Föräldraskapet främst - Gruppledarutbildning

01 Juni 2017, 09:00 - 16:00

I ca 80 kommuner runt om på fastlandet finns Föräldraskapet främst gruppledare, utbildade av Folkhälsan och Mannerheims barnskyddsförbund. Nu erbjuds en möjlighet till gruppledarutbildning på Åland. Är det dags för er kommun att komma med? Anmäl ditt intresse och gör dig redo för att öka din kompetens fr.o.m. April 2017.

Plats               Mariehamn
Pris                 520 exkl. moms för hela utbildningen
Arrangör         Finlands Kommunförbund i samarbete med Folkhälsa
Anmälan        30.03.2017 – Anmäl dig via länken:

http://kommuntorget.fi/kurstorget/foraldraskapet-framst-gruppledarutbildning-2/

Målet med Föräldraskapet främst familjegrupperna är att främja goda, trygga och bestående relationer genom att öka förståelsen för varandra och stärka samspelet mellan föräldrar och barn. Programmet bygger på forskning kring människans reflektiva förmåga.

Utbildningens syfte är att ge nycklarna till ett nytt arbetssätt, där man istället för att veta och ge råd är tillgänglig för den andra genom att fråga, undra och tillsammans reflektera kring upplevelser. Syftet är också att deltagarna efter avslutad utbildning självständigt (tillsammans med en annan gruppledare) skall kunna leda föräldragrupper och utveckla ett reflektivt förhållningssätt i möten med familjer. Utbildningen riktar sig till personer som arbetar med småbarnsfamiljer och ger deltagaren färdigheter att fungera som gruppledare för Föräldraskapet främst familjegrupper.

Läs mera via länken:
http://www.folkhalsan.fi/foraldraskap