infobrev 1 / 2018
 

1.  Aktuellt
 

Aktuellt från LAPE-projektet

Nationellt
 

Samutvecklingsdag:

En systemisk verksamhetsmodell för barnskyddet

Tid:      24.1.2018 kl. 09:30-15:30 (Anmälan och kaffeservering fr.o.m. 09:00)                     

Plats:   SFV-huset G18, festsalen (2.vån) Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors  

Skuggevent:      
Webbsändning & workshop, Åbo Akademi rum C215, Strandgatan 2, 65100 Vasa

Det är möjligt att följa samutvecklingsdagen även via webben på adressen http://videonet.fi/web/thl/20182401/ . Observera att eftermiddagens grupparbete inte är möjligt att följa via nätet. Evenemanget är kostnadsfritt, lunch bekostas av deltagarna själva. Under skuggeventet i Vasa följer deltagarna webcastingen under förmiddagen, under eftermiddagen ordnas workshops på plats.

ANMÄLAN SENAST 17.1.2018 VIA LÄNKEN:
https://www.webropolsurveys.com/S/CB79E315B5F8632C.par

Samutvecklingsdagen är en viktig del av utvecklingen av barnskyddet inom ramarna för LAPE. Under dagen får vi ta del av aktuell information om THL:s modellbeskrivning Mot en finländsk systemisk verksamhetsmodell inom barnskyddet. Centrala principer och ramvillkor. Du kan med fördel bekanta dig med rapporten innan samutvecklingsdagen genom att klicka här.

I arbetsgrupperna diskuterar vi hur man kan dra nytta av den nya modellbeskrivningen i barnskyddets utvecklingsarbete. Samutvecklingsdagens syfte är att fungera som ett gemensamt arbetsseminarium som konkretiserar och för det nationella utvecklingsarbetet vidare. Som deltagare har du möjlighet att prägla utvecklingsarbetet och påverka framtidens arbetssätt och arbetsmodeller. Samutveckling innebär att genom dialog komplettera, testa och utvärdera modellbeskrivningarna.

Tillfället riktar sig i synnerhet till professionella, förmän, utvecklare, utbildare, forskare, erfarenhetsexperter samt forskare och studeranden verksamma inom det sociala området, hälsovården, specialsjukvården och psykiatrin, fostervården, småbarnsfostran och skolväsendet, eller på läroanstalt.

Samutvecklingsdagen förverkligas av det finlandssvenska kompetenscentret på sociala området (FSKC) och Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SOnet Botnia i samarbete med LAPE Nyland-Tillsammans är vi mera, LAPE Huvudstadsregionen – Barnets bästa, mera tillsammans samt LAPE Österbotten – Barnet och familjen i centrum

Material från tidigare samutvecklingsdagar finns tillgängligt på THL:s hemsidor

Kontakt
Nina Östman, LAPE-projektarbetare FSKC, nina.ostman@fskc.fi , +358 50 441 443
Torbjörn Stoor, vd, FSKC, torbjorn.stoor@fskc.fi, +358 40 717 7367

OBS! Programmet i sin helhet finns att läsa via webbsidan:

http://fskc.fi/start/view-101724-67332

 

De nationella LAPE-dagarna 5.2-6.2.2018

De nationella LAPE-dagarna är nationella nätverkstillfällen vars syfte är att stöda det regionala utvecklingsarbetet. Dagen kan även följas på distans via webcasting. Mera information på adressen: https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3492974


Nyland
 

Workshop med temat: Siirtymävaiheet sujuviksi lapsen elämässä 30.1.2018

Workshopsdagen arrangeras av LAPE Nyland – Tillsammans är vi mera som en del av projektets utvecklingsarbete. Mera information finns att tillgå på adressen: https://www.lapeuusimaa.fi/tapahtumat/varhaiskasvatus-ja-koulu-lapsen-hyvinvoinnin-tukena-tyopaja-osa3/
 

Österbotten
 

Utbildning: Perhearviointi

Inom ramen för projektet ordnas en utbildning i Perhearviointi –metoden. Utbildningen hålls i Vasa 27.2, 19.4 och 25.5.2018. Perhearviointi erbjuder en systematisk modell och struktur för observation, beskrivning och utvärdering av familjens funktionsförmåga, resurser, styrkor och svårigheter. Metoden lämpar sig för personal inom social-, hälsovårds- och utbildningsområdet, som arbetar med familjer.

Anmälningar görs till terhi.korpi@vaasa.fi
 

Mångkulturell familjevård

En målsättning inom Barnet och familjen i centrum är att utveckla den mångkulturella familjevården i Österbotten. Detta utvecklingsarbete inleds 20.2 med ett gemensamt tillfälle i Vasa, då vi får ta del av andras erfarenheter av mångkulturell familjevård samt inleda en gemensam diskussion i Österbotten. Mera information om tillfället sänds ut inom kort.
 

8.2.1018:
Seminarium om barns rättigheter och bedömning av konsekvenser för barn. Mera information fås av förändringsagent Riku Niemistö, riku.niemisto@vaasa.fi.
 

15.3.2018:
Seminarium om bildningssektorns och social-och hälsovårdens kontaktytor.
Mera information fås av förändringsagent Riku Niemistö.

 

Projekt Kansa-koulu

Läs om de kommande svenskspråkiga utbildningarna av dokumenteringsutbildare via webbplatsen nedan:

 

 

 

Mathilda Wrede-seminariet 2018

Det årliga Mathilda Wrede-seminariet hölls i år den 16.1.2018. Temat var: Signifikanta sociala relationer - socialt arbete i nya kontexter. Professor Philip Lalander vid Malmö univeristet talade under rubriken: Beyond pop up social workers – unaccompanied minors talking about social work and significant social relations.

Efter en kort paus hölls en Nordisk paneldiskussion kring socialt arbete i nya kontexter.
Seminariet var välbesökt av deltagare från hela Norden.

 

Deltagere: Edgar Marthinsen, professor, University of Trondheim; Mikael Hästö, ledande socialarbetare, Helsingfors stad; Frida Forsblom-Prittinen, skolkurator, Vanda stad; Vilmar Petursson, human resources manager, Iceland och Ilse Julkunen, professor, University of Helsinki

 

2. Seminarier, konferenser och kongresser
 

Seminarium:  Välfärdstekonologi

2.2.18 kl. 9-15.30 i Vasa, Campus Vasa, Wolffskavägen 31, auditorium Florence.
Föreläsare: Pirjo Wadén, Christina Andersson, Folkhälsan, Doctagon
Kontaktperson Carina Gädda, carina.gadda@novia.fi , tfn 044-7805225.

 

Seminariet om funktionshinderservice/Vammaispalvelujen neuvottelupäivät

Nu är det dags att anmäla sig till Seminariet om funktionshinderservice/Vammaispalvelujen neuvottelupäivät

Tid: 8.-9.2.2018.
Plats: Scandic Park, Helsingfors. Mannerheimvägen 46, 00260 Helsingfors.

Målgrupp: socialarbetare, socialhandledare, beslutsfattare, studerande och övriga som är intresserade av funktionshinderservice.

Programmet innehåller bl.a.:

 • Aktuellt gällande reformen av funktionshinderlagstiftningen
 • Funktionshinderområdets nertystade historia
 • Främjandet av jämlikhet genom socialt arbete
 • Digitalisering i funktionshindersocialarbetet
 • LAPE - Det riksomfattande utvecklingsprogrammet för barn- och familjetjänster
 • Funktionshinder och arbetsliv – Vad händer inom lagstiftningen? (TEOS)
 • Klientavgifter

På seminariet kan ni lyssna till bla. Tapio Räty, Jaana Huhta, Eveliina Pöyhönen, Sami Uotinen, Panu Artemjeff, Jenni Kuuliala, Amu Urhonen, Anna Caldén, Mari Kivistö och Minna Sinkkonen.

OBS! Seminariespråket är i huvudsak finska med inslag på svenska; bl.a. kommer Anna Caldén att tala på svenska.

Välkommen med för att delta i diskussioner och uppdatera dig om det senaste inom funktionshinderområdet!

Senaste anmälningsdag: 19.1.2018.

Anmälningsblankett: https://ilmo.contio.fi/readytogo/main.aspx?id=166

Övrig info: www.thl.fi/vpnpaivat

Arrangörer: Institutet för hälsa och välfärd – THL i samarbete med Kommunförbundet och Assistentti.info.

 

Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Turussa 31.1.-1.2.2018

Tervetuloa Turkuun Valtakunnallisille Aikuissosiaalityön päiville!
Paikka: Logomo, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku

Päivien teemana on "Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa" valtakunnallisen Pro Sos -hankkeen sisältöjä mukaillen. Puhujina ovat mm. professori Heikki Hiilamo, tutkija Jari Ehrnrooth ja muutosjohtaja Antti Parpo. Lisäksi ohjelmassa on runsaasti ajankohtaisiin aikuissosiaalityön kysymyksiin pureutuvia työpajoja. Tapahtumaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki aikuissosiaalityöstä kiinnostuneet.

Ohjelman voi lukea sivusta: facebook event:  
https://tinyurl.com/ybb5b3hl

Päivien järjestäjä on Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:
https://my.surveypal.com/Tapahtumailmoittautuminen-aikuissosiaalityön-päivät-2018

 

Sosiaalityön tutkimuksen päivät Tampereella 15.-16.2.2018

Tutkimuksen päivien 20. juhlavuoden teema on: Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä

Koti on sekä konkreettinen paikka että metaforinen käsite. Se koskettaa sosiaalityötä monella tavalla. Sosiaalityöntekijät ovat perinteisesti jalkautuneet ihmisten koteihin ja digitalisaation myötä sosiaalityö tulee lisääntyvästi koteihin sähköisinä palveluina ja internet-välitteisinä kohtaamisina. Koteja myös arvioidaan esimerkiksi lasten kasvuympäristöinä ja vanhojen ihmisten elämisen paikkoina sekä rakennetaan julkisia koteja turvattomien ja rikkoutuneiden yksityisten kotien tilalle. Toisaalta sosiaalityössä pyritään ihmisten kotouttamiseen, oman paikan ja kuulumisen tunteen vahvistamiseen esimerkiksi asunnottomuus-, mielenterveys-, päihde- ja maahanmuuttajatyössä. Kaiken kaikkiaan se, mitä koti kullekin ihmisille merkitsee ja voiko merkityksellisiä koteja olla useita, ovat sosiaalityössä olennaisia kysymyksiä. Vielä metaforisemmin tarkastellen päivien teemaa voi lähestyä sosiaalityön omien kotien kautta. Millaisia ovat sosiaalityön omat teoreettiset, metodologiset ja yhteiskunnallis-historialliset juuret, mistä sosiaalityö on itse kotoisin ja millaisiin paikkoihin se tulevaisuudessa haluaa kotoutua tai tulee kotoutetuksi?

Sosiaalityön tutkimuksen seuran jäsenet pääsevät osallistumaan Sosiaalityön tutkimuksen päiville ilmaiseksi. Jäseneksi voit liittyä ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin johanna.ranta@uta.fi.

Tarkemmat yksityiskohdat seuraavista Sosiaalityön tutkimuksen päivistä (kuten ohjelma ja ilmoittautuminen) julkaistaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa. Toivotamme jo tässä vaiheessa kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi kuuntelemaan esityksiä ja keskustelemaan sosiaalityöstä ja sosiaalityön tutkimuksen ajankohtaisista teemoista!

Lisää tietoa saa seuraamalla sivuja:
https://www.facebook.com/Sosiaality%C3%B6n-tutkimuksen-p%C3%A4iv%C3%A4t-2018-336366736774914/
ja/tai
http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Ajankohtaista?id=102

Tutustu ohjelmaan: http://www.uta.fi/yky/sttp2018/ohjelma.html


Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät

Teema: Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä

Aika: 25.-26.4.2018
Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki

Päivät pureutuvat ajassa liikkuviin sosiaali- ja terveyspolitiikan keskeisiin kysymyksiin ja haasteisiin. Tapahtuma tarjoaa osallistujille avoimen keskustelu- ja vaikuttamisfoorumin. Tällä kohtaamispaikalla ja asiantuntija-areenan ytimessä tarjoutuu osallistujille merkittävä tilaisuus yhteiseen keskusteluun keskeisten päättäjien ja asiantuntijoiden kanssa.

Tapahtuma on suunnattu valtakunnallisille ja alueellisille sosiaali- ja terveysjärjestöille, päättäjille ja muilla alan toimijoille. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. 

Lisätietoja:


Outi Majanen
koulutussuunnittelija

puh. 040 593 5350
outi.majanen@soste.fi

 

TERVE-SOS 2018 Sosiaali- ja terveysalan tapahtuma

Hämeenlinnan Verkatehtaalla 8.-9.5.2018.
Ohjelmassa 15 seminaaria, 70 asiantuntijapuheenvuoroa, hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen esittelyä, kiinnostavia keskusteluja ja yhdessäoloa. Seminaareissa esillä laajasti näkökulmia valinnanvapaudesta, palveluiden järjestämisestä, taloudesta ja vaikuttavuudesta. Ohjelma julkaistaan joulukuussa.

Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1990 lähtien ja se kerää vuosittain yhteen alan päättäjät, asiantuntijat, palveluiden kehittäjät ja ammattilaiset. Osallistujamäärä paikkakunnasta riippuen 900-1200. Tule mukaan seminaariosallistujaksi tai osallistu näytteilleasettajana:
varaa esittelypaikka tai teemapuheenvuoro seminaarin alussa!

Lisätietoja:


Teija Eeva
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
puh. 029 524 7182

Tapahtuman järjestää THL, Hämeenlinnan kaupunki ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

 

Perhehoidon VIII valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät
pid
etään 7–8.11.2018

Paikka: Kylpylä Peurunka, Laukaa

Päivien teemana on Hyvinvointia Perhehoidossa. Päivät pidetään vasta saneeratussa Peurungan kylpylässä Keski-Suomessa. Peurungan kylpylä ja kongressihotelli mahdollistaa tiiviin yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen koko päivien ajan, niin sisällön, majoittumisen, virkistäytymisen kuin iltatilaisuuden vietonkin osalta.

Lisätietoja toimisto@pesapuu.fi ja http://www.pesapuu.fi/uutiset/2017/09/15/phpaivat


3. Utbildning

 

Kompetenshöjande utbildning i psykiatrisk vård, 10 sp

9.2-31.5.2018, sex närstudiedagar i Vasa

Kurser som ingår:

 • Introduktion till kognitiv beteendeterapi,
 • Den tänkande och kännande människan
 • Den trygga anknytningen
 • Grunder i kognitiv beteendeterapi

Målgrupp: personal inom social- och sjukvården

 

Att förebygga livslångt utanförskap

Om konsten att vara en viktig vuxen i barns och ungas liv

Tid: 7.3.18 kl. 13-16.30
Plats: Vasa, Wolffskavägen 31,Alere, 65200 Vasa

Föreläsare: Lasse Mattila, författare, föreläsare, handledare och socionom

 • Utanförskapets omfattning, uttryck och kostnader
 • Preventionspotentialen vid lyckade insatser
 • Barns och ungas behov
 • Risk- och skyddsfaktorer
 • Att bygga bärande relationer
 • Att vara en viktig vuxen i barns och ungas liv

Lasse Mattila, författare, föreläsare och handledare med fokus på barns och ungas utanförskap. Lasse är socionom och har över tjugo års erfareneht av arbete med utsatta barn och ungdomar, däribland som socialsekreterare, skolkurator och arbetsledare inom socialtjänsten. 

                                                                                                                                                                                                                                          På www.cll.fi hittar du anmälningsblanketter och mera information.