Infobrev  2 / 2019
 

1.  Aktuellt

 

Seminariedag i Raseborg den 8 mars 2019!

Fredagen den 8 mars 2019 ordnar vi i Raseborg två seminarier - varmt välkomna!
Plats: Raseborgsvägen 37, Ekenäs, Kosthållis föreläsningssal
Tid: förmiddag 09.30 - 11.30 och eftermiddag 13.00 - 16.00

1) På förmiddagen har vi på agendan:

Mathilda Wrede seminariet 2019 – I dialog och delaktighet för utveckling av det sociala området

 • 9.30 Raseborgs stads hälsning, social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg
 • 9.45 Raseborgs och kommunernas betydelse för utvecklingsverksamhetens innehåll i Svenskfinland, VD Torbjörn Stoor, FSKC
 • 10.15 Videohälsning från Nya Zeeland, professor Ilse Julkunen
 • 10.30 Mångprofessionellt, dialogiskt och delaktigt perspektiv – en hälsning från unga och unga vuxna
 • 10.45 Delaktighetsperspektiv och erfarenheter från LAPE-arbetet i Nyland och Österbotten
 • 11.00 Vad, hur och med vem vill vi föra dialogen delaktigt vidare i Svenskfinland

Lunch på egen bekostnad

Anmälning senast 01.03.2019:

https://link.webropolsurveys.com/S/2E84450F670023D8


2) på eftermiddagen inbjuder Eivor Österlund-Holmqvist, chef för social service i Raseborg till följande:

”Det du inte visste att du ville veta” - Eivor Österlund-Holmqvist

Jag kommer att lämna alla de intressanta, berikande och utmanande arbetsuppgifter jag haft under många år i kommunens tjänst. Mina pensionsdagar börjar 1.5.2019 men före det har jag semester. Jag kommer att ordna ett litet eftermiddagsseminarium fredagen 8.3.2019 kl.13-16 med fokus på det som varit mina viktigaste milstolpar under min arbetsperiod.

 • Rubriken berättar att vi alla äger ett visst mått av tyst kunskap. Jag vill på ett litet annorlunda sätt dela med mig av de pärlor jag samlat under mina 40 arbetsår i kommunens tjänst. De största pärlorna har jag samlat under de senaste 20 åren.
 • Programmet är inte helt fastslaget ännu – men jag har bett Tom Erik Arnkil, som fungerat som forskningsprofessor vid THL, att hjälpa mig att under eftermiddagen öppna upp det som jag ansett vara viktigt. Det handlar om dialoger där allas röster hörs, om att ta upp oron på ett dialogiskt sätt och om gränsöverskridande samarbete.

Jag behöver veta vem som är på väg 8.3.2019 för att jag skall kunna planera detaljerna. Föreläsningssalen i Kosthålli, där det är tänkt att vi skall vara, rymmer ca 70 personer.

Därför ber jag om bindande anmälan senast 22.2.2019.

Jag vill på det här sättet tacka alla mina fantastiska kolleger i staden.

Anmälning via denna länk: 
https://www.lyyti.in/Eivors_eftermiddagsseminarium_8163

 

Publikation:
Delaktighet, rättigheter och inklusion för barn med funktionsnedsättningar

Svenskspråkiga barn med funktionsnedsättning behöver stödtjänster på sitt modersmål. För att barnen ska bli mer delaktiga i samhället är vuxna skyldiga att ta reda på barnets åsikt då det fattas beslut i barnets ärenden.

Detta framkommer ur THL:s och FDUV:s nya svenskspråkiga resumé om barn med funktionsnedsättningar och deras rätt till delaktighet. Publikationen är riktad till beslutsfattare i Svenskfinland.

Publikationen lyfter fram situationen för svenskspråkiga barn med funktionsnedsättning samt resultat från en enkät om funktionshinderorganisationernas arbetssätt som utfördes 2018. Rapporten innehåller även material och resultat från LAPE-programmet, VamO-projektet och THL:s enkät Hälsa i skolan.

Artikeln som behandlar situationen för finlandssvenska barn med funktionsnedsättningar kan läsas här: https://tinyurl.com/y2o5negd

Rapporten:
Delaktighet, rättigheter och inklusion för barn med funktionsnedsättningar
Nordlund-Spiby, Rut; Tuure, Susanne; Tallberg, Annette (2019)
Rapporten kan läsas här: http://www.julkari.fi/handle/10024/137580

 

Job Shadow Day – Jobbskuggningsdagen

I år hålls jobbskuggningsdagen den 16.5.2019. Anmälningstiden har börjat! Kom med som erbjudande part av arbete eller som mottagande part!

Vad är jobbskuggning?

Jobbskuggning kan sägas vara ett fördjupat studiebesök när du ”skuggar” en eller flera yrkesutövare. Syftet är att ta reda på mer om vad ett visst yrke innebär, hur det går till på en specifik arbetsplats eller inom en viss bransch. Jobbskuggan medför att du kan fördjupa dina kunskaper om något du är allmänt nyfiken på eller funderar på som framtidsyrke. Ingenjör, advokat, lastbilsmekaniker, sjukgymnast, biolog eller glasblåsare? Reklambranschen? Ett välkänt företag? Möjligheterna är många.

 • Jobbskuggning är till för personer som på grund av livssituation, sjukdom eller skada har svårt att hitta arbete.
 • Jobbskuggning hjälper människor att hitta och bekanta sig med ett drömbjobb.
 • Jobbskuggaren kan bedöma om det är fråga om ett drömjobb genom att följa med hur arbetet görs i verkligheten.
 • Arbetsgivaren ger den intresserade jobbskuggaren en möjlighet att bekanta sig med arbetet under en dag.

Mera uppgifter fås av: www.jobshadowday.fi 

Flyer:
https://www.vates.fi/media/job-shadow-day/job-shadow-day-esite-2019-nettisivuille.pdf
 

2. Seminarier, konferenser och kongresseR

 

Sosiaalialan asiantuntijapäivät 2019

Aika ja paikka: 5.-6.3.2019 Tampere-talossa, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere
Päivät rakentuvat monipuolisesta luento-ohjlmasta sekä alan näyttelystä. Mukana tuttuun tapaan sosiaalialan parhaita käytäntöjä ja menetelmiä. Juhlavuoden tapahtuma en entistäkin suurempi ja laajavaikutteisempi. Päivien teema on sosiaalialan urat.

Tutustu tapahtuman ohjelmaan:

 

 

De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna

Tid: 3 - 4 april 2019   
Plats: Folkhälsnahuset Wasa,  Rådhusgatan 25, 65100 Vasa.

Även denna gång är vi tacksamma för att kunna erbjuda kunniga och duktiga föreläsare. Från Sverige kommer Staffan Hübinette, som är utbildare och författare. Han beskriver vägarna till en narkotikafri skola. På webbplatsen www.nykter.fi hittas information om alla föreläsare, inbjudan, program och anmälningsformulär.

På förfrågningar svarar Nykterhetsförbundet hälsa och trafik, telefon 06 - 318 0900 eller 050 547 3753.

 

Suomen Palveluohjausyhdistys (SPO ry) tiedottaa:

SPO jatkaa koulutusyhtiöiden FCG:n ja EDUMAR:in kanssa alkanutta yhteistyötä. Edumarin palveluohjauspäivät ”Palveluohjaajan monet roolit” järjestetään tiistaina ja keskiviikkona 2-3.4.2019. Niiden yhteydessä järjestetään tiistaina 2.4.2019 klo 16.30 alkaen maksuton yleisötilaisuus teemalla ”Palveluohjaus ja sote”. Tilaisuudessa luennoi ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja.
Lisätietoa Edumarin koulutuksesta: https://edumar.fi/palveluohjaus-2019/
Lisätietoa SPO:n yleisötilaisuudesta: https://www.palveluohjaus.fi/?x171135=181112

Yhdistyksen viides kehittämispäivä ”Palveluohjauksen monimuotoisuus” järjestetään päivää ennen FCG:n palveluohjauspäiviä (12-13.12.2019), eli keskiviikkona 11.12.2019. Nämä tiedot voit merkitä päivyriisi. Lisätietoa saat myöhemmin.

Toimintavuoden aikana yhdistys julkaisee nettisivullaan ja Facebookissa palveluohjaukseen liittyviä blogikirjoituksia ja osallistuu luennoitsijana koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin. Vuoden aikana kirjoitetaan artikkeleita sosiaali- ja terveydenhuollon aikakauslehtiin sekä julkaistaan yhdistyksen toimittama palveluohjauksen esite. Vuoden aikana on tarkoitus hakea yhdistykselle haetaan rahallista tukea perustoiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.
Liity yhdistyksen jäseneksi: https://www.palveluohjaus.fi/liity-jaseneksi/ 
/Sauli Suominen, palveluohjaus@saulisuominen.fi

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät

Aika: 9-10.4.2019
Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät on avoin keskustelu- ja vaikuttamisfoorumi, jossa osallistujille tarjoutuu merkittävä tilaisuus yhteiseen keskusteluun keskeisten päättäjien ja asiantuntijoiden kanssa.

Tapahtuma on suunnattu valtakunnallisille ja alueellisille sosiaali- ja terveysjärjestöille, päättäjille ja muilla alan toimijoille. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Ohjelmasta lisätietoja tästä!


Nordisk ICDP nätverkskonferens 2019

Den första nordiska ICDP – nätverkskonferensen i Finland går av stapeln 9-10.5.2019 på Hanaholmen i Esbo. Temat för denna nätverkande konferens är lekfullhet och kroppslighet. På nätverksträffen får du också bekanta dig med den senaste nordiska forskningen och god praktik kring ICDP programmet.

International Child Development Programme / Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och trygga relationer. Den vuxnas sensitivitet och förmåga att känna igen barnets avsikter och behov gör det möjligt för barnet att vara delaktig och aktiv i sitt eget liv. Programmet är ett sätt att förverkliga Barnkonventionen i vardagen.

Läs mera via webbplatsen:

https://icdp.fi/sv/nordiskkonferens2019/

 

Sosiaalityön tutkimuksen päivät 9.-10.5.2019

Paikka: Lapin yliopisto, Fellman-sali, Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi

Muuttuvat rajat ja vastuut  - globaali ja lokaali sosiaalityössä

Sosiaalityön tutkimuksen päivillä haetaan paikallisia tai paikasta riippumattomia ratkaisuja ajankohtaisiin muutoshaasteisiin. Millä tavoin globaalit ilmiöt muokkaavat paikallisia käytäntöjä ja kuinka paikallisyhteisöt ja kulttuurit vaikuttavat muutokseen? Millaisia kysymyksiä tässä ajassa pitää osata asettaa?

Ohjelma ja lisätietoja löytyy tästä:


3. övrigt

Kom med och kläck idéer för hur vi kan stärka livslång funktionsförmåga hos äldre i Österbotten!

Vaikuttavuuskehittämö är ett koncept som tagits fram av Sitra (Jubileumsfonden för Finlands självständighet), där aktörer inom den offentliga, privata och tredje sektorn samarbetar för att kläcka idéer och hitta effektiva och verkningsfulla lösningar till en noggrant avgränsad utmaning. Strävan är att flytta fokus från korrigerande till förebyggande och hälsofrämjande tjänster. För Österbottens del ligger fokus i att gemensamt hitta effektiva lösningar för hur äldres funktionsförmåga kan stärkas. Målsättningen med konceptet är att hitta konkreta målsättningar och utvecklingsområden, och att utreda huruvida lösningen kunde vara ett resultatbaserat finansieringsavtal enligt s.k. SIB-modell. Sitra har lanserat SIB-modellen (Social Impact Bond) i Finland som en del av investeringarna med samhällseffekt. I SIB-projektet fastställs noggranna resultatmål för både den eftersträvade välfärden och det ekonomiska resultatet. Uppnåendet av målen mäts regelbundet och den offentliga sektorn betalar endast för uppnådda resultat.

Välkomna att tillsammans samverka kring dessa frågor med oss under tre halvdagar enligt följande:

9.4.2019 kl. 12–16, Scandic Waskia, Kärleksstigen 3, Vasa
Vad är SIB? Vad är verkningsfullhet? Funktionsförmåga hos äldre som fenomen- situationen i Österbotten utgående från RAI. Identifiering av utvecklingsområden, målsättning och förväntade effekter.

29.4.2019 kl. 12-16, Scandic Waskia, Kärleksstigen 3, Vasa
Förändringsmålsättningar, nödvändiga lösningar och intressegrupper.

14.5.2019 kl. 12–16, Scandic Waskia, Kärleksstigen 3, Vasa
Vilka lösningar finns redan och för vad behöver vi hitta nya lösningar? Fokus mot ett Österbottniskt SIB-projekt?

och
13.6.2019: gemensamt tillfälle i Helsingfors tillsammans med landskapet Södra Savolax.
 

Tillfällena är tvåspråkiga, alla kan använda sitt eget modersmål.

Tilläggsinformation ges vid behov av: Maria Hammar, sote-koordinator i Österbotten: maria.hammar@vshp.fi, tfn: 040-180 1031.

Anmälan sker via följande anmälningslänk senast 29.3.2019: https://link.webropolsurveys.com/S/0451B9A3A072E65B

Arrangörer: Österbottens beredningsorgan för social- och hälsovården i samarbete med SITRA.

 

Må bra-vecka för fd missbrukare

KRAN ordnar en Må bra-vecka för fd missbrukare på Labbnäs semesterhem 15.7-20.7.2019, i samarbete med Svenska semesterförbundet i Finland rf. Semesterveckan är ingen rehabilitering eller vårdform utan det är en period där man kan samla krafter och få nya upplevelser. KRAN rf kommer att finnas på plats och ordna program under veckan.
Ansök senast 19.5 via www.semester.fi.
Mer info: www.kran.fi eller
Susanna Stenman, Svenska semesterförbundet tfn 050-3047642.