infobrev 5/ 2018
 

1.  Aktuellt

 

Aktuellt från LAPE-projektet

Delaktiga barn och unga - vision eller verklighet?
Seminarium med Ann-Marie Stenhammar

Anmäl dig senast 16.5.18 via länken
till Helsingfors: https://bit.ly/2H5HCnR
till Vasa: https://bit.ly/2qFqKJp

Helsingfors 23.5.2018 kl. 12:00-15:00
SFV-huset G18, festsalen, Georgsgatan 18 A, 00120 Helsingfors

Vasa 24.5.2018 kl. 08:00-12:00
Silveria auditorium, Krutkällarvägen 4, 65100 Vasa

Vad?
Vad innebär barns och ungas delaktighet? Är barnen och de unga redan delaktiga, hur och enligt vem? Vad behövs för att öka barns och ungas delaktighet?

Välkommen att tillsammans med utbildare och utredare Ann-Marie Stenhammar fundera på dessa frågor under ett halvdagsseminarium i Helsingfors eller Vasa. Under respektive tillfälle får deltagarna höra om barn och ungas delaktighet i den egna serviceprocessen och i utvecklingsarbete genom konkreta exempel på projekt Stenhammar själv varit med och förverkligat. Stenhammar har lång erfarenhet av arbete kring och för delaktighet, med inriktning på barn och unga med funktionsnedsättning. Under seminarierna varvas föreläsning med gruppdiskussioner.

För vem?
Respektive seminarium riktar sig till professionella som jobbar med barn och unga inom social- och hälsovården, studerande, erfarenhetsexperter samt andra med intresse för barns och ungas delaktighet och utvecklingsarbete kring temat. Seminariet är avgiftsfritt för alla deltagare.

 

Kontakt
Helsingfors: Nina Östman nina.ostman@fskc.fi och
Ilona Fagerström ilona.fagerstrom@hel.fi

Vasa: Maria Balk maria.balk@fskc.fi

Båda tillfällena ordnas som en del av FSKC:s och Mathilda Wrede institutets nätverksarbete för professionella under 2017/18. Nätverk sarbetet är en del av FSKC:s LAPE-verksamhet i LAPE Österbotten, LAPE Nyland och LAPE Huvudstadsregionen. Seminariet 23.5.2018 i samarbete med Helsingfors stad.

 

Österbotten

Verksamheten under våren:

Karleby universitetscenter Chydenius har ordnat workshops, vars målsättning är att stärka det kunskapsbaserade barnskyddsarbetet. Det av FSKC förverkligade delaktighetsnätverket för socialarbetare avslutas med ett större delaktighetsseminarium 24.5. Föreningen för mental hälsa i Finland har ordnat två utbildningar: Perhearviointi och Palaset kohdalleen. I maj ordnades ett seminarium kring barnhusmodellen (LASTA), där man diskuterade samarbetet mellan olika myndigheter i situationer där man misstänker att barnet utsatts för brott. Ett seminarium kring temat mångkulturell familjevård har också förverkligats.

På kommande:

Måndag 11.6.2018 kl. 12.30 ordnar LAPE Österbotten ett informations- och diskussionstillfälle kring temat Barn & familj i samspel – Metodkunnande i Österbotten. I Familj & barn i samspel -modellen ingår bl.a. Föra barnen på tal –metoder. I Österbotten finns det flera som har gått utbildningen eller använder sig av metoden i det dagliga arbetet. Syftet med tillfället är att skapa en samlad bild av kunnandet, för att kunna sprida och fördjupa användningen av metoden. Mera information fås av riku.niemisto@vaasa.fi.

Utbildningar under hösten 2018:

Föreningen för mental hälsa i Finland ordnar under hösten ytterligare två utbildningar, som är avsedda för professionella inom barn- och familjetjänsterna i kommunerna i Österbotten.
 

Palaset kohdalleen ger verktyg att hjälpa unga och deras familjer i svåra situationer.
Under utbildningen fördjupar man sig i faktorer, vilka i olika intensiva, systemiska och familjecentrerade arbetsmodeller har visat sig vara effektiva. Man strävar efter att hjälpa och stärka unga som lider av rusmedels– och beteendeproblem eller andra problem med den mentala hälsan samt deras familjer.
Utbildningsdagar: 22 - 23.8, 19 - 20.9, 3 - 4.10, 28 - 29.11, 12 - 13.12.2018


Perhearviointi— En utvärderingsmetod för familjens resurser, styrkor och svårigheter
Perhearviointi erbjuder en systematisk modell och struktur för observation, beskrivning och utvärdering, som stöder arbetstagaren att lära av diskussioner med familjen och observation av inbördes samspel. Den erbjuder även en uppsättning metoder, som hjälper arbetstagaren att främja interaktionen mellan familjemedlemmarna.
Utbildningsdagar: 20.9, 25.10 ja 22.11.

Anmälningar görs till terhi.korpi@vaasa.fi

 

2. Seminarier, konferenser och kongresser
 

Påminnelse

Hur skapa motivation hos barn med särskilda behov?

Välkommen på föreläsning med Christoph Treier 16.5.2018

För barn med särskilda behov kan också små vardagliga situationer vara extra utmanande. Det är lätt hänt att vardagen blir fylld av tjat och bråk. Det är tungt för alla och tär på relationen mellan barn och föräldrar. Därför är det viktigt för oss vuxna att väcka och stöda barnets inre motivation.

Tidpunkt: 16 Maj 2018 kl. 18:00 - 20:30

Plats: Folkhälsanhuset i Brunakärr, Mannerheimvägen 97, 00270 Helsingfors

Föreläsningen är avgiftsfri.

För mer info och anmälningsinstruktioner, vänligen se FDUV:s kalender på adressen https://fduv.fi/sv/start/view-112645-71331

 

Suomen palveluohjausyhdistys SPO ry. tiedottaa:

Suomen palveluohjausyhdistys SPO ry. järjestää 16.5.18 klo 17-19 yleisötilaisuuden teemalla ”Palveluohjaus ja aktiivimalli”. Tilaisuus pidetään Helsingissä Kalliolan setlementissä osoitteessa Sturenkatu 11. Tilaisuudessa esiintyvät mm. psykologi Raimo Hokkanen, ent. TE-toimiston johtaja ja aktiivimalli kansalaisaloitteen vireillepanija Martin-Eric Racine.  Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja: https://www.palveluohjaus.fi/?x171135=175258
 

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan SPO:n kevätkokoukseen ma 21. toukokuuta klo 18:00 FinFami Uusimaan tiloihin Pasilaan osoitteessa Jämsänkatu 2 C (pohjakerroksen Tuikun tila). Tilaisuudessa käsitellään yhdistyksen säännöissä määriteltyjä kevätkokoukseen kuuluvia asioita. Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi? Mikäli et ole saanut jäsenmaksulaskua sähköpostiisi, ole yhteydessä osoitteeseen spo@palveluohjaus.fi niin jäsentietosi voidaan päivittää.

Syksyn aikana toteutetaan yhdistyksen IV kehittämispäivä, jonka teemana on Palveluohjauksen vaikuttavuus. Muista seurata yhdistyksen sivuja Facebookissa. Siellä tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja julkaistaan palveluohjauksen blogia.

Hyvää kevättä ja kesää toivottaen!

Sauli Suominen
SPO puh.joht.
sauli.suominen@palveluohjaus.fi

 

SAMS sommardagar 2018

SAMS sommardagar 2018 hålls 5-6.6.2018 på hotell Scandic Rosendahl i Tammerfors. Skriv upp datumen i kalendern! Programmet lanseras snart och anmälningen börjar i slutat av april. Programmet och anmälningblankett finns på webbplatsen:

 

Mot ett heltäckande Navigator-nätverk

Seminarium riktat till ungdomsaktörer i huvudstadsregionen
Tid: tisdag 12.6.2018 kl.8.30-16.00
Plats: SFV-huset G18, festsalen, Georgsgatan 18 A, Helsingfors

Seminariet riktar sig till ungdomsaktörer i huvudstadsregionen som erbjuder välfärdsservice till målgruppen 15–29-åringar. Intresset är att stödja utvecklandet av det tvåspråkiga Ohjaamo/Navigator-arbetet och syftet är att skapa ett fungerande svenskspråkigt Navigator-samarbetsnätverk i samarbete med det finskspråkiga fältet. Nätverket erbjuder en plattform för kompetensutveckling genom reflektion kring teori och praktik tillsammans med inbjudna sakkunniga, professionella och unga vuxna.
Seminariet är tvåspråkigt.

Läs hela programmet via webbsidan: https://fskc.fi/start/view-101724-72231

Anmälan senast den 1.6.2018:
https://www.webropolsurveys.com/S/DC1A2353643A5B57.par
Tilläggsinformation: Frida Westerback, frida.westerback@hel.fi / 040 124 9986.

Arrangörer: Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors stad, Helsingfors universitet.

 

KokeNet förevisar Skam

Varför ploppar skam upp lite här och där? Vi kommer att skamlöst granska fenomenet ur olika synvinklar. Plock ur programmet:

  • Erfarenhetsexperterna Celinda Byskata och Pia Alarto om sina relationer till skam
  • Erfarenhetsexpert Mattias Boström pratar om skammen av att vara spelberoende
  • Johanna Cresswell-Smith från THL förklarar varför vi skäms
  • Eva Kela leder en paneldebatt kring skam
  • Annika Sylvin-Reuter och Nanette Forsström fungerar som värdinnor

Efter seminariet kommer vi att samlas på en skamlös efterfest där de som vågar får ställa sig i skamvrån och dela med sig av sina erfarenheter.

Vi kommer även att få höra om #fuckskam, ett forum som samlar erfarenheter och information om skam.

När, var, hur
Onsdagen 13.6.2018 
Kl. 14.30 - 18 Seminarium
Kl. 18 -> Skamlös efterfest
På Lappvikens sjukhus, Lappviksvägen 1, 00180 Helsingfors
Anmäl dig senast på https://link.webropolsurveys.com/S/7CA574520AAFA279 
(det räcker inte att anmäla intresse på FB)
Seminariet och efterfesten är avgiftsfria!
FB sidan finns här https://www.facebook.com/events/217035232224430/

I samarbete med Psykosociala förbundet, Lappvikens källa och KoKoA rf

 

Safety for Children: New thinking - New approaches

The Nordic Congress on Child Welfare in Reykjavik

Den Nordiska Barnavårdskongressen, NBK äger rum i Reykjavik, Island
den 5 – 7 September 2018!

Finland representer i programkommittén:
Centralförbundet för Barnskydd och Barnavårdsföreningen i Finland

Läs om kongressen via webbplatsen för kongressen: https://nbk2018.is/

Arrangörer: Barnaverndarstofa och Nordens välfärdscenter


Utbildningsdag om unga och missbruk

KRAN ordnar en utbildningsdag om ”Unga och missbruk” 7.11.2018 kl. 10-15.30 i SFV-huset G18 i Helsingfors. Dagens huvudtalare är socionom Amelie Andersson (SVE) som kommer att föreläsa om unga och berusning med inriktning på cannabis. Mer info: www.kran.fi.

 

Nor­dic So­cial Work Con­fer­ence

FORSA/​NOUSA 2018, 21-23 Novem­ber 2018, Uni­versity of Hel­sinki, Fin­land
FORSA/NOUSA 2018 is hosted by the Swedish School of Social Science, University of Helsinki.

Read more about the Conferense here or https://tinyurl.com/y9nynbgg
or
https://www.helsinki.fi/en/conferences/nordic-social-work-conference/conference-theme


3. Utbildning
 

Trappan-utbildning i Helsingfors

Ami Arnell och Inger Ekbom skapade inom ramen för Rädda Barnens projekt i Sverige på
1990-talet en samtalsmodell för professionella som möter barn från familjer där våld förekommit. Arbetet utmynnade i handboken …och han sparkade mamma… Trappanmodellen i möte med barn som bevittnat våld.
Folkhälsan har tagit över modellen till Finland.

Trappan-modellen är ett psykosocialt jag-stödjande arbetssätt för dig, som möter barn som har upplevt våld inom familjen. Trappan består av 4–10 samtal där barnet lär sig sätta ord på sina upplevelser. Trappan-samtalen är varken utredning eller behandling utan är barnets eget utrymme att skapa ett sammanhang av vad som har hänt. Trappan-samtal passar inom elevvård, familjearbete, barnskydd och olika former av socialt arbete. Utbildningen är indelad i tre moduler. Mellan modulerna två och tre förbinder du dig att sätta igång med en Trappan-process eftersom fokus under modul tre ligger på handledning och uppföljning.

Tre moduler, totalt sju utbildningsdagar:
Modul 1: 10–12.9 kl. 9–16
Modul 2: 8–10.10. kl. 9–16
Modul 3: handledningar sker under hösten 2018/vintern 2019

Kursplats: Mötesrum Blåsippan, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Anmälan senast 24.8.2018
Kontakt: Katarina Fagerström, katarina.fagerstrom@folkhalsan.fi

Läs om målgrupp, innehåll, utbildare, ansökan och kostnader samt länk till flyer via webbplatsen:
 


4. övrigt
 

Din möjlighet att påverka!

Vi vill veta hur FN:s funktionshinderkonvention förverkligas i just din vardag! Ditt svar är mycket viktigt!

Svarstiden är till och med 30.5.2018.

Tryck HÄR för att komma till den elektroniska enkäten, tack.

I fall du behöver skriva ut enkäten för att fylla i den med penna så kan du trycka HÄR. Då laddas pdf-filen ner.

Posta i så fall enkäten så den är framme senast 30.5.2018. Adressen är Kynnys ry, Broholmsgatan 4, 00530 Helsingfors.

Se SAMS webbsida:


Må bra-vecka för fd missbrukare

KRAN ordnar en Må bra-vecka för fd missbrukare på Labbnäs semesterhem 6.8-11.8,.2018 i samarbete med Svenska semesterförbundet i Finland rf. Semesterveckan är ingen rehabilitering eller vårdform utan det är en period där man kan samla krafter och få nya upplevelser. KRAN rf kommer att finnas på plats och ordna program under veckan.

Ansök senast 17.6 .2018 via www.semester.fi. Mer info: www.kran.fi eller Susanna Stenman, Svenska semesterförbundet tfn 050-3047642.