infobrev 10/ 2017
 

1.  Aktuellt
 

Aktuellt från LAPE-projektet

Nationellt


Nyland

Samutvecklingsdag med temat familjearbete och familjerehabilitering 8.11.2017.

FSKC och kompetenscentret Verso arrangerar tillsammans med LAPE Nyland- Tillsammans är vi mera en samutvecklingsdag med temat familjearbete och familjerehabilitering på Kulturhuset Grand i Borgå, Biskopsgatan 28, Borgå.

Samutvecklingsdagen är en viktig del av utvecklingen av barnskyddet i Nyland inom ramarna för LAPE. Under dagen får vi ta del av aktuell information om THL:s mallbeskrivning Barncentrerat skydd och stödjande av familjers agentskap och delaktighet i familjearbetet och familjerehabiliteringen inom barnskyddet. Du kan bekanta dig med rapporten här. I arbetsgrupperna diskuterar vi hur man kan dra nytta av den nya mallbeskrivningen i utvecklingsarbetet av tjänster för barn, unga, familjer och som professionell. Samutvecklingsdagens syfte är att fungera som ett gemensamt arbetsseminarium vilket stöder förverkligandet av de konkreta målsättningarna i utvecklingen. Som deltagare har du möjlighet att prägla utvecklingsarbetet och påverka framtidens arbetssätt och arbetsmodeller. Samutveckling innebär att genom dialog komplementera, testa och utvärdera mallbeskrivningarna.

Sista anmälningsdag är 31.10.2017.

Anmälning via länken:
https://www.webropolsurveys.com/S/7EE2A09CD80B03B3.par

Eventets Facebooksida: https://www.facebook.com/events/134467147200458/

 

Workshop: Utvecklande av verksamhetskulturen 14.11.2017.
Mera information om evenemanget inom kort på adressen: https://www.lapeuusimaa.fi/tapahtumat/toimintakulttuurin-muutos-tyopaja-osa-2/


Workshop: Utvecklandet av familjecenterverksamhet i Nyland 28.11.2017
Under tillfället får deltagarna ta del av nuläget i de Nyländska kommunerna och tillsammans vidareutveckla en gemensam modell för förverkligandet av familjecenterverksamheten på landskapsnivå. Plats: Laurentius-sali, Kyrkogatan 6, LOJO. Detaljerat program och anmälningslänk snart tillgängliga på adressen: https://www.lapeuusimaa.fi/tapahtumat/perhekeskustoimintamalli-tyopaja-osa3/


Huvudstadsregionen

Förenings- och företagstorg 31.10.2017
Huvudstadsregionens LAPE-projekt ordnar den 31.10.2017 kl. 12:00-16:00 ett förenings- och företagstorg i Biomedicum (Mejlans, Helsingfors). Tillfället är riktat till föreningar, företag, församlingar och yrkeshögskolor som är intresserade av samarbetsmöjligheter tillsammans med huvudstadsregionens LAPE-projekt. Under tillfället får deltagarna ta del av senaste nytt från LAPE-projektet och även föra fram den egna verksamheten. (Tillfället är alltså inte en mässa, utan fokus ligger på samutveckling).

Detaljerat program samt anmälan via länken:

 

Workshop med temat fleraktörsbedömning av servicebehovet 13.11.2017
Huvudstadsregionens Praksis nätverk i samarbete med Huvudstadsregionens LAPE-projekt Barnets bästa – Mera tillsammans ordnar en workshop med temat fleraktörsbedömning av servicebehovet. Program och anmälningslänk snart tillgänglig på adressen: http://www.socca.fi/tapahtumat/tapahtumahaku/kohti_lapsilahtoista_ja_kokonaisvaltaista_yhteista_tyota_monitoimijainen_arviointi_paakaupunkiseudulla.176.html

 

Den 11.10.2017 hölls en samutvecklingsdag med temat tjänster för barn och familjer med invandrarbakgrund. Arr. Huvudstadsregionens Praksis nätverk i samarbete med Huvudstadsregionens LAPE projekt Barnets bästa - Mera tillsammans.

Material från samutvecklingsdagen hittar du på adressen:
http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/tapahtumien_materiaalit/maahanmuuttajataustaisten_lasten_ja_perheiden_palvelujen_yhteiskehittamispaiva_11.10.2017


Österbotten

Material och bilder från Kick of tillställningen som ordnades den 25.9.2017 finns nu på spetsprojektets blogg. Gå gärna in och läs mer om eftermiddagen:

 

Vi tackar alla som deltog!


Annat aktuellt

I Österbotten startar nu landskapets LAPE-arbetsgrupper som kommer att stöda utvecklingsarbetet i regionen. Den 21.11.2017 ordnas sedan en gemensam workshop med alla SOTE-grupper i Österbotten, där det aktuella läget inom SOTE behandlas och man kommer överens om det fortsatta arbetet. 

Under hösten kommer även en serie med TIPS-workshopar (kunskapsbaserat socialt arbete) att börja. Workshoparna ordnas av Karleby universitetscenter Chydenius. Första tillfället kommer att ordnas 21.11. Mer info om dem kommer snart.   


Projektet Kansa-koulu

Kansa-koulu-projektet är projektet för att verkställa lagen om klienthandlingar inom socialvården. Det främjar beredskapen hos organisationerna inom det sociala området att ansluta sig till det riksomfattande klientdataarkivet för socialvården.

Utveckling av dokumenteringskompetensen
Den svenskspråkiga utbildningen av dokumenteringsutbildare ordnas 22. – 23.11.2017 och 13. – 14.12.2017 i Vasa. Vi fick in 50 anmälningar till utbildningen i Vasa vilket är mycket fint. Gruppen blir dock för stor för att en effektiv utbildning ska bli möjlig att genomföra. Därför planerar projektet att ordna en skild utbildning för er som tyvärr inte kom med i den första gruppen. Denna utbildning skulle också ordnas i Vasa och under våren 2018. I Helsingfors planeras också en motsvarande utbildning till början av 2018. Den svenskspråkiga utbildningen genomförs i en fas. Vi hoppas att kunna informera om 2018 års utbildningar så fort som möjligt.

Dokumenteringsutbildare utbildas inom socialbyråer, uppfostrings- och familjerådgivningen, familjerättsliga instanser, socialjouren, kommunala och regionala barnskyddsenheter, familjearbete och barnfamiljernas hemservice samt inom hemvård, dagverksamhetsenheter, boendeserviceenheter, specialomsorgsdistrikt, missbrukarvård samt privata organisationer som tillhandahåller socialtjänster.

Projektets  webbplats  finns på adressen Där hittar du aktuell information  om  projektet  och  om  den  riksomfattande  utvecklingen  av  informationshantering  inom  socialvården.

Följ  projektets  utvecklingsarbete  på  webbplatsens blogg Liitutaulu på webbplatsen
http://www.socom.fi/kansa-koulu/liitutaulu/
Du hittar oss också på Twitter: @kansa_koulu.

Här kan du läsa hela meddelandet:
http://fskc.fi/Site/Data/2067/Files/Kansa-koulu_tiedote_2_2017_SV_02.pdf

 

Riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken godkändes

Den 12.10.2017 fattade statsrådet ett principbeslut om åtgärder för att främja uppväxt- och levnadsvillkoren för unga under den återstående regeringsperioden. Det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken är enligt den nya ungdomslagen ett tväradministrativt program som godkänns som statsrådets principbeslut vart fjärde år. Eftersom ungdomslagen ändrades under regeringsperioden har det nya programmet utarbetats för åren 2017–2019.

Källa: Undervisnings- och kulturministeriets webbsida

Läs hela pressmeddelandet:


 

Till er som använder THL:s Handbok för handikappservice på svenska

Var vänlig och svara på enkäten med vår användarförfrågan om Handbok för handikappservice. Socialarbetare, socialhandledare och andra inom funktionshinderområdet; se hit! Eftersom vi förnyar Handbok för handikappservice, utför vi en användarförfrågan. Handboken är ett praktiskt redskap för beslutsfattare och andställda inom funktionshinderservicen.
Enkäten med användarförfrågan är öppen till 10.11.2017.

Tack på förhand!

Länk till användarförfrågan:
https://www.webropolsurveys.com/S/87188FCEA524E1CE.par
Länken med Webropol enkäten med kundförfrågan om ”Handbok för handikappservice” är publicerad på Handbokens första sida i den översta Aktuellt rutan uppe till höger.

www.handbokforhandikappservice.fi   

Det finns en länk på facebook: Vammaispalvelujen käsikirja / Handbok för handikappservice som ni är välkomna att dela vidare. Ni är alla välkomna att hjälpa till att sprida ut vår kundförfrågan via era egna kontakter. Tack för att ni hjälper till att distribuera Webropol enkäten!

Vänliga hälsningar

Rut Nordlund-Spiby
Expert, PM
Institutet för hälsa och välfärd THL
rut.nordlund-spiby@thl.fi

Opas ikääntyneiden kotona asumisen tueksi
Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat Finlands första föräldraplan, som är avsedd

 

Tankesmedjan Agendas lansering av rapporten "Tre myter om familjeledigheter"

Tid: 24.10.2017 kl. 11:00-13:00
Plats: Svenska Bildningsförbundet, Simonsgatan 8, 00100 Helsingfors

Läs mera via sidan: https://www.facebook.com/events/120821901959666/

Rapporten kommenteras av familjeminister Annika Saarikko, SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson samt Heidi Schauman, chefsekonom på Aktia och Maria Kaisa Aula, från programmet för utveckling av barn- och familjetjänster.

Rapporten har utarbetats i samarbete med Befolkningsförbundet. Också Befolkningsförbundets forskningsdirektör Anna Rotkirch medverkar vid lanseringen.

Det finlandssvenska kompetenscentret FSKC har bidragit med det svenskspråkiga sammandraget av rapporten.

 

 2.  Seminarier, konferenser och kongresser


Den IX Familjerådslagskonferensen

Välkommen till två dagar, 6-7.11.2017 med intressanta föreläsare och spännande workshops. 

Den nionde nordiska familjerådslagskonferensen anordnas av Höör i samarbete med Botkyrka och äger rum på Malmö Arena, som ligger ett stenkast från Köpenhamns flygplats.

Höör och Botkyrka är de två kommuner i Sverige som har längst erfarenhet av att använda familjerådslag och som använder metoden mest frekvent. Höör är också representerat i det europeiska familjerådslagsnätverket.

Anmälningstiden har gått ut men hör dig för om lediga platser.
Plats: Malmö Arena, Sverige

Läs mera via webbplatsen:
https://www.hoor.se/omsorg-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-foraldrar/familjeradslag/ixe-familjeradslagskonferensen/

och/eller

https://www.hoor.se/omsorg-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-foraldrar/familjeradslag/ixe-familjeradslagskonferensen/

 

The 1st Gambling Policy Conference: Global Prospects, Nordic Perspectives

is a step towards establishing cooperation and a knowledge exchange in the area of gambling policies in the Nordic countries, with a global outlook. The conference will take place in Helsinki, 6-7 November 2017. Mannerheimintie 166 A, J- Building, 00300 Helsingfors.

Read more: http://www.nordicwelfare.org/gamblingpolicy2017

 

Temadag kring funktionshinder 8.11.2017

Tidpunkt och plats: 8.11.2017 kl. 9.00-16.30 i Kommunernas hus i Helsingfors, Andra linjen 14, 00530 Helsingfors.
Funktionshinderkonventionen, rättskyddet och individen
Välkommen på SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f:s årligen återkommande temadag om funktionshinder! Under dagen kommer vi att ur olika perspektiv bekanta oss med ämnen som anknyter till FN:s funktionshinderkonvention. Målet är att vi under dagen ska få nya tankar om den verklighet som vi existerar i, men också om den juridiska verklighet som ska ge oss alla förutsättningar att leva ett gott liv. Juridiken och verkligheten lever sina egna liv och denna temadag ger dig chansen att få korn på när dessa möts.

Målgrupp: Personer med funktionsvariationer, deras anhöriga och personer som arbetar med eller är engagerade i funktionshinderfrågor. Pris: 30 euro (kaffe och lunch samt deltagande för ev. personlig assistent ingår i priset), studerande halva priset.

Möteslokalen är tillgänglig och utrustad med hörselslinga. Allmän assistent är tillgänglig under dagen.
 
Elektronisk  anmälan senast den 30.10.2017 via länken: https://tinyurl.com/y82r8fg3

Anmälningarna är bindande. Vid annullering efter 30.10 debiteras 50 procent av deltagaravgiften.
 
Mera information om temadagen:
Mikael Bomström, juridiskt ombud, SAMS,
mikael.bomstrom@samsnet.fi, +358 40 519 6598
Kirsi-Maria Malmlund, juridiskt ombud, SAMS,
kirsi-maria.malmlund@samsnet.fi, +358 50 443 0576

Programmet finns att läsa via länken:

http://kommuntorget.fi/kurstorget/temadag-kring-funktionshinder-2/

 

Välkommen på den sjätte konferensen i mångprofessionell social- och hälsovård!

Årets tema är: Framgångsfaktorer och risker med välfärdsteknologi
Plats och tid: 9 .11.2017 i Yrkeshögskolan Novias nya campus på Henriksgatan 7 i Åbo.

Hur förändrar nya kommunikationsmöjligheter olika yrkesgruppers roller?
Hur garanteras klient-/patientcentreringen inom välfärdsteknologin?
Hur kan informations- och kommunikationsteknologi utnyttjas inom socialt arbete och för att stöda människor i svåra livssituationer?
Vilka möjligheter erbjuder de nya digitala hälsotjänsterna?

Det är några av frågorna som diskuteras under årets konferens.

Konferensen erbjuder fortbildning och diskussion där medarbetare och studerande inom social- och hälsovård möts. I samband med konferensen ordnas en mässa med utställare, organisationer, myndigheter, föreningar och företagare.

Läs mera: https://www.novia.fi/mangprofessionell-social-och-halsovard-v-/

Anmälningstiden har gått ut men hör dig för om lediga platser via Pia Liljeroth, pia.liljeroth@novia.fi, tel. 044 762 3371

 

KRAN rf:s 35-års jubileumsseminarium hålls 14.11.2017

Plats: SFV-huset G18 i festsalen, Georgsgatan 18 A, Helsingfors, 3:e våningen

Seminariets huvudtalare Sanna Lundell, journalist, kolumnist, programledare och föreläsare, kommer att tala om medberoende. Hon har bland annat gjort dokumentärserien Djävulsdansen på SVT samt är en av författarna till boken Djävulsdansen - Bli fri från medberoende. Christoffer Tigerstedt, forskare på THL inom området alkohol- och drogbruk, kommer att föreläsa om varför alkoholbruk blivit vanligare bland äldre personer och vad vi kan göra för att förebygga problemdrickande bland äldre.

Dessutom bjuder dagen på två framföranden av våra nyblivna erfarenhetsexperter: Eila Saapunki kommer att framföra en performance och Johan Ekroth kommer att berätta sin livshistoria.

Info: emma-lena.lybäck@kran.fi, telefon: 050 578 0709,
Anmälan: http://kran.fi/seminars/jubileum/

 

Arcada och Diak erbjuder seminarier om social- och hälsovårdsreformen – välkommen med!

Den nya vårdreformen träder i kraft 2020. Yrkeshögskolorna Arcada och Diak erbjuder en seminarieserie om den nya social- och hälsovårdsreformen med början den 17 november 2017. Fortbildningen ger dig en helhetsbild av vårdreformen och ger dig beredskap att ta emot de förändringar reformen medför i ditt arbete. På seminarierna hörs både experter från yrkeslivet och från Arcada och Diak.

Seminarieserien Sote-uudistus, muutos ja johtaminen hålls på finska och det första tillfället handlar om ledarskap och vi kommer att höra bl.a. Sinikka Salo, Anne Määttä och Juha Jolkkonen.

Utbildningen är riktad till personal inom social- och hälsovård, chefer, beslutsfattare och studenter.

Tid: 17 november 2017 kl. 13–16

Plats: Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors.

Du kan antingen delta i hela seminarieserien (200 euro) eller i enskilda seminarietillfällen (60 euro/tillfälle). Läs mer om seminarieserien på www.arcada.fi/soteuudistus

 

KRAN:s höstseminarium 21.11.2017

Seminariets föreläsare är forskare Thomas Karlsson som har lång erfarenhet av forskning kring alkoholkonsumtion och -politik. På höstseminariet föreläser han om "Alkohollagsreformen och möjliga samhälleliga konsekvenser".

Tid: tisdag 21.11.2017 kl. 13-16.

Plats: SFV-huset G18, Evy Björkman-rummet, Georgsgatan 18 A, Helsingfors, 3:e våningen.

Vi bjuder på kaffe! Anmäl er därför senast 16.112017: Emma-Lena Lybäck, tfn: 050 578 0709 eller emma-lena.lyback@kran.fi . Info: http://kran.fi/seminars/hostseminarium/

 

Lastensuojelun monitieteiset tutkimuspäivät 2017

Mitä mieltä!? Lastensuojelun, mielenterveyden ja hyvinvoinnin yhteiset rajapinnat

III monitieteiset lastensuojelun tutkimus-ja kehittämispäivät 30.11.–1.12.2017

Paikka: THL, Mannerheimintie 166, Helsinki (paikkoja max.120).
Tilaisuus on maksuton ja sitä voi myös seurata suorana verkkolähetyksenä tai myöhemmin tallenteena.

Järjestäjät: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto(SOSNET), Lapsuudentutkimuksen seura, Nuorisotutkimusseura, Suomen Lastenpsykiatriyhdistys sekä hallituksen kärkihanke Lapsi-ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE).

Kohderyhmä: Eri alojen tutkijat, kehittäjät, työntekijät ja päätöksentekijät sekä palvelujen tuottajat, ostajat ja asiakkaat.

Tavoite: Koota yhteen tutkimustuloksia ja tutkijoita eri tieteenaloilta. Avata eri näkökulmista lastensuojelun ja mielenterveyden kysymyksiä yhdistäviä havaintoja. Vahvistaa tutkimukseen perustuvaa vuoropuhelua tieteen, käytäntöjen kehittämisen, kokemusasiantuntijuuden, politiikan ja hallinnon välillä. Luoda perustaa toimintakulttuurin muutokselle ja koota ymmärrystä palvelujen uudistamisen perustaksi. Tutkimuspäivillä keskitytään siihen, miten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja mielenterveyttä voidaan ylläpitää ja parantaa, ja miten tämän alan osaamista voidaan yhdessä vahvistaa

Lue lisää: https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3174655

 

Palveluohjaus - Perhe ja verkosto

Aika: perjantaina 1.12.2017
Paikka: Helsingin Kalliolassa, Sturenkatu 8

Palveluohjauksen pitkäaikaisena tavoitteena on yksityisen verkoston vahvistaminen virallisen verkoston kustannuksella. Jos palveluohjauksessa huomioidaan vain yksilö, ei toiminta voi olla tuloksellista. SPO:n III:n kehittämispäivillä paneudutaan perhe- ja verkostotyön sisältöihin. Tervetuloa kehittämispäiville, josta yhdistys veloittaa vain omakustannushinnan, eli 60 Euroa.

Ohjelma ja ilmoittautuminen:  https://www.palveluohjaus.fi/?x171135=173679

Tervetuloa!
Sauli Suominen
SPO ry puheenjohtaja
sauli.suominen@palveluohjaus.fi  

 

Sosiaalityön tutkimuksen päivät Tampereella 15.-16.2.2018

Tutkimuksen päivien 20. juhlavuoden teema on: Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä

Koti on sekä konkreettinen paikka että metaforinen käsite. Se koskettaa sosiaalityötä monella tavalla. Sosiaalityöntekijät ovat perinteisesti jalkautuneet ihmisten koteihin ja digitalisaation myötä sosiaalityö tulee lisääntyvästi koteihin sähköisinä palveluina ja internet-välitteisinä kohtaamisina. Koteja myös arvioidaan esimerkiksi lasten kasvuympäristöinä ja vanhojen ihmisten elämisen paikkoina sekä rakennetaan julkisia koteja turvattomien ja rikkoutuneiden yksityisten kotien tilalle. Toisaalta sosiaalityössä pyritään ihmisten kotouttamiseen, oman paikan ja kuulumisen tunteen vahvistamiseen esimerkiksi asunnottomuus-, mielenterveys-, päihde- ja maahanmuuttajatyössä. Kaiken kaikkiaan se, mitä koti kullekin ihmisille merkitsee ja voiko merkityksellisiä koteja olla useita, ovat sosiaalityössä olennaisia kysymyksiä. Vielä metaforisemmin tarkastellen päivien teemaa voi lähestyä sosiaalityön omien kotien kautta. Millaisia ovat sosiaalityön omat teoreettiset, metodologiset ja yhteiskunnallis-historialliset juuret, mistä sosiaalityö on itse kotoisin ja millaisiin paikkoihin se tulevaisuudessa haluaa kotoutua tai tulee kotoutetuksi?

Sosiaalityön tutkimuksen seuran jäsenet pääsevät osallistumaan Sosiaalityön tutkimuksen päiville ilmaiseksi. Jäseneksi voit liittyä ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin johanna.ranta@uta.fi.

Tarkemmat yksityiskohdat seuraavista Sosiaalityön tutkimuksen päivistä (kuten ohjelma ja ilmoittautuminen) julkaistaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa. Toivotamme jo tässä vaiheessa kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi kuuntelemaan esityksiä ja keskustelemaan sosiaalityöstä ja sosiaalityön tutkimuksen ajankohtaisista teemoista!

Lisää tietoa saa seuraamalla sivuja:
https://www.facebook.com/Sosiaality%C3%B6n-tutkimuksen-seura-399871276725193/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
ja/tai
http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Ajankohtaista?id=102

Tutustu ohjelmaan: http://www.uta.fi/yky/sttp2018/ohjelma.html

 

Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Turussa 31.1.-1.2.2018

Tervetuloa Turkuun Valtakunnallisille Aikuissosiaalityön päiville!
Paikka: Logomo, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku

Päivien teemana on "Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa" valtakunnallisen Pro Sos -hankkeen sisältöjä mukaillen. Puhujina ovat mm. professori Heikki Hiilamo, tutkija Jari Ehrnrooth ja muutosjohtaja Antti Parpo. Lisäksi ohjelmassa on runsaasti ajankohtaisiin aikuissosiaalityön kysymyksiin pureutuvia työpajoja. Tapahtumaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki aikuissosiaalityöstä kiinnostuneet.

Ohjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen tapahtumaan on alkanut.

Ohjelman voi lukea sivusta: facebook event: https://tinyurl.com/ybb5b3hl
tai sivusta:
http://fskc.fi/start/view-101724-65209

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:
https://my.surveypal.com/Tapahtumailmoittautuminen-aikuissosiaalityön-päivät-2018

Päivien järjestäjä on Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab

 

Perhehoidon VIII valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät

Aika: 7–8.11.2018 !!!
Paikka: Kylpylä Peurunka, Laukaa
Päivien teemana on Hyvinvointia Perhehoidossa. Päivät pidetään vasta saneeratussa Peurungan kylpylässä Keski-Suomessa. Peurungan kylpylä ja kongressihotelli mahdollistaa tiiviin yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen koko päivien ajan, niin sisällön, majoittumisen, virkistäytymisen kuin iltatilaisuuden vietonkin osalta.

Pyydämme teiltä, perhehoidon toimijoilta ehdotuksia päivien työpajojen sisällöiksi. Toivomme työpajoissa käsiteltävän asioita jotka teitä ovat auttaneet, kiinnostavat, innostavat, mietityttävät tai haastavat perhehoidossa. Työpajaehdotus voi liittyä suoraan hyvinvointiin perhehoidossa tai kytkeytyä siihen löysemminkin.

Lähetä meille ehdotuksesi työpajasta (1h) joka sisältää:

  1. Työpajan nimen
  2. Työpajan vetäjät ja mahdollisen taustaorganisaation
  3. Työpajan aiheen tiivistetyn kuvauksen sekä
  4. Suunnitelman työpajan etenemisestä
  5. Yhteystiedot, vastuuhenkilö

Odotamme ehdotuksia 30.9.2017 mennessä osoitteeseen toimisto@pesapuu.fi

Lisätietoja
http://www.pesapuu.fi/uutiset/2017/09/15/phpaivat


3. Utbildning
 

Järjestöviestijöille sekä työssään viestintää tekeville suunnattu viestintäkoulutus maanantaina 30.10.2017

Ajankohta: 30.10.2017 maanantaina klo 10 - 13
Paikka: SFV-huset G18, Juhlasali, Yrjönkatu 18, 00120 Helsinki

Viestintäkoulutuksen aiheena viestinnän rohkeus ja viestintä osana koko järjestön työtä.  Mitä rohkeus vietinnässä on? Millainen riskinotto kannattaa? Miten viestiä vaikeistakin aiheista? Entä miten saada koko järjestö mukaan viestimään? Puhujina Ulkoministeriön viestintäjohtaja Jouni Mölsä, Väestöliiton viestintäjohtaja Jaana Syrjälä, Anna-Elina Rahikainen / Sylva ry, Fuck Cancer Suomi -kampanja sekä Ani Kellomäki, toimittaja ja bloggaaja, ja Kosteusvaurioita-kirjan kirjoittaja. 

Koulutus on suunnattu Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston jäsenille ja tervetulleita ovat myös muut, verkoston ulkopuoliset järjestöviestijät. Koulutuksen järjestää Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto.

Kutsua saa jakaa edelleen! Ilmoittautumiset oheisen linkin kautta 24.10.2017 mennessä.

Ilmoittautumislinkki: https://my.surveypal.com/Viestint%C3%A4koulutus-30.10.2017

 

Arbetshandledning och organisationskonsultation, 60 sp.

Start hösten 2018. Flerformsstudier med sammanlagt 28 närstudiedagar under läsåren 2018-2019 och 2019-2020.

Utbildningen riktar sig till personer som är motiverade att fungera som organisationskonsulter och arbetshandledare eller utveckla sitt eget organisationskunnande och ledarskap.

Utbildare:  
Ulla Heilä, lärare, organisationskonsult och arbetshandledare                                                 Mats Hildén, HVM, organisationskonsult, arbetshandledare och psykoterapeut

Närstudernas ort varierar mellan Vasa och Åbo. Några platser kvar!

www.cll.fi hittar du anmälningsblankett och mera information.  

 

Kommunförbundet utbildar

Kommunförbundets kurser och utbildningar hittar du på webbplatsen: http://kommuntorget.fi/kurstorget/

 

4. Övrigt

 

Sinnebilder

Psykosociala förbundet rf är en av samarbetsparterna kring dokumentäranimationerna Sinnebilder som hade premiär på Världsdagen för psykisk hälsa 10.10.2017. Tanken bakom dokumentäranimationerna Sinnebilder är att minska stigmat kring psykiska problem och psykisk ohälsa. Det är animatören Antonia Ringbom som skapat filmerna. 

De åtta autentiska berättelserna om psykisk ohälsa är animerade så att varje person gestaltas genom det djur hen valt som alter ego. I filmerna är det djuret som talar och agerar, men rösten är personens egen. Läs mer om filmerna, eller titta på de åtta animationsfilmerna här:

 

Dance in recovery

KRAN rf och Helsingfors Arbis erbjuder Dance in recovery, en kurs där deltagarna genom dans behandlar de olika stegen i 12-stegsmodellen.

Kursbeskrivning:
In these dance sessions we will dance through the 12 steps of recovery based on AA. Each session will focus on a particular step. You will experience the joy of sharing without any pressure to achieve. You‘ll move according to your own comfort level. This class will help you support your recovery process from addiction or mental illness.
 


Ledare: Simon Yearwood. Ingen kursavgift. Tidpunkt: 11.11.2017–24.3.2018, lördagar kl. 13.00–16.00. Arbis tar emot kursanmälningar, du kan anmäla dig på på www.ilmonet.fi, per telefon (09) 31049494 eller genom personligt besök på Dagmarsgatan 3, Helsingfors.