infobrev  5 / 2019
 

1.  Aktuellt

 

Praktikforskning i socialt arbete hösten 2019

Är din arbetsplats intresserad av att erbjuda studeranden i socialt arbete en möjlighet att forska kring något aktuellt tema?

Helsingfors universitet samlar in forskningsidéer för kurshelheten Praktikforskning i socialt arbete inför hösten 2019.

Syftet med kurshelheten är att för studeranden skapa förutsättningar att forska i och utveckla arbetspraktik inom socialt arbete. Samtidigt är det en chans att få studeranden att bidra med kunskap till arbetsplatsen!

Mathida Wrede-institutet har valt två temahelheter inför närmare granskning:

 •     familjecenter
 •     hedersrelaterat våld

Skicka in din idé gärna innan 1.6 och senast 20.8.2019 med att returnera forskningsidéblanketten elektroniskt.
Se intruktioner via länken: https://fskc.fi/mathilda_wrede_institutet/

 

Publikationen: "Jag vill också vara med" - Handbok för delaktighetsfrämjande processnätverk i arbete med barn och unga

av Ilona Fagerström och Nina Östman. FSKC Rapporter 1/2019.
Handboken finns att ladda ner från webbplatsen: https://www.fskompetenscentret.fi/publikationer/projektrapporter/

Handboken kommer också att finnas som tryckexemplar.

 

Direktörerna för kompetenscentren inom det sociala området:
Mera resurser i regeringsprogrammet för att utveckla socialvården utgående från forskning

Lisäresursseilla varmistettaisiin heikoimmassa asemassa olevien palvelujen turvaaminen.

Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien verkosto esittää, että tulevaan hallitusohjelmaan kirjataan tavoitteeksi:

 • Heikommassa asemassa olevien palvelut pitää turvata, minkä vuoksi sosiaalihuollon ja sosiaalityön tutkimusperustaista kehittämistä vahvistetaan valtakunnallisesti.
 • Sosiaalihuollon kehittämistoiminnan resursointia on pikaisesti nostettava, jotta terveydenhuollon etumatkaa saadaan kurottua.
 • Systemaattista sosiaalialan tiedonhallinnan ja tietojohtamisen kehittämistä sekä sosiaalipalvelujen digitalisointiosaamisen kehittämistä on tuettava.

Sosiaalityö on erityistä asiantuntijuutta vaativa ala, joka tarvitsee kehittyäkseen vahvat tutkimuspohjaiset kehittämisen rakenteet ja pitkäjänteistä työtä. Tästä johtuen sosiaalihuollon kehittämistoiminnan resursointia on pikaisesti nostettava.

 - Aiemmassa sote-kehittämisessä sosiaalihuolto on jäänyt pahasti terveydenhuollon jalkoihin. Pelkät terveydenhuollon palvelut eivät yksin riitä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseen. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat kiinnostuneita tukemaan esimerkiksi sosiaalialan tiedonhallinnan, tietojohtamisen ja digiosaamisen kehittämisessä, jos tähän saadaan tarvittavat resurssit. Osaamista, kokemusta ja alueellisesti vahvoja verkostoja yhteistyöhön kyllä löytyy, painottaa osaamiskeskusjohdon koordinaattori Arto Rautajoki.

Sosiaalialan kehittäminen tarvitsee nykyistä vahvempaa pitkäjänteistä rahoitusta projekti- ja hankerahoituksen sijasta, jotta kehittämistyön tulokset saadaan juurrutettua. Sosiaalialalla ei tällä hetkellä ole sosiaalialan osaamiskeskuksia lukuun ottamatta laajan aluepohjan kehittämisrakennetta.

Sosiaalialan osaamiskeskusten yhteenlaskettu valtionavustus on pysynyt samalla tasolla lähes 17 vuotta ja osaamiskeskusjohtajat esittävätkin valtionavustuksen reilua korottamista. 

Samankaltaisia ajatuksia nousi esille myös STM:n selvityshenkilöraportissa Sosiaalihuollon tutkimuksen ja kehittämisen rakenteet uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.

Tutustu osaamiskeskusjohtajien kannanottoon (pdf)

Uutinen kannanotosta verkkosivuillamme

 

2. Seminarier, konferenser och kongresseR

 

Muistutus:
Terve-SOS - Maailma muuttuu - entä me?

Aika: 23 - 24.5.2019
Paikka: Oulun Teatteri, Kaarlenväylä 2, 90015 Oulun Kaupunki

TERVE-SOS sosiaali- ja terveysalan tapahtuma Oulun teatterissa 23.-24.5.2019. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1990 ja se on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä sotepäättäjien ja ammattilaisten vuotuisena kohtaamispaikkana.

Etusivu löytyy täältä!

Tapahtuman järjestää THL, Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 

 

"Palveluohjaus - asiakkaan var palvelujen asialla?"- seminaari

Suomen palveluohjausyhdistys järjestää yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kanssa "Palveluohjaus - asiakkaan vai palvelujen asialla?" - seminaarin

tiistaina 28.5.2019 klo 12-16
Hyvinkään Villatehtaalla Studio Donnerissa, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

Tapahtumassa luennoivat ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja sekä Suomen palveluohjausyhdistyksen puheenjohtaja Sauli Suominen. Lisäksi iltapäivän aikana kuullaan asiakasnäkökulmaa palveluohjauksesta sekä suunnitelmia palveluohjauksen kehittämisestä Keski-Uudenmaan soten alueella. Tapahtuma on ilmainen. Lämpimästi tervetuloa SPO:n jäsenet ja muut aiheesta kiinnostuneet! Yhdistyksen kevätkokous järjestetään tilaisuuden jälkeen.

Linkki seminaarin ilmoittautumiseen:
https://link.webropolsurveys.com/S/6FB733CEAB42CCFD

 

Nätverksträff för
Svenskspråkig personal inom socialsektorn

Tid: onsdagen den 29.5. klo 9.00 -13.00
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad, mötesrum Blåsippan, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

Program:
9.00-9.30 Kaffeservering & välkommen
9.30-11.30 ”Unga anhöriga -Young carers”.
Barn som är utsatta, ses ofta som offer för bristande föräldraskap, men många gånger har de en väldigt viktig roll i sin familj, som omsorgsgivare, som ansvarstagareoch som de som driver familjen framåt.
Kom och lyssna på Jonna Skand och hör vad som är på gång inom detta område i Finland och kom framförallt och påverka vad vi tillsammans kan göra för den här målgruppen i din region!
11.30 -12.00 Info om Folkhälsans verksamhet, diskussion
12.00 Folkhälsan bjuder på lunch

Anmälningar senast 24.5.2019 och mera information till Katarina Fagerström:
katarina.fagerstrom@folkhalsan.fi

 

SAMS Sommardagar 2019

Anmälan till SAMS sommardagar har öppnat! Den 4-5 juni 2019 på Scandic Rosendahl i Tammerfors har vi ett sjudundrande program kring temat Bubblor! Besök sidan https://samsnet.fi/ för programmet, och kom ihåg att anmäla dig senast den 24 maj2019.

Läs mera här:

 

Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsingissä - ilmoittautuminen on avattu!

Aika: 4.–5.6.2019
Paikka: Scandic Park Helsinki, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki

Kohderyhmä: sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, sosiaalijohtajat, päättäjät, opiskelijat, muut  asiasta kiinnostuneet

Vammaispalvelujen neuvottelupäivät on vammaissektorin ja vammaissosiaalityön iso tapahtuma, jota on järjestetty jo useamman vuoden ajan. Neuvottelupäivillä käsitellään ajankohtaisia asioita liittyen lainsäädäntöön, palveluiden järjestämiseen ja tutkimukseen, vammaissosiaalityöhön sekä ihmisoikeuksien toteutumiseen. Neuvottelupäiville osallistuu vuosittain 300–400 ihmistä. 

Vuoden 2019 Vammaispalvelujen neuvottelupäivillä:

 • opit uusia taitoja kohtaamisessa, kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa
 • saat vastauksia itsemääräämisoikeuteen ja rajoitustoimenpiteisiin liittyviin kysymyksiin
 • kuulet tietoa sosiaalihuollon uusimmista selvityksistä
 • kuulet, mitä vaikutusta liikunnalla on osallisuuden kokemuksessa
 • saat tietoa vammaispalvelujen järjestämisestä ja hankinnasta
 • rakennat luottamusta

Lue lisää ja iloittaudu tästä linkistä!

Järjestäjä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Assistentti.info -verkoston kanssa.

 

Kom med i Bensows förebyggande barnskydds Think Tank!

Tid: 10.6.2019 kl.10-15
Plats: Villa Solhaga, Gräsavägen 1, 02700 Grankulla

Innan sommaren tar fart vill Stiftelsen Bensow bjuda in till nätverksträff och inventeringstalko. Kom med och träffa socialarbetare och -handledare från andra kommuner för att höra hur de jobbar med förebyggande barnskydd. Vi riktar oss speciellt till professionella som jobbar med bedömningar av barns behov av service enligt SVL §35 och BarnskyddsL §25.

Kom och nätverka, diskutera och dela med dig av dina erfarenheter. Tillsammans kan vi förbättra utsatta barns uppväxtvillkor genom att utveckla arbetsmetoder inom det förebyggande barnskyddet.

Hur har barn- och familjetjänsterna planerats och utvecklats i din kommun, för att stöda en balanserad utveckling och välfärd hos barn (SVL §11)? Hur jobbar ni för att trygga att barn får tillgång till nödvändig service enligt den servicebedömning ni gjort?

Ta tillfället i akt att knyta nya kontakter, byta erfarenheter och kunskap och få nya idéer och inspiration. Vi bjuder på fika och lunch! Diskussionen förs på svenska.

Er moderator och ordförande för dagen är Bodil Grön med mångsidig erfarenhet av att leda socialt arbete.

Vi träffas i mysiga Villa Solhaga i Grankulla!

Anmälning: Senast 3.6.2019 till maj.estlander@bensow.fi eller 040-755 8087

Läs mera här!
 

3. övrigt

 

Centret för Lilvslångt Lärande - Novia informerar:

Specialiseringsutbildning inom Mental och Missbrukarvård, 30 sp med start 12.9..2019. Vasa. Utbildningen är avsedd för personer som har avlagt högskoleexamen inom social- och hälsovårdsområdet.

Företagshälsovårdare/Fysioterapeut, tvåspråkig,15 sp, Vasa. Start 3-4.10.2019

Sjukskötares förskrivningsrätt, 45 sp. Förlängd ansökningstid till 2.8.2019. Start i september. Vasa.

Öppna YH: Etappvis till sjukskötare, 12 sp/termin med start 6.9.2019 och Ledarskap inom social- och hälsovård, 30 sp med 10 sp per termin. Lean management och visuell styrning: Vasa/Mariehamn/Åbo. Start september. Max 75 euro per termin.

Mera information på www.novia.fi eller www.cllnovia.fi

 

Må bra-vecka för fd missbrukare

KRAN ordnar en Må bra-vecka för fd missbrukare på Labbnäs semesterhem 15.7-20.7.2019, i samarbete med Svenska semesterförbundet i Finland rf. Semesterveckan är ingen rehabilitering eller vårdform utan det är en period där man kan samla krafter och få nya upplevelser. KRAN rf kommer att finnas på plats och ordna program under veckan.
Ansök senast 31.5.2019 via www.semester.fi.
Mer info: www.kran.fi eller
Susanna Stenman, Svenska semesterförbundet tfn 050-3047642.