Delaktiga barn och unga - vision eller verklighet?

23 Maj 2018, 12:00 - 15:00

Vad innebär barns och ungas delaktighet? Är barnen och de unga redan delaktiga, hur och enligt vem? Vad behövs för att öka barns och ungas delaktighet?

 

Välkommen att tillsammans med utbildare och utredare Ann-Marie Stenhammar fundera på dessa frågor under ett halvdagsseminarium i Helsingfors eller Vasa. Under respektive tillfälle får deltagarna höra om barn och ungas delaktighet i den egna serviceprocessen och i utvecklingsarbete genom konkreta exempel på projekt Stenhammar själv varit med och förverkligat.  Stenhammar har lång erfarenhet av arbete kring och för delaktighet, med inriktning på barn och unga med funktionsnedsättning. Deltagarna deltar även i gruppdiskussioner ledda av föreläsaren.

Anmäl dig senast den 16.5.2018 via länken: https://www.webropolsurveys.com/S/2E611AF88077C42D.par 


Kontaktperson

Plats
SFV-huset G18, festsalen
Georgsgatan 18A
00120 Helsingfors