infobrev  4 / 2019
 

1.  Aktuellt

 

Österbottens LAPE-Akademi

LAPE-akademin är en coachningsprocess som stöder arbetet med att leda välfärden för barn, unga och familjer.

Målgrupp: Ledning, utvecklare och beslutsfattare inom barn- och familjetjänster från social-, hälsovårds- och bildningssektorn samt tredje sektorn, kommunala LAPE-grupper och övriga intresserade.

Akademiprocessen består av 4 olika tillfällen, varav följande 3 återstår:  9.5.2019  och 3.10.2019 i Vasa samt 27.11.2019 gemensam för Egentlig-Finland, Satakunta och Österbotten.

Österbottens första akademi:
Torsdag 9.5.2019 kl. 9-15.00
Plats: Alere auditorium Florence Wolffskavägen 31, Vasa
Mera uppgifter här!

Mer information om LAPE akademier: https://stm.fi/sv/lapeakademin

 

Mathilda Wrede-institutets projektrapport:

"Mot ett sektorövergripande multiprofessionellt Navigator-nätverksarbete? Utveckling av det tvåspråkiga Ohjaamo/Navigator-nätverksarbetet i Helsingfors, delprojekt 2018-2019" finns nu tillgänglig.

I rapporten beskriver vi det utvecklings- och forskningsarbete, som förverkligats i en living lab-inspirerad praktikforsknings- och utvecklingsmiljö - i praktiken i form av arbetsseminarier under perioden juni 2018-januari 2019.
Rapporten kan läsas här!

 

Job Shadow Day – Jobbskuggningsdagen

I år hålls jobbskuggningsdagen den 16.5.2019. Anmälningstiden har börjat! Kom med som erbjudande part av arbete eller som mottagande part!

Vad är jobbskuggning?

Jobbskuggning kan sägas vara ett fördjupat studiebesök när du ”skuggar” en eller flera yrkesutövare. Syftet är att ta reda på mer om vad ett visst yrke innebär, hur det går till på en specifik arbetsplats eller inom en viss bransch. Jobbskuggan medför att du kan fördjupa dina kunskaper om något du är allmänt nyfiken på eller funderar på som framtidsyrke. Ingenjör, advokat, lastbilsmekaniker, sjukgymnast, biolog eller glasblåsare? Reklambranschen? Ett välkänt företag? Möjligheterna är många.

Jobbskuggning är till för personer som på grund av livssituation, sjukdom eller skada har svårt att hitta arbete.

Jobbskuggning hjälper människor att hitta och bekanta sig med ett drömbjobb.

Jobbskuggaren kan bedöma om det är fråga om ett drömjobb genom att följa med hur arbetet görs i verkligheten.

Arbetsgivaren ger den intresserade jobbskuggaren en möjlighet att bekanta sig med arbetet under en dag.

Mera uppgifter fås av: www.jobshadowday.fi 

Flyer:
https://www.vates.fi/media/job-shadow-day/job-shadow-day-esite-2019-nettisivuille.pdf
 

2. Seminarier, konferenser och kongresseR

 

DigiSoteuttamo – en del av Österbottens Delaktighetsarena 24.4.2019

Vi utvecklar tillsammans Österbotten med hjälp av digitala tjänster!
Tid: 24.4.2019
Plats: Alere, Wolffskavägen 31, Vasa
Sista anmälningsdag 17.4.2019
Läs mera här!

 

KRAN:s vårseminarium

Tid: onsdag 24.4.2019 kl. 13.30-16
Plats: SFV-huset G18 Evy-rummet, Georgsgatan 18 i Helsingfors.

Temat för seminariet är KRAN:s mångsidiga verksamhet.
Verksamhetsledare Mette Strauss, koordinator Emma-Lena Lybäck och specialsjukskötare Birgitta Köhler berättar bland annat om hur lågtröskelmottagningen och äldreprojektet kommit igång, samt om kommande erfarenhetsexpertutbildningar.

Kaffeservering, anmäl dig därför senast 22.4 till emma-lena.lyback@kran.fi
eller tfn 050 578 0709. 

Seminariet arrangeras i samarbete med SFV


Webbinarium 25.4.2019
Klientavgifter inom socialvården

Har du utmaningar då det gäller klientavgifter inom socialvården? Då är denna informativa halvdag för dig.

Klientavgifterna inom socialvården bestäms både i klientavgiftslagen och -förordningen. Hur bestäms avgiften och vilka principer bör man följa? När ska den justeras och när kan den efterskänkas? Jurist Annika Korpela, enheten för vård- och omsorgstjänster vid  Kommunförbundet, går under en förmiddag igenom hur avgiften bestäms inom olika sektorer.

Webbinariet hålls torsdagen den 25.4.2019 kl. 9 – ca 14 (lunchpaus kl. 11-12).

Praktisk info: Deltagarna får en länk, via vilken de kan följa med föreläsningen. Frågor kan man ställa via chatten.

Du får gärna skicka frågor på förhand till kia.leidenius@kommunforbundet.fi

Läs mera och anmäl dig via länken:

 

SOSTEs svenskspråkiga nätverksmöte

Tid: 29.4.2019 klockan 10.30-12.30
Plats: SOSTE, mötesrum Purje, våning 6. Universitetsgatan 5, 00100 Helsingfors

Vi träffas på SOSTEs kontor i mötesrum Purje på 6 vån. Anna-Karin Öhman, Sektorsansvarig Fri Bildning och SFV:s studiecentral, berättar om SFV:s nya organisation och på vilket sätt SFV kan finansiellt och kunskapsmässigt stöda föreningar.
Diskussion kring riksdagsval, regeringsförhandlingar, Organisation 2.0 och annat aktuellt.

Anmälan via denna länk!

Information: maria.helsing-johansson@soste.fi


Muistutus:
Teemapäivä systeemisestä johtamisesta 6.5.2019

Paikka: Hotel Arthur, Vuorikatu 19, 00100 Helsinki
Aika: 9.30-16.00

SyTy-hanke/THL ja Synesis mallintavat yhteistyössä kuntien johdon kanssa lastensuojelun ja muiden lapsiperhepalveluiden johdolle ja esimiehille suunnattua valmennuspakettia. Valmennuksen avulla vahvistetaan systeemistä ja dialogista johtamisotettayli sektorirajojen. Valmennus antaa välineitä yhteisen työn johtamiseen. Kutsumme johtajia ja esimiehiä työpajaan, jossa valmennusmallia yhteiskehitetään.
Tilaisuus on täynnä ja ilmoittautuminen on päättynyt.

 

Muistutus:
PRO SOS- hankkeen seminaari -  Näkökulmia aikuissosiaalityön kehittämiseen

Aika: 9.5. 2019 klo 8.30-15.30
Paikka: Härmän kylpylä, Auditorio, Vaasantie 22, Ylihärmä
PRO SOS-hankkeen tavoitteena on ollut vahva, asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö. Tarkoituksena on ollut vaikuttaa kaikkein heikommassa asemassa olevienpalvelujen kehittymiseen. Hanke on päättymässä 31.7.2019, ja nyt on aika tuoda esiin hankkeen kehittämistuotoksia.

Seminaari on tarkoitettu sosiaalialan ammattilaisille, asiakkaille ja yhteistyötahoille. Seminaarin tarkoituksenaon myös miettiä yhdessä, miten eri pohjalaismaakunnissa PRO SOS-hankkeen tuotosten juurruttaminen tapahtuu ja miten aikuissosiaalityön kehittäminen jatkuu hankkeen jälkeen.

Ilmoittautumisaika oli 12.4.2019 osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/F80F80C2A7DA5E25.par
Tilaisuus on maksuton.

 

Nordisk ICDP nätverkskonferens 2019

Den första nordiska ICDP – nätverkskonferensen i Finland går av stapeln 9-10.5.2019 på Hanaholmen i Esbo. Temat för denna nätverkande konferens är lekfullhet och kroppslighet. På nätverksträffen får du också bekanta dig med den senaste nordiska forskningen och god praktik kring ICDP programmet.

International Child Development Programme / Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och trygga relationer. Den vuxnas sensitivitet och förmåga att känna igen barnets avsikter och behov gör det möjligt för barnet att vara delaktig och aktiv i sitt eget liv. Programmet är ett sätt att förverkliga Barnkonventionen i vardagen.

Läs mera via webbplatsen:
https://icdp.fi/sv/nordiskkonferens2019/

 

Sosiaalityön tutkimuksen päivät 9.-10.5.2019

Paikka: Lapin yliopisto, Fellman-sali, Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi

Muuttuvat rajat ja vastuut  - globaali ja lokaali sosiaalityössä

Sosiaalityön tutkimuksen päivillä haetaan paikallisia tai paikasta riippumattomia ratkaisuja ajankohtaisiin muutoshaasteisiin. Millä tavoin globaalit ilmiöt muokkaavat paikallisia käytäntöjä ja kuinka paikallisyhteisöt ja kulttuurit vaikuttavat muutokseen? Millaisia kysymyksiä tässä ajassa pitää osata asettaa?

Ohjelma ja lisätietoja löytyy tästä!

 

Kutsu: Yhteiskehittämispäivä VIP-nuoren tutkimusperusteinen palvelupolku

Aika: 13.5.2019 klo 12-16
Paikka: THL, Mannerheimintie 166, salit 1&2, Helsinki 

Tavoite

Yhteiskehittää VIP-nuorten tutkimusperusteisen palvelupolun ideaa eteenpäin Etelä-Suomen lasten, nuorten ja perheiden OT-tukikeskuksen pilottina. Tavoitteena on lisäksi:

  • Tutustua siihen, mitä välineitä palvelumuotoilu antaa palvelupolun rakentamiseen
  • Tehdä yhdessä ensimmäinen visualisointi palvelupolun tärkeistä kohdista
  • Luoda yhteistä ymmärrystä siitä, millainen palvelupolku palvelisi ammattilaisia ja esimiehiä työssä

VIP nuorilla tarkoitetaan ylisukupolvisesti lastensuojelussa asioivia nuoria, joille halutaan tarjota erityisen vahvaa tukea ylisukupolvisen kierteen katkaisemiseksi.

Ohjelma ja lisätietoja verkkosivuillamme

Kohderyhmä

Lastensuojelun laitoshoidon, avohuollon, nuorten aikuisten sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat ja esimiehet, lasten- ja nuorten psykiatrian sosiaalityöntekijät ja terveydenhuollon henkilöstö, järjestöjen työntekijät, kokemusasiantuntijat, nuorten aikuisten sosiaalityöntekijät ja VIP-verkosto.

Ilmoittaudu tästä 1.5.2019 mennessä.

Lisätietoja
OT-tutkimuskoordinaattori/kehittämispäällikkö
Laura Yliruka, HUS/Socca
laura.yliruka(@hus.fi

Järjestäjät
THL & HUS/Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus

 

Terve-SOS - Maailma muuttuu - entä me?

Aika: 23 - 24.5.2019
Paikka: Oulun Teatteri, Kaarlenväylä 2, 90015 Oulun Kaupunki

TERVE-SOS sosiaali- ja terveysalan tapahtuma Oulun teatterissa 23.-24.5.2019. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1990 ja se on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä sotepäättäjien ja ammattilaisten vuotuisena kohtaamispaikkana.

Etusivu löytyy täältä!

Yhteystiedot:

Teija Eeva
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7182
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tapahtuman järjestää THL, Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

 

Nätverksträff för
Svenskspråkig personal inom socialsektorn

Tid: onsdagen den 29.5. klo 9.00 -13.00
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad, mötesrum Blåsippan, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

Program:
9.00-9.30 Kaffeservering & välkommen
9.30-11.30 ”Unga anhöriga -Young carers”.
Barn som är utsatta, ses ofta som offer för bristande föräldraskap, men många gånger har de en väldigt viktig roll i sin familj, som omsorgsgivare, som ansvarstagareoch som de som driver familjen framåt.
Kom och lyssna på Jonna Skand och hör vad som är på gång inom detta område i Finland och kom framförallt och påverka vad vi tillsammans kan göra för den här målgruppen i din region!
11.30 -12.00 Info om Folkhälsans verksamhet, diskussion
12.00 Folkhälsan bjuder på lunch

Anmälningar senast 24.5.2019 och mera information:
Katarina Fagerström
katarina.fagerstrom@folkhalsan.fi

 

Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsingissä - ilmoittautuminen on avattu!

Aika: 4.–5.6.2019
Paikka: Scandic Park Helsinki, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki

Kohderyhmä: sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, sosiaalijohtajat, päättäjät, opiskelijat, muut  asiasta kiinnostuneet

Vammaispalvelujen neuvottelupäivät on vammaissektorin ja vammaissosiaalityön iso tapahtuma, jota on järjestetty jo useamman vuoden ajan. Neuvottelupäivillä käsitellään ajankohtaisia asioita liittyen lainsäädäntöön, palveluiden järjestämiseen ja tutkimukseen, vammaissosiaalityöhön sekä ihmisoikeuksien toteutumiseen. Neuvottelupäiville osallistuu vuosittain 300–400 ihmistä. 

Vuoden 2019 Vammaispalvelujen neuvottelupäivillä:

  • opit uusia taitoja kohtaamisessa, kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa
  • saat vastauksia itsemääräämisoikeuteen ja rajoitustoimenpiteisiin liittyviin kysymyksiin
  • kuulet tietoa sosiaalihuollon uusimmista selvityksistä
  • kuulet, mitä vaikutusta liikunnalla on osallisuuden kokemuksessa
  • saat tietoa vammaispalvelujen järjestämisestä ja hankinnasta
  • rakennat luottamusta

Lue lisää ja iloittaudu tästä linkistä!

Järjestäjä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Assistentti.info -verkoston kanssa.

 

Kom med i Bensows förebyggande barnskydds Think Tank!

Tid: 10.6.2019 kl.10-15
Plats: Villa Solhaga, Gräsavägen 1, 02700 Grankulla

Innan sommaren tar fart vill Stiftelsen Bensow bjuda in till nätverksträff och inventeringstalko. Kom med och träffa socialarbetare och -handledare från andra kommuner för att höra hur de jobbar med förebyggande barnskydd. Vi riktar oss speciellt till professionella som jobbar med bedömningar av barns behov av service enligt SVL §35 och BarnskyddsL §25.

Kom och nätverka, diskutera och dela med dig av dina erfarenheter. Tillsammans kan vi förbättra utsatta barns uppväxtvillkor genom att utveckla arbetsmetoder inom det förebyggande barnskyddet.

Hur har barn- och familjetjänsterna planerats och utvecklats i din kommun, för att stöda en balanserad utveckling och välfärd hos barn (SVL §11)? Hur jobbar ni för att trygga att barn får tillgång till nödvändig service enligt den servicebedömning ni gjort?

Ta tillfället i akt att knyta nya kontakter, byta erfarenheter och kunskap och få nya idéer och inspiration. Vi bjuder på fika och lunch! Diskussionen förs på svenska.

Er moderator och ordförande för dagen är Bodil Grön med mångsidig erfarenhet av att leda socialt arbete.

Vi träffas i mysiga Villa Solhaga i Grankulla!

Anmälning: Senast 3.6.2019 till maj.estlander@bensow.fi eller 040-755 8087

Läs mera här!
 

3. övrigt

 

Må bra-vecka för fd missbrukare

KRAN ordnar en Må bra-vecka för fd missbrukare på Labbnäs semesterhem 15.7-20.7.2019, i samarbete med Svenska semesterförbundet i Finland rf. Semesterveckan är ingen rehabilitering eller vårdform utan det är en period där man kan samla krafter och få nya upplevelser. KRAN rf kommer att finnas på plats och ordna program under veckan.
Ansök senast 31.5.2019 via www.semester.fi.
Mer info: www.kran.fi eller
Susanna Stenman, Svenska semesterförbundet tfn 050-3047642.