Veronica Salovaara ny utvecklingschef!

22.03.2018 kl. 15:09
Veronica Salovaara inledde sitt arbete som utvecklingschef vid FSKC 12.3.2018.
Veronica är pol.mag. i sociologi och har arbetat inom flera forskningsprojekt; nationella, nordiska och europeiska. Hon har också arbetat tidigare som amanuens på FSKC. Veronica är på slutrakan av sina doktorandstudier och skriver sin doktorsavhandling om ojämlikhet i övergången från grundskola till andra stadiet. Veronica kommer att arbeta med bland annat FSKC:s uppdrag för LAPE-programmet och de regionala LAPE-projekten. Dessutom kommer Veronica att få bidra till att forma FSKC:s framtida verksamhetsagenda med nya projekt och uppdrag.
Varmt och glatt välkommen Veronica till FSKC och vårt team!
Du kan kontakta Veronica per e-post veronica.salovaara (a) fskc.fi och 0503270792
Torbjörn Stoor