FSKC:s Infobrev nr 6-7/2017 publiceras

14 Juni 2017, 00:00 - 00:01
FSKC informerar om aktuella frågor, seminarier, kongresser, konferenser och utbildningar en gång per månad genom Infobrevet som skickas per e-post till beställaren. Det går att beställa Infobrevet genom att skicka mejl till gerd.strandberg@fskc.fi  så skrivs man in på e-postlistan.

Deadline för material som önskas publicerat i Infobrevet är tre dagar före publiceringsdagen.

Kontaktperson