infobrev 05/2017

1.  Aktuellt
 

Aktuellt från LAPE-projektet

Den 8.5.2017 inledde FSKC:s nya LAPE-projektarbetare Nina Östman sitt arbete på kompetenscentret. Nina har bakgrund i socialt arbete och har tidigare bl.a. arbetat inom barnskyddet. Som projektarbetare inom LAPE kommer Nina att arbeta regionalt inom både huvudstadsregionen och Nyland med särskilt fokus på att lyfta fram svenskspråkiga klienters erfarenheter för att utveckla den svensk- och tvåspråkiga servicen inom ramarna för LAPE-projekten och med att möjliggöra utvecklingsverksamhet på svenska.

Kontakta Nina på adressen: nina.ostman@fskc.fi

 

Den 12.5.2017 hölls inledningsseminariet för Huvudstadsregionens LAPE-projekt Barnets bästa - Mera tillsammans på Heureka i Vanda. FSKC deltog också på seminariet. Övriga deltagare var professionella från det sociala området, småbarnsfostran, skolor och läroanstalter samt barnpsykiatrin som kommer att delta i projektet. Under seminariet talade bland annat Hanne Kalmari från social- och hälsovårdsministeriet, Katja Bergbacka från undervisnings- och skolministeriet, huvudstadsregionens förändringsagent Tiina Turkia. Projektets  projektchef  Mette Kontio framförde en hälsning via video och projektets utvecklingskoordinatorer presenterade planerna.

Material från seminariet kommer att finnas tillgängligt på adressen: http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/tapahtumien_materiaalit

Materialet och videorna från samutvecklingsdagen 28.4.2017 finns på http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/tapahtumien_materiaalit

Arbetet i Nyland framskrider med planeringen av höstens aktiviteter. Projektets hemsida www.lapeuusimaa.fi kommer att öppna denna vecka (nr 20).

Planeringen av Egentliga Finlands samutvecklingsdag 1.9.2017 med temat systemiskt barnskydd och andra aktiviteter pågår som bäst.

I Österbotten börjar arbetet komma igång. Riku Niemistö är vald till landskapets förändringsagent.

Kom ihåg de nationella LAPE-dagarna som ordnas av SHM och THL 29-30.5.2017. För mera information se https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3040882   

De nationella modellbeskrivningarna för barnskydd är alla publicerade. Dessa är:
Lahtinen, Pia; Männistö, Leena; Raivio, Marketta: Kohti suomalaista systeemistä lastensuojelun toimintamallia : Keskeisiä periaatteita ja reunaehtoja 

Hoikkala, Susanna; Kojo, Raija; Tervo, Jaana; Aaltonen, Teija:  Sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli : kohti lapsikeskeistä ja lapsenoikeusperustaista toimintatapaa 

Timonen-Kallio, Eeva; Yliruka, Laura; Närhi, Pekka:  Lastensuojelun terapeuttisen laitoskasvatuksen mallinnus 

Heino, Tarja; Säles, Emilia: Lasten ja perheiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaava perhehoito Kohti perhehoidon laadun vahvistamista

Alatalo, Marjo; Lappi, Kari; Petrelius, Päivi: Lapsikeskeinen suojelu ja perheen toimijuuden tukeminen lastensuojelun perhetyössä ja perhekuntoutuksessa. Kohti monitoimijaista, yhteistä perhetyötä

Dessa hittas på www.julkari.fi  

 

Mathilda Wrede-seminariet 2017:
Kultur och dess möjligheter inom det sociala om
rådet

Seminariet hålls 15.6.2017 kl. 12-16:30 vid Helsingfors universitet, Forsthuset, seminariesal 4, Unionsgatan 40,
00170 Helsingfors

Under sommarens MW-seminarium vill vi utforska beröringspunkter och samarbetsmöjligheter mellan det sociala området och kulturens utbud. Under dagen får vi bl.a. höra Harriet Abrahamsson från Ung Dramatik, Harry Lunabba från Svenska social- och kommunalhögskolan samt Nina Gran från Helsingfors stads utvecklingstjänster för kultur och fritid.

Programmet för dagen kan läsas via webbsidan: http://fskc.fi/mwsemi2017/
(Programmet: med reservation för förändringar)

Anmälan senast 09.06.2017 via länken:
https://www.webropolsurveys.com/S/0B7B42849D99E5EC.par

 

Handboken: Työn alla Ohjaamo Helsinki

Mathilda Wrede-institutets forskarsocialarbetare Frida Westerback har bidragit med texter till handboken ”Työn alla Ohjaamo Helsinki”, som sammanfattar hur Ohjaamo/Navigator-satsningen i Helsingfors kommit igång och vilka lärdomar det omfattande nätverket kan dra om arbetet i det här skedet. Boken publicerades onsdagen den 10.5.2017 och ges ut av Helsingfors stad. Se också: http://ohjaamo.hel.fi/tyon-ohjaamo-helsinki-kirja-luettavissa/

2.  Seminarier, konferenser och kongresser
 

Seminaari: Tackling Health Inequalities in a Fast Changing World

Aika ja paikka: 31.5.2017 klo 13:30 – 17:00, Helsinki, Yrjönkatu 18 A, Juhlasali G18

Euroopalla on vastassaan väestön ikärakenteen muutos sekä taloudelliset, sosiaaliset, ympäristölliset, teknologiset, poliittiset ja kulttuuriset muutokset. Vaikutukset ihmisille ovat valtavat, mutta haasteisiin voidaan merkittävästi puuttua monialaisin ja yhteisin toimin. Haasteet ovat yhteisiä.

Miten voimme lisätä sosiaali- ja terveysorganisaatioiden toiminnan vaikutusta muuttuvassa yhteiskunnassa ja miten ne tekevät yhteistyötä, jotta voidaan vastata näihin yhteisiin tavoitteisiin? Jatkuva, nopea muutos vaatii meitä olemaan tarkkaavaisempi, vastuullisempi, dynaamisempi ja innovatiivisempi kuin koskaan ennen.

Sosiaali- ja terveyspolitiikalla on yhteiset tavoitteet rakentaa oikeudenmukaista ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa sekä terveyttä ja hyvinvointia kaikille.

Seminaarissa tuodaan esille esimerkkejä uudenlaisesta ajattelusta terveys- ja sosiaalipolitiikassa ja esimerkkejä toimista EU:ssa.

Seminaarin kielenä on englanti. Tilaisuus on maksuton.

Kansainvälisen seminaarin järjestävät yhteistyössä EuroHealthNet ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Tutustu ohjelmaan linkistä:
https://www.soste.fi/media/koulutukset-2017/programme-may-31-seminar-uusi.pdf

Ilmoittautuminen 17.5.2017 mennessä linkistä: https://soste.kehatieto.fi/SosteKotisivut/ilmoittaudu_tapahtumaan.aspx?id=350

 

Som påminnelse:

SAMS årliga organisationsseminarium för det sociala området

Årets seminarium ordnas 5-6.6.2017 i Tammerfors på hotell Scandic Tampere City (Hämeenkatu 1).
Seminariet riktar sig till aktörer inom den sociala sektorn och i allmänhet till personer som är intresserade av sociala frågor.
I det avgiftsfria seminariet ingår seminarieprogrammet, kost samt logi i dubbelrum. Enkelrum kan ordnas mot självkostnadspris.

Läs om programmet och föreläsarna via länken:
http://samsnet.fi/anmalningar-seminariet-vara-utbildningar/
och på SAMS facebooksida.

Max antal deltagare har uppnåtts. Hör dig för om ev. avbokade platser: www.samsnet.fi 

 

Seminaari: Lastensuojelu tänään ja huomenna

Aika:             Torstaina 8.6.2017 klo 12-16
Paikka:         HUS Kirurgisen sairaalan Sofie Mannerheim-sali, Kasarmikatu 11–13,  Helsinki (Raitiovaunu 10 päätepysäkki, neuvonta sisääntulon aulassa opastaa eteenpäin saliin)

Suomen sosiaalioikeudellisen seura ry (SSOS) järjestää seminaarin lastensuojelun ajankohtaisista asioista. Seminaarissa käsitellään mm. seuraavia aiheita: Miten lastensuojelulainsäädännön toimeenpano on Suomessa kehittynyt? Missä ollaan nyt ja miten YK:n lastensuojelusopimusta sovelletaan? Millaista on lastensuojelun käytäntö? Toteutuuko lapsen etu hallinto-oikeudessa? Mitkä ovat lastensuojelun keskeiset haasteet? Mikä on järjestöjen rooli lastensuojelussa? Millaiset ovat lastensuojelun tulevaisuuden näkymät?

Seminaari on maksuton ja kaikille avoin. Tilaisuudessa on mehu- ja pullatarjoilu.

Ohjelma ja ilmoittautuminen: http://www.eapn.fi/seminaari-lastensuojelu-tanaan-ja-huomenna/ 

 

3. Övrigt

 

Semestervecka för f.d. missbrukare

KRAN ordnar semestervecka för f d missbrukare i samarbete med Svenska semesterförbundet i Finland rf. I år hålls en semestervecka med rofylld och naturnära inkvartering i Labbnäs semesterhem mitt på Kimitoön.
Tid och plats: 7.8.-12.8.2017, Labbnäsvägen 66, Dragsfjärd.

Ansök senast 18.6.2017 på www.semester.fi/ansokan  Info: emma-lena.lyback@kran.fi
tfn: 050 578 0709 

 

Pjäsen: Mammas flicka

Det anordnas en dagföreställning av Mammas flicka 26.9.2017 kl.13:00 på Lilla Teatern i samarbete med Helsingfors stad och Krisjouren för unga.

Föreställningen som är skriven av Jeanette Björkqvist har hyllats av såväl kritiker som professionella inom ungdomsbranschen. På scen Linda Zilliacus, regi Cris af Enehielm.

Föreställningen har nypremiär på hösten 2017 och erbjuds då även dagtid till studerande.

Nu har samarbetspartners och professionella inom ungdomsarbetet, en enastående möjlighet att se föreställningen, bekanta sig med publikarbetet samt reflektera kring föreställningen tillsammans med Lilla Teaterns konstnärliga ledare Marina Meinander.

Tillställningen är avgiftsfri och dagen avslutas ca.15.30. Förhandsanmälningar per e-post till denice.lonnroth@hel.fi senast 13.9.2017.

”.... håller en fängslad fram till slutet.” Hbl

”Mammas flickanin kohdalla ei tee mieli puhua pelkästään uskottavasta näyttelijäntyöstä vaan jostain paljon vastuullisemmasta teosta” **** Helsingin Sanomat (fyra stjärnor)

Se också: http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=mamf

 

********

Infobrevets  deadlines och utgivningsdatum

06-07             12.06.2017                         14.06.2017
08                  14.08.2017                         16.08.2017
09                  18.09.2017                         20.09.2017
10                  16.10.2017                         18.10.2017
11                  20.11.2017                         22.11.2017
12                  18.12.2017                         20.12.2017

 

Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.

FSKC på facebook och webben
På facebook:
https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-kompetenscentret-inom-det-sociala-omr%C3%A5det-FSKC-168402143203726/timeline/

På webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.

Meddela gärna om du har något du vill att skall publiceras i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi