Temadagar vid Soc & Kom:

17 Oktober 2017, 09:00 - 15:30

Tid:              
tisdag 17.10.2017 kl. 9-15 och
torsdag 19.10.2017 kl. 9-17

Plats: Helsingfors universitet, huvudbyggnaden, Fabiansgatan 33, sal 15, Helsingfors

Förändring har blivit det nya normala inom välfärdsservice. Svenska social- och kommunalhögskolan ordnar temadagar med föreläsare och forskare som har erfarenhet och kunskap av aktuella reformprojekt som berör vårdservicen. Tillsammans försöker vi fundera hur reformbehovet har uppstått, vad det är som driver förändring och hur de professionella kan anpassa sig till de ständiga förändringarna.

Temadagarna är öppna för praktiker och professionella inom det sociala området. Ingen förhandsanmälan behövs.

Kontaktperson: Universitetslektor Johannes Kananen, johannes.kananen@helsinki.fi   
telefon: 0294 128457Plats
Helsingfors universitet, huvudbyggnaden
Fabiansgatan 33, sal 15
00170 Helsingfors