infobrev 04/2017

1.  Aktuellt
 

Aktuellt från LAPE-arbetet vid FSKC

FSKC:s De officiella besluten om statsunderstöd är gjorda och arbetet börjar komma i gång på alla områden.

I huvudstadsregionen är den första samutvecklingsdagen för barnskydd inkommande fredag 28.4.2017. Det går att följa med förmiddagens program via internet antingen på fredagen eller sen i efterhand. Webcasting länken är: http://videonet.fi/web/socca/20170428/  Mera information om samutvecklingsdagen hittar du bl.a. på FSKC:s webbsida http://www.fskc.fi/Site/Data/2067/Files/Kutsu%20ja%20ohjelma%20LAPE%20-%20Lastensuojelun%20yhteiskehittaemispaeivae%2028042017(1).pdf Startseminariet för huvudstadsregionens projekt är 12.5.2017. Mera information om seminariet hittar du http://www.socca.fi/tapahtumat/lapsen_paras_yhdessa_enemman_hankkeen_aloitusseminaari.165.html

I Nyland framskrider planerna. Den svenska projektpresentationen finns på vår webbsida http://www.fskc.fi/vart_jobb/projekt/lape/tillsamman_ar_vi_mera/.  Nästa vecka sammankommer grupperna som har hand om utvecklandet av familjecenter och special och krävande service. Startseminariet kommer att ordnas på hösten. I planerna finns också samutvecklingsdagar och andra workshops och arbetsseminarier. Mera information om datum, kommer ännu under våren.

I Egentliga Finland börjar projektet komma i gång. Ett första datum är också fastslaget. Den 1.9.2017 ordnas en tvåspråkig samutvecklingsdag om systemiskt barmskyddsarbete. Mera information kommer i början på maj.  

I Österbotten pågår rekrytering av personal till projektet och planering av den konkreta verksamheten.

Följ våra LAPE webbsidor http://www.fskc.fi/vart_jobb/projekt/lape/ , vi uppdaterar informationen an efter. Ta kontakt med Mia (gällande hela Lape arbetet, Huvudstadsregionens projekt och projektet i Nyland) mia.montonen@fskc.fi eller med Ann (gällande Egentliga Finland och Österbotten) ann.backman@fskc.fi

 Observera också de nationella LAPE-dagarna som ordnas av SHM och THL 29-30.5.2017. För mera information se https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3040882

 

Lapsen paras, yhdessä enemmän hankkeen aloitusseminaari

12.05.2017, koko päivä
Tapahtumapaikka: Heureka tiedekeskus, Kuninkaalantie 7, 01300 Vantaa

Aloitusseminaarissa käynnistetään pääkaupunkiseudun Lapsen parhaaksi, yhdessä enemmän lape-hanke. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti hankkeeseen mukaan tuleville sosiaalialan, varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten sekä lastenpsykiatrian työntekijöille.

Yhteyshenklö: Tiina Turkia, Socca, tiina.turkia@hus.fi

Päivän ohjelma ja ilmoittautuminen päivitetään pikapuoliin sivulle:


Kansa-koulu - projektets utbildningstillfälle om verkställigheten av lagen om klienthandlingar inom socialvården

Projektet Kansa-koulu ordnar i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området – FSKC och projektets sju piloter ett utbildningstillfälle där vi får en möjlihget att lära oss om hur vi förbereder oss för socialvårdens Kanta-tjänster.

Utbildningens målgrupp är personer i ledande ställing inom det sociala området, privata serviceproducenter inom det sociala området som arbetar med informationssystem och –hantering och  dokumenteringsutbildare. Utbildningen är kostnadsfri.

Tid: Onsdag 17.5.2017 kl. 9:00-15:00

Plats: Auditoriet Nissi, Vetenskapsbiblioteket Tritonia, Universitetsstranden 7, Vasa

Läs hela programmet via webbsidan:
http://fskc.fi/vart_jobb/projekt/kansa_koulu_projektet/

Anmälningslänken är: https://link.webropolsurveys.com/EP/563B2B28FE8BDDE2


Mathilda Wrede-seminariet 2017: Kultur och dess möjligheter inom det sociala området

Seminariet hålls 15.6.2017 kl. 12-16:30 vid Helsingfors universitet, Forsthuset, seminariesal 4, Unionsgatan 40,
00170 Helsingfors

Under sommarens MW-seminarium vill vi utforska beröringspunkter och samarbetsmöjligheter mellan det sociala området och kulturens utbud. Under dagen får vi bl.a. höra Harriet Abrahamsson från Ung Dramatik, Harry Lunabba från Svenska social- och kommunalhögskolan samt Nina Gran från Helsingfors stads utvecklingstjänster för kultur och fritid.

Programmet för dagen kan läsas via webbsidan: http://fskc.fi/mwsemi2017/
(Programmet: med reservation för förändringar)
Anmälan senast 09.06.2017 via länken:
https://www.webropolsurveys.com/S/0B7B42849D99E5EC.par

 

Parempi Arki -projektets slutrapport

Parempi Arki –projektet går för Österbottens del mot sitt slut. Mitt arbete som utvecklingsplanerare tar slut 30.4.2017, och hela projektet avslutas på hösten.

I rapporten finns beskrivet

projektets verksamhet och förverkligande

utvecklingsarbetets resultat i Österbottens målgrupper (nepsy-barn och unga, långtidsarbetslösa, barnfamiljer och äldre)

faktorer som främjar sote-integreringens spridning och implementering

Parempi Arki –projektets allt material finns att tillgå på projektets hemsida: http://www.parempiarki.fi/materiaalipankki

Projektets material och gemensamma slutrapport förs även senast 31.10.2017 till Innokylä-portalen: https://www.innokyla.fi/web/hanke1911098

Projektets slutseminarium hölls 15.3.2017 i Tammerfors. På slutseminariet presenterade alla de team (sammanlagt 37) som deltagit i projektet sina verksamhetsmodeller i form av posters: http://www.parempiarki.fi/materiaalipankki/send/18-loppuseminaari/170-loppuseminaarin-posterit

Under slutseminariet belystes utvecklingsarbetet och integrering ur regionalt, nationellt och internationellt perspektiv, och man fick bl.a. ta del av hur man i Södra Österbotten i sote-arbetet drar nytta av de resultat man uppnått i projektet: http://www.parempiarki.fi/materiaalipankki/send/18-loppuseminaari/175-paivi-saukko-svenska

Allt material från slutseminariet finns här: http://www.parempiarki.fi/materiaalipankki/category/18-loppuseminaari  

Jag vill varmt tacka för gott samarbete och inspirerande utvecklingsarbete! Det har varit ett nöje och en ära att få vara med i detta viktiga arbete.

Jessica Fagerström
Utvecklingsplanerare/kehittämissuunnittelija
Parempi arki-hanke
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA
SeAMK Oy
jessica.fagerstrom@seamk.fi 
 

2.  Seminarier, konferenser och kongresser
 

TERVE SOS 2017

hålls i Helsingfors mässcentrum, kongressflygeln 4-5.5.2017

Tapahtuma järjestetään 28. kerran. Tapahtuma toimii sosiaalisena innovaationa yhdistäessään sosiaali- ja terveysalan päättäjät ja työntekijät koulutustapahtuman äärelle oppimaan ja jakamaan osaamaansa uutta sekä verkostoitumaan.

Seminaariohjelmaan on tulossa seuraavia aiheita:

Sote-asiakkaan valinnanvapaus

Kokemustietoa asiakkailta

Maakuntien ja kuntien uudet roolit

Uudistuksen johtaminen

Digitalisaation vaikutus työhön

Viimeinen ilomoittautumispäivä 28.04.2017
Kontaktperson: Eeva Teija,  teija.eeva@thl.fi 
Ohjelma:
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/terve-sos-2017

 

Hantering av problemskapande beteende – föreläsning
med Bo Hejlkov Elvén 11.05.2017 i Vasa

Plats: Vasa Universitet, Levón-auditoriet, Wolffskavägen 34, 65200 Vasa

Konflikter, våld och självskadande beteende är vanliga i vård och omsorg. Man har haft olika metoder för att lösa de problem det innebär. De flesta metoderna har dock fokuserat på behandling av personen med beteendet.

FDUV ordnar tillsammans med Kårkulla samkommun ett seminarium om hantering av problemskapande beteende. Föreläsare är den internationellt erkända psykologen och författaren Bo Hejlskov Elvén, som har lång erfarenhet av rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån lågaffektiva metoder. Temadagens fokus är hantering av beteendet och mötet med personen. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi, och har visat sig ha god effekt i förhållande till att förebygga våld, konflikt och självskadande beteende. Målet är att dels erbjuda effektiva metoder, dels ge deltagarna en ram att utveckla egna metoder utifrån.

Tid: torsdagen den 11 maj 2017 kl. 08:00-15:30

Avgift: 70 euro (lunch på egen bekostnad)

Målgruppen är vårdpersonal och pedagogisk personal som jobbar med barn, ungdomar och vuxna med autism, ADHD, utvecklingsstörning, missbruk eller psykiatriska tillstånd. Även för studerande, personal inom äldreomsorgen och andra intresserade. Föreläsningens språk är svenska.

För mer information och anmälan: www.fduv.fi/kalender  

 

Seminarium – Mentalisering

Datum:          17 maj 2017, 08:15 – 16:00
Plats:              Hotell Presidentti, Norra järnvägsgatan 4, Helsingfors
Organisatör:   Mannerheims barnskyddsförbund, Folkhälsans förbund

Mannerheims barnskyddsförbund och Folkhälsan ordnar ett seminarium med temat mentalisering i maj. Det här är ett tillfälle att stärka din kompetens i mentaliseringsbaserat arbetssätt!

Mannerheims barnskyddsförbund och Folkhälsan ordnar i samarbete ett seminarium med temat mentalisering. Föreläsarna bidrar med kunskap inom den nyaste forskningen på området, och dessutom presenteras nytt användbart material. Föreläsare är bl.a. Helena Rutherford Yale Child Study Center (USA), Marjukka Pajulo Åbo universitet och Mirjam Kalland Helsingfors universitet.

Seminariet riktar sig till personal inom social- och hälsovård, småbarnsfostran och organisationer. Programmet hålls på engelska och finska.

Mera information och anmälan hittar du här;
http://www.folkhalsan.fi/Web/Apps/News/NewsItem.aspx?id=9489&item=37965

 

Möjligheter med det Europeiska funktionshinderkortet – seminarium 17.5.2017, Helsingfors

Tid: onsdag 17.5.2017 kl. 12-16
Plats: THL, Mannerheimvägen 166, Helsingfors

Vilka möjligheter erbjuder EU:s Funktionshinderkort?

Kom med och hör personer med funktionsnedsättning och olika serviceproducenter diskutera om varför ett gemensamt europeiskt Funktionshinderkort behövs i Finland! På vilket sätt kan Funktionshinderkortet öka jämlikhet, aktivitet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning? Vilken nytta kunde funktionshinderkortet ha då det gäller att utveckla tjänster och stöd?

Tillställningen är avgiftsfri och riktar sig till alla intresserade: personer med funktionsnedsättning, professionella, funktionshinderorganisationer och olika serviceproducenter. Under tillställningen får vi höra om de olika möjligheterna Funktionshinderkortet erbjuder.

Seminariet ordnas i samarbete med THL, FDUV och SAMS. För mer information, vänligen se: http://www.kvps.fi/tapahtumat/mojligheter-av-det-europeiska-funktionshinderkortet

För mer information om Funktionshinderkort-projektet:
Petra Tiihonen & Katri Malte-Colliard, vammaiskortti@kvps.fi   

 

SAMS årliga organisationsseminarium för det sociala området

Årets seminarium ordnas 5-6.6.2017 i Tammerfors på hotell Scandic Tampere City (Hämeenkatu 1).
Seminariet riktar sig till aktörer inom den sociala sektorn och i allmänhet till personer som är intresserade av sociala frågor.
I det avgiftsfria seminariet ingår seminarieprogrammet, kost samt logi i dubbelrum. Enkelrum kan ordnas mot självkostnadspris.

Läs om programmet och föreläsarna via länken:
http://samsnet.fi/anmalningar-seminariet-vara-utbildningar/
och på SAMS facebooksida.

Elektronisk anmälning via www.samsnet.fi  Bindande anmälan senast 26.5.2016

 

3.  Utbildning
 

Specialiseringsutbildning inom barnskyddsarbete

Yrkeshögskolan Novia ordnar tillsammans med yrkeshögskolorna Diakonia, Hämeen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu och Vaasan ammattikorkeakoulu en specialiseringsutbildning inom barnskyddsarbete under läsåret 2017-2018.

Ansökan: Till utbildningen kan du ansöka under tiden 3.4-12.5.2017 via portalen Regina, http://www.cllnovia.fi/kurser/visa/356-002002-specialiseringsutbildning-i-barnskyddsarbete-30-sp
Kallelse till eventuella intervjuer sänds ut under vecka 20. Intervjuerna genomförs den 31.5.2017.
De som antagits till utbildningen meddelas den 2.6.2017, och en bekräftelse att studieplatsen mottagits bör göras senast den 9.6.2017.
Utbildningen inleds 31.8.2017 och pågår under två terminer. Novia erbjuder 20 studieplatser i ansökningsperioden 3.4-12.5.2017.
Efter avslutad utbildning ges ett intyg över avlagda studier.

Utbildningens målgrupp: Utbildningen riktar sig till personer med examen socionom (YH), sjukskötare (YH), hälsovårdare (YH) eller motsvarande examen från yrkeshögskola eller universitet, som arbetar inom barnskydd eller elevvård och som är intresserade av att utveckla barn- ungdoms- och familjeservicen ur ett barnskyddsperspektiv.

Läs mera via länken:
https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/social-och-halsovard/specialiseringsutbildning-inom-barnskyddsarbete/
 

4. Övrigt


Vi vill höra din berättelse!

Har du upplevt psykisk ohälsa, till exempel depression, ångest, kriser eller bara känt dig väldigt nere, och nu börjat må bättre? Vill du dela med dig av dina erfarenheter? Psykosociala förbundet ger ut tidningen Respons och kommer att skriva om återhämtning i numret som har deadline den 15.5.2017

Vi vill gärna höra din historia! Och framför allt hur du började må bättre, återhämtade dig. Att läsa om andras erfarenheter kan vara till stor hjälp för den som lider av psykisk ohälsa. Just din berättelse kan hjälpa någon annan i en liknande situation. Din berättelse behöver inte vara lång, och det är helt okej om du vill vara anonym. Berätta om ditt mående och din återhämtning och skicka texten till oss. Om du har en speciell bild som du tycker passar fint till din berättelse får du gärna sätta med den också.

De texter som inte ryms med i tidningen kommer vi att publicera på vår blogg som du hittar via Psykosociala förbundets hemsida www.fspc.fi  eller direkt på http://fspcblogg.blogspot.fi/ .

Mejla din berättelse till pernilla.nylund@fspc.fi  eller skriv till Psykosociala förbundet rf, Tidningen Respons, Kanalesplanaden 19B 13, 68600 Jakobstad.
Tack för att du delar med dig!
 

********

Infobrevets  deadlines och utgivningsdatum

2017
05                  15.05.2017                         17.05.2017
06-07             12.06.2017                         14.06.2017

 

Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.

FSKC på facebook och webben
På facebook:
https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-kompetenscentret-inom-det-sociala-omr%C3%A5det-FSKC-168402143203726/timeline/

På webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.

Meddela gärna om du har något du vill att skall publiceras i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi