TEMA FÖR SVENSKSPRÅKIG SAMUTVECKLINGSDAG 24.1.2018

06.11.2017 kl. 09:24
Vi önskar höra er åsikt om vilket tema det vore mest ändamålsenligt att behandla under en samutvecklingsdag. Påverka dagens innehåll genom att besvara enkäten nedan!

 

Besvara enkäten senast 15.11.2017.

Det finlandssvenska kompetenscentret på det sociala området ordnar i samarbete med SoNetbotnia -Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, LAPE Österbotten - Barnet och familjen i centrum, LAPE Nyland - Tillsammans är vi mera, LAPE Huvudsstadsregionen, Barnets bästa- Mera tillsammans samt THL en svenskspråkig samutvecklingsdag 24.1.2018.

Samutvecklingsdagen för utvecklandet av barnskyddet görs i enlighet med THL:s modellbeskrivningar vilka är möjliga att bekanta sig med på adressen: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/erityis-ja-vaativan-tason-palvelut/tyopajaprosessit-2016 Dagen byggs upp kring en av dessa tematiska helheter beskrivna i rapporterna.

Vi önskar höra er åsikt om vilket tema det vore mest ändamålsenligt att behandla under en samutvecklingsdag. Påverka dagens innehåll genom att besvara enkäten nedan!

Länk till enkäten
Nina Östman