Slutrapporten för Försök med personlig budget som en del av service för äldre i Österbotten, är nu publicerad.

08.04.2019 kl. 14:18

Slutrapporten för Försök med personlig budget som en del av service för äldre i Österbotten, är nu publicerad.

I försöket med personlig budget som en del av servicen för äldre i Österbotten låg fokus på att svara på servicebehovet bland klienterna. I Vasa var målgruppen klienter inom närståendevård samt i Närpes och Jakobstad samarbetsområde var det klienter som är i behov av mycket service. PB-försöket administrerades av Vasa stad.

 

Rapporten