infobrev 2 / 2018
 

1.  Aktuellt

Aktuellt från LAPE-projektet

 

 

Nationellt

12.3.2018 LAPE konferens III – Kompetens som stöd för en barn- och familjeorienterad verksamhetskultur
Konferensen är den tredje delen i Lasten hyvinvointi Suomessa-serien. Mera information och anmälan finns på andressen: https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3547135

Den 24.1.2018 arrangerade FSKC i samarbete med SONet BOTNIA och Lape Nyland, LAPE Huvudstadregionen och LAPE Österbotten en samutvecklingsdag ”En systemisk verksamhetsmodell för barnskyddet”

Om du inte ännu gjort det, får gärna fylla i feedbackblanketten nedan, så vet vi hur vi i framtiden ska göra för skapa ännu bättre utvecklingsevenemang. Du får gärna svara på frågorna även om du deltog på distans eller tittat på videomaterialet i efterhand.
https://www.webropolsurveys.com/S/AEA8224FC83E03F4.par

De nationella LAPE dagarna hölls den 5-6.2.2018 i Helsingfors, med temat ”Barnvänlig kommun och landskap”. Material från seminariedagarna hittar ni på adressen: https://www.thl.fi/en/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3492974
 

Nyland

28.2.2018. Ett mångkulturellt familjecenter. I workshopen skapar deltagarna tillsammans en vision för en nyländsk familjecentermodell där man beaktar familjers mångfacetterade och varierande behov. Mera information om tillfället finns på adressen: https://www.lapeuusimaa.fi/happening/perhekeskustoimintamalli-tyopaja-osa4/

6.3.2018 Samarbetsträff för landskapets spetsprojekt och läroverk. Information om tillfället och anmälan på adressen: https://www.lapeuusimaa.fi/happening/uudenmaan-karkihankkeiden-ja-oppilaitosten-yhteistyo-osaamisen-kehittaminen-tulevaisuuden-tarpeisiin-yhteistapaaminen-06-03-2018/

Nylands LAPE projekt, Tillsammans är vi mera har en ny utvecklingskoordinator! Sanna Nieminen tillträdde den 1.2.18 och ansvarar i sitt arbete för familjecenterutvecklingen i projektet.

Kontaktuppgifter:
sanna.nieminen@lohja.fi
+35844 369 1663


Huvudstadsregionen

5.3.2018  Seminarium om integrering av tjänster: ”Hyvin integroitu on puoliksi tehty!”
Evenemanget arrangeras gemensamt av LAPE Huvudstadsregionen och LAPE Nyland. Under dagen presenteras även det delaktighetsnätverk för professionella (se info i detta brev) som arrangeras under vår- och höstterminen 2018. Kom om få mera information om nätverket under seminariet!

Information om tillfället samt anmälningslänk hittar du på adressen:
https://tinyurl.com/ydf8t4qo
 

1.3.2018 Workshop: Individuellt inriktad elevhälsa
Under dagen får vi höra hur LAPE framskrider nationellt samt i huvudstadsregionens projekt. Under eftermiddagen fördjupas diskussionen kring frågor som t.ex. samarbetsstärkande faktorer och individuell elevhälsa, genom workshoparbete. Workshop även på svenska. Mera information och anmälan via länken:
http://www.socca.fi/tapahtumat/lape-opiskeluhuollon_oppimisverkosto_yksilokohtainen_opiskeluhuolto.194.html

 

Österbotten

Det svenskspråkiga delaktighetsnätverket inom LAPE Österbotten kommer att avslutas med ett delaktighetsseminarium i Vasa den 24.5.2018. Seminariet gästas av Ann-Mari Stenhammar. Stenhammar har arbetat med delaktighetsfrågor i många år i Sverige. Under seminariet presenteras också det arbete som gjort i delaktighetsnätverket. Seminariet är öppet för professionella, beslutsfattare, klienter, studerande och andra intresserade.

Spara datumet i era kalendrar och sprid gärna informationen vidare till era medarbetare och andra intresserade. Mera information kommer i mars.

 

2. Seminarier, konferenser och kongresser

 

Muistutus:
Sosiaalityön tutkimuksen päivät Tampereella 15.-16.2.2018

Tutkimuksen päivien 20. juhlavuoden teema on: Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä

Lisää tietoa saa seuraamalla sivuja:
https://www.facebook.com/Sosiaality%C3%B6n-tutkimuksen-p%C3%A4iv%C3%A4t-2018-336366736774914/
ja/tai
http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Ajankohtaista?id=102

Tutustu ohjelmaan: http://www.uta.fi/yky/sttp2018/ohjelma.html


De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna 2018

Välkommen till de svenskspråkiga drogförebyggande dagarna 4–5 april 2018 Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 25 i Vasa. Utbildningen riktar sig till dem som arbetar inom fritids- och undervisningssektorn, social- och hälsovårdssektorn, organisationer, församlingar, politiker och andra intresserade.

Första dagen föreläser Per Leimar från Sverige om lågdoskonsumtion av alkohol och om alkoholpolitik. Anne Salovaara-Kero talar om det mellanmänskliga mötets betydelse vid tillfrisknandet från beroendesjukdomar. Därefter erbjuds tre parallella workshoppar, som leds av  Jenni Ahlbäck, Nina Jacobsson och Maria Hagberg/Anton Plogman.

Andra dagen berättar Gerd Snellman sin syn på hur det var då missbruk och död trängde sig på och Joonas Turtonen kommenterar. Maria Lingonblad från Folkhälsans förbund presenterar bl. a. dialogduken. Jenni Ahlbäck, USM rf, berättar om projektet uppsökande stödtjänster för unga och en representant från Sveps medverkar. Malin Knip, psykiatrisk sjukskötare och ACT-gruppledare ger konkreta verktyg för hur man med metoden ACT hjälper människor att sluta grubbla och börja leva.
Närmare uppgifter på http://www.nykter.fi/20-dfd

Vi är tacksamma för om ni vill sprida informationen vidare!

Lory Strengell
lory.strengell@nykter.fi
 

What’s the Nordic way concerning cannabis? Recent developments in control, policy and treatment

Use of cannabis in the Nordic countries is either stable or increasing with some regional variation between the countries. Meanwhile, there are some significant changes in the international cannabis policies. What effect does the cannabis legalisation debate have in the Nordics?

We warmly welcome you to discuss these topics at our seminar What´s the Nordic way concerning cannabis? Recent developments in control, policy and treatment 25 April 2018. The seminar will take place at the Nordic Culture Point (conference room Ting), Kaisaniemenkatu 9, 00170 Helsinki.

The seminar provides an excellent opportunity to network over a cup of coffee and learn more about cannabis issues in the Nordics.

Further information

Project manager Yaira Obstbaum-Federley, tel: +358 400 604 320, e-mail: yaira.obstbaum-federley@nordicwelfare.org

Communications adviser Jessica Gustafsson, tel: +358-40 060 5752, e-mail: jessica.gustafsson@nordicwelfare.org (media inquiries)

http://www.nordicwelfare.fi/sv/Events/Alkohol-och-droger/Meetings-2018/Whats-the-Nordic-way-concerning-cannabis/

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät

Teema: Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä

Aika: 25.-26.4.2018
Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki

Päivät pureutuvat ajassa liikkuviin sosiaali- ja terveyspolitiikan keskeisiin kysymyksiin ja haasteisiin. Tapahtuma tarjoaa osallistujille avoimen keskustelu- ja vaikuttamisfoorumin. Tällä kohtaamispaikalla ja asiantuntija-areenan ytimessä tarjoutuu osallistujille merkittävä tilaisuus yhteiseen keskusteluun keskeisten päättäjien ja asiantuntijoiden kanssa.

Tapahtuma on suunnattu valtakunnallisille ja alueellisille sosiaali- ja terveysjärjestöille, päättäjille ja muilla alan toimijoille. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. 

Lisätietoja:
 


Outi Majanen
koulutussuunnittelija

puh. 040 593 5350
outi.majanen@soste.fi

 

TERVE-SOS 2018 Sosiaali- ja terveysalan tapahtuma

Hämeenlinnan Verkatehtaalla 8.-9.5.2018.
Ohjelmassa 15 seminaaria, 70 asiantuntijapuheenvuoroa, hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen esittelyä, kiinnostavia keskusteluja ja yhdessäoloa. Seminaareissa esillä laajasti näkökulmia valinnanvapaudesta, palveluiden järjestämisestä, taloudesta ja vaikuttavuudesta. Ohjelma julkaistaan joulukuussa.

Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1990 lähtien ja se kerää vuosittain yhteen alan päättäjät, asiantuntijat, palveluiden kehittäjät ja ammattilaiset. Osallistujamäärä paikkakunnasta riippuen 900-1200. Tule mukaan seminaariosallistujaksi tai osallistu näytteilleasettajana:
varaa esittelypaikka tai teemapuheenvuoro seminaarin alussa!

Lisätietoja:
 


Teija Eeva
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
puh. 029 524 7182

Tapahtuman järjestää THL, Hämeenlinnan kaupunki ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

 

Perhehoidon VIII valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät
pidetään 7–8.11.2018

Paikka: Kylpylä Peurunka, Laukaa

Päivien teemana on Hyvinvointia Perhehoidossa. Päivät pidetään vasta saneeratussa Peurungan kylpylässä Keski-Suomessa. Peurungan kylpylä ja kongressihotelli mahdollistaa tiiviin yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen koko päivien ajan, niin sisällön, majoittumisen, virkistäytymisen kuin iltatilaisuuden vietonkin osalta.

Lisätietoja toimisto@pesapuu.fi ja http://www.pesapuu.fi/uutiset/2017/09/15/phpaivat


3. Utbildning/Koulutusta

Edumarin palveluohjauskoulutus

Aika: 5-6.3.2018
Paikka: Hotelli Arthur, Helsinki

Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksiin keskittyvä Edumar yhtiö järjestää 5-6. maaliskuuta 2018 palveluohjauskoulutuksen. Koulutusta on suunniteltu yhdessä SPO:n kanssa ja osa tilaisuuden kouluttajista ovat yhdistyksen aktiiveja. Yhdistyksen jäsenet saavat lopullisesta osallistumismaksusta 15 % alennuksen. Ilmoittautua voi menemällä ilmoittautumissivuille ja kirjoittamalla kohtaan terveiset järjestäjälle etukoodi: SPO, jolloin saa 15% alennuksen. Lisätietoa alla olevan linkin kautta:
https://edumar.fi/asiakaslahtoinen-palveluohjaus/
 
Yhteistyöterveisin!
 
Sauli Suominen, +358-40-595 63 63
PL - psykoter. työnohjaaja/handledare
Sosiaali- ja terveysalan konsultointi
 
Suomen palveluohjausyhdistys (SPO), puh.joht.
Personligt ombud i Finland, ordf.
sauli.suominen@palveluohjaus.fi
 
ADHD-liitto, asiantuntija
ADHD-förbundet, sakkunnig
sauli.suominen@adhd-liitto.fi
 

4. Övrigt

Vad är barnskydd? Hur känns det att flytta till ett nytt hem?

Detektiv Maxida Grävlings arbetsbok finns nu på svenska!

Vad är barnskydd? Hur känns det att flytta till ett nytt hem? Vad brukar man göra på ett möte? Vilka människor är nära och viktiga för dig? Hur kan du hålla kontakt med dem?

Detektiv Maxida Grävlings bok är avsedd att vara en vägledning och en arbetsbok för placerade barn 6-10 år. Tillsammans med Maxida och en vuxen får barnen möjlighet att gå igenom frågor som hör samman med barnskyddet och ett tryggt liv.

Boken har tagits fram i samarbete med placerade barn. De har skapat innehållet for andra barn som lever i en liknande situation som de själva.
Ulla Phillips har producerat bokens förtjusande illustration.

Utgivare är Pesäpuu ry. Beställ boken via länken:

http://verkkokauppa.pesapuu.fi/news/18/detektiv-maxida-gravlings-arbetsbok-finns-nu-pa-svenska
 

Dansa och måla dig fri

Har du haft problem med missbruk och/eller psykisk ohälsa? Vill du utveckla dig själv och bearbeta dina upplevelser med hjälp av konst och dans? Då är du varmt välkommen på kursen ”Dansa och måla dig fri”! Inga förkunskaper krävs.

Kursen hålls varannan onsdag kl. 17-20 under tiden 7.3-16.5.2018 och 5.9-14.11.2018 (6 ggr på våren och 6 ggr på hösten)

Plats: Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Hangö campus (Esplanaden 61, Hangö)
Pris: Kursen är gratis
Kursledare: Eila Saapunki, utbildad erfarenhetsexpert

Anmälan och info: koordinator Emma-Lena Lybäck, emma-lena.lyback@kran.fi

 

STM pressmeddelande 10/2018:

Reformsamordnare ska stödja förberedelserna för social- och hälsovårdsreformen

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat landskapen finansiering för anställning av samordnare för social- och hälsovårdsreformen för åren 2018–2019. Samordnarna har till uppgift att stödja förberedelserna för social- och hälsovårdsreformen.

Samtliga 18 landskap har beviljats statsunderstöd för att anställa en samordnare för social- och hälsovårdsreformen. Prioriteringarna i samordnarens arbetsuppgifter beror på behoven och läget i fråga om beredningen i regionen i fråga. Samordnarna deltar också i inledandet av verksamheten för landskapens samarbetsområden.

Läs mera (på svenska) via webbplatsen: