infobrev 08/2017

1.  Aktuellt
 

Mia Montonen - farväl och all lycka i framtiden!

FSKC:s erfarna trotjänare utvecklingschef Mia Montonen har nu i augusti inlett sitt nya jobb på Mannerheims barnskyddsförbund och Nylands distrikt.

Mia har jobbat förtjänstfullt för FSKC under 11,5 års tid och nu är det då dags att önska henne lycka till med detta intressanta och utmanande uppdrag. Mia har haft ansvar för planering och genomförande av många av FSKC:s viktigaste och största projekt och uppdrag.

Vi får rikta ett stort tack till Mia för denna trogna och långa karriär hos oss!  På det personliga planet är vi förstås glada att Mia har fått möjligheten att gå framåt och anta nya utmaningar. Tillika är det med tungt hjärta vi tar avsked av en nära arbetskamrat, flitigt arbetstagare och inspirerande människa. Vi får med säkerhet inbjuda Mia till fortsatt samarbete i framtiden.

 

FSKC har i höst en praktikant, Aksel Julkunen, som presenterar sig:

Hej, jag heter Aksel Julkunen och jag inledde min praktik på FSKC 14.8.2017 och fortsätter till den 22.9.2017.

Jag studerar samhällspedagogik i Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Vår utbildning bygger på bland annat att utföra projekt och reflektera kring våra erfarenheter i studierna. Jag är intresserad av flera olika områden i mina studier, som handledare och naturguide. Jag hoppas att få goda kontakter under praktiken och en uppfattning om vad som händer i nationell front inom det sociala området.
Kontaktuppgifter:  aksel.julkunen@gmail.com

 

Aktuellt från LAPE-projektet

FSKC har startat en ny facebookgrupp Studeranden i LAPE som finns på adressen https://www.facebook.com/groups/stduerandeilape/?fref=ts . Gruppen riktar sig till dig som själv är studerande eller arbetar med studeranden. Syftet med gruppen är att nå ut till skribenter och samla studerandearbeten som behandlar LAPE-relaterade teman på svenska i Finland. Klicka in på adressen ovan för att läsa mera!

Kom ihåg att du på FSKC:s hemsida hittar uppdaterad information om samutvecklingsdagar och information om delprojekten! Se webbplatsen:
http://fskc.fi/vart_jobb/projekt/lape/
 

LAPE Nyland

Den 8.11.2017 ordnar FSKC i samarbete med LAPE Nyland, de andra kompetenscentren inom LAPE Nyland-projektet och THL en samutvecklingsdag med temat Familjearbete och familjerehabilitering inom barnskyddet. Samutvecklingsdagen kommer äga rum i Borgå. Mer information om tillfället samt anmälning kommer att finnas tillgänglig på adressen https://www.lapeuusimaa.fi/tapahtumat/tyopaja-lastensuojelun-perhetyo-8-11-2017/ i ett senare skede. Men se till att reservera datumet redan nu!


LAPE-Österbotten

Ann Backman har anställts som projektarbetare för LAPE-projektet i Österbotten. Ann inledde sitt arbetet 1. augusti 2017 och arbetar på 60 %. Den andra projektarbetaren kommer att inleda sitt arbete i september. Projektplanen finns att läsas på https://2019.osterbotten.fi/assets/11/Tiedostot/karkihankkeet/201704-lape-hankkeen-hankesuunnitelma.pdf  (Ännu bara på finska.)

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna (LAPE)

Kontaktuppgifter:                                     Besöksadress:
ann.backman@fskc.fi                               Krutkällarvägen 4
Tfn +358 40 5220133                               65100 Vasa


LAPE Egentliga Finland
Samutvecklingsdag 1.9.2017

Tid: 1.9.2017 kl 9 – 15:30
Plats: Alvarium, Trädgårdsgatan 8 B, 20100 Åbo
Programmet (på finska): Päivän tarkoitus: Päivän tarkoituksena on tuoda lasten- ja perheiden palveluissa työskenteleville ammattilaisille tietoa systeemisen lastensuojelun mallista, tarkastella ja arvioida mallin käytön mahdollisuuksia sekä tarjota ideoita oman työn kehittämiseen.

Läs mera: https://www.lupaauttaa.fi/uutishuone/systeeminen-lastensuojelu-yhteiskehittamispaiva-1-9-2017/

Anmälning senast via länken: https://www.lyyti.in/Systeeminen_lastensuojelu_01092017

 

Projektet Kansa-koulu

Seminariet Kansa-koulu-projektet är projektet för att verkställa lagen om klienthandlingar inom socialvården. Det främjar beredskapen hos organisationerna inom det sociala området att ansluta sig till det riksomfattande klientdataarkivet för socialvården.

Utveckling av dokumenteringskompetensen
Den svenskspråkiga utbildningen av dokumenteringsutbildare ordnas 22. – 23.11.2017 och 13. – 14.12.2017 i Vasa. I Helsingfors planeras en motsvarande utbildning till början av 2018. Den svenskspråkiga utbildningen genomförs i en fas. Dokumenteringsutbildare utbildas inom socialbyråer, uppfostrings- och familjerådgivningen, familjerättsliga instanser, socialjouren, kommunala och regionala barnskyddsenheter, familjearbete och barnfamiljernas hemservice samt inom hemvård, dagverksamhetsenheter, boendeserviceenheter, specialomsorgsdistrikt, missbrukarvård samt privata organisationer som tillhandahåller socialtjänster.

Inom två- och svenskspråkiga organisationer är det sålunda dags att fundera över vem inom social- och hälsovården som kunde vara lämpliga som dokumenteringsutbildare och som sedan kan delta i utbildarutbildningen.

Anmäl dessa personer från era organisationer till utbildningen före 15.10.2017 via http://www.socom.fi/kansa-koulu/sv/ eller direkt via länken https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1330255&SID=c894b085-d183-4c99-bbf3-87daf616b251&dy=1170364832

Projektets  webbplats  finns på adressen Där hittar du aktuell information  om  projektet  och  om  den  riksomfattande  utvecklingen  av  informationshantering  inom  socialvården.

Följ  projektets  utvecklingsarbete  på  webbplatsens blogg Liitutaulu på webbplatsen
http://www.socom.fi/kansa-koulu/liitutaulu/
Du hittar oss också på Twitter: @kansa_koulu.

Här kan du läsa hela meddelandet:
http://fskc.fi/Site/Data/2067/Files/Kansa-koulu_tiedote_2_2017_SV_02.pdf

 

Information till arbetsgivare om studieperioden Praktikforskning i socialt arbete hösten 2017

I magisterstudierna för socialt arbete ingår studieperioden praktikforskning i socialt arbete. Syftet är att väcka studerandes intresse för och ge dem färdigheter i att utforska och utveckla det sociala arbetets praktik. Studerande blir insatt såväl i praktikforskning i socialt arbete som i utveckling av yrkespraktik. Studieperioden består av tre delar som ansluter sig till varandra: 1.) praktikforskningens teori i socialt arbete, 2.) utforskning av social arbetets praktik; 3.) slutseminarier. Praktikforskningar utförs som pararbete eller i små grupper. Tidtabellen för studieperioden är följande:

Universitetet ansvarar för handledningen av praktikforskningar. Forskningsplanen bör vara godkänd av ansvarig lärare innan praktikperioden börjar. De flesta forskningsprojekt kräver stadens/organisationens forskningstillstånd. Det är skäl att uppmärksamma processen med att få forskningstillstånd så att studerandes arbetsinsats kan ske under fältarbetet. Arbetsplatsens uppgift är att erbjuda en forskningsvänlig och aktiv miljö och att stöda studerande i forskningsarbetet.

Studerande väljer sina praktikplatser från de platserna arbetsgemenskaper erbjuder. Praktikforskningen utförs som pararbete eller i små grupper. Studerandena och arbetsgivaren gör upp ett avtal om praktikforskningen innan fältarbetet inleds. En kopia av avtalet skickas till universitetet.

Studerande kan få en ersättning för arbetsinsatsen genom att

  • erhålla lön av arbetsgivaren,
  • erhålla praktikantlön av arbetsgivaren,
  • utföra praktikforskningen som en del av sitt eget lönearbete eller
  • erhålla studiestöd.

Om ni är intresserade av att erbjuda studerande en möjlighet att utföra praktikforskning på er arbetsplats, berätta om er forskningsidé / era forskningsidéer genom att skicka forskningsidéblanketten / blanketter till maria.tapola@helsinki.fi  senast den 15.8.2017.

På Praktikforskningsdagen 12.9.2017 kl 8.30-12.00 har arbetsgemenskaper en möjlighet att presentera sina forskningsidéer till studerande!

Mer information ger: universitetslektor Maria Tapola-Haapala, maria.tapola@helsinki.fi, tel. +358 50 588 63 99

 

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen träder i kraft den 1 januari 2020, landskapsval förrättas i oktober 2018

Vid sitt sammanträde den 5 juli 2017 fattade regeringen beslut om att fortsätta genomföra social- och hälsovårds- och landskapsreformen så att reformen träder i kraft den 1 januari 2020. Landskapsval förrättas i oktober 2018.

Källa: Statsrådets kommunikationsavdelning 5.7.2017

Läs hela meddelande här: https://tinyurl.com/ybxtoxon

                                                               

Guiden för tillämpning av socialvårdslagen har uppdaterats

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat den guide som utarbetats till hjälp vid tillämpning av socialvårdslagen. Den nya versionen har beaktat de lagändringar som trätt i kraft före den 30 april 2017 och feedbacken på guiden.

Källa: Social- och hälsovårdsministeriet 24.7.2017

Läs hela meddelandet här:
http://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/sosiaalihuoltolain-soveltamisopasta-on-paivitet-1

 

 2.  Seminarier, konferenser och kongresser
 

Påminnelse:

Den nordiska folkhälsokonferensen hålls 22-25.8.2017
i Aalborg i Danmark.

Temat är ”Folkhälsoarbete i ett välfärdssamhälle i förändring – hur skapar vi socialt hållbara lösningar?” Anmälning pågår. Det förmånligare ”early bird” priset gäller till 15.6.2017.

Konferensen ordnas vart tredje år i samarbete mellan de fem nordiska länderna. Från Finland är Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Folkhälsan med i organisationskommittén. Sundhetsstyrelsen i Danmark är i år huvudarrangör.

Mera information http://www.nordiskfolkesundhedskonference.dk/

 

Halvdagsseminarier om kärlek, sexualitet och funktionsnedsättning i Helsingfors och Vasa

FDUV bjuder in till två halvdagsföreläsningar riktade till föräldrar och personal som jobbar med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Inbjuden föreläsare är Lotta Löfgren-Mårtenson, som är författare och professor med inriktning i sexologi och sexualitetsstudier samt auktoriserad specialist i klinisk sexologi. Löfgren-Mårtenson belyser bland annat olika samspelsperspektiv för kärlek och sexualitet samt hur man som personal ska förhålla sig till den som behöver stöd, särskilt när det gäller intimitet och kärlek.

Seminariet i Helsingfors går av stapeln torsdag 21.9.2017 kl. 12:30-16 och seminariet i Vasa fredag 22.9.2017 kl. 9-12. Seminarieavgiften är 35 euro/person. Välkommen!

För mer information och anmälningsinstruktioner, vänligen se FDUV:s kalender http://www.fduv.fi/omfduv/kalender/view-120412-63611

 

SOSTEtalk! - Hyvinvointikeskustelun kärjessä

Aika ja paikka: 3.-4.10.2017, Oulu, Oulun kaupunginteatteri, Kaarlenväylä 2

SOSTEtalk!-tapahtuma on ammattilaiset ja päättäjät yhdistävä kohtaamispaikka kaikille, jotka edistävät ihmisten hyvää elämää. Tapahtuma järjestetään toista kertaa ja tällä kertaa tapahtumapaikkana on viehättävä Oulu!

Ohjelma koostuu puheenvuoroista, koulutuksista ja työpajoista sekä kohtaamisista näyttelyssä. Tilaisuudessa on avajaiset, rinnakkaisseminaareja ja koulutuksellista ohjelmaa sekä päätösshow. Ohjelma toteutuu uuden 3+1 mallin mukaisesti: kolmen rinnakkaisseminaarin ohella koulutuksellista ohjelmaa tarjolla oppimistilassa.

Monipuolinen koulutus- ja seminaaritapahtuma tarjoaa ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia sosiaali- ja terveysalan sisältöjä ja yhteiskunnallisia teemoja. Ohjelmassa käsitellään muun muassa hyvinvointi-investointeja ja hyvinvoinnin rakentumista paikallistaloudessa, järjestö-julkinen kumppanuutta, kokeiluja ja digitalisaatiota palveluiden kehittämisessä, kansalaistoimintaa ja uusia osallistumisen muotoja sekä sote-uudistusta.

Laajasta ohjelmavalikoimasta voit poimia juuri sinua ja taustayhteisöäsi kiinnostavat teemat. Rakenna oma ohjelmapolkusi teemaohjelmista ja ole mukana!

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Lue ohjelma ja muuta tietoa linkistä: https://www.soste.fi/tapahtumat/sostetalk.html

 

Skräddarsydd lärarfortbildning om cannabis  

En naturlig ört från växtriket eller en drog som förstör barns och ungas utveckling?

En fortbildningsdag om cannabis ordnas tisdagen 24.10.2017 på SFV-huset G 18, Georgsgatan 18 i Helsingfors. Utbildningen riktar sig speciellt till lärare och annan skolpersonal. Andra intresserade är också välkomna. Thomas Lundqvist från Lund och Pierre Andersson från Stockholm föreläser.

Deltagaravgiften är 30 euro/person. Var femte deltagare per faktura deltar kostnadsfritt då skolan/organisationen sänder flera deltagare till fortbildningen. Lunch på egen bekostnad.

Anmälan görs till Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf via www.nykter.fi eller till förbundets kansli telefon 06 - 318 0900 eller Lory Strengell, e-post lory@nykter.fi  eller telefon 050 547 3753 senast den 20 september 2017. Om platser finns tas anmälningar emot även senare. Uppge namn, e-postadress, telefon och faktureringsadress vid anmälan.

Läs mera: http://www.nykter.fi/replik/141-skraddarsydd-lararfortbildning-om-cannabis-i-helsingfors


IX Familjerådslagskonferensen

Välkommen till två dagar med intressanta föreläsare och spännande workshops. Anteckna redan nu den 6 och 7 november 2017 i kalendern!

Den nionde nordiska familjerådslagskonferensen anordnas av Höör i samarbete med Botkyrka och äger rum på Malmö Arena, som ligger ett stenkast från Köpenhamns flygplats.

Höör och Botkyrka är de två kommuner i Sverige som har längst erfarenhet av att använda familjerådslag och som använder metoden mest frekvent. Höör är också representerat i det europeiska familjerådslagsnätverket.

Anmälningsdagar:
anmälan före 170601 är priset 1 950 SEK
anmälan före 170901 är priset 2 450 SEK
anmälan före 171001 är priset 2 950 SEK
Festmiddagen: 450 SEK
Plats: Malmö Arena, Sverige

Läs mera via webbplatsen:
https://www.hoor.se/omsorg-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-foraldrar/familjeradslag/ixe-familjeradslagskonferensen/

och/eller

https://www.hoor.se/omsorg-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-foraldrar/familjeradslag/ixe-familjeradslagskonferensen/

 

Välkommen på den sjätte konferensen i mångprofessionell social- och hälsovård!

Årets tema är: Framgångsfaktorer och risker med välfärdsteknologi

Hur förändrar nya kommunikationsmöjligheter olika yrkesgruppers roller?
Hur garanteras klient-/patientcentreringen inom välfärdsteknologin?
Hur kan informations- och kommunikationsteknologi utnyttjas inom socialt arbete och för att stöda människor i svåra livssituationer?
Vilka möjligheter erbjuder de nya digitala hälsotjänsterna?

Det är några av frågorna som diskuteras under årets konferens.

Konferensen erbjuder fortbildning och diskussion där medarbetare och studerande inom social- och hälsovård möts. I samband med konferensen ordnas en mässa med utställare, organisationer, myndigheter, föreningar och företagare.

Plats och tid: 9 .11.2017 i Yrkeshögskolan Novias nya campus på Henriksgatan 7 i Åbo.

Pris: 40 euro per person eller 100 euro för 3 personer från samma organisation.
Läs mera: https://www.novia.fi/mangprofessionell-social-och-halsovard-v-/

Anmäl dig senast 16.10.2017 via länken: https://www.novia.fi/mangprofessionell-social-och-halsovard-v-/anmalningsformular-for-deltagare/ 

 

KRAN rf:s 35-års jubileumsseminarium hålls 14.11.2017

Plats: SFV-huset G18 i festsalen.

Seminariets huvudtalare Sanna Lundell, journalist, kolumnist, programledare och föreläsare, kommer att tala om medberoende. Hon har bland annat gjort dokumentärserien Djävulsdansen på SVT samt är en av författarna till boken Djävulsdansen - Bli fri från medberoende. Christoffer Tigerstedt, forskare på THL inom området alkohol- och drogbruk, kommer att föreläsa om varför alkoholbruk blivit vanligare bland äldre personer och vad vi kan göra för att förebygga problemdrickande bland äldre.

Dessutom bjuder dagen på två framföranden av våra nyblivna erfarenhetsexperter: Eila Saapunki kommer att framföra en performance och Johan Ekroth kommer att berätta sin livshistoria.

Info: emma-lena.lybäck@kran.fi, telefon: 050 578 0709,
Anmälan: http://kran.fi/seminars/jubileum/

 

Sosiaalityön tutkimuksen päivät Tampereella 15.-16.2.2018

Tutkimuksen päivien 20. juhlavuoden teema on:
Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä

Koti on sekä konkreettinen paikka että metaforinen käsite. Se koskettaa sosiaalityötä monella tavalla. Sosiaalityöntekijät ovat perinteisesti jalkautuneet ihmisten koteihin ja digitalisaation myötä sosiaalityö tulee lisääntyvästi koteihin sähköisinä palveluina ja internet-välitteisinä kohtaamisina. Koteja myös arvioidaan esimerkiksi lasten kasvuympäristöinä ja vanhojen ihmisten elämisen paikkoina sekä rakennetaan julkisia koteja turvattomien ja rikkoutuneiden yksityisten kotien tilalle. Toisaalta sosiaalityössä pyritään ihmisten kotouttamiseen, oman paikan ja kuulumisen tunteen vahvistamiseen esimerkiksi asunnottomuus-, mielenterveys-, päihde- ja maahanmuuttajatyössä. Kaiken kaikkiaan se, mitä koti kullekin ihmisille merkitsee ja voiko merkityksellisiä koteja olla useita, ovat sosiaalityössä olennaisia kysymyksiä. Vielä metaforisemmin tarkastellen päivien teemaa voi lähestyä sosiaalityön omien kotien kautta. Millaisia ovat sosiaalityön omat teoreettiset, metodologiset ja yhteiskunnallis-historialliset juuret, mistä sosiaalityö on itse kotoisin ja millaisiin paikkoihin se tulevaisuudessa haluaa kotoutua tai tulee kotoutetuksi?

Sosiaalityön tutkimuksen seuran jäsenet pääsevät osallistumaan Sosiaalityön tutkimuksen päiville ilmaiseksi. Jäseneksi voit liittyä ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin johanna.ranta@uta.fi.

Tarkemmat yksityiskohdat seuraavista Sosiaalityön tutkimuksen päivistä (kuten ohjelma ja ilmoittautuminen) julkaistaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa. Toivotamme jo tässä vaiheessa kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi kuuntelemaan esityksiä ja keskustelemaan sosiaalityöstä ja sosiaalityön tutkimuksen ajankohtaisista teemoista!

Lisää tietoa saa seuraamalla sivuja:
https://www.facebook.com/Sosiaality%C3%B6n-tutkimuksen-seura-399871276725193/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
ja/tai
http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Ajankohtaista?id=102

 

Valtakunnalliset aikuissosiaalityönpäivät Turussa 31.1.-1.2.2018

Päivien teemana on ”Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa” valtakunnallisen Pro Sos -hankkeen sisältöjä mukaillen.

Puhujina ovat mm. professori Heikki Hiilamo, tutkija Jari Ehrnrooth ja muutosjohtaja Antti Parpo.

Varatkaa siis jo kalentereistanne tilaa ja nähdään ensi vuoden alussa Turussa!

Päivien järjestäjä on Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab
 

3. Utbildning

 

TRAPPAN-utbildning

Tre moduler, totalt sju utbildningsdagar:

Modul 1: 4–6.10 2017, kl.9.00–16.00
Modul 2: 30.10–1.11 2017, kl. 9.00–16.00
Modul 3: tre handledningstillfällen á två timmar under vårterminen 2018 (datum bestäms under kursens gång)

Kursplats: Folkhälsan, Niklasvägen 1, Korsholm

Beskrivning: Ami Arnell och Inger Ekbom skapade inom ramen för Rädda Barnens projekt i Sverige på 1990-talet en samtalsmodell för professionella som möter barn från familjer där våld förekommit. Arbetet utmynnade i handboken …och han sparkade mamma… Trappanmodellen i möte med barn som bevittnat våld.

Folkhälsan har tagit över modellen till Finland.

Trappan-modellen är ett psykosocialt jag-stödjande arbetssätt för dig, som möter barn som har upplevt våld inom familjen. Trappan består av 4–10 samtal där barnet lär sig sätta ord på sina upplevelser. Trappan-samtalen är varken utredning eller behandling utan är barnets eget utrymme att skapa ett sammanhang av vad som har hänt. Trappan-samtal passar inom elevvård, familjearbete, barnskydd och olika former av socialt arbete. Utbildningen är indelad i tre moduler. Mellan modulerna två och tre förbinder du dig att sätta igång med en Trappan-process eftersom fokus under modul tre ligger på handledning och uppföljning.

Mera uppgifter fås av: Britt-Helen Tuomela-Holti, britt-helen.tuomela-holti@folkhalsan.fi

Läs mera här: http://fskc.fi/start/view-101724-64584 och lyssna på videon här: https://www.perheaikaa.fi/nettiluennot/lapsi-perheessa/luento:3901/


Erfarenhetsexpertutbildning i Åbo

KRAN ordnar erfarenhetsexpertutbildning i Åbo i oktober 2017. Utbildningen är till för dig som har haft problem med missbruk och/eller psykisk ohälsa eller är närstående till dessa personer.

Mer info: http://kran.fi/aktuellt/erfarenhetsexpertutbildning/emma-lena.lyback@kran.fi
telefon:  050 578 0709. Sista ansökningsdagen är 25.8.2017

 

4. Övrigt

 

Stödgrupp för närstående

till missbrukare startar igen efter sommaruppehållet 7.9.2017. Gruppen kommer att träffas på torsdagar kl. 18-20 i KRAN:s utrymmen på G18 i Helsingfors, sammanlagt 10 gånger. Korttidsterapeut och erfarenhetsexpert Sari Röman leder gruppen. Kaffeservering, gratis deltagande.
Anmälan och mera information: Sari Röman, sari@aroniapuu.fi  tfn +358 5056 01416.

 

Retreat för närstående på Snoan

Retreaten ordnas 8-10.9.2017. Du som är närstående till missbrukare (spelberoende, alkoholist etc.) välkommen till gratis retreat, kom och få styrka av tystnaden och naturen i Lappvik. 
Arrangör: KRAN r.f. 
Platsen är Retreatgården Snoan, Lappviks Gårdsväg, 10820 Lappvik.

Ansök senast 31.8.2017 till Emma-Lena Lybäck, telefon: 050 578 0709 eller
emma-lena.lybäck@kran.fi
Info: http://kran.fi/seminars/retreat/

 

Pjäsen: Mammas flicka

Det anordnas en dagföreställning av Mammas flicka 26.9.2017 kl.13:00 på Lilla Teatern i samarbete med Helsingfors stad och Krisjouren för unga.

Föreställningen som är skriven av Jeanette Björkqvist har hyllats av såväl kritiker som professionella inom ungdomsbranschen. På scen Linda Zilliacus, regi Cris af Enehielm.

Föreställningen har nypremiär på hösten 2017 och erbjuds då även dagtid till studerande.

Nu har samarbetspartners och professionella inom ungdomsarbetet, en enastående möjlighet att se föreställningen, bekanta sig med publikarbetet samt reflektera kring föreställningen tillsammans med Lilla Teaterns konstnärliga ledare Marina Meinander.

Tillställningen är avgiftsfri och dagen avslutas ca.15.30. Förhandsanmälningar per e-post till denice.lonnroth@hel.fi senast 13.9.2017.

”.... håller en fängslad fram till slutet.” Hbl

”Mammas flickanin kohdalla ei tee mieli puhua pelkästään uskottavasta näyttelijäntyöstä vaan jostain paljon vastuullisemmasta teosta” **** Helsingin Sanomat (fyra stjärnor)

Se också: http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=mamf

 

Dance in recovery

KRAN rf och Helsingfors Arbis erbjuder Dance in recovery, en kurs där deltagarna genom dans behandlar de olika stegen i 12-stegsmodellen.

Kursbeskrivning:
In these dance sessions we will dance through the 12 steps of recovery based on AA. Each session will focus on a particular step. You will experience the joy of sharing without any pressure to achieve. You‘ll move according to your own comfort level. This class will help you support your recovery process from addiction or mental illness.

Ledare: Simon Yearwood. Ingen kursavgift. Tidpunkt: 11.11.2017–24.3.2018, lördagar kl. 13.00–16.00. Arbis tar emot kursanmälningar, du kan anmäla dig på på www.ilmonet.fi, per telefon (09) 31049494 eller genom personligt besök på Dagmarsgatan 3, Helsingfors.

 

*************

Infobrevets  deadlines och utgivningsdatum

10                  16.10.2017                         18.10.2017
11                  20.11.2017                         22.11.2017
12                  18.12.2017                         20.12.2017

 

Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.

FSKC på facebook och webben

På facebook: https://tinyurl.com/ybwovzvs
https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-kompetenscentret-inom-det-sociala-omr%C3%A5det-FSKC-168402143203726/timeline/

På webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.

Meddela gärna om du har något du vill att skall publiceras i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi