Johanna Björkenheim disputerar för doktorsgraden

06 April 2018, 12:00 - 14:30

Hennes avhandling ”Towards biographical agency in health social work” framläggs till offentlig granskning vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Tid: fredagen den 6.4.2018, kl.12.00.
Plats: Helsingfors universitet, Auditorium 13, Fabiansgatan 33, 3. vån. Helsingfors

Opponent är professor Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet, Danmark. Disputationen sker på engelska.

Johanna Björkenheims doktorsavhandling publiceras i Mathilda Wrede-institutets forskningsserie med nummer 6/2018 och kan laddas ner här.

Läs mera här!


Kontaktperson

Plats
Helsingfors universitet
Fabiansgatan 33, 3. vån., Auditorium 13
00170 Helsingfors