SOSTEtalk!

04 Oktober 2017, 09:00 - 15:00

SOSTEtalk! -tapahtuma järjestetään toista kertaa ja tällä kertaa tapahtumapaikkana on viehättävä Oulu!

Ohjelma koostuu ajankohtaisista puheenvuoroista, työpajoista, keskusteluista ja kohtaamisista sekä näyttelystä.

Tapahtumassa syvennytään ajankohtaisiin ja tulevaisuutta ennakoiviin sosiaali- ja terveysalan kysymyksiin ja yhteiskunnallisiin aiheisiin. Monipuolisesta ja laajasta ohjelmavalikoimasta voit poimia juuri sinua ja taustayhteisöäsi kiinnostavia teemoja.

Lisätietoja:

 

sekä

https://www.facebook.com/events/1769893763334263/?active_tab=about


Plats
Oulun kaupunginteatteri
Kaarlenväylä 2
90100 Oulu

TRAPPAN-utbildningen

04 Oktober 2017, 09:00 - 06 Oktober 2017, 16:00

Beskrivning: Ami Arnell och Inger Ekbom skapade inom ramen för Rädda Barnens projekt i Sverige på 1990-talet en samtalsmodell för professionella som möter barn från familjer där våld förekommit. Arbetet utmynnade i handboken …och han sparkade mamma… Trappanmodellen i möte med barn som bevittnat våld.

Folkhälsan har tagit över modellen till Finland.

Trappan-modellen är ett psykosocialt jag-stödjande arbetssätt för dig, som möter barn som har upplevt våld inom familjen. Trappan består av 4–10 samtal där barnet lär sig sätta ord på sina upplevelser. Trappan-samtalen är varken utredning eller behandling utan är barnets eget utrymme att skapa ett sammanhang av vad som har hänt. Trappan-samtal passar inom elevvård, familjearbete, barnskydd och olika former av socialt arbete. Utbildningen är indelad i tre moduler. Mellan modulerna två och tre förbinder du dig att sätta igång med en Trappan-process eftersom fokus under modul tre ligger på handledning och uppföljning.

Läs mera om TRAPPAN-modellen och om programmet här!

Lyssna och se video om TRAPPAN här!Plats
Folkhälsan Korsholm
Niklasvägen 1
65610 Korsholm