infobrev  12 / 2018
 

1.  Aktuellt
 

Ett utmärkt tack till våra proffs för året 2018!

FSKC och Mathilda Wrede-institutet firade lilla jul och årsavslutning igår, den 11 december. Och igen en gång, sa vi att året avverkats snabbt. Det borde betyda att vi har haft mycket och varierande frågor på vårt ritbord. Vi återkommer till en djupare analys av hur och vilka alla målsättningar vi uppnått. I det här skedet står det dock klart att vi under året 2018 haft den fördelen att vi fått jobba i alla våra landskap med många och olika uppdrag, tillsammans med ett flertal människor i varierande, intressanta och också nya nätverk.

Denna vår allra mångsidigaste agenda hade inte varit möjlig att utföra om vi inte hade haft vår besättnings kunskap, omdömesförmåga och sinne för att fatta beslut i avgörande ögonblick. Å FSKC:s och Mathilda Wrede-institutets vägnar vill jag rikta ett speciellt, ärligt och välförtjänt tack till våra medarbetare. Inom LAPE-programmet har Nina Östman, Maria Balk och Ann Backman gjort mer än vad man kan begära och önska för att främja ett forskningsbaserat och strategiskt utvecklingsarbete för barn och familjer på svenska i Finland. Inom Mathilda Wrede-institutet har Frida Westerback, Ilona Fagerström och Emma Murtonen gjort en avgörande insats för såväl institutets strategiska verksamhetsförutsättningar som forsknings- och utvecklingsprojekt och institutets synlighet. Och allas vårt arbete har byrån med Gerd Strandberg-Andersson och Veronica Salovaara inspirerat, stött, koordinerat, drivit och visionerat. Ni har sytt ihop helheten och fått den att fungera. Ni har också hämtat in många och fräscha nya idéer, nya samarbetsparter, -nätverk som vi inte tidigare har haft möjlighet att få jobba med – ett alldeles speciellt tack för denna insats. Den har minsann inte blivit osynlig.

Sålunda, ett ödmjukt tack till er alla. Vi ska försöka förvalta och utveckla detta ert arv av 2018 – och det ska vi göra med glädje!

Torbjörn Stoor
VD / FSKC

 

Aktuellt från LAPE-projektet

LAPE-projektet har nått sitt slut!

Samlat material, slutrapporter och verksamhetsmodeller finns samlade på följande adresser:

Under LAPE-tiden har FSKC och Mathilda Wrede institutet utvecklat och utfört konceptet delaktighetsnätverk för professionella. Kring det utförda nätverksarbetet har vi skrivit en artikel som finns att läsa i THL:s pubikation Uudistuva Lastensuojelu. Klicka in dig på adressen
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137112/URN_ISBN_978-952-343-208-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
för att läsa artikeln ”Nätverksarbete som metod för professionellas kompetensutveckling gällande delaktighet i barnskyddet”.

Publikationen som helhet berättar om högaktuellt utvecklingsarbete vad gällande barnskydd på nationell nivå.


En guidebok till delaktighetsfrämjande nätverksarbete (utges av FSKC och MWI) utkommer inom kort under titeln ”Jag vill också vara med – Guidebok för delaktighetsfrämjande processnätverk”

Guideboken kommer publiceras på adressen:
https://fskc.fi/publikationer/projektrapporter/

 

Österbottens material kommer att publiceras i början på nästa år på sidan: https://www.dittosterbotten.fi/beredning/projekt-och-forsok/barnet-och-familjen-i-centrum/  

 

Nordic Social Work Conference, var LAPE Österbotten med och ordnade en workshop med temat makt, barnskydd och delaktighet. Den väckte stort intresse bland deltagarna.  På spetsprojektbloggen finns en sammanfattning av dagarna. Bl.a. reflekteras kring vad kan vi lära oss av varandra ur ett nordiskt perspektiv? Exempelvis att registrera barns delaktighet i datasystemet (utvecklat i Norge) eller utvärderingsverktyg för att upptäcka och förebygga våld (utvecklat i Sverige).
Läs mer: https://www.dittosterbotten.fi/bloggar/spetsprojektbloggen/barns-delaktighet-och-barnskydd-inom-norden

 

Enkäten som riktades till föräldrar i Österbotten samlade in runt 1900 svar. De preliminära svaren visar att man överlag är man mycket nöjd med servicen för barn och familjer. Enligt undersökningen är man nöjdast med rådgivningen, dagvården och skolan. Dock lyftes bristerna i personalresurserna upp och föräldrarna oroliga över stora grupper i dagvård och skola.​ Det finns även brister i möjligheter till fritidssysselsättning för ungdomar. Utvecklingsförslagen gällede stärkande av tvåspråkighet (språkbad inom bildningen) och önskemål om utveckling av elektroniska tjänster, t.ex. tidbokning.
Läs mer: https://www.dittosterbotten.fi/material-och-kommunikation/nyheter-och-pressmeddelanden/familjer-i-osterbotten-nojda-med-servicen

 

FSKC tackar alla samarbetsparter för LAPE-tiden!

 

2. Seminarier, konferenser och kongresser

 

Aikuissosiaalityönpäivät 2019

Aika: 23 - 24.01.2019
Paikka: Holiday Club Saimaa, Lappeenranta

Muuttuva aikuissosiaalityö perusasioiden äärellä

Löydät päivien ajankohtaisen tiedon ja alustavan ohjelman Socomin sivuilta:


 

Välkommen på konferens om samtal med barn och unga

Tid: Onsdag 6.2.2019
Plats: Lustikulla & event, Liljeholmsvägen 18, Stockholm

Stiftelsen Allmänna Barnhuset bjuder in till den allra första BRA-konferensen på temat samtal med barn med utgångspunkt i arbetsmodellen BRA-Barns Rätt som Anhörig.

Konferensen riktar sig till alla som vill bli inspirerade, lära sig mer om samtal med barn som är anhöriga och BRA modellen. Till exempel praktiker, samordnare eller ledningsfunktion, inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och idéburen sektor. Det gäller både verksamheter somanvänder modellen och de som är intresserade av temat.

Bland föreläsarna finns bland annat Susanna Alakoski, författaren bakom kritikerrosade ”April i anhörigsverige” och ”Svinalängorna”. Susanna kommer föreläsa under rubriken Anhörighelvetet. Susanna har bland annat fått Augustpriset, Gleerups litterära pris och Svenska Kommunalarbetarförbundets kulturstipendium.

Läs mera om konferensen, programmet och anmälning via webbsidan:
 

 

Den nya lagstiftningen inom småbarnspedagogiken - hur påverkar det mitt arbete?

Tid: 11.2.2019

Plats: Hotell Scandic Vasa, Rostensgatan 6, 65100 Vasa

Lagen om småbarnspedagogik förnyades 1.9.2018. Det var mycket som förändrades, bl.a. tillämpas inte mera socialvårdens förordningar på småbarnspedagogiken och dagvårdsförordningen slopades. Lagen innebär betydande förändringar i verksamheten.

Under dagen går vi igenom vad som har förändrats och hur dessa förändringar påverkar ordnandet av småbarnspedagogiken. Vi funderar på vilket sätt vi eventuellt borde förändra vårt arbetssätt och på problematiken kring ledarskap.

Vi går också igenom hur man ska få resurser och finansiering att räcka till samt vikten av kontaktytor. I slutet av dagen ligger fokus på framtiden och vilken roll privat småbarnspedagogik, avgiftsfri småbarnspedagogik och servicesedlar kan tänkas ha.

Föreläsare är utvecklingschef Jarkko Lahtinen från Finlands Kommunförbund. Jarkko föreläser på finska, men materialet är på svenska och man får ställa frågor på svenska.

Det är också möjligt att delta per distans.
Läs mera om programmet och anmälningsförfarandet hittar du här!

 

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken - ständiga förändringar

Tid: 12.2.2019
Plats: Hotell Scandic Vasa, Rostensgatan 6, 65100 Vasa

Det händer mycket inom småbarnspedagogiken just nu. Hänger din kommun med i svängarna gällande klientavgifterna?

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken har varit i kraft sedan 1.3.2017. Sedan dess har lagen förnyats två gånger. Den 1 augusti 2018 skedde det nya förändringar igen.

Social- och hälsovårdslagstiftningens bestämmelser tillämpas inte längre på avgifterna för småbarnspedagogiken och många inkomstgränser sänktes. Det betyder mycket jobb för kommunerna, som måste räkna om och fatta nya beslut gällande avgifterna. Dessutom uppmanas kommunerna göra försök med avgiftsfri småbarnspedagogik.

Under dagen går vi kort igenom den nya lagen och fokuserar sedan på de förändringar som trätt i kraft. Vi går igenom problematiken och utmaningar med lagen. Hur ska man tolka den och hur ska man lösa olika problem?

Föreläsare är utvecklingschef Jarkko Lahtinen från Finlands Kommunförbund. Jarkko föreläser på finska, men materialet är på svenska och man får ställa frågor på svenska.

Det är också möjligt att delta per distans.
Läs mera om programmet och anmälningsförfarandet via webbplatsen:

 

 

Konferens för ledningen inom social- och hälsovården

Finlands Kommunförbund och Social- och hälsovårdsministeriet ordnar en konferens för ledande tjänsteinnehavare inom den kommunala social- och hälsovården i Kommunernas hus i Helsingfors den 13-14 februari 2019. Under konferensen behandlas aktuellt inom social- och hälsovården. Samtidigt har delta-garna ett utmärkt tillfälle att skapa nätverk. Programmet publiceras i november 2018.

Läs mera via webbplatsen:

 

 

Sosiaalialan asiantuntijapäivät 2019

Aika ja paikka: 5.-6.3.2019 Tampere-talossa, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere
Päivät rakentuvat monipuolisesta luento-ohjlmasta sekä alan näyttelystä. Mukana tuttuun tapaan sosiaalialan parhaita käytäntöjä ja menetelmiä. Juhlavuoden tapahtuma en entistäkin suurempi ja laajavaikutteisempi. Päivien teema on sosiaalialan urat.

Tutustu tapahtuman ohjelmaan:

 

3. utbildning
 

Internationellt utbytesprogram för socialarbetare

En av våra prenumeranter tipsade oss om att informera om utbytesprogrammet för socialarbetare. Talentia är representant för Finland. Läs mera via webbplatsen:
 

 

eller

http://www.ciffinland.org/?page_id=161

 

Novias kommande kursutbud 2019

Specialiseringsutbildning inom barnskyddsarbete 30 sp. Start 24.1.19

Specialiseringsutbildning inom mental- och missbrukarvård 30 sp.
Start hösten 2019

Lösnings- och resursfokuserat arbete, grundkurs 5 sp. Mats Hildén. Start 17.1.19

Lean i administrativa processer. Marica Hinders. Start 17.1.19

Mera information på www.novia.fi