mitä, missä, milloin?
Aika: 4-5.10.2016
Paikka: Baltic Queen
M/S SOSTE on koulutus- ja verkostoitumisristeily, joka on suunnattu sosiaali- ja terveysjärjestöille sekä yhteistyökumppaneille.

Ohjelma tarjoaa ajankohtaisia teemoja ja paljon laadukasta sekä monipuolista koulutusohjelmaa järjestöjä, hyvinvointia ja yhteiskuntaa koskevista aiheista! Ohjelmakattauksissa luotsataan muun muassa monikulttuurisuuden, hyvinvointitalouden, vaikuttamisen, järjestöjen palvelutuotannon, vapaaehtoisuuden ja työhyvinvoinnin teemoihin.

M/S SOSTE -risteily nostaa ankkurit 4.10.2016 klo 18.30 ja palaa kotisatamaan 5.10.2016 klo 16.00.
Lue lisää ohjelmasta ja ilmoittaudu: http://www.soste.fi/tapahtumat/ms-soste.html

 

Välkommen på den 5:e konferensen i mångprofessionell social- och hälsovård 06.10.2016   Årets tema är: Fullvärdigt medborgarskap

Vilka rättigheter har medborgarna inom social- och hälsovården?
Hur stor självbestämmanderätt har olika patient- och klientgrupper?
Hur skall personer från olika kulturer, personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblem kunna skapa sina egna livsbetingelser?
Hur kan social- och hälsovårdspersonal stöda patienter och klienter till ett fullvärdigt medborgarskap?
Konferensen hålls torsdag 6.10.2016 på YH Novia i Åbo.
Anmälan senast 31.5.2016
Information: Pia Liljeroth, pia.liljeroth@novia.fi, +358 44762 3371
Mera information finns att läsa via webbplatsen:
https://www.novia.fi/fullvardigt-medborgarskap-mangprofessionell-social-och-halsovard-v-/


3. UTBILDNING

Studera i sommar på Arcada Sommarskola!
Arcada Sommarskola slår upp dörrarna igen denna vår och erbjuder alla intresserade möjligheten att studera under sommarmånaderna. I år erbjuder vi över tjugo kurser, så nu kan du studera allt från e-hälsa, sexologi, universell design, ledarskap och språk.
Du hittar info om Arcada Sommarskolas kurser och utbud på adressen https://start.arcada.fi/sv/arcada-sommarskola/kurser-ovriga#sommar-13 
Titta in, kanske hittar du en intressant kurs som passar dina sommarplaner!

***

Infobrevets utgivningsdatum och deadlines
05                  25.05.2016                         23.05.2016
06-07            16.06.2016                          13.06.2016

Preliminära utgivningsdagar:
08                  16.08.2016                         15.08.2016
09                  21.09.2016                         19.09.2016
10                  19.10.2016                         17.10.2016
11                  17.11.2016                         16.11.2016
12                  21.12.2016                         19.12.2016

Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.

FSKC på facebook och webben
På facebook:
https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-kompetenscentret-inom-det-sociala-omr%C3%A5det-FSKC-168402143203726/timeline/

På webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.

Meddela gärna om du har något du vill att skall publiceras i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi