Lärarfortbildning om cannabis

24 Oktober 2017, 08:30 - 16:00

En fortbildningsdag om cannabis ordnas tisdagen 24 oktober 2017. Utbildningen riktar sig speciellt till lärare och annan skolpersonal. Andra intresserade är också välkomna. Thomas Lundqvist från Lund och Pierre Andersson från Stockholm föreläser.

Deltagaravgift:
Deltagaravgiften är 30 euro/person. Var femte deltagare per faktura deltar kostnadsfritt då skolan/organisationen sänder flera deltagare till fortbildningen. Lunch på egen bekostnad.

Plats: Utbildningen ordnas i SFV-huset G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors.

Anmälan: Anmälan görs till Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf via detta formulär eller till förbundets kansli telefon 06 - 318 0900 eller Lory Strengell, e-post lory@nykter.fi eller telefon 050 547 3753 senast den 20 september 2017. Om platser finns tas anmälningar emot även senare. Uppge namn, e-postadress, telefon och faktureringsadress vid anmälan.

Program

8.30  Anmälan

8.50  Välkomsthälsning

9.00  Hur påverkar cannabis tonårshjärnan?
Thomas Lundqvist, leg. psykolog och docent i psykologi

Bensträckare vid behov.                                        

11.45 Lunch på egen bekostnad på valfritt ställe

13.00 Cannabislegalisering – myter och verklighet
Pierre Andersson, programsekreterare, IOGT-NTO, Sverige

14.00  Kaffepaus

14.20  Cannabislegalisering – myter och verklighet forts.

15.20 Diskussion

Utbildningsdagen avslutas senast kl. 16.00

Arrangörer: Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf i samarbete med SFV

Varmt välkommen!

Läs mera via webblänken:
http://www.nykter.fi/index.php/replik/141-skraddarsydd-lararfortbildning-om-cannabis-i-helsingfors


Kontaktperson

Plats
SFV-huset G18
Georgsgatan 18 A
00120 Helsingfors