INFOBREV 9/2016

1.  Aktuellt 
 

Pia Eriksson, forskarsocialarbetare vid Mathilda Wrede-instituet har publicerat följande artikel:
Fear of loss of a wanted child: emotional accounts of Finnish prospective adoptive parents in pre-adoption services (2016) i Adoption & Fostering 40(3) 209-218.
http://aaf.sagepub.com/content/40/3/209.full.pdf?ijkey=igPwqWT4lGMkUD8&keytype=finie

Losing control in pre-adoption services: Finnish prospective adoptive parents´ emotional experiences of vulnerability (2016) i Social Work & Society 14(1).
http://www.socwork.net/sws/article/view/460

 

Från Seminariet om relationer mellan unga och professionella den 6.9.2016 och 8.9.2016 finns nu föreläsarnas material att läsa via webbsidan http://fskc.fi/vart_jobb/semin/  

Spetsprojektet för utveckling av barn- och familjetjänster
Har i planerna att ordna tillsammans med FSKC ett lärande forum om Utvecklingserfarenheter från barnskyddet. Målsättningen är att forumet ordnas via videolänk mellan Österbotten och Nyland.
Datumet är tyvärr inte ännu fastställt, men vi hoppas på att kunna ordna med datum och program inom september månad.

Målsättningen med forumet är att lyfta fram god praxis och erfarenheter samt frågor gällande utvecklandet av barnskydd och de mest krävande tjänsterna. Motsvarande tillställningar ordnas på regionalt på finska, på olika håll i landet, i samarbete med kompetenscentren och THL. Dagens skörd används som material i utvecklandet inom spetsprojektet. 
torbjorn.stoor@fskc.fi

 

2.  Seminarier, konferenser och kongresser


Barn och missbruk
Finlands svenska socialförbund r.f. och KRAN r.f. i samarbete med Svenska Folkskolans vänner en utbildningsdag kring barn och missbruk.
Tid: tisdag 11.10.2016 kl. 12-15:30
Plats: SFV-huset G18, festsalen, Georgsgatan 18 A, 00120 Helsingfors
Dagen tar upp temat missbruk ur barnets perspektiv. Utbildningsdagen riktar sig till personer som kommer i beröring med denna problematik professionellt eller som närstående. Övriga intresserade är också varmt välkomna! Fritt inträdet.
Läs mera:
https://www.facebook.com/events/230989073969476/
programmet kommer också att publiceras på webbsidan: www.kran.fi/

 

SAMS ordnar Påverkansutbildning under hösten enligt följande:
3.10.2016 i Helsingfors, kl. 18-20
Plats: Vegahuset, rum Cassiopeja (vån. 3), Nordenskiöldsgatan 18 A, Helsingfors
SAMS ordnar i o m Föreningsfestivalen en avgiftsfri utbildning i påverkansarbete för funktionshinderföreningar och alla intresserade. Servering ingår. Mer info och anmälan via www.samsnet.fi eller info@samsnet.fi  tfn 050-5629164.

11.10.2016 i Kristinestad, kl. 17-19
Plats: Kulturhuset Dux, Sjögatan 21, Kristinestad
SAMS ordnar en avgiftsfri utbildning i påverkansarbete för funktionshinderföreningar och alla intresserade. Svenska och finska. Servering ingår. Mer info och anmälan via www.samsnet.fi  eller info@samsnet.fi tfn 050-5629164.

 

M/S SOSTE – Tulevaisuus kiikarissa 4-5.10.2016
Mitä, missä, milloin?
Aika: 4-5.10.2016
Paikka: Baltic Queen
M/S SOSTE on koulutus- ja verkostoitumisristeily, joka on suunnattu sosiaali- ja terveysjärjestöille sekä yhteistyökumppaneille.

Lue lisää ohjelmasta ja ilmoittaudu: http://www.soste.fi/tapahtumat/ms-soste.html
 

Påminnelse:
Välkommen på den 5:e konferensen i mångprofessionell social- och hälsovård 06.10.2016
Årets tema är: Fullvärdigt medborgarskap

Vilka rättigheter har medborgarna inom social- och hälsovården?
Hur stor självbestämmanderätt har olika patient- och klientgrupper?
Hur skall personer från olika kulturer, personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblem kunna skapa sina egna livsbetingelser?
Hur kan social- och hälsovårdspersonal stöda patienter och klienter till ett fullvärdigt medborgarskap?

Konferensen hålls torsdag 6.10.2016 på YH Novia i Åbo.
Anmälan givk ut 31.8.2016 men hör dig för om ev. lediga platser hos Pia Liljeroth.
Information: Pia Liljeroth, pia.liljeroth@novia.fi, +358 44762 3371
Mera information finns att läsa via webbplatsen:
https://www.novia.fi/fullvardigt-medborgarskap-mangprofessionell-social-och-halsovard-v-/

Påminnelse:
Utbildningsdagar om intressebevakning inom barnskyddet och i brottsprocesser
Barnet har rätt till delaktighet i ärenden som rör barnet. Om barnets vårdnadshavare inte på ett neutralt sätt som utgår från barnets bästa kan föra barnets talan har barnet rätt att få en ställföreträdande intressebevakare.

Utbildningsdagar 7-8 oktober 2016 kl. 09-16. Anmälningen gick ut 16.9.2016 men hör dig för om eventuella lediga platser hos janina@raddabarnen.ax.                                                 Läs mera via webbplatsen: http://www.raddabarnen.ax/vad-gor-vi/kurser-utbildningar


Varmt välkommen på FDUV:s seminarium "Möten i vardagen - om bemötandets etik" 19 oktober 2016 i Helsingfors!
Under dagen får vi höra olika perspektiv på bemötande, självbestämmande samt samarbete mellan anhöriga och personal.

Medverkande på seminariet är bl.a. Erik Blennberger, doktor i teologi och forskningsledare vid Ersta Sköndal högskola i Sverige; Susann Larsson, kvalitetsutvecklare inom funktionshinderområdet i Sverige samt Fredrika Abrahamsson, chef för Expert- och utvecklingscentret vid Kårkulla samkommun.

Tidpunkt: onsdag 19 oktober 2016 kl. 9:30-16
Plats: SFV-huset, G18, Georgsgatan 18, Helsingfors
Seminariet är avgiftsfritt. Vi bjuder på kaffe, te och smörgås. Lunch på egen bekostnad.

Se program samt anmälningsinstruktioner på FDUV:s hemsida:
http://fduv.fi/sv/aktuellt/kalender/view-22718-53293

För mer information, vänligen kontakta:
Elina Sagne-Ollikainen, projektledare för Skräddarsydd boendeservice-projektet, tfn. 040 508 51 10, e-post elina.sagne-ollikainen@fduv.fi
Annette Tallberg, sakkunnig inom intressepolitiskt arbete, tfn. 040 674 7247, annette.tallberg@fduv.fi


Palveluohjauksen toinen kansallinen kehittämispäivä
toteutetaan torstaina 8.12.16 Helsingissä Lapinlahden sairaalassa. Päivän teemana on "Palveluohjaus kulttuurien tulkkina".
Toteutuksesta vastaa Suomen palveluohjausyhdistys (SPO) ry. ja osallistumismaksu on 60 euroa. Osallistujamäärä on rajoitettu ja osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoa saat Sauli Suomiselta: sauli.suominen@welho.com.
Linkki alustavaan ohjelmaan: www.goo.gl/dGdMbv

 

Valtakunnalliset Aikuissosiaalityönpäivät 25-26.1.2017 Lahti
Paikka: Sibeliustalo, Ankkjurikatu 7. 15140 Lahti
Vuonna 2017 päivien pääteemana on Aikuissosiaalityön uudet kumppanuudet ja vaikuttavuus.  Keskitymme ajankohtaiseen aiheeseen sosiaalityön asemasta muuttuvissa rakenteissa, jotka tuovat mahdollisuuksia ja vaateen uudenlaisten kumppanuuksien rakentamiseen sekä työn vaikuttavuuden osoittamiseen.
Aikuissosiaalityölle avautuu lähitulevaisuudessa merkittävät mahdollisuudet uudistua ja terävöittää toimintaansa ainakin kolmen tosiasian kautta.

Ohjelma löytyy osoitteesta
https://www.facebook.com/events/165004283926976/

Ilmoittautuminen on avattu!
https://www.webropolsurveys.com/S/8A60844C46C1A6F1.par

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa Kirsi Kuusinen-James,
kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi , +358 44 729 7981
Lisätietoja myös:
http://www.phsotey.fi/assets/files/2016/02/Ohjelma.pdf

Järjestävät tahot:
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso – liikelaitos, Socca, Sosiaalitaito, Talentia, LAMK, Verson alueen kunnat sekä yhteistoiminta-alueet


Dagarna för forskning inom socialt arbete (Sosiaalityön tutkimuksen päivät)
ordnas 16.02.-17.02.2017 i Helsingfors och Helsingfors universitet.
Dagarnas tema är: Sosiaalityö ja digitalisoituva yhteiskunta.
Läs mera via webbsidan: http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Ajankohtaista?id=88
 

3. UTBILDNING
 

Centret för livslångt lärande ordnar följande utbildningar:

Interkulturell vård 3 sp, tre tillfällen med start 13.10.2016 i Vasa
Målet med kursen är att fördjupa deltagarnas kunskaper om
invandring, kulturer, migrationsprocessen och vård.
Man har möjlighet att välja ett expertisområde vid sista föreläsningstillfället.


Grundkurs i taktil massage i Vasa, 19-20.11.16                                                                  Taktipro är enkel att använda både i daglig omvårdnad och vid speciella behov oberoende av arbetsuppgifter och kulturell bakgrund           
Utbildare: Solbritt Stigenberg-Garner, sjukskötare och taktipro-massör från Taktil utbildning, Stockholm

Några platser kvar!                                                        

www.cll.fi hittar du anmälningsblankett och mera information.     

********

Infobrevets utgivningsdatum och deadlines

10                  19.10.2016                         17.10.2016
11                  17.11.2016                         15.11.2016
12                  14.12.2016                         12.12.2016

Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.

FSKC på facebook och webben
På facebook:
https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-kompetenscentret-inom-det-sociala-omr%C3%A5det-FSKC-168402143203726/timeline/

På webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.

Meddela gärna om du har något du vill att skall publiceras i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi