Ämnen för praktikforskning  2015–2016

Studerande i socialt arbete vid Helsingfors universitet utför praktikforskning som en del av sina magisterstudier. Under praktikforskningsdagen den 28.09.2015 presenterade kommuner och organisationer ämnen för praktikforskning i socialt arbete som inleddes  i oktober 2015.

 

Universitetet ansvarar för handledning av forskningsrapporterna. Praktikenhetens uppgift är att erbjuda en forskarvänlig och deltagande arbetsmiljö och stöda studerande i forskningsarbetet och vid insamlandet av det empiriska materialet. Borgå och Raseborg är helt tvåspråkiga men också i Esbo finns möjligheter att göra praktikforskning på svenska.

Läs mera via webbsidan:
Ämnen för praktikforskning 2015-2016

 

Här har vi samlat en del av de rapporter som studeranden utfört under sina studier.
God läsning!


Ström Anna-Lena
Från minderårig till vuxen - Unga asylsökande mäns upplevelser av delaktighet (våren 2016)
Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Holmberg Felix
Mer för oss ungdomar - Kartläggning av svenskspråkiga unga vuxna personer med funktionsnedsättning och funktionshinderorganisationers verksamhet (våren 2016)
Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Smeds-Salonsaari Lisa
Vuxensocialarbete under vårdledigheten (våren 2016)
Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Vihavainen Minna
Nationellt adopterades upplevelser och behov av stöd (våren 2016)
Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Ellen Eklund och Nina Östman:
Mittemellan - En studie om serviceproduktionen för en svåridentifierbar brukargrupp med kontakt till barnskyddet och handikappservicen (våren 2016) Praktikforskningsrapporten kan läsas här

Heidi J. Silfverberg:
Jag har rätt att bara vara med det barnet: Trygghet genom arbetsmodellen. En granskning av arbetsmodellen Tidigt familjestöd genom de professionellas upplevelser (våren 2015) Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Lina Lindgren:
Vuxensocialarbete på gruppnivå - Syfte, möjligheter och utmaningar ur ett socialarbetar- och brukarperspektiv (Våren 2015) Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Anna Siegfrids:
Äpplet faller inte långt från trädet? Uppfattningar kring och synlighet av marginalisering över generationsgränserna inom barnskyddets öppenvård, ut socialarbetares synvinklar (Våren 2015) Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Ilona Fagerström:
Att se även det goda- Praktikforskning om Hur Pussel för ett liv-arbetsboken kan stödja processen där service planers med barnfamiljer inom handikappservicen (Våren 2015)  Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Amanda Sandsten:
Professionellas förhållningssätt gentemot äldre missbrukare. En studie gjord inom Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (Våren 2015) Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Ida Lindvall: Det är jättesvårt när man börjar blanda äpplen och päron i fruktkorgen gladeligen! - en studie om samarbetsutmaningar i ungdomsarbete (Hösten 2014) Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Sonja Mustonen:
Finns det konsensus i samarbetet? En vinjettstudie för socialarbetare om myndighetssamarbetet på banrskyddsbyrån i Östra Centrum, Helsingfors
(Hösten 2013) Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Jonna Wejberg:
Missbruksvården av unga vuxna vid Helsingfors ungdomsstation. Ett brukarperspektiv.
(Hösten 2013) Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Irene Bäckman:
Ett nytt vuxensocialt arbete? En studie om brukarperspektiv
(Hösten 2013) Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Hanna Backman:
Mångprofessionell rehabiliteringsarbetsgrupp vid en hälsocentral. En praktikforskning av arbetssättet inom vård- och omsorgsväsendet vid Kyrkslätts kommuns rehabiltieringsarbetsgrupp för vuxna
(Hösten 2013) Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Frida Westerback:
"DISA kändes som ett ställe där man lätt kunde säga vad man tänkte utan att vara rädd för att nån sku tycka att det är löjligt"- unga kvinnors berättelser om DISA-metodens betydelse
(Hösten 2013) Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Michalea Jansson och Cecilia Wester:
Riktning mot Arbetsmarknaden. -  Möjligheter och Utmaningar i Integrationsarbetet i Raseborg
(Våren 2013) Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Anna Sariola:
En studie i ungas tankar om mångfald. Praktikforskning i en grundskola i Helsingfors
(Hösten 2013) Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Maria Jakobsson, nuv. Balk:
Professionellas kritiska reflektion och
epistemologiska  antaganden i arbetet med missbruksproblem
(Hösten 2010) Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Iida Erickson:
"Ju äldre jag blir, desto roligare blir livet" (Arthur Miller)
En sammanställning av förebyggande verksamhet för äldre i Norden.
(Hösten 2012)Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Emilia Silfverberg:
"Alla har vi vår egen historia, men gör det oss till sämre människor?"
En praktikforskning av förändringar i livskvalitet bland boende i ett
"housing first" kontext.
(Hösten 2012) Forskningsrapporten kan läsas här!

Ros-Marine Sällström
Den nya verksamhetsmodellen på enheten för barn- och familjearbete
i Östra Centrum - ett klientperspektiv
(Hösten 2012). Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Malin Stagnäs
Att komma som familj till ett främmande land
Irakiers upplevelser av medborgarskap i Raseborg
(Hösten 2012) Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Charlotta Grönlund och Mikael Hästö:
Antaltsvård och återfall - Praktikforskning på Tervalammen kartano
(FSKC Arbetspapper 3/2012)
Rapportem finns här!

Heta Puronen:
Päivätoimintakeskus sosiaalisten mahdollisuuksien tarjoajana
– Käytäntötutkimus kuntouttavasta työtoiminnasta
Porvoon TYP:en Päivätoimintakeskuksessa
(FSKC Arbetspapper 2/2012)
Raportti löytyy täältä!

Artikel

Veronica Salovaara ny utvecklingschef!

Veronica Salovaara inledde sitt arbete som utvecklingschef vid FSKC 12.3.2018.Läs mera »
Torbjörn Stoor
22.03.2018 kl. 15:09

Välkommen på samutvecklingsdag!

Mot en systemisk verksamhetsmodell för barnskyddet 24.1.2018Läs mera »
Nina Östman
20.12.2017 kl. 12:37

TEMA FÖR SVENSKSPRÅKIG SAMUTVECKLINGSDAG 24.1.2018

Vi önskar höra er åsikt om vilket tema det vore mest ändamålsenligt att behandla under en samutvecklingsdag. Påverka dagens innehåll genom att besvara enkäten nedan!Läs mera »
Nina Östman
06.11.2017 kl. 09:24

Socialarbetares syn efterfrågas som stöd i utvecklingen av OT-centren

Som stöd för utvecklandet av de nya kunskaps- och stödcentrumen som utformas i enlighet med förändringsprogrammet för utveckling av barn- och familjetjänsters målsättningar, kartläggs socialarbetares synpunkter gällande brukargrupper i behov av specialkunnande och specialtjänster. Påverka utvecklingen av kunskaps- och stödcentren genom att svara på enkäten. Läs mera »
Nina Östman
06.09.2017 kl. 12:41

Resedagbok från Stockholm

Den 12 juni besökte FSKC och MWI Stocholm för en dag. Under dagen besökte vi Stiftelsen det Allmänna Barnhuset och Sveriges kommuner och landsting.Läs mera »
Nina Östman
06.07.2017 kl. 17:25

Kansa-koulu meddelande nr 2/2017 juni

Meddelande nr 2/2017 från Kansa-koulu-projektet har publicerats. I meddelandet berättas om den svenskspråkiga utbildningen av dokumenteringsutbildare som ordnas 22. – 23.11.2017 och 13. – 14.12.2017 i Vasa och om anmälningsförfarandet. Läs mera »
28.06.2017 kl. 11:15

SAMS Sommardagar 2017

SAMS Sommardagar hölls i Tammerfors 5-6.6.2017 under temat: Självkänsla, orättvisor och etik – hur hittar vi rätt?Läs mera »
06.06.2017 kl. 19:28

Mathilda Wrede-seminarium 2017

KULTUR OCH DESS MÖJLIGHETER INOM DET SOCIALA OMRÅDET Läs mera »
Ann
18.04.2017 kl. 10:23