SAMUTVECKLINGSDAG- EN SYSTEMISK VERKSAMHETSMODELL FÖR BARNSKYDDET

23.11.2017 kl. 13:09

 

SAMUTVECKLINGSDAG
EN SYSTEMISK VERKSAMHETSMODELL FÖR BARNSKYDDET

 

Tid: 24.1.2018 kl. 09:30-15:30 (Anmälan och kaffeservering fr.o.m. 09:00)                     

Plats: G18, festsalen (2.vån) Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors  

Skuggevent: Webbsändning& workshop, SFV:s möteslokal, Handelsesplanaden 23 B, 65100 Vasa (preliminär adress)

 

Det är möjligt att följa samutvecklingsdagen även via webben, länk till webbsändningen publiceras i samband med programmet. Observera att eftermiddagens grupparbete inte är möjligt att följa via nätet. Evenemanget är kostnadsfritt, lunch bekostas av deltagarna själva.


Samutvecklingsdagen är en viktig del av utvecklingen av barnskyddet inom ramarna för LAPE. Under dagen får vi ta del av aktuell information om THL:s modellbeskrivning Mot en finländsk systemisk verksamhetsmodell inom barnskyddet. Centrala principer och ramvillkor. Du kan bekanta dig med rapporten här.

I arbetsgrupperna diskuterar vi hur man kan dra nytta av den nya modellbeskrivningen i barnskyddets utvecklingsarbete. Samutvecklingsdagens syfte är att fungera som ett gemensamt arbetsseminarium som konkretiserar och för det nationella utvecklingsarbetet vidare. Som deltagare har du möjlighet att prägla utvecklingsarbetet och påverka framtidens arbetssätt och arbetsmodeller. Samutveckling innebär att genom dialog komplementera, testa och utvärdera modellbeskrivningarna.

Tillfället riktar sig i synnerhet till professionella, förmän, utvecklare, utbildare, forskare, erfarenhetsexperter samt forskare och studeranden verksamma inom det sociala området, hälsovården, specialsjukvården och psykiatrin, fostervården, småbarnsfostran och skolväsendet, eller på läroanstalt.

Samutvecklingsdagen förverkligas av det finlandssvenska kompetenscentret på sociala området (FSKC) och Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SOnet Botnia i samarbete med LAPE Nyland-Tillsammans är vi mera, LAPE Huvudstadsregionen – Barnets bästa, mera tillsammans samt LAPE Österbotten – Barnet och familjen i centrum

 

Kontakt


Nina Östman, LAPE-projektarbetare FSKC, nina.ostman@)fskc.fi , +35850 441 443
Torbjörn Stoor, VD FSKC, torbjorn.stoor@fskc.fi, +358 40 717 7367