Att förebygga utanförskap

07 Mars 2018, 13:00 - 16:30

Om konsten att vara en viktig vuxen i barns och ungas liv

  • Utanförskapets omfattning, uttryck och kostnader
  • Preventionspotentialen vid lyckade insatser
  • Barns och ungas behov
  • Risk- och skyddsfaktorer
  • Att bygga bärande relationer
  • Att vara en viktig vuxen i barns och ungas liv

Datum: 7.3.2018 kl 13-16.30

Plats: Vasa, Wolffskavägen 31, Alere

Pris: 100 € + 24 % moms inkl. kaffe

Annmälan senast 15.2.18 på  http://www.cll.fi/  / Hälso-, sjukvård och sociala området.

Föreläsare: Lasse Mattila, författare, föreläsare och handledare med fokus på barns och ungas utanförskap. Lasse är socionom och har över tjugo års erfareneht av arbete med utsatta barn och ungdomar, däribland som socialsekreterare, skolkurator och arbetsledare inom socialtjänsten.Plats
Vasa, Alere
Wolffskavägen 31
65200 Vasa