SAMS Sommardagar 2017

06.06.2017 kl. 19:28
SAMS Sommardagar hölls i Tammerfors 5-6.6.2017 under temat: Självkänsla, orättvisor och etik – hur hittar vi rätt?

Ordförande för SAMS Anna Caldén önskade oss välkomna och berättade att hon bl.a. väljer sina strider och att alla har ett val. Hur vi förhåller oss till orättvisorna är avgörande, enligt Anna. Dessutom lärde vi oss att vi helst skall använda ordet ”funktionsvariation” framom andra.

En av Europas ledande mentala tränare Christoph Treier uppmanade oss att använda mätbara mål och att motivationen för att vi känner drivkraft att göra något, och tvärtom.

Emina Arnautovic kom som kvotflykting till Finland år 1992 från Bosnien-Hercegovina. Hon och hennes familj kom till Närpes, där hon numera är ledamot i både fullmäktige och stadsstyrelsen. Hon berättade om de otaliga kulturkrockar hon och familjen var med om i Närpes. Som att hon förväntades lämna sin dotter på dagis medan hon själv studerade svenska för att bättre integreras i samhället. Hon, som då i hemlandet hade varit ofrivilligt skild från sin dotter en tid, och då beslutat att hon aldrig kommer att vara det igen!

Erfarenhetsexpert Celina Byskata berättade om att vara osynligt sjuk, att leva med psykisk ohälsa. Hon berättade om bl.a. den mobbning hon under många år i skolan varit med om. Skolorna frånsade sig allt ansvar med orden ”Hos oss blir ingen mobbad”. Till slut berättade hon inte mer något om varken mobbarna eller mobbningen. Detta och senare händelser i livet ledde till ångest och dålig självkänsla som senare i livet ledde till kollaps.

Den första dagen av Sommardagarna avslutades med middag och underhållning av trollkonstnär Robert Jägerhorn.

 

Den andra dagen inleddes med Janne Wass, chefredaktör för tidningen Ny Tid. Han sade att etiken inom journalistiken bygger på det finländska rättsväsendet och att journalistiken skall vara sann och objektiv. Men att sanningen inte är lagstadgad. Det är Opinionsnämnden för massmedier (ONM) som är mediebranschens självregleringsorgan och har i uppgift att tolka om medierna har följt god journalistisk sed. Wass uppmanade SAMS att ordna ett tillfälle för massmedia och berätta om SAMS verksamhet.

Astrid Thors berättade om mänskliga rättigheter och moral ur en europeisk synvinkel. Hon sade att det är det främmande som är skrämmande och att historian är ett arv som just nu är gungning.

Carolin Ahlvik-Harju, doktor i teologi, har vid Åbo Akademi disputerat på funktionsnedsättningar, fosterdiagnostik och människovärde. Vad är egentligen normalt och vad onormalt? Många av de idéer om normalitet som finns ännu i dag växte fram under industrialiseringen. Under den här tiden var det viktigt att människor skulle kunna jobba i fabrikerna och fungera normalt.

SAMS Sommardagar 2017 gav alla deltagare många och ställvis svåra frågor att fundera över. Vi fick många ord på vägen som till exempel: Människovärdet har inget med prestation att göra; Att vi i Finland tar ganska mycket för givet; Att vi i Finland ännu idag tvångssteriliserar transpersoner som vill byta kön; Vi bär alla på olika stort bagage; Från och med 2006 erbjuds varje kvinna fosterscreening. Varför kan man fråga sig? Vilka är /har blivit följderna?