Den nordiska folkhälsokonferensen

22 Augusti 2017, 00:00 - 25 Augusti 2017, 00:00

Konferensen pågår 22 - 25.08.2017

”Folkhälsoarbete i ett välfärdssamhälle i förändring – hur skapar vi socialt hållabara lösningar?”

Konferensen ordnas vart tredje år i samarbete mellan de fem nordiska länderna. Från Finland är Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Folkhälsan med i organisationskommittén. Sundhetsstyrelsen i Danmark är i år huvudarrangör.

Konferensen erbjuder goda möjligheter att tillsammans ta sig an utmaningarna i den nordiska välfärdsmodellen och jämföra lösningar i de olika länderna. Programmet belyser mångsidigt aktuella frågor inom folkhälsa  och välfärd. Konferensen riktar sig till beslutsfattare, tjänstemän, planerare, organisationsanställda och forskare.

Frågor som berörs är:

 • Hållbar utveckling och hälsofrämjande
 • Förändrade strukturer inom social-  och hälsosektorn
 • Krav på resultat, effekter och effektivitet
 • Demografiska förändringar
 • Invandring
 • Ojämlikhet och fokusering på individens eget ansvar

Programmet består av föreläsningar, plenum, workshops med praktiska exempel samt möjlighet till studiebesök. Föreläsare är bl.a. professor Kate Pickett från universitet i York, ledande sakkunnig Michael Woolcock från Världsbanken, dr Angela Donkin från Institute of Health Equity vid University College London och professor Olle Lundberg från Stockholms universitet/CHESS, Centre for Health Equity Studies.

Från Finland medverkar bl.a. generalsekreterare Tuija Brax från Hjärtförbundet, konsultativ tjänsteman Heli Hätönen från Social- och hälsovårdsministeriet och forskare Siv Sandberg från Åbo akademi.

Mera information och anmälning  http://www.nordiskfolkesundhedskonference.dk/

Anmälning: http://aalborg-convention.dk/reg/reg.php?conf=NFSK2017dk&regstep=start


Kontaktperson

Plats
Aalborg, Danmark

Den nordiska folkhälsokonferensen

23 Augusti 2017, 00:00 - 00:01

Konferensen pågår 22 - 25.08.2017

”Folkhälsoarbete i ett välfärdssamhälle i förändring – hur skapar vi socialt hållabara lösningar?”

Konferensen ordnas vart tredje år i samarbete mellan de fem nordiska länderna. Från Finland är Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Folkhälsan med i organisationskommittén. Sundhetsstyrelsen i Danmark är i år huvudarrangör.

Konferensen erbjuder goda möjligheter att tillsammans ta sig an utmaningarna i den nordiska välfärdsmodellen och jämföra lösningar i de olika länderna. Programmet belyser mångsidigt aktuella frågor inom folkhälsa  och välfärd. Konferensen riktar sig till beslutsfattare, tjänstemän, planerare, organisationsanställda och forskare.

Frågor som berörs är:

 • Hållbar utveckling och hälsofrämjande
 • Förändrade strukturer inom social-  och hälsosektorn
 • Krav på resultat, effekter och effektivitet
 • Demografiska förändringar
 • Invandring
 • Ojämlikhet och fokusering på individens eget ansvar

Programmet består av föreläsningar, plenum, workshops med praktiska exempel samt möjlighet till studiebesök. Föreläsare är bl.a. professor Kate Pickett från universitet i York, ledande sakkunnig Michael Woolcock från Världsbanken, dr Angela Donkin från Institute of Health Equity vid University College London och professor Olle Lundberg från Stockholms universitet/CHESS, Centre for Health Equity Studies.

Från Finland medverkar bl.a. generalsekreterare Tuija Brax från Hjärtförbundet, konsultativ tjänsteman Heli Hätönen från Social- och hälsovårdsministeriet och forskare Siv Sandberg från Åbo akademi.

Mera information och anmälning  http://www.nordiskfolkesundhedskonference.dk/

Anmälning: http://aalborg-convention.dk/reg/reg.php?conf=NFSK2017dk&regstep=start


Kontaktperson

Plats
Aalborg, Danmark