infobrev 06-07/2017

1.  Aktuellt

 

Aktuellt från LAPE-projektet

FSKC deltog i de nationella LAPE-dagarna som ordnades 29-30.5.2017 av SHM och THL i Helsingfors. Under måndagens seminarie-dag fick deltagarna bland annat ta del av en serie föreläsningar på temat stöd i föräldraskapet och barnets rätt till ett tryggt liv och våldsförebyggande arbete. Under dagen hördes även Hanne Kalmari från social- och hälsovårdsministeriet och LAPE styrgruppens ordförande Maria Kaisa Aula ledde en paneldiskussion med Mellersta Finlands, Nylands samt Päijänne-Tavastlands projektchefer. Under tisdagen hölls ett antal workshops kring specifika LAPE-teman där även FSKC deltog.

Syftet med de nationella LAPE-dagarna är att stödja landskapen i utvecklingsarbetet samt bygga gemensamma målsättningar och föra arbetet vidare.

Material från föreläsningarna samt videoinspelningar av framföranden från de nationella LAPE-dagarna finns att tillgå på adressen: https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3040882  

LAPE Nyland Tillsammans är vi mera- projekt har fått en ny hemsida där man kan ta del av nyheter och information gällande projektet www.lapeuusimaa.fi  (Sidan finns tillsvidare endast tillgänglig på finska).

 LAPE projektet i Egentliga Finland har också fått sin hemsida. Den hittar man här https://www.lupaauttaa.fi  (även denna sida finns bara på finska)

Modellbeskrivningarna från allt det arbete som gjordes i workshopsprocesserna för special- och krävande service förra hösten finns nu samlat i en rapport. Förutom de tidigare publicerade rapporterna gällande barnskydd, finns i rapporten beskrivet om bl.a. horisontal och vertikal integration, att leda helheten av specialservice. Rapporten finns på http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134652/TYÖ2017_26_Työpajaprosessit_1.6.17_web.pdf?sequence=3  

Mia Montonen och Nina Östman


I Talentiatidningen finns i juni numret en artikel om LAPE under rubriken:

LAPE-ohjelma: Yhteisen lapsen hyväksi. LAPE-muutosohjelmalla uudistetaan lapsi- ja perhepalvelut, vahvistetaan perheiden omia voimavaroja ja vähennetään eriarvoisuutta, sanoo Maria Kaisa Aula.
Artikeln finns att läsa, på finska, via länken:
https://www.talentia-lehti.fi/lape-ohjelma-yhteisen-lapsen-hyvaksi/

 

Påminnelse:

Mathilda Wrede-seminariet 2017: Kultur och dess möjligheter inom det sociala området

Seminariet hålls 15.6.2017 kl. 12-16:30 vid Helsingfors universitet, Forsthuset, seminariesal 4, Unionsgatan 40,
00170 Helsingfors

 

Yrkesrättigheter inom socialvården

En person som i Finland har avlagt högre högskoleexamen i vilken det ingår eller utöver vilken personen har genomfört huvudämnesstudier i socialt arbete eller universitetsstudier i socialt arbete motsvarande ett huvudämne, beviljas av Valvira på ansökan rätt att utöva socialarbetaryrket som legitimerad yrkesutbildad person.
Utdrag ur Valviras webbplats:

-------
Behandlingstiden för ansökan

Enligt lagen ska Valvira under övergångsperioden (före 31.12.2017) avgöra ansökan för dem som avlagt examen i Finland senast 6 månader från det att ansökan har inkommit.

Behandlingstid för ansökan som gäller legitimering av socialarbetare, socionom och geronom är ungefär 5 månader. De som har avlagt examen efter 1.3.2016 och ansökt om legitimation hos Valvira är behandlingstiden kortare men tar ändå några veckor. För ansökan som gäller rätt att använda någon skyddad yrkesbeteckning (närvårdare, hemvårdare, vårdare för utvecklingshämmande) är behandlingstiden nästan 6 månader.
-------

Läs ansökningsanvisningarna på webbplatsen: https://www.valvira.fi/web/sv/socialvard/yrkesrattigheter-inom-socialvarden/ansokningsanvisningar-for-yrkesrattigheter-inom-socialvarden

 

 2.  Seminarier, konferenser och kongresser

 

Den nordiska folkhälsokonferensen hålls 22-25.8.2017
i Aalborg i Danmark.

Temat är ”Folkhälsoarbete i ett välfärdssamhälle i förändring – hur skapar vi socialt hållbara lösningar?” Anmälning pågår. Det förmånligare ”early bird” priset gäller till 15.6.2017.

Konferensen ordnas vart tredje år i samarbete mellan de fem nordiska länderna. Från Finland är Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Folkhälsan med i organisationskommittén. Sundhetsstyrelsen i Danmark är i år huvudarrangör.

Konferensen erbjuder goda möjligheter att tillsammans ta sig an utmaningarna i den nordiska välfärdsmodellen och jämföra lösningar i de olika länderna. Programmet belyser mångsidigt aktuella frågor inom folkhälsa och välfärd. Konferensen riktar sig till beslutsfattare, tjänstemän, planerare, organisationsanställda och forskare.

Frågor som berörs är:

  • Hållbar utveckling och hälsofrämjande
  • Förändrade strukturer inom social- och hälsosektorn
  • Krav på resultat, effekter och effektivitet
  • Demografiska förändringar
  • Invandring
  • Ojämlikhet och fokusering på individens eget ansvar

Programmet består av föreläsningar, plenum, workshops med praktiska exempel samt möjlighet till studiebesök. Föreläsare är bl.a. professor Kate Pickett från universitet i York, ledande sakkunnig Michael Woolcock från Världsbanken, dr Angela Donkin från Institute of Health Equity vid University College London och professor Olle Lundberg från Stockholms universitet/CHESS, Centre for Health Equity Studies.

Från Finland medverkar bl.a. generalsekreterare Tuija Brax från Hjärtförbundet, konsultativ tjänsteman Heli Hätönen från Social- och hälsovårdsministeriet och forskare Siv Sandberg från Åbo akademi.

Mera information och anmälning http://www.nordiskfolkesundhedskonference.dk/

 

Halvdagsseminarier om kärlek, sexualitet och funktionsnedsättning i Helsingfors och Vasa

FDUV bjuder in till två halvdagsföreläsningar riktade till föräldrar och personal som jobbar med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Inbjuden föreläsare är Lotta Löfgren-Mårtenson, som är författare och professor med inriktning i sexologi och sexualitetsstudier samt auktoriserad specialist i klinisk sexologi. Löfgren-Mårtenson belyser bland annat olika samspelsperspektiv för kärlek och sexualitet samt hur man som personal ska förhålla sig till den som behöver stöd, särskilt när det gäller intimitet och kärlek.

 

Seminariet i Helsingfors går av stapeln torsdag 21.9.2017 kl. 12:30-16 och seminariet i Vasa fredag 22.9.2017 kl. 9-12. Seminarieavgiften är 35 euro/person. Välkommen!

För mer information och anmälningsinstruktioner, vänligen se FDUV:s kalender http://www.fduv.fi/omfduv/kalender/view-120412-63611

 

SOSTEtalk! - Hyvinvointikeskustelun kärjessä

Aika ja paikka: 3.-4.10.2017, Oulu, Oulun kaupunginteatteri, Kaarlenväylä 2

SOSTEtalk!-tapahtuma on ammattilaiset ja päättäjät yhdistävä kohtaamispaikka kaikille, jotka edistävät ihmisten hyvää elämää. Tapahtuma järjestetään toista kertaa ja tällä kertaa tapahtumapaikkana on viehättävä Oulu!

Ohjelma koostuu puheenvuoroista, koulutuksista ja työpajoista sekä kohtaamisista näyttelyssä. Tilaisuudessa on avajaiset, rinnakkaisseminaareja ja koulutuksellista ohjelmaa sekä päätösshow. Ohjelma toteutuu uuden 3+1 mallin mukaisesti: kolmen rinnakkaisseminaarin ohella koulutuksellista ohjelmaa tarjolla oppimistilassa.

Monipuolinen koulutus- ja seminaaritapahtuma tarjoaa ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia sosiaali- ja terveysalan sisältöjä ja yhteiskunnallisia teemoja. Ohjelmassa käsitellään muun muassa hyvinvointi-investointeja ja hyvinvoinnin rakentumista paikallistaloudessa, järjestö-julkinen kumppanuutta, kokeiluja ja digitalisaatiota palveluiden kehittämisessä, kansalaistoimintaa ja uusia osallistumisen muotoja sekä sote-uudistusta.

Laajasta ohjelmavalikoimasta voit poimia juuri sinua ja taustayhteisöäsi kiinnostavat teemat. Rakenna oma ohjelmapolkusi teemaohjelmista ja ole mukana!

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Lue ohjelma ja muuta tietoa linkistä: https://www.soste.fi/tapahtumat/sostetalk.htmlIX Familjerådslagskonferensen

Välkommen till två dagar med intressanta föreläsare och spännande workshops. Anteckna redan nu den 6 och 7 november 2017 i kalendern!

Den nionde nordiska familjerådslagskonferensen anordnas av Höör i samarbete med Botkyrka och äger rum på Malmö Arena, som ligger ett stenkast från Köpenhamns flygplats.

Höör och Botkyrka är de två kommuner i Sverige som har längst erfarenhet av att använda familjerådslag och som använder metoden mest frekvent. Höör är också representerat i det europeiska familjerådslagsnätverket.

Datum: 6-7.11.2017
Anmälningsdagar:
anmälan före 170601 är priset 1 950 SEK
anmälan före 170901 är priset 2 450 SEK
anmälan före 171001 är priset 2 950 SEK
Festmiddagen: 450 SEK
Plats: Malmö Arena, Sverige

Läs mera via webbplatsen:

https://www.hoor.se/omsorg-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-foraldrar/familjeradslag/ixe-familjeradslagskonferensen/

och/eller

https://www.hoor.se/omsorg-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-foraldrar/familjeradslag/ixe-familjeradslagskonferensen/

 

Välkommen på den sjätte konferensen i mångprofessionell social- och hälsovård!
Årets tema är: Framgångsfaktorer och risker med välfärdsteknologi

Hur förändrar nya kommunikationsmöjligheter olika yrkesgruppers roller?
Hur garanteras klient-/patientcentreringen inom välfärdsteknologin?
Hur kan informations- och kommunikationsteknologi utnyttjas inom socialt arbete och för att stöda människor i svåra livssituationer?
Vilka möjligheter erbjuder de nya digitala hälsotjänsterna?

Det är några av frågorna som diskuteras under årets konferens.

Konferensen erbjuder fortbildning och diskussion där medarbetare och studerande inom social- och hälsovård möts. I samband med konferensen ordnas en mässa med utställare, organisationer, myndigheter, föreningar och företagare.

Plats och tid: 9 .11.2017 i Yrkeshögskolan Novias nya campus på Henriksgatan 7 i Åbo.

Pris: 40 euro per person eller 100 euro för 3 personer från samma organisation.
Läs mera: https://www.novia.fi/mangprofessionell-social-och-halsovard-v-/

Anmäl dig senast 16.10.2017 via länken: https://www.novia.fi/mangprofessionell-social-och-halsovard-v-/anmalningsformular-for-deltagare/ 

 

KRAN rf:s 35-års jubileumsseminarium hålls 14.11.2017

Plats: SFV-huset G18 i festsalen.

Seminariets huvudtalare Sanna Lundell, journalist, kolumnist, programledare och föreläsare, kommer att tala om medberoende. Hon har bland annat gjort dokumentärserien Djävulsdansen på SVT samt är en av författarna till boken Djävulsdansen - Bli fri från medberoende. Christoffer Tigerstedt, forskare på THL inom området alkohol- och drogbruk, kommer att föreläsa om varför alkoholbruk blivit vanligare bland äldre personer och vad vi kan göra för att förebygga problemdrickande bland äldre.

Dessutom bjuder dagen på två framföranden av våra nyblivna erfarenhetsexperter: Eila Saapunki kommer att framföra en performance och Johan Ekroth kommer att berätta sin livshistoria.

Info: emma-lena.lybäck@kran.fi, telefon: 050 578 0709,
Anmälan: http://kran.fi/seminars/jubileum/

 

3. Utbildning


Erfarenhetsexpertutbildning i Åbo

KRAN ordnar erfarenhetsexpertutbildning i Åbo i oktober 2017. Utbildningen är till för dig som har haft problem med missbruk och/eller psykisk ohälsa eller är närstående till dessa personer.

Mer info: http://kran.fi/aktuellt/erfarenhetsexpertutbildning/, emma-lena.lyback@kran.fi, 
telefon:  050 578 0709. Sista ansökningsdagen är 25.8.2017

 

4. Övrigt

 

Semestervecka för f.d. missbrukare

KRAN ordnar semestervecka för f d missbrukare i samarbete med Svenska semesterförbundet i Finland rf. I år hålls en semestervecka med rofylld och naturnära inkvartering i Labbnäs semesterhem mitt på Kimitoön.
Tid och plats: 7.8.-12.8.2017, Labbnäsvägen 66, Dragsfjärd.

Ansök senast 18.6.2017 på www.semester.fi/ansokan  Info: emma-lena.lyback@kran.fi
tfn: 050 578 0709 

 

Retreat för närstående på Snoan

Retreaten ordnas 8-10.9.2017. Du som är närstående till missbrukare (spelberoende, alkoholist etc.) välkommen till gratis retreat, kom och få styrka av tystnaden och naturen i Lappvik. 
Arrangör: KRAN r.f. 
Platsen är Retreatgården Snoan, Lappviks Gårdsväg, 10820 Lappvik.

Ansök senast 31.8.2017 till Emma-Lena Lybäck, telefon: 050 578 0709 eller
emma-lena.lybäck@kran.fi
Info: http://kran.fi/seminars/retreat/

 

Pjäsen: Mammas flicka

Det anordnas en dagföreställning av Mammas flicka 26.9.2017 kl.13:00 på Lilla Teatern i samarbete med Helsingfors stad och Krisjouren för unga.

Föreställningen som är skriven av Jeanette Björkqvist har hyllats av såväl kritiker som professionella inom ungdomsbranschen. På scen Linda Zilliacus, regi Cris af Enehielm.

Föreställningen har nypremiär på hösten 2017 och erbjuds då även dagtid till studerande.

Nu har samarbetspartners och professionella inom ungdomsarbetet, en enastående möjlighet att se föreställningen, bekanta sig med publikarbetet samt reflektera kring föreställningen tillsammans med Lilla Teaterns konstnärliga ledare Marina Meinander.

Tillställningen är avgiftsfri och dagen avslutas ca.15.30. Förhandsanmälningar per e-post till denice.lonnroth@hel.fi senast 13.9.2017.

”.... håller en fängslad fram till slutet.” Hbl

”Mammas flickanin kohdalla ei tee mieli puhua pelkästään uskottavasta näyttelijäntyöstä vaan jostain paljon vastuullisemmasta teosta” **** Helsingin Sanomat (fyra stjärnor)

Se också: http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=mamf

 

********

Infobrevets  deadlines och utgivningsdatum

08                  14.08.2017                         16.08.2017
09                  18.09.2017                         20.09.2017
10                  16.10.2017                         18.10.2017
11                  20.11.2017                         22.11.2017
12                  18.12.2017                         20.12.2017

 

Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.

FSKC på facebook och webben

På facebook:
https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-kompetenscentret-inom-det-sociala-omr%C3%A5det-FSKC-168402143203726/timeline/

På webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.

Meddela gärna om du har något du vill att skall publiceras i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi