infobrev  11 / 2018
 

1.  Aktuellt
 

Aktuellt från LAPE-projektet
 

Den sista LAPE-konferensen hålls  den 26-27.11.2018 i Helsingfors!
Information och anmälan på adressen:
 

 

 

SAMUTVECKLINGSDAGEN ÄR INHIBERAD
Öppenvårdens samutvecklingsdag – Delaktighet och stärkande av fleraktörsskap inom barnskyddet

Tidpunkt: 22.11.2018 kl. 8:00-14:30
Plats:  Yrkeshögskolan Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors,
 

NEDANNÄMNDA DAGAR I KUOPIO HÅLLS SOM PLANERAT:
Öppenvårdens samutvecklingsdagar 21-22.11.2018 Kuopio
. Kontakt: päivi.malinen@isonet.fi
Läs mera här!!

 

Huvudstadsregionen


20.11.2018 Barnets bästa – mera tillsammans: Framtidsseminarium

Huvudstadsregionens LAPE-projekt Barnets bästa-Mera tillsammans avslutas vid årets slut. Utvecklingsarbetet fortsätter dock även efter projektet. Under seminariet får deltagarna ta del av LAPE projektets centrala resultat innan blicken riktas mot framtiden.
Plats: Heureka tiedekeskus, Kuninkaalantie 7, Vantaa

Program och anmälan här!!

 

POP UP – Event: LAPE Huvudstadsregionen

LAPE-projektet tar slut vid årsskiftet, men utvecklingsarbete i LAPE-anda fortsätter! Under eventet får du ta del av resultaten av projektarbetet. Tillsammans riktar vi blicken mot framtiden.

Tid: 20.11.2018 kl. 9 – 13
Plats: Kallion virastotalo, Helsinki

Mera information och anmälan på adressen:
http://www.socca.fi/tapahtumat/tapahtumahaku/lapsen_paras_yhdessa_enemman_pop_up_-tapahtuma_kallion_virastotalossa.219.html

 

Nyland
 

Skapa förtroende – skydda barnet-utbildningen på svenska!

Nu finns Skapa förtroende – Skydda barnet-webbutbildningen på svenska på nätet och introduktionsmaterialet hittar du på youtube!

Skapa förtroende skydda barnet är en webbutbildning skapad i samarbete med THL och aktörer från fältet. Teman i utbildningen är samarbete, att skapa förtroende, respektfullt bemötande, lagstiftning gällande samarbete och utbyte av information samt hur leda samarbete. Webbutbildningen är en del av förändring av verksamhetskulturen och riktar sig till alla som arbetar med barn, unga och familjer. Förmännen har en central roll i ett ändamaåsenligt utnyttjande av webbutbildningen.

Lape Nyland, THL och FSKC har arrangerat två utbildningssdagar, en på svenska och en på finska, som stöd för att ta ibruk materialet för webbutbildningen. Nu kan du titta på dessa utbildningsdagar samt ta del av utbildningen på svenska eller finska via länkarna nedan:

Introduktion till webbutbildningen på svenska
Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=8Fg-xdi-ckk
Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=ewFiuHh7dx8

Webbutbildningen Skapa förtroende – skydda barnet på svenska:
https://verkkokoulut.thl.fi/sv/web/skydda-barnet


Introduktion till webbutbildningen på finska:
Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=dZtyqoA0nEw&feature=youtu.be
Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=3yDPcQl_gQE&feature=youtu.be

Webbutbildningen Luo luottamusta - suojele lasta, på finska
https://verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-lasta

 

Kontaktperson: Veronica Salovaara, veronica.salovaara@fskc.fi eller +35850 327 07 92

 

Österbotten

Föra barnen på tal -utbildarutbildning i Österbotten                                                  

Förverkligande under våren 2019.

Inledande träff den 14.12.2018, kl. 12-15 i Vasa och första utbildningsdag i februari 2019. (Datum meddelas senare.)

I Familj och barn i samspel -arbetsbacken ingår bl.a. Föra barnen på tal - metoden (Lapset puheeksi). I Österbotten finns det flera som har gått en metodutbildning eller använder sig av metoden i det dagliga arbetet. För att kunna sprida och fördjupa användningen av metoden på ett mera strukturerat sätt bjuds nu en utbildarutbildning till dem som redan har fått metodkunnande i Föra barnen på tal -metoden. Målsättningen är att sprida kunnandet i Österbotten och att ledningsnivån strategiskt tar metoderna i bruk.

Programmet:
https://vaasankaupunki-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/riku_niemisto_vaasa_fi/EYyHAUZzOnhEnOJk-zBqRakBqqtDam9O6DMWFHghHiAyQw?e=E1t7g2

Utbildningen är tvåspråkig. Anmälan senast 21.11.2018
https://link.webropolsurveys.com/S/2BCAE7B16DCA9BEE  

Ta kontakt om du har frågor eller önskemål riku.niemisto@vaasa.fi eller ann.backman@fskc.fi

 

Workshopar riktade till familjearbetare

Första workshopen ordnas den 22.11.2018 kl. 13.00-16:00. Fokus: principerna i det systemiska barnskyddet, uppbyggandet av teamet och medlemmarnas olika roller.

Andra workshopen ordnas den 3.12.2018 kl. 12.00-16.00 och ger en introduktion till bl.a. hur man gör upp ett familjeträd som ett verktyg i arbetet.
Workshoparna ordnas i samarbete med Karleby universitetscenter Chydenius.
Plats: Vaasan opisto, Rådhusgatan 31, Vasa.
Anmälan och mer information: Terhi Korpi, terhi.korpi@vaasa.fi
 

LAPE-enkäten i Österbotten

LAPE-enkäten skickades till alla kommuner i Österbotten under hösten 2018 och riktade sig till föräldrar, även barn och unga hade möjlighet att svara. Enkäten fokuserar på upplevelsen och användningen av olika barn- och familjetjänster, inom kommunen, i landskapet samt föreningars/församlingars verksamhet. Enkäten fick en bra respons totalt svarade 1651, 1105 svenskspråkig och 546 finskspråkiga, (varav 21 svaranden under 18 år). Preliminära svar kommer i december 2018, då det även ordnas ett tillfälle för pressen. Åbo akademi, Novia och Vasa universitet utförde undersökningen.


Presentation av pro gradu skriven angående FSKC:s delaktighetsnätverk 20.11.2018

Mikaela Klemets kommer och presenterar sina preliminära resultat från pro gradu arbetet, som hon utför vid Helsingfors universitet. Provgradun har fokuserad på barns delaktighet och hur socialarbetare upplever att det förverkligas i praktiken samt hur ett delaktighetverk har kunnat stödja socialarbetarna att arbeta med barns delaktighet.

 

2. Seminarier, konferenser och kongresser

 

Den finlandssvenska Barnkonventionens dag

Stiftelsen Bensow vill uppmärksamma Barnkonventionens dag 2018 med ett seminarium som inleder barnrättsveckan 19.11.2018 på SFV-huset G18 i Helsingfors,
Georgsgatan 18 A.

Föreläsarna Professor Kirsten Sanderberg (medlem i FN:s barnrättskommittén), Professor Mirjam Kalland, Organisationen Maskrosbarn och Rädda Barnen Åland r.f. talar om tolkning och tillämpning av principerna om barnets bästa och barnets delaktighet ur olika perspektiv.

I samband med seminariet vill Stiftelsen Bensow premiera årets professionella insats och engagemang för främjande av utsatta barns trygga uppväxtvillkor.

Läs mera om hur du kan nominera din barnrättshjälte här:   https://www.bensow.com/nominera-arets-insats-for-tryggande-av-barns-uppvaxtvillkor/

Läs mera om programmet och anmälning här: https://www.bensow.com/valkommen-pa-finlandssvenska-barnkonventionens-dag-2018/

 

Nor­dic So­cial Work Con­fer­ence

FORSA/​NOUSA 2018, 21-23 Novem­ber 2018, Uni­versity of Hel­sinki, Fin­land
FORSA/NOUSA 2018 is hosted by the Swedish School of Social Science, University of Helsinki.

Workshops timetables:
 

 

 

Read more about the Conferense here or https://tinyurl.com/y9nynbgg
or
https://www.helsinki.fi/en/conferences/nordic-social-work-conference/conference-theme

Read more about the workshops here:
https://www.helsinki.fi/en/conferences/nordic-social-work-conference/workshops-and-abstracts

 

Vad behövs för att organisationerna ska överleva i en ny verksamhetsmiljö?

Tidpunkt: 22.11.2018 kl. 9-12
Plats: SFV-huset G18, Georgsgatan 18 A, 00120 Helsingfors

Vilka verksamhetsmöjligheter och verksamhetsförutsättningar kommer organisationer och andra aktörer inom tredje sektorn att ha i den nya social- och hälsovårds- och landskapsmodellen? Utredningskvinna och generalsekreterare Tuija Brax presenterar den 22.11 vad hon kommit fram till i sin rapport. Forskare och sakkunniga Siv Sandberg från Åbo Akademi ger sina kommentarer till rapporten och hur hon ser på organisationernas förutsättningar och vilka förändringar som kan behövas för att organisationerna fortsättningsvis ska vara livskraftiga. Tillfället erbjuder också diskussion kring hur de svensk- och tvåspråkiga organisationernas ska klara sig i framtiden och vilka utmaningar och möjligheter som organisationerna står inför.

Läs om programmet och anmäl dig genom denna länk!  Anmälan sensast 14.11.2018!

Tilläggsuppgifter: Ulrika Krook, SOSTE, tel. 040 631 1651, e-post: ulrika.krook@soste.fi

Evenemanget ordnas av SOSTE och Svenska Studieförbundet.

 

KRAN:s höstseminarium ”Liberaliseringen av alkohollagen
och dess följder”

KRAN ordnar sitt traditionella höstseminarium torsdag 22.11.2018 kl. 13.30 med temat Liberaliseringen av alkohollagen och dess följder. Specialforskare Thomas Karlsson från Institutet för hälsa och välfärd föreläser om de följder vi hittills kan se av alkohollagen som trädde i kraft tidigare i år. Plats: Evy-rummet 301, Georgsgatan 18 A i Helsingfors.

Anmälan till emma-lena.lyback@kran.fi senast 19.11.2018.

 

Serviceplanering – informationskväll i Helsingfors

Vad är serviceplanens innehåll och syfte? Hur är det bra att förbereda sig inför den? Bland annat dessa frågor diskuterar vi på vår informationskväll om serviceplanering.

Datum: 27.11.18 kl. 18:00-20:00
Plats: FDUV, mötesrum Cassiopeja i 3:e våningen
Nordenskiöldsgatan 18 A, Helsingfors

Läs mera här!!

 

Informationskväll om boendefrågor i Vasa

Informations- och diskussionskväll för anhöriga kring boendefrågor i Vasanejden.

Datum: 27.11 kl. 17.30-19.30
Plats: Vasa, Folkhälsanhuset (Glaskabinettet)
Rådhusgatan 25, 65100 Vasa

Läs mera här!!

 

Aktuell lagstiftning inom social- och hälsovården

11.12.2018 | Webbinarium
Det är mycket på gång inom social och hälsovården: ny lagstiftning på kommande och en utdragen vårdreform. Delta i aktualitetsinfon för att uppdatera dig om den senaste lagstiftningen och läget med reformen. Med Johanna Lindholm, sakkunnig på Folktinget.

Målgrupp: Personer som arbetar inom social och hälsovården, förtroendevalda samt andra som är intresserade av temat.

Läs mera här!!
 

Palveluohjauksen IV valtakunnallinen kehittämispäivä 12.12.2018

Suomen palveluohjausyhdistys SPO ry järjestää palveluohjauksen neljännen valtakunnallisen kehittämispäivän ”Palveluohjauksen vaikuttavuus” keskiviikkona 12.12.2018 klo 9:30-16.00 Helsingin Kalliolassa, Sturenkatu 11. Aamupäivällä tutustutaan ruotsalaiseen palveluohjauksen vaikuttavuutta selvittäneeseen tutkimukseen ja Social Impact Bond malliin, jossa tavoitteena on laatu, ei määrä. Iltapäivän aikana haastatellaan palveluohjauksesta hyötyneitä asiakkaita, omaisia ja läheisiä kysymyksellä mitkä ovat toiminnan menestystekijät. Seuraavaksi pohditaan BIKVA-mallia hyödyntäen mitä palveluohjaajista koostuva ryhmä ajattelee asiakkaiden antamasta palautteesta. Seminaari toteutetaan omakustannushintaan.

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen: https://www.palveluohjaus.fi/yhdistys/tapahtumat/

Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan! https://www.palveluohjaus.fi/liity-jaseneksi/

Ystävällisin terveisin,
Sauli Suominensauli.suominen@palveluohjaus.fi

Lisätietoja: https://www.facebook.com/events/1687417381385164/?active_tab=about

 

Palveluohjaus 2018-päivät

Aika: 13-14.12.2018
Paikka: Helsinki, Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 HELSINKI

Palveluohjaus 2018 -päivät kokoavat tänäkin vuonna yhteen ajankohtaisimmat aiheet palveluohjauksesta. Mitä palveluohjauksen saralla tapahtuu juuri nyt ja mitä sinun tulee työssäsi tietää?

Päivien aiheina muun muassa:

 • Edunvalvonnasta toimivaan palveluohjaukseen - käsitteen historian tarkastelua
 • Kuka hyötyy palveluohjauksesta
 • KAAPO Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus
 • Asiakassegmentointi ja palveluohjaus
 • Digitaalinen palveluohjaus
 • Case-esimerkkejä ympäri Suomen

Päivät tarjoavat tänäkin vuonna loistavan mahdollisuuden verkostoitua kollegoidesi ja asiantuntijoiden kanssa. Vietämme ensimmäisen päivän päätteeksi yhteistä verkostoitumistilaisuutta.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/9650

 

3. utbildning
 

Kommande kursutbud 2019

 • Specialiseringsutbildning inom barnskyddsarbete 30 sp. Start 24.1.19
 • Specialiseringsutbildning inom mental- och missbrukarvård 30 sp.
  Start hösten 2019
 • Lösnings- och resursfokuserat arbete, grundkurs 5 sp. Mats Hildén. Start 17.1.19
 • Lean i administrativa processer. Marica Hinders. Start 17.1.19

Mera information på www.novia.fi
 

4. övrigt

 

FDUV ordnar: Självmedkänsla - Bli vän med dig själv

Kvällsföreläsning med psykologen Ronnie Grandell i Vasa 3.12.2018 och i Åbo 4.12.2018. Under kvällsföreslägninen får vi fördjupa oss mera i temat självmedkänsla och dess betydelse för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.
Sista anmälningsdag 18.11.2018.

Läs mera om Ronnie Grandells tankar här!

För föreläsningen i Vasa!

För föreläsningen i Åbo!