TRAPPAN-utbildningen

04 Oktober 2017, 09:00 - 06 Oktober 2017, 16:00

Beskrivning: Ami Arnell och Inger Ekbom skapade inom ramen för Rädda Barnens projekt i Sverige på 1990-talet en samtalsmodell för professionella som möter barn från familjer där våld förekommit. Arbetet utmynnade i handboken …och han sparkade mamma… Trappanmodellen i möte med barn som bevittnat våld.

Folkhälsan har tagit över modellen till Finland.

Trappan-modellen är ett psykosocialt jag-stödjande arbetssätt för dig, som möter barn som har upplevt våld inom familjen. Trappan består av 4–10 samtal där barnet lär sig sätta ord på sina upplevelser. Trappan-samtalen är varken utredning eller behandling utan är barnets eget utrymme att skapa ett sammanhang av vad som har hänt. Trappan-samtal passar inom elevvård, familjearbete, barnskydd och olika former av socialt arbete. Utbildningen är indelad i tre moduler. Mellan modulerna två och tre förbinder du dig att sätta igång med en Trappan-process eftersom fokus under modul tre ligger på handledning och uppföljning.

Läs mera om TRAPPAN-modellen och om programmet här!

Lyssna och se video om TRAPPAN här!Plats
Folkhälsan Korsholm
Niklasvägen 1
65610 Korsholm

LAPE: Seminarium om familjevård 6.10

06 Oktober 2017, 09:00 - 15:30

LAPE Huvudstadsregionen, Barnets bästa- mera tillsammans arrangerar ett seminarium med temat barnskyddets familjevård 6.10 kl 09:00-15:30 i Helsingfors. Under eftermiddagen finns möjlighet att delta i svenskspråkigt grupparbete som förverkligas genom samarbete med FSKC. Mera information om seminariet anmälan finns tillgänglig på adressen: http://www.socca.fi/tapahtumat/tapahtumahaku/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_perhehoidon_seminaari.183.html